EN   UA

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

Перелік літератури на кафедрі біотехнології та радіології

 1. Санагурський Д. І. Об´єкти біофізики: монографія. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. 522 c.
 2. Максименко Н. В., Задніпровський В. В., Клименко О. М. Організація управління в екологічній діяльності: підручник для студентів екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів вид. 2-ге перероблене і доповнене. Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2008. 340 с.
 3. Основи лісової радіоекології / за ред. М. М. Калетник. К.: Ярмарок, 254
 4. (3 примірники).
 5. Воронов С. А., Стецишин Ю. Б., Панченко Ю. В., Когут А. М. Токсикологія продуктів харчування: підручник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. 556 с.
 6. Ветеринарна біотехнологія: підручник для студентів вищих навчальних закладів / М. Д. Безуглий та ін. Х. : Гімназія, 2012. 464 с.
 7. Старовойтова С. О., Скроцька О. І., Пенчук Ю. М., Пирог Т. П. Технологія пробіотиків: підручник. К.: НУХТ, 2012. 318 c. (2 примірники).
 8. Технологія та застосування лікувально-косметичних засобів: навчальний посібник / О. В. Федорова та ін. Львів: Тріада плюс, 2011. 200 с.
 9. Пирог Т. П., Ігнатова О. А. Загальна біотехнологія: підручник. К.: НУХТ, 336 с. (3 примірники).
 10. Антоняк Г. Л., Влізло В. В. Біохімічна та геохімічна роль йоду: монографія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. 392 c.
 11. Стасевич М. В., Милянич А. О., Гузьова І. О. Обладнання технологічних процесів фармацевтичних та біотехнологічних виробництв: навчальний посібник для студентів / ред. В. П. Новікова. Вінниця: Нова книга, 2012. 408 c.
 12. Стасевич М. В. та ін. Нормативно-правове регулювання діяльності біотехнологічних і фармацевтичних підприємств: підручник / за ред. Б. П. Громовика. Львів: Тріада плюс, 2010. 288 c. (2 примірники).
 13. Швед О. В., Петріна Р. О., Комаровська-Порохнявець О. З., Новіков В. П. Екологічна біотехнологія: навчальний посібник у 2 кн. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. Кн. I. 424 с.
 14. Швед О. В., Петріна Р. О., Комаровська-Порохнявець О. З., Новіков В. П. Екологічна біотехнологія: навчальний посібник у 2 кн. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. Кн. II. 368 с.
 15. Марінцова Н. Г., Половкович С. В., Новіков В. П. Біологічна хімія: підручник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. 336 с. (2 примірники).
 1. Воронов С. А. та ін. Токсикологічна хімія харчових продуктів та косметичних засобів: підручник / за ред. С. А. Воронова. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. 316 с.
 2. Буцяк В. І., Шемедюк Н. П., Ромашко І. С., Горчин С. В., Двилюк І. І. Альтернативна поновлювана енергетика та біоконверсія: навчальний посібник. Львів: ЛНУВМБ імені С. З. Гжицького, 2023. 293 с.
 3. Швед О. В., Яремкевич О. С., Губрій З. В. Хімія і біологія канцерогенів: навчальний посібник. Львів: Видавництво Левада, 2023. 349 с.
 4. Пирог Т. П., Антонюк М. М., Скроцька О. І., Кігель Н. Ф. Харчова біотехнологія: підручник. К.: Видавництво Ліра-К, 2016. 408 с.
 5. Красінько В. О., Волошина І. М., Лич І. В., Ігнатенко С. В. Біологія клітин: навчальний посібник. К.: НУХТ, 2015. 355 c.
 6. Дуган О. М., Литвинов Г. С., Галкін О. Ю., Яловенко О. І. Науково- управлінські засади екологічної експертизи та оцінювання довкілля: навчальний посібник. К., 2017. 303 c.
 7. Данилов І. П., Щербак О. В., Юрко П. С. Апарати мікробіологічної промисловості: навчальний посібник. Харків, 2018. 234 c.
 8. Клименко М. О., Петрук В. Г., Мокін В. Б., Вознюк Н. М. Методологія та організація наукових досліджень (в екології): підручник. Херсон: Олді-плюс, 2012. 474 с.
 9. Гнатів П. С., Снітинський В. В., Нечай О. С., Зинюк О. Д., Пасічник Т. В., Зеліско О. В. Екосистеми і системи аналізів: наукова монографія / за ред. П. С. Гнатіва і В. В. Снітинського. Львів: Колір ПРО, 2017. 416 с.
 10. Головко А. М., Ушкалов В. О., Андрущенко В. В., Постоєнко В. О. та ін. Ветеринарні імунобіологічні засоби: довідник / за ред. А. М. Головка та В. О. Ушкалова. Х.: НТМТ, 2012. 684 c.
 11. Новіков В. Сучасні напрямки в хімії, біології, фармації та біотехнології: монографія. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. 256 с.
 12. Хімія, технологія речовин та їх застосування: науковий журнал / за ред. В. Скороходи. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. № 2 (2). 156 с.
 13. Хімія, технологія речовин та їх застосування: науковий журнал / за ред. В. Скороходи. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. № 2 (6). 198 с.
 14. Хімія, технологія речовин та їх застосування: науковий журнал / за ред. В. Скороходи. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2022. № 1 (9). 206 с.
 15. Буцяк В. І., Кравців Р. Й., Буцяк Г. А. Екологічний моніторинг ведення тваринництва у біогеохімічних провінціях: монографія. Львів: Львівська національна академія ветеринарної медицини імені С. З. Гжицького, 2005. 254
 16. (2 примірника).
 17. Буцяк В. І., Кравців Р. Й., Колотницький А. Г. Клітинна інженерія: навчальний посібник. Львів: Львівська академія ветеринарної медицини імені С. З. Гжицького, 2005. 104 c.
 18. Буцяк В. І. Опорні тестові питання . Львів: ЛНУВМ та БТ імені С. З. Гжицького, 2015. 183 с.
 19. Буцяк В. І., Колотницький А. Г. Основи біотехнології: навчальний посібник. Львів: Тріада плюс, 2010. 396 c. (2 примірники).
 1. Кравців Р. Й., Колотницький А. Г., Буцяк В. І. Теоретичні і лабораторно- практичні основи біохімії: навчальний посібник. Львів: Львівська академія ветеринарної медицини імені С. З. Гжицького, 2006. с. 298.
 2. Влізло В. В., Федорук Р. С., Ратич І. Б. Лабораторні методи досліджень у біології, тваринництві та ветеринарній медицині: довідник / за ред. В. В. Влізла. Львів: СПОЛОМ, 2012. 764 c.
 3. Коцюмбас І. Я., Косенко Ю. М. та ін. Довідник кормових добавок та преміксів. Львів: ТзОВ ВФ Афіша, 2015. 1408 c.
 4. Буцяк В. І., Кравців Р. Й. Водно-сольовий обмін: навчальний посібник. Львів, 2007. 153 c.
 5. Буцяк В. І., Кравців Р. Й., Колотницький А. Г., Буцяк Г. А. Біотехнологія заготівлі силосу: навчальний посібник. Львів: Тріада, 2008. 128 с.
 6. Шемедюк Н. П., Скіп О. С. навчально-методичний посібник. Львів: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького, 2016. 70 c.
 7. Буцяк В. І., Кравців Р. Й., Буцяк Г. А., Колотницький А. Г. Біотехнологія для всіх: тлумачний словник біотехнологічних термінів. Львів: Тріада плюс, 2009. 116 c.
 8. Клименко О. М., Статник І. І. Методологія покращення екологічного стану річок Західного Полісся (на прикладі р. Горинь): монографія. Рівне: НУВГП, 2012. 206 c.
 9. Кравців Р. Й., Романишин В. П., Колотницький А. Г., Колотницький В. А. Гормональна регуляція гомеостазу: монографія. Львів, 2005. 164 с.
 10. Голубець М. А., Гнатів П. С., Козловський М. П., Марискевич О. Г. та ін. Концептуальні засади сталого розвитку гірського регіону. Львів: Поллі, 2007. 288 c.
 11. Безуглий М. Д., Богданов Г. О., Вербицький П. І., Власенко В. М. та ін. Мала енциклопедія фізіології / за ред. Р. Й. Кравціва. Львів, 2008. 498 c.
 12. Клименко М. О., Бєдункова О. О. Кругообіг важких металів у водних екосистемах: монографія. Рівне: НУВГП, 2008. 216 c.
 13. Голубець М. А. Вступ до геосоціосистемології. Львів: Поллі, 199 с.
 14. Прибора Н. А., Гетьманчук Ю. П. Основи хімії полімерів: посібник до лабораторних робіт. Київ: видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. 138 с.
 15. Роль науки у підвищенні технологічного рівня і ефективності АПК України: матеріали IV всеукр. наук.-практ. конф. 15-16 травня 2014 р. Ч. 1. / за ред. В. А. Вергунова. Тернопіль: Крок, 2014. 294 c.
 16. Пономаренко С. П., Грицаєнко З. М., Бабаянц О. В. Біорегулятори рослин: рекомендації по застосуванню. Державне підприємство Міжвідомчий науково- технологічний центр «Агробіотех». Київ, 2015. 35 с.

Перелік літератури в університетській бібліотеці на замовлення кафедри 

 1. Гиль М. І., Сметана О. Ю., Юлевич О. І., Баркарь Є. В., Горбатенко І. Ю., Нежлукченко Т. І., Барановський Д. І., Повод М. Г. Молекулярна генетика та технології дослідження генома: навчальний посібник. Херсон: Олді, 2019. 320 c.
 1. Буценко Л. М., Пиріг Т. П. Біотехнологічні методи захисту рослин: підручник. Київ: Ліра-К, 2021. 346 c.
 2. Пирог Т. П., Пенчук Ю. М. Біохімічні основи мікробного синтезу: підручник. Київ: Ліра-К, 2019. 258 с.
 3. Кобилецька М. С., Терех О. І. Біохімія рослин: підручник. Львів: ЛНУ імені І. Франка, 2017. 270 c.
 4. Столяр О. Б. Молекулярна біологія: навчальний посібник. Київ: ЦНЛ, 2019. 224c.
 5. Грибан В. Г. Валеологія: підручник. Київ: ЦНЛ, 342 c.
 6. Ковальова О. М., Лісовий В. М., Амбросова Т. М., Смирнова В. І. Основи біоетики та біобезпеки: підручник. Київ: ВСВ Медицина, 2017. 392 c.
 7. Гліненко Л. К., Павлиш В. А., Фаст В. М., Яковенко Є. І. Основи біотехнічних систем та їх моделювання: навчальний посібник. Львів: Львівська політехніка, 2020. 380 с.
 8. Малишев В. В., Папроцька О. А., Терещенко О. Я., Кущевська Н. Ф. Наноматеріали та нанотехнології: навчальний посібник. К.: Університет Україна, 2018. 140 c.
 1. Півень О. О., Скоробогатова З. М. Сучасні інструменти редагування геному з основами молекулярної генетики: навчальний посібник. К.: Біокомпозит, 2021. 178 c.
 2. Данилейченко В. В., Федечко Й. М., Корнійчук О. П., Солонинко І. І. Мікробіологія з основами імунології: підручник. Київ: ВСВ Медицина, 2020. 384 с.
 3. Обладнання технологічних процесів фармацевтичних та біотехнологічних виробництв: навчальний посібник / за ред. В. П. Новікова. Вінниця: Нова книга, 2012. 408 c.
 4. Біотехнологія. Словник термінів: навчальний посібник / за ред. Л. В. Капрельянца. Харків: Факт, 2021. 248 c.

Перелік обладнання для біотехнологічних досліджень на кафедрі біотехнології та радіології

 1. Стаціонарні та переносні мультимедійні системи.
 2. Ліцензійне програмне забезпечення OC Windows 10, Microsoft Office 2016, (корпоративна ліцензія), «Testkrok.org.ua»: підготовка до тестування та екзаменів.
 3. Комп’ютери.
 4. Навчально-наукова лабораторія кафедри біотехнології та радіології оснащена приладами для проведення фізичних, хімічних та бактеріологічних досліджень, а саме: колектор для фракціонування (2020 р.) – 3 шт., прилад для електрофорезу, центрифуга ВАК-60 (2020р.), центрифуга С-70 (2019 р.), полярограф, лабораторія хімічна, центрифуга ЦЛР-1(2019 р.), ультразвуковий диспергатор, спектрофотометри - 2 шт., ФЕК (2021 р.), - 2 шт., рН-метри (2021 р.), - 2 шт., аналітичні, технічні та електронні ваги, холодильниками, автоклав лабораторний, реостат, водяні бані, хімічний посуд, реактиви, сушильні шафи, дистилятори, мікроскопи “Біолам” - 23 шт. Витяжна шафа для зберігання хімічних реактивів SALEX-ШВР. Електронний мікроскоп (2020 р.), муфельні печі, мікротом, фотометри – 3 шт., віскозиметр, спекол-11 (2019 р.), – 2 шт., апарат Шустера – 2 шт., спекол (2018 р.), М-400, інфрапід (2019 р.). Кабінет біологічної безпеки ІІ класу (ламінарний бокс) в комплекті зі стендом- підставкою та ультрафіолетовою лампою (2022р.), автоклав паровий (2022р.) – 1 шт., водяна баня ВБ (2022р.) - 10 шт., орбіт шейкер-інкубатор ES-20 (2023р.) – 1 шт., універсальна платформа UP-12 для шейкерів, HB-200 додатковий валик для утримання колб для платформи UP-12, платформа для чашок Петрі РР-4, платформа Р-12/100 для колб 10-150 мл, платформа Р-6/250 для колб 250 мл, платформа Р-16/88 з пружинними тримачами для пробірок, центрифуга вортекс Mum/Spin MSC 6000 (2023р.) – 1 шт., універсальна платформа UP-12 (2023р.) – 1 шт., вага електронна аналітична (2020 р.), аквадистилятор ДЕ-10 (2021 р.) – 1 шт. Витяжна шафа універсальна з тумбою (2021 р.), дозатори ручні для піпеток ДП-1-10 мл( 2021 р.), платформи різних розмірів для утримування пробірок (2023р.) – 36 шт.

Перелік обладнання для радіологічних досліджень на кафедрі біотехнології та радіології

Дозиметр-радіометр МКС-05 «Терра», радіометр «Бета», радіометр КРК- 01А, дозиметр ДКС-04, сигнал радіоактивності, прилад СРП 68-01, радіометр

«Руст-3», радіометр РК-67, муфельна піч.

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru