EN   UK

1. Мiеdzynarodowа konferencjа naukowа «Lwowsko-Wraclawska szkola weterynaryjna». Lwow-Wroclaw, 2018.
2. XXVIII Middle-European Buiatrics Congress, Hungary, Eger, May 30 – June 2, 2018. .
3. Міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів і докторантів “Наукові пошуки молоді у третьому тисячолітті” 19-20 травня 2016 року, Біла Церква;
4. Дні аграрної освіти і науки Франції в Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького (1 червня 2016 року);
5. Міжвузівська науково- практична конференція викладачів і студентів «Актуальні аспекти біології тварин, ветеринарної медицини та ветеринарно-санітарної експертизи» (1-2 червня 2016 року, Дніпропетровськ);
6. USAVA-конгрес на теми “Гастроентерологія. візуальна діагностика. офтальмологія. неврологія. управління практикою. інфекційна патологія. онкологія” (8-10 червня 2016 року, м. Львів);
7. Семінар «Вагітність та пологи собак і кішок», «Кесарів розтин», «Реанімація новонароджених» та «Розповсюдження патологій репродуктивної системи собак і кішок», Львів, 16.04 2016 року.
8. Практичні курси та майстер-класи для лікарів ветеринарної медицини та студентів «Гастроентерології собак і котів» (Львів,16–17.05.2016 р.);
9. Всеукраїнський семінар “Сучасні підходи до лікування основних захворювань тварин” (O.L.KAR Animal Health, 27 травня, м. Львів);
10. Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні напрями розвитку конярства України та Європи” 23-24 вересня 2016 року, с.Голубине Свалявського району Закарпатської області;
11. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної біології, тваринництва та ветеринарної медицини» Львів, 29-30 вересня 2016 року.
12. Міжнародна науково-практична конференція “Інновації у ветеринарній медицині та аграрному виробництві” Львів, 3-4 листопада 2016 року;
13. Лекційний семінар: «Рентгендіагностика дрібних домашніх тварин», Львів, 11 листопада 2016 року;
14. Лекційний семінар «Інфекційні хвороби котів» Львів, 12 листопада 2016 року.
15. Міжнародна науково-практична конференція "Аграрна наука – виробництву" 17 листопада 2016 року м. Біла Церква;
16. Міжнародна агропромислова виставка Euro AGRO 17-19 листопада 2016 року м. Львів.
17. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Сучасні аспекти лікування і профілактики хвороб тварин" 24-25 листопада 2016 року м. Полтава;
18. Міжнародна конференція й навчання «Раціональне застосування лікувальних ветеринарних продуктів» 18-20 листопада м. Колобжег, Республіка Польща.
19. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Молоді вчені у вирішенні актуальних проблем біології, тваринництва та ветеринарної медицини» 8–9 грудня 2016 року м. Львів.
20. Mi?dzynarodowa konferencja naukowa «Lwowsko-Wroclawska szkola weterynaryjna Lwow-Wroclaw, 2018». Вроцлав, 25.05.2018 р.
21. Всеукраїнська конференція “Ефективне свинарство 2017” (Готель Premier Hotel Dnister, м. Львів, 21-22 березня 2017 року).
22. Международная научно-практическая конференция «Перспективы и актувльные проблемы развития высокопродуктивного молочного и мясного скотоводства» (25–27 мая 2017 года, г. Витебск).
23. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної ветеринарної медицини та тваринництва» (15–16 червня 2017 року, м. Одеса).
24. Міжнародна науково-практична конференція «Еколого-регіональні проблеми ветеринарної медицини в забезпеченні здоров’я тварин» (26–27 жовтня 2017 р., м. Житомир).
25. Міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів і докторантів “Сучасні проблеми ветеринарної медицини” (18 та 23 травня 2017 року, м. Біла Церква).
26. Міжнародний науково-практичний семінар «Оздоровлення стада та управління фермою ВРХ» (22 березня 2017 р., м. Івано-Франківськ).
27. Практичні майстер-класи «Анестезіологія, реаніматологія та інтенсивна терапія» (22–24.08 2017р., м. Львів).
28. Семінар « Реанімація та невідкладна допомога у ветеринарній клініці» (27 квітня 2018 р., м. Львів).
29. Семінар «Дерматологія та гастроентерологія дрібних домашніх тварин» (23 березня 2017 року, м. Львів) – всеукраїнський.
30. Семінар «Охорона здоров’я дрібних домашніх тварин» (23 лютого 2018 р., м. Львів).
31. Тренінг. Здоров’я вим’я та профілактика маститів спільно з «GD Animal Health», Нідерланди (3–4 жовтня 2017 року). Теоретична частина: готель “Kavalier hotel boutique” Львів. Практична частина: ТОВ «Молочні ріки» с. Голосковичі, Бродівський р-н, Львівська область.
32. Українсько-польська конференція «Протимікробні препарати: панацея чи загроза» (19-20 квітня 2018 р., Львів).

1.Патент на корисну модель № 102791 Україна. А23К 1/00, А23К 1/16, А61К 31/00, А61К 33/00. Спосіб профілактики вітамінно-мінеральної недостатності у молодняка великої рогатої худоби / Л.Г. Слівінська, Є.М. Колтун, В.І. Русин, І.А. Максимович, М.І. Леньо, Б.О. Чернушкін // заявник та патентовласник Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. – № u2015 03491; опубл. 25.11.2015. – бюл. №22.
2.Патент України на корисну модель №100820, МПК-А23К 1/16, А61К 36/00. Лукащук Б.О., Слівінська Л.Г., Березовський Р.З., Ястребов К.Ю. Спосіб профілактики незаразних хвороб шлунково-кишкового тракту підсисних поросят. Опубліковано у Бюл. №15, 10.08.2015 року.
3.Патент на корисну модель №102569. Спосіб лікування собак службових порід за гепатодистрофії. Л.Г. Слівінська, Т.М.Гудима. Опубліковано у Бюл. №22, 25.11.2015 року.
4.Патент на корисну модель №102568. Спосіб лікування собак за гепатодистрофії. Л.Г. Слівінська, Т.М. Гудима. Опубліковано у Бюл. №22, 25.11.2015 року.
5.Патент на корисну модель № 104572 від 10.02.2016; заявл. 14.07.2015; опубл. 10.02.2016, Бюл. № 3. Спосіб визначення типів вищої нервової діяльності у молодняка м’ясних порід великої рогатої худоби раннього онтогенезу / Паска М.З., Гуфрій Д.Ф., Личук М.Г.
6.Патент на винахід № 111091 від 23.05.2016; заявл. 25.04.2014; опубл. 25.03.2016, Бюл. № 6. Спосіб РБС-профілактики та лікування поліморбідних патологій тварин в умовах радіонуклідного забруднення / Левченко В.І., Влізло В.В., Лігоміна І.П., Фасоля В.П., Слівінська Л.Г.
7.Патент на винахід № 111092 від 25.03.2016; заявл. 25.04.2014; опубл. 25.03.2016, Бюл. № 6. Модифікований спосіб РБС-профілактики та лікування поліморбідних патологій тварин в умовах радіонуклідного забруднення / Левченко В.І., Влізло В.В., Лігоміна І.П., Фасоля В.П., Слівінська Л.Г.
8.Патент на винахід № 110137 від 25.11.2015; заявл. 30.01.2014; опубл. 25.11.2015, Бюл. № 22. Комплексний медикаментозний спосіб корекції мінерального обміну і природної резистентності тварин в умовах радіонуклідного забруднення / Влізло В.В., Лігоміна І.П., Фасоля В.П., Слівінська Л.Г., Фурман С.В.
9.Патент на винахід № 110138 від 25.11.2015; заявл. 30.01.2014; опубл. 25.11.2015, Бюл. № 22. Спосіб корекції мінерального обміну і природної резистентності тварин в умовах радіонуклідного забруднення (спосіб Лігоміної) / Влізло В.В., Лігоміна І.П., Фасоля В.П., Слівінська Л.Г., Фурман С.В.
10.Технічні умови “Кетостоп для ветеринарної медицини” ТУ У 20.1-00492990-001:2016. Личук М.Г., Слівінська Л.Г., Паска М.З., Фляк Л.І.
11.Патент на корисну модель № 118611 від 10.08.2017 р. Спосіб діагностики захворювань нижніх дихальних шляхів у коней. Максимович І.А., Слівінська Л.Г.
12.Патент на корисну модель № 119155 від 11.09.2017 р. Спосіб реєстрації електрокардіограми у коней. Максимович І.А.
13.Патент на корисну модель № 119154 від 11.09.2017 р. Спосіб реєстрації ЕКГ коня в стандартному відведенні. Максимович І.А.
14.Патент на корисну модель № 124261 від 26.03.2018 р. Спосіб лікування коней із захворюваннями нижніх дихальних шляхів. Максимович І.А., Леньо М.І.
15.Патент України на корисну модель № 58737. Спосіб корекції обміну речовин жеребних кобил за мікроелементозів / Заявник Щербатий А.Р., Слівінська Л.Г., заявл. 17.09.2010; опубл. 26.04.2011, Бюл. № 8
16.Патент України на корисну модель № 59288. Премікс для корекції обміну речовин у жеребних кобил Мармікс / заявник Щербатий А.Р., Слівінська Л.Г., заявл. 22.10.2010; опубл. 10.05.2011, Бюл. № 9

1.Сучасні методи діагностики незаразної патології сільськогосподарських і домашніх тварин, розробка методів лікування та засобів превентивної терапії з використанням інноваційних технологій для збереження їхнього здоров’я та забезпечення продуктивності. Номер державної реєстрації 0116U004254
2.Констеляційна доклінічна діагностика стану здоров’я високопродуктивних корів, комплексна терапія і профілактика метаболічних хвороб. Номер державної реєстрації 0116U004255
3.Хвороби серцево-судинної системи у коней: етіологія, діагностика, лікування та профілактика. Номер державної реєстрації 0116U004256

 

dunetsj Дунець Василина Юріївна - 2 рік навчання
 Тема дисертаційної роботи: “Гепатоз у курей-несучок (етіологія, діагностики, профілактика)”

 

 

 

stefanyk Стефаник Остап Васильович - 1 рік навчання
 Тема дисертаційної роботи: “Хвороби шлунку у спортивних порід коней (етіологія, діагностика, лікування, профілактика)”

 

 

 


dubovetsj Дубовець Ірина Валеріївна
 Тема дисертаційної роботи: “Діагностика ідіопатичного коліту і лікування собак службових порід у системі диспансеризації”

 

 

 


trofimyak Трофім’як Регіна Миколаївна - 4 рік навчання
 Тема дисертаційної роботи: "Хронічна серцева недостатність у собак: етіологія, діагностика і лікування"

 

1.Сучасні методи діагностики незаразної патології сільськогосподарських і домашніх тварин, розробка методів лікування та засобів превентивної терапії з використанням інноваційних технологій для збереження їхнього здоров’я та забезпечення продуктивності. Номер державної реєстрації 0116U004254
2.Констеляційна доклінічна діагностика стану здоров’я високопродуктивних корів, комплексна терапія і профілактика метаболічних хвороб. Номер державної реєстрації 0116U004255
3.Хвороби серцево-судинної системи у коней: етіологія, діагностика, лікування та профілактика. Номер державної реєстрації 0116U004256

Методички

1. Лукащук Б.О. Гастроентерит поросят: діагностика та лікування / Б.О. Лукащук, Л.Г. Слівінська // Методичні рекомендації. Львів, 2017. – 28 с.
2. Методичні вказівки і програма щодо проходження виробничої практики студентами ФВМ з напрямку підготовки 6.110101 “Ветеринарна медицина” ОКР “Бакалавр” / Стибель В.В., Сторонський Ю.С., Драчук А.О., Леньо Ю.М., Максимович І.А., Личук М.Г., Слівінська Л.Г., Коцюмбас Г.І., Стефаник В.Ю., Куртяк Б.М., Мисак А.Р., Гунчак В.М., Данко М.М., Косенко О.В., Чайковський Б.П. – Львів, 2017. – 22 с.
3. Клінічна діагностика хвороб тварин розділ «Загальна діагностика»: методичні вказівки / [Слівінська Л.Г., Колтун Є.М., Драч М.П. та ін.]. – Львів, 2017. – 56 с.
4. Клінічна діагностика хвороб тварин розділ «Діагностика порушень обміну речовин»: методичні вказівки / [Слівінська Л.Г., Драч М.П., Максимович І.А. та ін.]. – Львів, 2017. – 48 с.
5. Методичні вказівки до виконання і оформлення курсової роботи (історії хвороби) з внутрішніх хвороб тварин (видання третє, доповнене) / Л.Г. Слівінська, А.О. Драчук, М.Г. Личук, С.К. Демидюк, А.Р. Щербатий та інші. – Львів, 2015. – 42 с.
6. Ентеральний шлях введення лікарських речовин. Пероральні методи введення лікарських речовин // Слівінська Л.Г., Драчук А.О., Щербатий А.Р. та інші. Методична розробка.– Львів, 2016. – 14 с.
7. Ентеральний шлях введення лікарських речовин. Введення лікарських речовин у пряму кишку. Виконання лікувальних процедур за допомогою клізм. // Слівінська Л.Г., Драчук А.О., Щербатий А.Р. та інші. Методична розробка.– Львів, 2016. – 22 с.
8. Техніка надання лікарської допомоги за допомогою зондів. Види зондів. Зонди для введення ліків у шлунок, передшлунки, гідротерапії // Слівінська Л.Г., Драчук А.О., Демидюк С.К. та інші. Методична розробка. – Львів, 2016. – 11 с.
9. Магнітні зонди і техніка їх введення // Слівінська Л.Г., Драчук А.О., Жуковський І.К. та інші. Методична розробка. – Львів, 2016. – 19 с.
10. Шляхи введення лікарських речовин. Парентеральне введення лікарських речовин. Правила техніки введення // Слівінська Л.Г., Драчук А.О., Зінко Г.О. та інші. Методична розробка. – Львів, 2016. – 15 с.
11. Зовнішні (додаткові) шляхи введення лікарських речовин в організм тварин. Види введення. // Слівінська Л.Г., Драчук А.О., Федорович Н.М. та інші. Методична розробка. – Львів, 2016. – 13 с.
12. Патогенетична терапія. Неспецифічна стимулювальна терапія. Протеїнотерапія.иди терапії. Етіотропна і симптоматична терапії // Слівінська Л.Г., Драчук А.О., Федорович Н.М. та інші. Методична розробка. – Львів, 2016. – 19 с.
13. Патогенетична терапія. Терапія, яка регулює нервово-трофічні функції. Новокаїнові блокади. // Слівінська Л.Г., Драчук А.О., Федорович Н.М. та інші. Методична розробка. – Львів, 2016. – 27 с.
14. Фізіотерапія та фізіопрофілактика. фізіотерапевтичний кабінет, обладнання, апаратура, охорона праці у фізіотерапевтичному кабінеті / [Л.Г. Слівінська, А.О. Драчук, В.Л. Федорович С.К. Демидюк та інші] // Методична розробка. - Львів, 2017. – 13 с.
15. Методи терапії. Фізіотерапія. Механотерапія. Гідротерапія / [Л.Г. Слівінська, А.О. Драчук, В.Л. Федорович С.К. Демидюк та інші] // Методична розробка. - Львів, 2017. – 14 с.
16. Методи терапії. Фізіотерапія. Електротерапія / [Л.Г. Слівінська, А.О. Драчук, В.Л. Федорович С.К. Демидюк та інші] // Методична розробка. - Львів, 2017. – 15 с.
17. Методи терапії. Фізіотерапія. Світлотерапія / [Л.Г. Слівінська, А.О. Драчук, В.Л. Федорович С.К. Демидюк та інші] // Методична розробка. - Львів, 2017. – 23 с.
18. Вивчення будови органів розмноження птиці. Визначення якості яєць. Будова та склад яєць різних видів птиці / [А.Р. Щербатий, Л.Г. Слівінська, А.О. Драчук, С.К. Демидюк та інші] // Методична розробка (для студентів факультету ветеринарної медицини) Спеціальність – 8.11010101 “Ветеринарна медицина (за видами)”. - Львів, 2017. – 19 с.
19. Визначення вмісту загальних ліпідів, глікогену та сухої речовини у жовтку яєць / [А.Р. Щербатий, Л.Г. Слівінська, А.О. Драчук, С.К. Демидюк та інші] // Методична розробка (для студентів факультету ветеринарної медицини) Спеціальність – 8.11010101 “Ветеринарна медицина (за видами)”. - Львів, 2017. – 11 с.
20. Визначення каротиноїдів, вітамінів А, Е, групи В у жовтку яєць / [А.Р. Щербатий, Л.Г. Слівінська, А.О. Драчук, С.К. Демидюк та інші] // Методична розробка (для студентів факультету ветеринарної медицини) Спеціальність – 8.11010101 “Ветеринарна медицина (за видами)”. - Львів, 2017. – 14 с.
21. Зберігання інкубаційних яєць. Будова, типи та підготовка інкубаторів і яєць до закладання. Інкубація яєць різних видів свійської птиці / [А.Р. Щербатий, Л.Г. Слівінська, А.О. Драчук, С.К. Демидюк та інші] // Методична розробка (для студентів факультету ветеринарної медицини) Спеціальність – 8.11010101 “Ветеринарна медицина (за видами)”. - Львів, 2017. – 15 с.
22. Незаразні хвороби органів дихання сільськогосподарських тварин. / [Л.Г. Слівінська, А.Р. Щербатий, С.К. Демидюк А.О. Драчук, та інші] // Навчально-методичний посібник. - Львів, 2018. – 169 с.
23. Хвороби системи крові у тварин. Анемії (Класифікація. Діагностика. Лікування. Профілактика) // Методична розробка (для студентів факультету ветеринарної медицини) Спеціальність – 211 “Ветеринарна медицина ”. - Львів, 2018. – 27 с.
24. Хвороби системи крові у тварин. Післяпологова гемоглобінурія у корів (Діагностика. Лікування. Профілактика) // Методична розробка (для студентів факультету ветеринарної медицини) Спеціальність – 211 “Ветеринарна медицина”. - Львів, 2018. – 27 с.
25. Хвороби нирок. Загальна синдроматика. Нефрит. Нефроз. Пієлонефрит. Нефроскрероз. Методична розробка (для студентів факультету ветеринарної медицини) Спеціальність – 211 “Ветеринарна медицина”. - Львів, 2018. – 15 с.
26. Хвороби сечових шляхів. Уроцистит. Параліч, парез та спазм сечового міхура. Сечокам’яна хвороба. Методична розробка (для студентів факультету ветеринарної медицини) Спеціальність – 211 “Ветеринарна медицина”. - Львів, 2018. – 11 с.
27. Природня інкубація яєць. Індивідуальне насиджування та його особливості. Підготовка квочки та гнізд до інкубації. Сортування виведеного молодняку по статі. [Л.Г. Слівінська, А.Р. Щербатий, А.О. Драчук, С.К. Демидюк та інші] // Методична розробка (для студентів факультету ветеринарної медицини) Спеціальність – 8.11010101 “Ветеринарна медицина (за видами)”. - Львів, 2018. – 19 с.
28. Діагностика та профілактика ендогенних хвороб ембріонів. Дослідження ембріонів за патології гамет, патології запліднення, патології яєчних плазм і оболонок. Інфікування яєць. [Л.Г. Слівінська, А.Р. Щербатий, А.О. Драчук, С.К. Демидюк та інші] // Методична розробка (для студентів факультету ветеринарної медицини) Спеціальність – 8.11010101 “Ветеринарна медицина (за видами)”. - Львів, 2018. – 15 с.
29. Слівінська Л.Г., Колтун Є.М., Драч М.П., Максимович І.А., Леньо М.І., Русин В.І., Чернушкін Б.О., Приступа О.І., Вінічук Г.М. Методичні вказівки для лабораторних занять з дисципліни «Клінічна діагностика хвороб тварин» розділ «Загальна діагностика» для студентів спеціальності 6.110101 «Ветеринарна медицина» ОКР «Бакалавр» - Львів, 2017. – 56 с.Слівніська Л.Г., Леньо М.І., Максимович І.А., Драч М.П., Русин В.І., Чернушкін Б.О. Основи ветеринарної медицини: навчальний посібник. Львів, 2018. – 204 с.
30. Слівінська Л.Г., Драч М.П., Максимович І.А., Леньо М.І., Русин В.І., Чернушкін Б.О. Методична розробка до лабораторного заняття з клінічної діагностики хвороб тварин. Навчально-методична карта заняття. Дослідження органів ендокринної системи. Основні і додаткові методи. Для студентів спеціальності 6.110 101 “Ветеринарна медицина” ОКР “Бакалавр” . Львів, 2018. – 32 с.
31. Драч М.П. Начально-методичних карт заняття. План та методи дослідження системи травлення. Анамнез. Апетит, приймання корму і води та їх зміни. Розлади жування і ковтання. Відрижка і жуйка, їх розлади. Блювання та його клінічне оцінювання.
32. Драч М.П. Начально-методичних карт заняття. Дослідження рота та органів ротової порожнини, глотки, стравоходу (зоба у птиці), слинних залоз. Дослідження черева.
33. Драч М.П. Начально-методичних карт заняття. Дослідження передшлунків та сичуга жуйних тварин.
34. Драч М.П. Начально-методичних карт заняття. Дослідження шлунка коней, свиней і м»ясоїдних. Дослідження кишечника.
35. Драч М.П. Начально-методичних карт заняття. Зондування тварин.
36. Колтун Є.М., Максимович І.А., Русин В.І., Чернушкін Б.О. Застосування ультразвукових досліджень у діагностиці внутрішніх хвороб тварин (навчально-методичний посібник). – Львів, 2013. – 68 с.

Підручники

1. Внутрішні хвороби тварин [текст]: підручник / В.І. Левченко, І.П. Кондрахін, В.В. Влізло та ін.; за ред. В.І. Левченка. – Біла Церква, 2012. – Ч. 1. – 528 с.
2. Клінічна діагностика хвороб тварин / В.І. Левченко, В.В. Влізло, І.П. Кондрахін та ін.; За ред. В.І. Левченка і В.М. Безуха. – Біла Церква, 2017. – 544 с.
3. Внутрішні хвороби тварин [текст]: підручник / В.І. Левченко, В.В. Влізло, І.П. Кондрахін та ін.; за ред. В.І. Левченка. – Біла Церква, 2015. – Ч. 2. – 610 с.

Посібники з лабораторних робіт

1. Слівінська Л.Г. Драчук А.О., Демидюк С.К. та інші. (2014). Хвороби ротової порожнини, слинних залоз, глотки та стравоходу (самостійна робота) / Навчальний посібник, Львів, 41.
2. Слівінська Л.Г. Драчук А.О., Демидюк С.К. та інші. (2014). Хвороби передшлунків (гіпотонія, атонія, ацидоз рубця) / Навчальний посібник, Львів, 93.
3. Влізло В.В., Слівінська Л.Г., Максимович І.А., Леньо М.І., Галяс В.Л. Лабораторна діагностика у ветеринарній медицині (довідник). – 2-ге видання, перероблене і доповнене. – Львів: Афіша, 2014. – 152 с. Довідник видано під грифом Міністерства аграрної політики та продовольства України.
4. Слівінська Л.Г., Федорович В.Л., Драчук А.О. та інші. (2015). Методи застосування лікарських препаратів і терапевтична техніка у собак і котів / Навчальний посібник, Львів, 142.
5. Слівінська Л.Г., Щербатий А.Р., Демидюк С.К. та інші. (2018). Незаразні хвороби органів дихання сільськогосподарських тварин / Львів, 169.
6. Слівінська Л.Г., Федорович В.Л., Драчук А.О. та інші. (2018). Неврологічне дослідження собак та котів / Львів, 169.
7. Слівінська Л.Г., Леньо М.І., Максимович І.А., Драч М.П., Русин В.І., Чернушкін Б.О. Основи ветеринарної медицини: навчальний посібник. Львів, 2018. – 204 с.
8. Коліки у коней (етіологія, діагностика, лікування, профілактика): навчально-методичний посібник [Текст] / А.О. Драчук, С.К. Демидюк, Л.Г. Слівінська, А.Р. Щербатий, М.Г. Личук. - Львів: СПОЛОМ, 2013. – 248 с.
9. Терапевтична техніка у собак і котів. Навчальний посібник для студентів факультету ветеринарної медицини з напряму підготовки “Ветеринарна медицина” освітньо-кваліфікаційного рівня 6.110101 – “Бакалавр” // Слівінська Л.Г., Драчук А.О., Демидюк С.К., Личук М.Г., Щербатий А.Р. та інші. – Львів, 2015. – 142 с.
10. Неврологічне дослідження собак та котів. / [Л.Г. Слівінська, Федорович В.Л., Демидюк А.О. Драчук, та інші] // Посібник. - Львів, 2018. – 30 с.
11. Влізло В.В., Слівінська Л.Г., Максимович І.А., Леньо М.І., Галяс В.Л. Лабораторна діагностика у ветеринарній медицині (довідник). – 2-ге видання, перероблене і доповнене. – Львів: Афіша, 2014. – 152 с. Довідник видано під грифом Міністерства аграрної політики та продовольства України.
12. Комп’ютерна система оцінювання знань студентів та моделювання професійної діяльності лікаря ветеринарної медицини / Драч М.П., Козій Б.І. // Навчальний посібник. Рекомендовано Міністерством аграрної політики та продовольства України. – 2014. – 94 с.
13. Тестові завдання для проведення зовнішнього незалежного оцінювання якості підготовки фахівців ОКР “бакалавр” напряму “Ветеринарна медицина”. [Костюк В.К., Цвіліховський М.І., Сорока Н.М., Слівінська Л.Г. та інші]. Навчально-методичний посібник. – К.: Аграр Медіа Груп, 2014. – 239 с.

Робочі програми курсів

Навчальні дисципліни:
•Внутрішні хвороби тварин
•Клінічна діагностика хвороб тварин
•Спеціальна пропедевтика, терапія і профілактика внутрішніх хвороб тварин
•Діагностика і терапія внутрішніх хвороб жуйних тварин
•Терапія та профілактика внутрішніх хвороб собак і котів
•Інкубація, хвороби ембріонів та незаразні хвороби птиці
•Діагностика і терапія внутрішніх хвороб дрібних тварин/птиці
•Професійна етика, деонтологія та історія ветеринарної медицини
•Основи ветеринарної медицини

Дочірні категорії