EN   UK

 

1) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
2.2 Молекулярна біотехнологія та ДНК-технології

2) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
педагогіка вищої школи

3) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ОК2.8 Біотехнологічні методи захисту рослин

4) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ОК2.8 Біотехнологічні методи захисту рослин

5) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
ОК 2.9. “Альтернативна поновлювальна енергетика та біоконверсія”

6) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
ВБ2.4. “Біотехнологія у харчовій промисловості”

7) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
(ЦЗ) ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ

8) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
ВБ1.2. “Методи наукової творчості та організація наукових досліджень”

9) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
ВБ 1.4. “Методи ідентифікації ГМО”

10) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
ВБ2.4. “Основи селекції та конструювання промислових штамів мікроорганізмів”

11) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
ОК2.10. “Технологія виробництва та переробки сировини в АПК для біоенергетики”

12) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
ОК 2.7. “Біотехнологія відновлення екосистем”

13) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
ВБ2.1. “Нанобіотехнології та біоінформатика живих організмів”

14) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
ВБ1.5.  ЕКСПРЕС АНАЛІЗ ТА БІОСЕНСОРНІ СИСТЕМИ

15) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
ОК2.10. “Технологія виробництва та переробки сировини в АПК для біоенергетики”

16) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
БІОЕТИКА, БІОБЕЗПЕКА ТА БІОЗАХИСТ

17) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
МОДЕЛЮВАННЯ ТА МАСШТАБУВАННЯ БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ У СИСТЕМІ GMP

 

 

Перелік дисциплін для студентів другого (магістерського) рівня освіти спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія»

№ п/п

Назва дисципліни

1.

Ділова іноземна мова

2.

Моделювання та масштабування у біотехнологічних виробництв у системі GMP

3.

Економічний аналіз біотехнологічних виробництв

4.

Біотехнологічні методи захисту рослин

5.

Молекулярна біотехнологія та ДНК - технології

6.

Хімія та біотрансформація ксенобіотиків

7.

Методи наукової творчості та наукових досліджень

8.

Методи ідентифікації ГМО

9.

Педагогіка вищої школи

10.

Цивільна безпека (БЖД. Цивільний захист)

11.

Альтернативна та відновлювальна біоенергетика та біоконверсія

12.

Біотехнологія відновлювальних екосистем

13.

Експрес – аналіз та біосенсорні системи

14.

Нанобіотехнологія та біоінформатика живих організмів

15.

Біоетика, біобезпека та біозахист

16

Моделювання та масштабування у біотехнологічних виробництв у системі GMP

17.

Біотехнологія у харчовій промисловості

18.

Безвідходні технології у галузі

19.

Основи селекції та конструювання промислових штамів мікроорганізмів

 

 

  • Державним науково-дослідним контрольним інститутом ветеринарних препаратів та кормових добавок (м. Львів);

  • Інститутом біології тварин НААН;

  • ТОВ «Водограй – Плюс»;

  • Біотехнологічним центром “Ензим” м. Львів;

  • Львівською регіональною державною лабораторією ветеринарної медицини;

  • Кафедрою технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології НУ «Львівська політехніка»;

  • Жешівським університетом (Польща).
    Частина з названих вище установ є базами для проходження різних видів практик студентами за напрямом підготовки «Біотехнології та біоінженерія», у тому числі дослідницької за темою бакалаврських та магістерських робіт.

 

1. Костюк В., Гарванко М., Масіч О., Макух Є., Гривул Т.М. Глютатіон мітохондрій // Міжнародна студентська наукова конференція „Інноваційні аспекти в питаннях технології, безпеки харчової продукції та екології” присвячена 20-річчю факультету харчових технологій та екології ЛНУВМБТ імені С.З. Гжицького, (17-18 травня ) Львів, 2012 – С. 181-182 .
2. Діжак І., Буцяк В.І. Аналіз екологічного стану водних ресурсів Жовківського району // Матеріали студентської наукової конференції ФХТЕ (з міжнародною участю).– Львів. – 2013. – С. 96-98.
3. Іванів Р., Буцяк В.І. Аналіз екологічного стану атмосферного повітря Дубенського району та шляхи його покращення // Матеріали студентської наукової конференції ФХТЕ (з міжнародною участю).– Львів. – 2013. – С. 98-100.
4. Пиріг Ю., Буцяк В.І. Екологічний стан гідроекосистеми Млинівського водосховища та основні шляхи підвищення її продуктивності // Матеріали студентської наукової конференції ФХТЕ (з міжнародною участю).–, Львів. – 2013. – С. 119-121.
5. Красневич А.Я., Шемедюк Н.П., Дзанаєва Л.До 60-річчя відкриття структури ДНК: нове покоління методів секвенування ДНК Матеріали студентської наукової конференції ФХТЕ, Львів. – 2013.
6. Шемедюк Н.П., Курляк І.М Пащенко А., Ткачик В.,Вплив окремих компонентів харчування на реалізацію генетичної інформації Матеріали студентської наукової конференції ФХТЕ, – Львів. – 2013.
7. Шемедюк Н.П., Костюк В.Л. Афлатоксини: джерела надходження в організм, механізми впливу на клітинному рівні/ Матеріали студентської наукової конференції ФХТЕ, – Львів. – 2014.
8. Шемедюк Н.П., Скіп О.С., Максимів Ю. Потенціал мікроорганізмів як джерело нових антибіотиків, проблеми та перспективи їх біотехнологічного виробництва/ Матеріали студентської наукової конференції ФХТЕ, – Львів. – 2014.
9. Шемедюк Н.П., Лотоцька М.Канцерогенна дія нітрозосполук /Матеріали студентської наукової конференції ФХТЕ, – Львів. – 2014.
10. Костюк В., Буцяк В.І. Біотехнологічні методи у виробництві біогазу // Матеріали студентської наукової конференції ФХТЕ, Львів. – 2014. – С.88-90.
11. Дзанаєва Л., Буцяк В.І. Метаболічна інженерія дріжджів Hansenu lapolymorpha для створення ефективних продуцентів спирту // Матеріали студентської наукової конференції ФХТЕ (з міжнародною участю).– Львів. – 2014. – С. 100-101.
12. Кричковська Г., Кричковська-Горошко І., Власюк І., Проць А., Білик І., Макух Є. Гривул Т. Будова та біологічна роль ліпоєвої кислоти// Матеріали студентської наукової конференції ФХТЕ ЛНУВМБТ імені С.З. Гжицького. - Львів, 2014 – С. 179-180 .
13. Бенькалович М., Гривул Т. Донбас – це Україна// Матеріали студентської наукової конференції факультету харчових технологій та екології ЛНУВМБТ імені С.З. Гжицького (з міжнародною участю), „Проблеми та перспективи харчових технологій і екобезпеки про-дукції” (14-15 травня). -Львів, 2014 – С. 231-233 .
14. Лотоцька М., Гривул Т. Нормативно-правове регулювання біобезпеки в Україні// Матеріали студентської наукової конференції факультету харчових технологій та екології ЛНУВМБТ імені С.З. Гжицького (з міжнародною участю), „Проблеми та перспективи хар-чових технологій і екобезпеки продукції” (14-15 травня). -Львів, 2014 – С. 125-126.
15. Лотоцька М. Буцяк В.І. Одержання лейкоцитарного інтерферону (ІФН) у лабораторних умовах (з міжнародною участю).– Львів. – 2015. – С. 100-101.
16. Шемедюк Н.П., Тернавський В. Використання мікросателітів ДНК як генетичних маркерів / Матеріали студентської наукової конференції ФХТЕ (з міжнародною участю) – Львів. – 2015.
17. Шемедюк Н.П., Шелест О. Мікроклональне розмноження – альтернативний метод збереження біорізноманіття представників родини Orchidaceae Juss. /Матеріали студентської наукової конференції ФХТЕ (з міжнародною участю) – Львів. – 2015.
18. Шемедюк Н.П., Палюха А. Перспективність порівняльно-генетичних досліджень у розв’язанні проблеми походження нації /Матеріали студентської наукової конференції ФХТЕ (з міжнародною участю) – Львів. – 2015.
19. Шемедюк Н.П., Лагуняк Ю. Використання маркерів мітохондріальної ДНК та Y- хромосоми у дослідженнях походження виду/ Матеріали студентської наукової конференції ФХТЕ (з міжнародною участю) – Львів. – 2015.
20. Масюк М. Саджениця О. Скіп О.С. Біотехнологія вермикультивування. Матеріали студентської наукової конференції ФХТЕ, – Львів. – 2015.
21. Гайда М., Школьна Я. Скіп О.С. Біотехнологія одержання біогазу. Матеріали студентської наукової конференції ФХТЕ, – Львів. – 2015.
22. Стахів О. Ю. "Вплив походження сировини та чистої культури на якість товарних дріжджів", 2018р.
23. Зозуля А. В. "Вивчення впливу терміну зберігання на мікробіологічний склад кисломолочних йогуртів", 2018р.

1. Солук Г.С. Буцяк В.І., Буцяк А.А. Біотехнологія виробництва біогазу з відходів сільськогосподарського виробництва // Науковий вісник ЛНУВМБТ. – 2015. – Т.17, №1(61), ч 2. – С. 313-319 – 243. ISSN 2413-5550.
2. Буцяк В.І., Буцяк А. А., Музика Л. І.// Influence of Zeolite Powder as Feed Additive on Productive Qualities of Bull Fattening at Low-Dose Radiation Load./ /Вплив цеолітового борошна як кормової добавки на продуктивні …// Міжнародний збірник наукових праць. – 2016. – Т. 1, № 2. – с. 41-46.

Дочірні категорії