EN   UK

У 20014 – 2017 роках в аспірантурі на кафедрі мікробіології та вірусології навчався Турко Я.І. під науковим керівництвом член-кореспондента НААН, професора Ушкалова В.О.

Тема дисертаційної роботи: «Дослідження мікробіоценозу кишечника та імунного статусу у курей та його корекція нанонутріцевтиком кобальту».

Кафедра мікробіології та вірусології співпрацює з Державним науково-дослідним контрольним інститутом ветеринарних препаратів та кормових добавок (м. Львів), Вармінсько-Мазурським університетом (м. Ольштин), SLW Bіоlаb (м. Оструда, Польща).

Філіалами кафедри є Львівська і Тернопільська регіональні державні лабораторії ветеринарної медицини

За результатами наукових досліджень, що проводяться на кафедрі мікробіології та вірусології, розроблено та затверджено технічні умови та патенти:

 1. Пеленьо Р.А. Технічні умови ТУ У 21.2-00492990-003:2015 Препарат ветеринарний «Лактовет» / Пеленьо Р.А. – 2015. – Львів: ЛНУВМтаБТ імені С.З. Ґжицького. – 25 с.
 2. Пеленьо Р.А. Технічні умови ТУ У 21.2-00492990-002:2015 Препарат ветеринарний «Івермеветіс» для ін’єкцій / Пеленьо Р.А. – 2015. – Львів: ЛНУВМтаБТ імені С.З. Ґжицького. – 26 с.
 3. Деклараційний патент на корисну модель № 109249 від 25.08.2016 р. «Спосіб оцінки ступеня негативного впливу змішаної протозоозної та нематодозної інвазії на імунну систему поросят» / Пеленьо Р.А.
 4. Деклараційний патент на корисну модель № 108971 від 10.08.2016 р. «Спосіб корекції активності ферментів крові за фасціольозу сенсибілізованих атиповими мікобактеріями корів» / Куляба О.В., Стибель В.В., Турко І.Б., Семанюк В.І., Гутий Б.В.
 5. Деклараційний патент на корисну модель № 110853 від 25.10.2016 р. «Спосіб корекції активності ензимів крові за фасціольозу сенсибілізованих атиповими мікобактеріями корів» / Куляба О.В., Стибель В.В., Турко І.Б., Гутий Б.В., Семанюк В.І.
 6. Деклараційний патент на корисну модель МПК (2016.01) А61Д7/00, А61Р3/02, А61Р37/00 від 28.11.2016 р. «Спосіб підвищення імунного статусу організму корів за розвитку ендогенної інтоксикації» / Віщур О.І., Гащук Є.С., Гутий Б.В.
 7. Деклараційний патент на корисну модель МПК (2016.01) А61Д7/00, А61Р3/02, А61Р37/00 від 28.11.2016 р. «Спосіб підвищення імунного статусу організму корів за розвитку ендогенної інтоксикації» / Віщур О.І., Гащук Є.С., Гутий Б.В.
 8. Деклараційний патент на корисну модель № 1115520 від 25.04.2017. Спосіб специфічної імунопрофілактики міксоматозу кролів / Матвіїшин Т. С., Попова І. М., Салата В. З., Волосянко О. В., Семанюк Н. В., Гуменний О.Г.
 9. Патент на корисну модель № 126014 від 25.05.2018 р. «Спосіб корекції показників білкового профілю у плазмі крові курей-несучок» / Турко Я.І., Ушкалов В.О.

Наукові публікації

 

2014 рік

 1. Калініна О.С. Сучасна класифікація і номенклатура вірусів хребетних / О.С. Калініна // Науковий вісник ЛНУВМ та БТ імені С.З. Ґжицького. – Львів, 2014. – Т. 16. – № 3 (60), Ч. 1. – С. 125 – 130.
 2. Мысак А.Р. Сравнение методов индексной оценки тяжести течения хронического катарального гингивита у собак / Мысак А.Р., Семанюк Н.В., Хомин Н.М., Семанюк В.И., Ховайло В.А. // Ученые Записки УО ВГАВМ. – Витебск, 2014. – Т. 50. – Вып. 2, Ч. 1. – С. 197 –
 3. Салата В.З. Динаміка мікрофлори за переробки яловичини в м’ясопереробних підпрємствах / Салата В.З., Семанюк В.І., Шах Л.В. // Науковий вісник ЛНУВМ та БТ імені С.З. Ґжицького. Львів, 2014. – Т. 14. – № 2  (52), Ч. 1. – С. 259 – 262.
 4. Семанюк Н.В. Адгезивні властивості домінуючих мікроорганізмів зубних бляшок у собак за хронічного катарального гінгівіту / Семанюк Н.В., Хомин Н.М. // Біологія тварин, 2014. – Т. 16. – № 3. – С. 130 – 135.
 5. Семанюк Н.В. Використання мікробних біоплівок у діагностиці хронічного катарального гінгівіту у собак / Семанюк Н.В. // Науковий вісник ЛНУВМтаБТ імені С.З. Ґжицького. – Львів, 2014. – Т. 16. – № 2 (59), Ч. 1. – С. 299 – 305.
 6. Семанюк Н.В. Лікування собак за хронічного катарального гінгівіту / Семанюк Н.В. // Науковий вісник ЛНУВМтаБТ імені С.З. Ґжицького. – Львів, 2014. – Т. 16. – № 3 (60), Ч. 1. – С. 306 – 311.
 7. Семанюк Н.В. Показники імунітету у собак за хронічного катарального гінгівіту / Семанюк Н.В. // Науковий вісник ЛНУВМтаБТ імені С.З. Ґжицького. – Львів, 2014. – Т. 16. – № 2 (59), Ч. 2. – С. 306 – 311.
 8. Турко Я.І. Гематологічні та біохімічні маркери крові щурів за гострого токсикологічного експерименту з використанням нанокобальту / Турко Я.І., Ушкалов В.О. // Науковий вісник ЛНУВМ та БТ імені С. З. Ґжицького. – Львів, 2014. – Т. 16. – № 3 (60), Ч. 1. – С. 354 – 360.

2015 рік

 1. Гащук Е.С. Ввлияние дезинфицирующих и моечно-дезинфицирующих средств на энтерококки, выделенные из молока сырого и питьевого / Гащук Е.С. // Материалы V Международного съезда ветеринарных фармакологов и токсикологов «Актуальные проблемы и инновации в современной ветеринарной фармакологии и токсикологии». – Витебск, ВГАВМ, 2015. – С. 95 – 98.
 2. Калініна О.С. До 100-річчя від дня народження Василя Миколайовича Сюріна / Калініна О.С. // Сільський господар, 2015. – № 7 – 9. – С. 42 – 43.
 3. Куляба О.В. Активність ензимів у сироватці крові корів за фасціольозної інвазії / / Куляба О.В., Стибель В.В. // Науковий вісник ЛНУВМтаБТ імені С.З. Ґжицького. – Львів, 2015. – Т. 17. – № 1 (61), Ч. 2. – С. 41 – 45.
 4. Куляба О.В. Стан імунної системи корів за асоціації мікобактеріозу та фасціольозу / Куляба О.В., Стибель В.В. // Науковий вісник ЛНУВМтаБТ імені С.З. Ґжицького. – Львів, 2015. – Т. 17. – № 2 (62). – С. 309 – 313.
 5. Левченко А. Г. Видовой состав и чувствительность к антибиотикам микрофлоры, выделенной из молока больных маститом коров / Левченко А.Г., Гащук Е.С. // Материалы V Международного съезда ветеринарных фармакологов и токсикологов «Актуальные проблемы и инновации в современной ветеринарной фармакологии и токсикологии». – Витебск, ВГАВМ, 2015. – С. 116 – 119.
 6. Пеленьо Р.А. Стан галузі свинарства у Західному регіоні України та визначення етіології паразитозів / Пеленьо Р.А., Стибель В.В., Ушкалов В.О. // Ветеринарна медицина. Міжвід. темат. наук. зб., м. Харків, 2015. – Вип. 100. – С. 174 – 178.
 7. Пеленьо Р.А. Структура мікробіоценозу прямої кишки поросят за протозоозної, нематодозної і змішаної інвазії / Р.А. Пеленьо // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького, Львів, 2015. – Т. 17. – № 1 (61), Ч. 1. – С. 231–237.
 8. Пеленьо Р.А. Здатність мікроорганізмів дистального відділу кишечника поросят до формування біоплівок за інвазії кишковими паразитами / Пеленьо Р.А. // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького, Львів, 2015. – Т. 17. – № 2 (62), Ч. 1, – 2015. – С. 166–172.
 9. Пеленьо Р.А. Цитокіновий профіль крові поросят за спонтанного перебігу асоційованого бактеріозу та балантидіозу / Пеленьо Р.А., Стибель В.В., Ушкалов В.О. // Вісник Сумського національного аграрного університету. – 2014. – Вип. 6 (35). – С. 118 – 121.
 10. Семанюк В.І. До питання необхідності проведення санітарно-мікробіологічного контролю м’яса і м’ясних продуктів за їх холодильного зберігання / Семанюк В.І., Кухтин М.Д., Шах Л.В., Салата В.З., Турко І.Б. // Мясная Индустрия, май 2014. – С. 20 – 24.
 11. Турко Я.І. Основні показники гемопоезу иа стану імунної системи у щурів за умов хронічного навантаження наночастинками кобальту та хлоридом металу / Турко Я.І., Ушкалов В.О. // Міжвід. темат. наук. зб.: Ветеринарна медицина. Харків, 2015. – Вип. 100. – С. 140 – 146.

2016 рік

 1. Горюк Ю.В. Видовий склад бактерій роду Еnterococcus молока сирого та сиру кисломолочного «домашнього» виробництва, їх чутливість до антибактеріальних препаратів // Горюк Ю.В., Кухтин М.Д., Перкій Ю.Б., Горюк В.В., Семанюк В.І. / Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького. – Львів, 2016. – Т. – № 3 (70). – С. 44 – 48.
 2. Гутий Б. Дослідження гострої та хронічної токсичності експериментального препарату «Мевесел-ін’єкційний» / Гутий Б., Паска М., Левківська Н., Пеленьо Р., Назарук Н., Гута З. // Біологічний вісник МДПУ імені Богдана Хмельницького. – Т. 6 (2). – 2016. – С. 174 – 180.
 3. Калініна О.С. Класифікація та номенклатура ДНК-геномних вірусів хребетних тварин і людини / Калініна О.С. // Науковий вісник ЛНУВМ та БТ імені С.З. Ґжицького. – Львів, 2016. – Т. 18. – № 2 (66). – С. 83 – 87.
 4. Куляба О.В. Вплив клозаверму А та катозалу на антиоксидантний статус організму корів за експериментального фасціольозу, сенсибілізованих атиповими мікобактеріями / Куляба О.В., Стибель В.В., Гутий Б.В. // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького. – Львів, 2016. – Т. 18. – № 2 (66). – С. 96 –
 5. Пеленьо Р.А. Показники антилізоцимної та антикомплементарної активності мікроорганізмів дистального відділу кишечника поросят за змішаної нематодозно-протозоозної інвазії / Пеленьо Р.А. // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького. – Львів, 2016. – Т. 18. – № 3 (70). – С. 248 – 251.
 6. Пеленьо Р.А. Показники антиінтерферонової та антилактоферинової активності мікроорганізмів дистального відділу кишечника поросят за змішаної нематодозно-протозоозної інвазії / Пеленьо Р.А. // Ветеринарна медицина. – 2016. – Вип. 101. – С. 174 – 178.
 7. Турко Я.І. Особливості гематологічного і білкового профілю та стану неспецифічної резистентності організму птиці при застосуванні пробіотика та нанокобальту / Турко Я.І., Ушкалов В.О. // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького. – Львів, 2016. – Т. – № 3 (71). – С. 134–138.
 8. Турко Я.І. Стан антиокисного захисту за використання нанокобальту і пробіотиків в годівлі курей / Турко Я.І., Ушкалов В.О. // Науковий вісник ветеринарної медицини. – Біла Церква, 2016. – С. 211 – 218.
 9. Яремко О.В. Активність амінотрансфераз у сироватці крові телят за дії піридоксину гідрохлориду / Яремко О.В., Пеленьо Р.А. // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького. – Львів, 2016. – Т. 18. – № 3 (71). – С. 209 –

2017 рік

 1. Grynevych N. Composition of psychrotrophic microflora of water and biofilter filler in recirculation aquaculture system on trout farm / Grynevych N., Dyman T., Kukhtyn M., Semaniuk N. // Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. May – June 2017 RJPBCS 8(3) Page № 900 – 905 ISSN: 0975-8585 (Web of Science) https://www.rjpbcs.com/pdf/2017_8(3)/[101].pdf
 2. Gutyj B.Prooxidant-antioxidant balance in the organism of bulls(young cattle) after using cadmium load / Gutyj ,  Stybel V.,  Darmohray L., Lavryshyn Y., Turko I., Hachak Y., Shcherbatyy A., Bushueva I., Parchenko V., Kaplaushenko A., Krushelnytska O. // Ukrainian Journal of Ecology. Vol 7, No 4 (2017) ISSN: 2520 2138.
 3. Kukhtyn M. Formation of biofilms on dairy equipment and the influence of disinfectants on them / Kukhtyn M., Berhilevych O., Kravcheniuk K., Shynkaruk O., Horyuk Y., semaniuk N. // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 5, № 11 (89) (2017). – P. 26 – 33 ISSN 1729-3774 S (Scopus)  http://journals.uran.ua/eejet/article/view/110488
 4. Kukhtyn M. The influence of disinfectants on microbial biofilms of dairy equipment / M. Kukhtyn, O. Berhilevych, K. Kravcheniuk, O. Shynkaruk, Y. Horyuk, semaniuk // «EUREKA: Life Sciences» № 5 (2017). – Р. 11 – 17.
 1. Богатко Н.М. Ветеринарно-санітарний контроль безпечності та якості м’ясних продуктів / Богатко Н.М., Богатко Л.М., Салата В.З., Семанюк В.І. // Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. – Львів, 2017. – Т. 19. – № 73. – С. 7 – 10.
 2. Гриневич Н.Є. Ідентифікація небезпечних чинників під час вирощування райдужної форелі в умовах замкнутого водопостачання / Гриневич Н.Є., Димань Т.М., Кухтин М.Д., Семанюк В.І., Слюсаренко А.О. // Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. – Львів, 2017. – Т. 19. – № 78. – С. 48 – 52.
 3. Калініна О.С. Класифікація та номенклатура РНК-геномних вірусів хребетних тварин і людини / Калініна О.С. // Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. – Львів, 2017. – Т. 19. – № 78. – С. 30 – 35.
 4. Куляба О.В. Вплив клозаверму А та катозалу на показники протеїнсинтезувальної функції печінки корів за експериментального фасціольозу, сенсибілізованих атиповими мікобактеріями / Куляба О.В., Стибель В.В., Гутий Б.В. // Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. – Львів, 2017. – Т. 19. – № 73. – С. 122 – 125.
 5. Кухтин М.Д. Динаміка кількості денітрифікуючих мікроорганізмів у воді реактора біофільтра УЗВ за використання різних наповнювачів / Кухтин М.Д., Семанюк В.І., Семанюк Н.В., Гриневич Н.Є. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференція «Іхтіологія та морфологія – наукова та практична основа рибництва» присвячена 85-річчю заснування кафедри іхтіології та зоології і 60-річчю від дня народження д. б. н., професора Клименка О. М. 24 жовтня 2017 р. Біла Церква, 2017. – С. 40 – 41.
 6. Пеленьо Р.А. Визначення мінімальної бактерицидної концентрації Вантоцилу на тест – культурах мікроорганізмів / Пеленьо Р.А., Верхолюк М.М. // Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. – Львів, 2017. – Т. 19. – № 82. – С. 212 – 216.
 7. Пеленьо Р.А. Антиінтерферонова й антилактоферинова активність мікроорганізмів дистального відділу кишечника поросят за змішаної нематодозно-протозоозної інвазії / Пеленьо Р.А. // Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. – Львів, 2017. – Т. 19. – № 82. – С. 56 – 60.

2018 рік

 1. Верхолюк М.М. Руйнівна дія різної концентрації ортофосфатної кислоти в кислотному мийно-дезінфікуючому засобі на елементи доїльного устаткування, виготовлених із нержавіючої сталі та алюмінію/ Верхолюк М.М., Пеленьо Р.А. // Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. – 2018. – Т. 20. – № 87. – С. 74 – 77.
 2. Верхолюк М.М. Визначення оптимальної концентрації ортофосфорної кислоти для розробки нового мийно-дезінфікуючого засобу для молочного устаткування / Верхолюк М.М. // Вісник Сумського національного аграрного університету. – – Т. 1(42). – С. 41 – 44.
 3. Пеленьо Р.А. Ліполітична, лізоцимна та гемолітична активність мікрофлори кишечнику поросят, інвазованих асоціацією аскарисів, еймерій та балантидій / Пеленьо Р.А. // Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. – Львів, 2018. – Т. 20. – № 83. – С. 376 – 380.
 4. Пеленьо Р.А. Чутливість L.casei та Е. сoli до діючих речовин протипаразитарних препаратів / Пеленьо Р.А. // Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2018. – Т 20. – № 87. – С. 65 – 69.
 5. Пеленьо Р.А. Чутливість casei та E. coli до діючих протипаразитарних препаратів / Пеленьо Р.А. // Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. – Львів, 2018. – Т. 20. – № 87. – С. 65 – 69.
 6. Пеленьо Р.А. Показники неспецифічного імунітету свиней за змішаної нематодозно-протозоозної інвазії / Пеленьо Р.А. // Біологія тварин. – Львів, 2018. – Т. 20. –№ 2. – С. 96 – 102.
 7. Семанюк Н. Резистентність ізольованих із зубної бляшки собак бактерій до антибіотиків / Семанюк Н., Семанюк В., Кухтин М. // Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. Львів, 2018. – Т. 20. – № 87. – С. 50 – 54.
 8. Особливості формування біоплівок Lactobacillus spp. і E. сoli сліпої кишки курей-несучок за впливу пробітичних мікроорганізмів роду Lactobacillus та нанопрепарату Кобальту / Турко Я.І. // Вісник Сумського національного аграрного університету, 2018. – № 1(42). – С. 190 – 193.
 9. Турко Я. Біоплівкоутворююча здатність кокових форм мікрофлори сліпої кишки курей-несучок при застосуванні пробіотика та нанонутріцевтика Кобальту / Турко Я., Ушкалов В.О. // Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Гжицького. 2018. – Т. 20. – № 87. – С. 60 – 65.
 10. Turko Iа. Microbiocenosis of caecal of laying hens due to the influence of probiotic microorganisms and nanocobalt. Miedzynarodowa konferencja naukowa. Lwowsko-wroclawska szkola weretynaryjna. Wroclaw, – Р. 203 – 212.

Наука про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань.

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки:

 1. Новітні біотехнології; діагностика і методи лікування найпоширеніших захворювань.

Тема: «Вивчення ролі мікробіоценозів у механізмах забезпечення гомеостазу організму тварин та якості і безпечності тваринницької продукції» (№ державної реєстрації 0116U004258, 2016 – 2020 роки)

Наука про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань.

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки:

Новітні біотехнології; діагностика і методи лікування найпоширеніших захворювань.

Тема: «Вивчення ролі мікробіоценозів у механізмах забезпечення гомеостазу організму тварин та якості і безпечності тваринницької продукції» (№ державної реєстрації 0116U004258, 2016 – 2020 роки)

 1. V Міжнародна науково-практична конференція «АГРАРНИЙ ФОРУМ – 2014». Суми, 29–30 травня 2014 року (доц. Пеленьо Р.А.).
 2. Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційність розвитку сучасного аграрного виробництва», присвяченої 230-річчю ветеринарної освіти і науки України. ЛНУВМ та БТ імені С.З. Ґжицького, Львів, 30 – 31 жовтня 2014 р. (доц. Семанюк В.І., асист. Семанюк Н.В., асист. Турко Я.І.).
 3. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми продовольчої безпеки (екологічна та біологічна безпека, якість та безпечність продукції АПК». Одеса, 8 – 12 червня 2015 р. (доц. Пеленьо Р.А.).
 4. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інструментальні рішення для визначення фальсифікації харчової продукції (мед, виноматеріали та інші). Приклади, застосування методу аналізу стабільних ізотопів». Київ, 29 вересня 2015 р. (доц. Пеленьо Р.А.).
 5. Державна науково-практична конференція «Аграрна наука – виробництву». Біла Церква, 19 листопада 2015 р. (доц. Пеленьо Р.А.).
 6. XXVІ Міжнародна агропромислова виставка-ярмарок «АГРО-2014». Київ, 22 – 25 травня 2014 р. (аспірант Турко Я.І.)
 7. Виставка з нагоди Дня працівника сільського господарства. Львів, 14 листопада 2015 р. (доц. Турко І.Б.)
 8. Міжнародний науково-практичний семінар «Проблемні питання птахівництва в Україні та Польщі: патогенез, діагностика та лікування хвороб». ЛНУВМ та БТ імені С.З. Ґжицького. Львів, 12 лютого 2016 р. (доценти Турко І.Б., Калініна О.С., Семанюк В.І., Пеленьо Р.А., ст. викладачі Куляба О.В., Семанюк Н.В., асистенти Гащук Є.С., Турко Я.І., Фединяк Р.І.)
 9. Міжнародний науково-практичний семінар «Анімалотерапія в Україні та Польщі: сьогодення та майбутнє». ЛНУВМ та БТ імені С.З. Ґжицького, Львів, 18 березня 2016 р. (доц. Турко І.Б.)
 10. Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми ветеринарної медицина в Україні та Польщі: наука та практика». Вармінсько-Мазурський університет, м. Ольштин (Польща), 11 жовтня 2016 р. (доц. Турко І.Б.)
 11. Міжнародний науково-практичний семінар «Проблеми загальної ветеринарної профілактики (гігієна, добробут тварин, етологія, ветеринарна санітарія та екологія». Львів, 13–14 жовтня 2016 р. (доц. Пеленьо Р.А.)
 12. Міжнародний семінар «Проблеми африканської чуми свиней і ветеринарного нагляду в Польщі та Україні». ЛНУВМ та БТ імені С.З. Ґжицького, Львів, 28 жовтня 2016 р. (доценти Турко І.Б., Калініна О.С., Семанюк В.І., Пеленьо Р.А., ст. викладачі Куляба О.В., Семанюк Н.В., асистенти Гащук Є.С., Турко Я.І., Фединяк Р.І.)
 13. Міжнародна науково-практична конференція «Інновації у ветеринарній медицині та аграрному виробництві». Львів, 3–4 листопада 2016 року (доценти Турко І.Б., Семанюк В.І., Калініна О.С., Пеленьо Р.А., ст. викладач Куляба О.В., асистент Турко Я.І.)
 14. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Сучасні аспекти лікування та профілактики хвороб тварин». Полтава, 24 – 25 листопада 2016 р. (доц. Пеленьо Р.А.)
 15. Тренінг «Актуальні проблеми виробництва та обігу безпечної і якісної продукції тваринництва, шляхи їх вирішення». Київ, 26 жовтня 2016 р. (доц. Пеленьо Р.А.)
 16. Семінар для заявників першого конкурсу проектних заявок у Програмі Транскордонного Співробітництва «Польща – Білорусь – Україна 2014 – 2020». Львів, 11 листопада 2016 р. (доц. Турко І.Б.)
 17. Круглий стіл «Новелізація правової системи України». Полтава, 24 – 25 листопада 2016 р. (доц. Пеленьо Р.А.)
 18. Семінар для головних заявників Програма Транскордонного Співробітництва ЄС «Польща-Білорусь-Україна 2014 – 2020». Львів, 7 –8 грудня 2016 р. (доц. Турко І.Б.).
 19. 9-тий Регіональний Семінар «Підвищення обізнаності та освіти з біобезпеки та біозахисту в Україні». Львів, 3 лютого 2017 р. (доценти Турко І.Б., Калініна О.С., Семанюк В.І., Пеленьо Р.А., ст. викладачі Куляба О.В., Семанюк Н.В., асистенти Гащук Є.С., Турко Я.І., Фединяк Р.І.)
 20. Міжнародний науково-практичний семінар «Ветеринарне забезпечення здоров’я екзотичних тварин та риби». ЛНУВМтаБТ імені С.З. Гжицького, Львів, 17 лютого 2017 р. (доценти Турко І.Б., Калініна О.С., Семанюк В.І., Пеленьо Р.А.)
 21. Міжнародна агропромислова виставка та форум «АГРОПОРТ Захід Львів 2017». Львів 27 – 29 квітня 2017 р. (доценти Турко І.Б., Пеленьо Р.А., ст. викладач Куляба О.В., асистент Турко Я.І.)
 22. VІ міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної ветеринарної медицини та твариннцтва». Одеса, 15 – 16 червня 2017 р. (доц. Пеленьо Р.А.)
 23. 3rd international symposium «Аwareness raising and education on biosafeti and biosecurity in Ukraine». Кіеv, 5 – 7 April 2017 р. (доц. Пеленьо Р.А.)
 24. Міжнародний науково-практичний семінар «Екологічна безпека та стале сільське господарство». ЛНУВМтаБТ імені С.З.Гжицького, Львів, 27 квітня 2017 р. (доценти Турко І.Б., Пеленьо Р.А., ст. викл. Куляба О.В., асист. Турко Я.І.)
 25. Тренінг «Безпека та якість харчових та перспективи виходу української продукції на європейський ринок». Київ, 30 травня 2017 р. (доц. Пеленьо Р.А.)
 26. Міжнародний науково-практичний семінар «Heritage – let’sdiscovertogether». Програма транскордонного співробітництва Польща – Білорусь – Україна. Львів, 19 вересня 2017 р. (доцент Турко І.Б., асистенти Турко Я.І., Верхолюк М.М.)
 27. Міжнародна конференція «Вadania genetyczne w monitorowaniu zdrowia i mozliwosci treningowych u koni wyscigowych». Варшава, 1 жовтня 2017 р. (доц. Пеленьо Р.А., асистенти Турко Я.І., Верхолюк М.М.)
 28. VII Міжнародна науково-практична конференція «Ветеринарні препарати: розробка, контроль якості та застосування». ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок, Львів, 4 – 6 жовтня 2017 р. (доцент Пеленьо Р.А.)
 29. Семінар у рамках концепції «Єдине здоров’я» з написання наукових робіт і дотримання етичних та правових норм, у межах програми з написання наукових робіт. Львів, ЛРДЛВМ, 9 – 12 жовтня 2017 р. (ст. викладач Куляба О.В., асистенти Турко Я.І., Верхолюк М.М., Фединяк Р.І.)
 30. Jubileuszowa Konferencja Naukowa z okazji 50-lecia Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Oльштин, 13 жовтня 2017 р. (доцент Турко І.Б.)
 31. Наукові читання з нагоди 80-річчя від дня народження Берези Івана Григоровича ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. ЛНУВМтаБТ імені С.З.Гжицького, Львів, 17 жовтня 2017 р. (доценти Турко І.Б., Калініна О.С.)
 32. Міжнародна науково-практична конференція «Іхтіологія та морфологія – наукова та практична основа рибництва», присвячена 85-річчю заснування кафедри іхтіології та зоології і 60-річчю від дня народження д.б.н., професора Клименка О.М. ЛНУВМтаБТ імені С.З. Гжицького, Львів, 24 жовтня 2017 р. (доц. Семанюк В.І., ст. викл. Семанюк Н.В.)
 33. Міжнародний семінар «Історична спадщина України та Польщі у ветеринарній освіті». ЛНУВМтаБТ імені С.З.Гжицького, Львів, 15 листопада 2017 р. (доц. Турко І.Б.)
 34. Міжнародна науково-практична конференція «Впровадження системи НААСР на підприємствах харчової галузі України – забезпечення безпечності харчових продуктів». Київ, 23 лютого 2018 р. (доц. Пеленьо Р.А.)
 35. Міжнародна науково-практична конференція «Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти». Київ, 13 березня 2018 р. (доцент Пеленьо Р.А.).
 36. Українсько-польська конференція «Протимікробні препарати: панацея чи загроза». Львів, ЛНУВМтаБТ імені С.З.Гжицького, 19 – 20 квітня 2018 р. (доценти Турко І.Б., Калініна О.С., Семанюк В.І., Пеленьо Р.А., ст. викладачі Куляба О.В., Семанюк Н.В., асистенти Турко Я.І., Верхолюк М.І., Фединяк Р.І.)
 37. Науковий семінар «СOST projects & Networking» (Комітет європейської співпраці в науці і технологіях). Львів, ЛНУВМБ імені С.З. Гжицького, 9 жовтня 2018 р. (ст. викладач Куляба О.В.)