uk f

УВАГА !
Сайт знаходиться у стадії розробки.
Просимо вибачити за тимчасові незручності.
Попередня версія сайту тут.
The previous verdion of the site here
.

Детальніше про факультети можна переглянути тут


29 серпня у с. Оброшино відбулося розширене засідання вченої ради Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН в рамках якого науковці та практики розглянули перспективні напрями розвитку молочного скотарства. До проведення вченої ради були залучені галузеві фахівці із різних областей України.
Детальніше...

21 cерпня у Львові відбулося публічне обговорення Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Львівської області до 2020 року. Участь в обговоренні прийняв ректор університету професор Володимир Володимирович Стибель, завідувач кафедри технології виробництва молока та яловичини, професор Степан Шаловило, завідувач кафедри екології та біології, професор Роман Параняк, завідувач кафедри економіки підприємства, інновацій та дорадництва в АПК імені І.В. Поповича, професор Павло Музика та викладачі кафедр університету.

03 23 08 2018 Детальніше...

Кафедра організована в 1952 році в зв'язку з необхідністю економічної підготовки зооветеринарних спеціа-лістів. Першим завідувачем був доцент  Левченко  Я.Г. (1952-1957 рр.). В цей період кафедра знаходилась у стадії становлення. З 1957 до 1971 року кафедрою завідував професор Попович І.В., з 1971 до 1988 року - доцент Самойленко А.П., у 1988 до 1990 рр. – професор Голик М.А., у 1990-1995 рр. – професор Янків М.Д., в 1995-1996 роках доцент Поперечний С.І., з 1996 до 2007 року - доцент Кіт В.Г. З 2007 року завідувач кафедри доктор економічних наук, професор Музика П.М. 
 У різні періоди і на різних посадах на кафедрі працювали: доц. Дичко С.М. (1964-1977 рр.), асистент Шульський М.Г. (1975-1977 рр.), ст. викл. Волощук П.І. (1955-1987 рр.), асистент Кривоніс І.С. (1971-1992 рр.), доц. Маланчук М.М. (1970-2004 рр.), асистенти Оленич І.Р. (1988-1996 рр.), Кадюк В.З. (1991-1994 рр.), доценти Волинець М.І. (1954-1998 рр.), Самойленко А.П. (1961-2000 рр.), Сафін О.Р. (1991-1995 рр.), Сендецька С.В. 1991-1996 рр.), Гримак О.Я. (від 1993р.), ст. викладач Панасенко Т.Я. (від 2002р. )  та інші
В середині 90-х років кількість співробітників зросла до 20-ти чоловік. Впроваджено нові економічні дисципліни, виникла  необхідність підготовки нового напряму спеціалізації: на зооінженерному факультеті відкрито спеціальність “маркетинг у  виробничій сфері”. За цих умов у 1996 році зі складу кафедри економіки і організації сільського господарства виділилась  кафедра маркетингу.      27-го грудня 2007 року на засіданні Вченої ради Львівського національного університету ветеринарної медицини та  біотехнологій імені С.З. Ґжицького змінено назву кафедри “Економіки і організації сільськогосподарського виробництва” на  “Економіки підприємства, інновацій та дорадництва в АПК імені проф. І. В. Поповича”.
   На даний час на кафедрі працюють: зав. кафедри проф. Музика П.М. (від 2007р.), професор Васильчак С.В. (від 1994 р.), доценти -  Доманський А.Я. (від 2001 р.), Чемерис В.А. (від 1991р.), Душка В.І. (від 2002р.), Сорока Р.С. (від 2007 р.), Дадак О.О. (від 2003р.), Березівський Я.П. (від 2007р.), ст.викл. Грабовський Р.С. (від 2011р.), Соломонко Д.О. (від 2007р.), асистенти – Колос О.М. (від 2007р.), Бренич Х.Р. (від 2010р.), Дубина М.П. (від  2012р.), Лисецька Ю.М. (від 2011р.), Шибунько В.В. (від 2010р.), ст. лаборанти Шевага Т.В. (від 1974 р.),  Яремко Г.П. (від 1980 р.), аспіранти Бричка Б.Б. (від 2010р.), Куницька-Ілляш М.В. (від 2010р.), Максим В.Л. (від 2011р.),  Шульський А.М. (від 2011р.), Стецько А.Т. (від 2012р.)

З ким співпрацює Характер співпраці
 
Білорусія. Брестська обл. Малорицький р-н. с. Мокрани СПК “Мокрани” Обмін досвідом, апробація результатів досліджень
 
США, штат Вісконсіс, Технічний університет Проходження практики
 
Канада, пров. Альберта, Фермерське господарство, Гаррі Ньюмена Вивчення досвіду господарювання
 
Канада, пров.Британська Колумбія, Міжнародна школа менеджменту в скотарстві Проходження практики
 
Австрія, земля Штирія, Раумберг-Гумпенштайн Державний Інститут тваринництва Наукова конференція
 
Польща, Унія рольніча Наукові конференції
 
Австрія, Земля Бургенлянд Аграрна палата Проходження практики
 
Польща м.Ополє Ізба рольніча Наукові конференції
 
Англія, Графство Лінкольн с. Вейнфліт, Сент Мері Кренбері фарм Вивчення досвіду господарювання
 
Данія, Ферма Кнута Тузена м. Грам Вивчення досвіду господарювання

 

Викладачами кафедрі проводиться виховна робота зі студентами. За академічними групами закріплені куратори зі складу викладачів. Куратори відвідують гуртожиток, проводять зустрічі зі студентами, відвідують культурні установи.  

На кафедрі функціонують 5 студентських гуртків, а саме:

Інноваційна політика в АПК

Регіональні пріоритети розвитку сільських територій в контексті принципів сталого розвитку

Удосконалення інституційної системи АПК  

Фінансова стратегія розвитку АПК 

Проблеми та перспективи страхування врожаю сільськогосподарських культур в АПК України

Студенти кафедри беруть активну участь в олімпіадах, конкурсах.

Випускники кафедри працюють керівниками підприємствах, в установах і організаціях, викладачами навчальних закладів, науковими співробітниками в НДІ.

 

 

Практикум по экономике     животноводства А.А. Касторин, А.А. Никитенко, И.В. Попович, А.П., Самойленко,: под ред. И.В. Поповича. –– М.: Колос 1972. – 215с. – (Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений).

Экономика сельского хозяйства  А.А. Касторин, А.А. Никитенко, И.В. Попович, П.А. Половкин, А.П. Самойленко: под ред. А.А. Никитенко.-3-е изд., перераб. и доп. – М.: Колос, 1984. – 335 с. - (Учебники и учеб. пособия для высш. с.-х. учеб. заведений).

Практикум по экономике     животноводства А.А. Касторин, А.А. Никитенко, И.В. Попович, А.П., Самойленко,: под ред. И.В. Поповича. –– М.: Колос 1972. – 215с. – (Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений).

Музыка Т.П., Соломонко Д.А., Козел Г., Скулимовски С. Обеспечение развития предпринимательских структур в системе продовольственной безопасности / Музыка Т.П., Соломонко Д.А., Козел Г., Скулимовски С. // Сельскохозяйственное и техническое развитие. Текущие научные проблемы Европы : монография / ред. В. Лашло, Л. Мацей. – Lublin: Politechnika Lubelska, 2013. - P. 68-77.

Стецько А.Т. Облік і аудит в аграрному секторі в умовах транзитивної економіки: колективна монографія / за заг. ред.. І.Г. Костирко. – Львів: Сполом, 2012. – 296 с. іл.; табл. – доробок автора 272 – 286 ст.

Сорока Р.С., Сорока М.П. Перспективи росту неподаткових доходів державного бюджету в системі забезпечення фінансової безпеки держави / Р.С. Сорока, М.П. Сорока // Фіскально-бюджетні механізми забезпечення фінансової безпеки держави: колективна монографія / за ред. Г.Я. Аніловської, М.Й. Штангрета. – Львів: СПОЛОМ, 2013. – 464 с

Душка В.І., Чемерис В.А., Березівський Я.П., Максим В.Л. Економіка виробництва продукції тваринництва. Методичні рекомендації для проведення лабораторно-практичних занять із студентами біолого-технологічного факультету / В.І. Душка. – Львів: ЛНУВМтаБТ імені С.З. Гжицького, 2013. – 58 с.

Чемерис В.А., Доманський А.Я., Душка В.І.  Організація виробничих процесів в підприємствах АПК. Методичні рекомендації та завдання на заняття для студентів факультету економіки та менеджменту / В.А. Чемерис. - Львів: ЛНУВМтаБТ імені С.З. Гжицького, 2013. – 33 с.

Гачек Т.С., Дадак О.О., Кравців І.К. Економіка праці та соціально – трудових відносини. Опорний конспект лекцій. ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Ґжицького. - Львів, 2013.- 45с. 

Музика П.М., Соломонко Д.О. Світове сільське господарство. Методичні рекомендації та завдання на заняття для студентів факультету економіки та менеджменту / Музика П.М., Соломонко Д.О.  - Львів: ЛНУВМтаБТ імені С.З. Гжицького, 2013. – 38 с.

Грабовський Р.С. Дадак О.О. Душка В.І. Агропромислова політика Опорний конспект лекцій  / Р.С. Грабовський. – Львів: ЛНУВМтаБТ імені С.З. Гжицького, 2012. – 112 с.

Музика П.М., Душка В.І., Грабовський Р.С., Дадак О.О. Економіка довкілля Опорний конспект лекцій  / Р.С. Грабовський. – Львів: ЛНУВМтаБТ імені С.З. Гжицького, 2012. – 62 с.

 

 

Викладачі кафедри здійснюють підготовку бакалаврів з напрямків підготовки: “маркетинг“, “менеджмент ЗЕД“, “менеджмент організацій“, “технологія виробництва та переробки продукції тваринництва“,  магістрів: “маркетинг“, “менеджмент ЗЕД“, “менеджмент організацій“, “маркетинг“, “економіка довкілля і природних ресурсів”, спеціалістів: «менеджмент організацій, менеджмент зовнішньо-економічної діяльності, маркетинг, технологія зберігання, консервування та переробки м”яса, технологія зберігання, консервування та переробки молока, технологія жирів і жирозамінників», магістрів: менеджмент організацій і адміністрування, менеджмент зовнішньо-економічної діяльності,  маркетинг, економіка довкілля і природних ресурсів. Підготовка студентів здійснюється як на стаціонарній, так і на заочній формах навчання.    

На кафедрі забезпечується викладання таких дисциплін як світове сільське господарство, маркетинг закупівель, Товарна інноваційна політика, фінанси підприємств, фінанси і кредит, гроші і кредит, економіка рибної галузі, економіка і організація в-ва продукції тваринництва, основи підприємництва, основи агробізнесу, міжнародні організації, планування д-ті підприємств, економіка і організація с.-г., екологічна економіка, агропромислова політика, економіка довкілля, економіка та менеджмент природних ресурсів, страхування, стале агровиробництво, економіка підприємства, світове сільське господарство та ЗЕД, економіка і організація заготівель та реалізація продукції АПК, бізнес в АПК та ін. Щорічно викладачі кафедри вдосконалюють навчальні плани та програми, розробляють  нові курси. 

Перелік науково-методичних розробок працівників кафедри за 2013 р:                                                          

 1. Душка В.І., Чемерис В.А., Березівський Я.П., Максим В.Л. Економіка виробництва продукції тваринництва. Методичні рекомендації для проведення лабораторно-практичних занять із студентами біолого-технологічного факультету / В.І. Душка. – Львів: ЛНУВМтаБТ імені С.З. Гжицького, 2013. – 58 с.                                                       2. Чемерис В.А., Доманський А.Я., Душка В.І.  Організація виробничих процесів в підприємствах АПК. Методичні рекомендації та завдання на заняття для студентів факультету економіки та менеджменту / В.А. Чемерис. - Львів: ЛНУВМтаБТ імені С.З. Гжицького, 2013. – 33 с.                                                                                                       3. Гачек Т.С., Дадак О.О., Кравців І.К. Економіка праці та соціально – трудових відносини. Опорний конспект лекцій. ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Ґжицького. - Львів, 2013.- 45с.                                                                                               4. Гачек Т.С., Дадак О.О., Сенів Р.В., Дорош М.М. Організація, планування та управління виробництвом на підприємствах харчової і переробної промисловості. Методичні рекомендації для виконанняпрактичних робіт. ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Ґжицького. - Львів, 2013.- 19с.                                                                                                           5. Дадак О.О., Гачек Т.С. Страхування. Короткий тлумачний словник. ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Ґжицького. - Львів, 2013.-24с.                                                                                                                                                           
  6. Гачек Т.С., Дадак О.О., Сенів Р.В., Дорош М.М. Організація, планування та управління виробництвом на підприємствах харчової і  переробної промисловості. Методичні рекомендації для самостійної вивчення дисципліни. ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Ґжицького. - Львів, 2013. - 14с.          
  7. Музика П.М., Соломонко Д.О. Світове сільське господарство. Методичні рекомендації та завдання на заняття для студентів факультету економіки та менеджменту / Музика П.М., Соломонко Д.О.  - Львів: ЛНУВМтаБТ імені С.З. Гжицького, 2013. – 38 с.
  8. Музика П.М., Соломонко Д.О. Tоварна інноваційна політика. Методичні рекомендації та завдання на заняття для студентів факультету економіки та менеджменту / Музика П.М., Соломонко Д.О.  - Львів: ЛНУВМтаБТ імені С.З. Гжицького, 2013. – 36 с.                                                                                                                                    
  9. Музика П.М., Соломонко Д.О. Економіка і організація біотехнологічної промисловості. Методичні рекомендації та завдання на заняття для студентів факультету харчових технологій / Музика П.М., Соломонко Д.О.  - Львів: ЛНУВМтаБТ імені С.З. Гжицького, 2013. – 38 с.                                                                                                  10. Гримак О.Я., Березівський Я.П., Бренич Х.Р., Саламін О.Я. Методичні рекомендації до написання та основні вимоги з оформлення курсової роботи студентами факультету економіки та менеджменту спеціальності "Менеджмент" з курсу "Економіка підприємства". – Львів, 2013.-38 с.                                                                    
  11. Гримак О.Я., Березівський Я.П., Бренич Х.Р., Саламін О.Я. Методичні рекомендації для проведення семінарських, лабораторно-практичних занять та самостійної роботи студентів спеціальності "Менеджмент" з курсу "Економіка підприємства" - Львів, 2013. - 69с.                                                                                                                        
  12. Гримак О.Я., Березівський Я.П., Бренич Х.Р., Саламін О.Я. Методичні рекомендації до написання та основні вимоги з оформлення курсової роботи студентами факультету економіки та менеджменту спеціальності "Маркетинг" з курсу "Економіка підприємства". - Львів, 2013.-38 с.                                                                                             
  13. Гримак О.Я., Березівський Я.П., Бренич Х.Р., Саламін О.Я. Методичні рекомендації для проведення семінарських, лабораторно-практичних занять та самостійної роботи студентів спеціальності "Маркетинг" з курсу "Економіка підприємства". - Львів, 2013.-69 с.                                                                                                                      
  14. Березівський Я.П., Саламін О.С. Методичні рекомендації до написання та основні вимоги з оформлення курсової роботи студентами факультету економіки та менеджменту спеціальності "Маркетинг" ОКР "Спеціаліст" з курсу " Економіка і організація обслуговуючих кооперативів у сільському господарстві " /Я.П.Березівський, О.С Саламін. - Львів, 2013.- 28с.                                                                                                                                               
  15. Березівський Я.П., Саламін О.С. Методичні рекомендації для проведення семінарських, лабораторно-практичних занять та самостійної роботи студентів спеціальності "Маркетинг" ОКР "Спеціаліст" з курсу "Економіка і організація обслуговуючих кооперативів у сільському господарстві"/  Я.П.Березівський, О.С Саламін. - Львів, 2013.- 32 с.            
  16. Березівський Я.П., Саламін О.С. Методичні рекомендації для проведення семінарських, лабораторно-практичних занять та самостійної роботи студентів спеціальності "Менеджмент" ОКР "Спеціаліст" з курсу "Економіка і організація обслуговуючих кооперативів у сільському господарстві""/  Я.П.Березівський, О.С Саламін. - Львів, 2013.- 30 с.            
  17. Березівський Я.П., Саламін О.С. Методичні рекомендації для проведення семінарських, лабораторно-практичних занять та самостійної роботи студентів спеціальності "Менеджмент" ОКР "Магістр" з курсу "Економіка і організація обслуговуючих кооперативів у сільському господарстві""/  Я.П.Березівський, О.С Саламін. - Львів, 2013.- 28 с.
  18. Дадак О.О., Гачек Т.С., Грабовський Р.С. Страхування Методичні рекомендації для проведення практичних занять і виконання студентами індивідуальних завдань ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Ґжицького,-Львів, 2013.-16с 19. Грабовський Р.С., Дадак О.О. Агропромислова політика Методичні рекомендації ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Ґжицького, - Львів, 2013.- 29с.

 

 

Викладачі кафедра здійснюють навчання бакалаврів та спеціалістів за наступними спеціальностями:

магістри:

8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування, 8.03060104 Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності, 8.03050701 Маркетинг, 8.18010017 Економіка довкілля і природних ресурсів

спеціалісти: 

7.03060101 Менеджмент організацій, 7.03060104 Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності, 7.03050701 Маркетинг, 7.05170104 Технологія зберігання, консервування та переробки м”яса, 7.05170108 Технологія зберігання, консервування та переробки молока, 7.05170102 Технологія жирів і жирозамінників

бакалаври:

5.03040101 Правознавство (молодший спеціаліст), 6.030507 Маркетинг, 6.030601 Менеджмент, 6.051401 Біотехнологія, 6.090102 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, 6.090201 Водні біоресурси та аквакультура

З переліком дисциплін для кожного рівня підготовки та робочими програмами можна познайомитись на кафедрі.

Викладачі кафедри керують курсовими та дипломними роботами бакалаврів, спеціалістів та магістрів

Детальну інформацію про вступ можна отримати в приймальній комісії:   (032) 239-26-13, факс: (032) 275-65-60, 097-063-35-12, 063-434-52-50, 095-030-44-79,

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Основними напрямами наукових досліджень кафедри є: “Основні напрями інноваційного розвитку виробництва та переробки тваринницької продукції в Західному регіоні України”                                                                               

 1. Стан виробництва молока і розвитку поголів’я великої рогатої худоби.
 2. Стан і стратегія розвитку молочного скотарства в районах Львівської області.

Отримані результати наукового дослідження використовуються на практиці. З метою широкого висвітлення результатів наукових досліджень в галузі економічних наук аспірантами, та науковцями університету кафедрою організовано видання збірника наукових праць “Науковий вісних ЛНУВМБТ”. Велику увагу кафедра приділяє організації наукової роботи студентів, залучаючи їх до творчого пошуку вирішення проблем розвитку вітчизняних підприємств. За результатами роботи студентських наукових гуртків проводяться наукові конференції та видається збірник наукових праць.

Перелік семінарів, симпозіумів, конференцій у яких взяли участь студенти-гуртківці

 1. «Молодь та соціально-економічні перетворення в АПК» ІІ Регіональна студентська наукова конференція. - Горохівський коледж ЛНАУ, 21 травня 2013.  Проблемні питання розвитку сільських територій в Західному регіоні України (Майор С.М., Душка В.І.).                                                                            
 2. Всеукраїнська інтернет-конференції молодих вчених і студентів 28-29 березня 2013 року у Миколаївському національному аграрному університету  Стратегічні напрями розвитку страхування сільськогосподарських ризиків в Україні (Цудна С.М., Соломонко Д.О.);   Економічна ефективність виробництва продукції свинарства в сільськогосподарських підприємствах України (Макух І.В., Соломонко Д.О.);  Розвиток сільськогосподарської кооперації в Карпатському регіоні України (Макух Ю.В., Соломонко Д.О.).                                                                
 3. Конкурс на кращий бізнес план створення сільськогосподарського кооперативу в рамках соціальної ініціативи «Рідне село». - Київ, 15 листопада 2013.  Створення сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу “Оберіг” в Горохівському районі Волинської області (Соболь О.Ю., Доманський А.Я.)   Створення сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу “Галицькі аграрні традиції” в Буському районі Львівської області. (Павлик М.М., Куницька-Іляш М.В.).

 За останні п’ять років викладачами кафедри опубліковано понад 200 наукових та навчально-методичних праць. Серед них у 2013 році:

 1.  Музика П.М., Курляк М. Д. Продовольча безпека України в умовах європейської інтеграції // Науковий вісник ЛНУВМтаБТ ім. С.З. Гжицького. Серія “Економічні науки”. – 2013. – Т. 15. - № 2 (56).- C. 226-239.
 2. Березівський П. С., Березівський Я.П. Підсумкові оцінки розвитку фермерських господарств області у пореформений період // Науковий вісник ЛНУВМтаБТ ім. С.З. Гжицького. Серія “Економічні науки” – 2013. – Т. 15. - № 1 (55). - Ч. 5.- C.12-20.                                                                                                                                    
 3. Доманський А. Я. Юліан Павликовський: віхи життя та діяльність в кооперативному русі Західної України // Розвиток сільських територій. Сільськогосподарська кооперація: збірник наук. праць економістів-аграрників / [за заг. ред. голови Львівської аграрної палати, д.е.н., професора Музики П.М.]. – Львів, 2012. – С. 78-88.    
 4. Дадак О.О., Грабовський Р.С., Дорош М.М., Нагірняк Т.Б. Проблеми використання та перспективи екологізації земель сільськогосподарського призначення в Україні. // Наук. вісник ЛНУВМ та БТ ім.С.З.Гжицького. – Львів, 2013.-Т.15,№2(56).,С.68-71.                                                                                                                                        
 5. Душка В.І., Філяк М.С. Напрями реформування кооперативних сільськогосподарських підприємств: проблеми та перспективи // Розвиток сільських територій. Організаційно-правові форми в сільському господарстві: збірник наук. праць економістів-аграрників / [за заг. ред. д.е.н., професора Музики П.М.]. – Львів, СПОЛОМ, 2013. – 472 с.

Виробничою філією кафедри є Львівська Аграрна палата

 

 

На кафедрі економіки підприємства, інновацій та дорадництва в АПК ім. І.В. Поповича здійснюється керівництво аспірантами і пошукачами на ступінь кандидата економічних наук. За час існування кафедри більше 10 осіб захистило кандидатські дисертації. 

Станом на сьогоднішній день на кафедрі навчається 4 аспіранти і пошукачі ступеня кандидата економічних наук: Максим В.Я., Дяк О.Т, Стецько А.Т., Крюк М.С.

Щорічно на кафедру економіки підприємства, інновацій та дорадництва в АПК ім. І.В. Поповича проводиться набір на очну і заочну форму навчання в аспірантурі за спеціальністю економіка підприємства (за наявності місця).

Інформацію про умови вступу можна отримати за телефоном:  (032) 239-26-16

 

Дочірні категорії