EN   UA

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

У вівторок, 28 червня 2022 р. об 11:00 хв. (актова зала)

відбудеться засідання Вченої ради Університету

 1. Про нагородження науково-педагогічних працівників Університету з нагоди 140-річчя з часу заснування Цісарсько-королівської ветеринарної школи та школи підковування коней разом із клінікою-стаціонаром для тварин у Львові.

Доповідач: ректор, проф. Стибель В. В.

 1. Про нагородження переможців першого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2021/2022 навчальному році.

Доповідач: проректор з наукової роботи, доц. Федець О. М.

 1. Про проєкт Положення про оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних працівників Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького.

Доповідач: проректор з науково-педагогічної роботи, доц. Двилюк І. В.

 1. Про проєкт Положення про навчально-методичний відділ Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького.

Доповідач: проректор з науково-педагогічної роботи, доц. Двилюк І. В.

 1. Про висунення кандидатури академіка НААНУ, професора Влізла В. В. до Наукової ради Національного фонду досліджень України.

Доповідає проректор з наукової роботи, доц. Федець О.М.

 1. Про затвердження Положення про порядок видачі диплома доктора філософії, додатку до нього європейського зразка та академічної довідки у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького.

Доповідач: проректор з наукової роботи, доц. Федець О. М.

 1. Про затвердження Положення про порядок проходження попереднього розгляду дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького.

Доповідач: проректор з наукової роботи, доц. Федець О. М.

 1. Про затвердження Тимчасового порядку проведення таємного голосування з використанням програмного забезпечення (засобу), що забезпечує анонімність і верифікованість такого голосування на засіданнях спеціалізованих вчених рад у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицькогоу разі використання засобів відеозв’язку в режимі реального часу.

Доповідач: проректор з наукової роботи, доц. Федець О. М.

 1. Про затвердження та оновлення освітньо-наукових програм підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

Доповідач: проректор з наукової роботи, доц. Федець О. М.

 1. Про затвердження та оновлення освітньо-наукових програм підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.

Доповідачі:  гаранти ОНП проф. Тибінка А.М., проф. Ковальський Ю.В., проф. Чемерис В.А., доц. Левків Г.Я.

 1. Про затвердження Порядку роботи уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького під час вступної кампанії 2022 року.

Доповідач: уповноважена з питань запобігання та виявлення корупції, доц. Х. Ю. Кульгавець.

 1. Щодо присвоєння вченого звання доцента Параняк Наталії Миколаївні.

Доповідач: вчений секретар Мазур І. Я.

 1. Про зміну наукового керівника і теми дисертаційної роботи аспірантки Портенко М. П.

Доповідач: відповідальна за аспірантуру та докторантуру, доц. Сливка І. М.

 1. Про зміну теми дисертаційної роботи аспірантки Федак В. В.

Доповідач: відповідальна за аспірантуру та докторантуру, доц. Сливка І. М.

 1. Про рекомендацію до друку монографії «Ліпіди молока: попередники, синтез, властивості». Автори: Цісарик О. Й., Мусій Л. Я.

Доповідач: проф. Цісарик О. Й.

 1. Різне.

Голова Вченої ради,

професор                                      Володимир СТИБЕЛЬ

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru