EN   UK

rectorstybel t


 turko


fedec 

 

 

 

  

 

 

 

Fedec t


dvulukdvyluk t


kazimurkazymyr t


kovtunkovtun t


konoplenkokonoplenko t


 

Зустріч випускників 1964, 1969, 1974, 1979, 1984, 1989, 1994, 1999, 2004, 2009 років Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, яка відбулася 7 червня, була дуже емоційно насиченою, теплою і радісною. До рідної alma mater злетілися, як лелеки, сотні вихованців і молодих, і літніх, і поважного віку.
Детальніше...

Науково-дослідна робота кафедри виконується за двома темами: ДР № 01124001343 «Вивчення господарсько-біологічних особливостей порід великої рогатої худоби і коней в західному регіоні України» та ДР № 01124001342 «Створення високопродуктивних стад м’ясної та комбінованої худоби на Прикарпатті».

По першій темі наукова робота співробітників кафедри спрямована на створення нових заводських типів, ліній і родин української чорно-рябої молочної породи західного внутрішньопородного типу та збереження і удосконалення зональних і локальних порід, яких розводять в західному регіоні України, зокрема симентальської, червоної польської, бурої карпатської, пінцгау. Над вивченням цих завдань працюють доктор сільськогосподарських наук, Федорович В.В. та доценти Гордійчук Н.М., Приймич В.І., Голуб О.М.

В галузі конярства дослідна робота зосереджена на створення робочих коней шляхом схрещування місцевих маток із жеребцями української верхової, торійської та інших порід коней, а також вивчення господарсько-біологічних та селекційно-генетичних особливостей гуцульської породи коней. Наукову роботу в цьому напрямку ведуть доценти Соколова Г.О., Попадюк С.С.

По другій темі науково-дослідна робота направлена на інтенсивне використання вітчизняних і зарубіжних м’ясних порід – української, волинської, поліської, м’ясних сименталів, абердин-ангуської, лімузинської та інших. В перспективі передбачається створити Прикарпатський (Львівський) зональний тип симентальської м’ясної породи. Над вирішенням цього завдання працюють професор Шаловило С.Г., доценти Бойко А.О., Дутка В.Р., Осередчук Р.С.

Результати проведених досліджень співробітники кафедри щорічно публікують у періодичних наукових виданнях.

Важливою ланкою діяльності кафедри є підготовка наукових кадрів через магістратуру, аспірантуру, докторантуру. Проведення курсів підвищення кваліфікації для керівників і спеціалістів сільськогосподарських підприємств, викладачів коледжів. Розробка рекомендацій і нормативних документів, творча співпраця з науково-дослідними інститутами відповідного профілю в Україні і за кордоном для обміну науковою інформацією та науковими кадрами.

 

  Кількість студентів

Курси

ФВМ

БТФ

ФХТБ

ФЕМ

ФВГЕП

По університету

I

198

61

59

124

123

565

II

182

69

61

113

82

507

III

205

41

25

71

86

428

IV

150

52

30

20

25

277

М1

147

52

32

76

67

374

М2

143

45

35

69

57

349

Разом

1025

320

242

473

440

2500

Кількість невстигаючих

курси

ФВМ

БТФ

ФХТБ

ФЕМ

ФВГЕП

По університету

к-сть

%

к-сть

%

к-сть

%

к-сть

%

к-сть

%

к-сть

%

I

20

10,1

4

6,5

3

5,0

14

11,2

15

12,1

56

9,9

II

33

18,1

5

7,2

10

16,3

19

16,8

6

7,3

73

14,3

III

62

30,2

2

4,8

5

20,0

26

36,6

17

19,7

112

26,1

IV

50

33,3

2

3,8

3

10,0

12

60,0

8

32,0

75

27,0

М1

47

31,9

2

3,8

2

6,2

10

13,1

14

20,8

75

20,0

М2

1

0,6

0

0

0

0

2

2,8

4

7,0

7

2,0

Разом

213

20,7

15

4,6

23

9,5

83

17,5

64

14,5

398

15,9

    Середній бал

Курси

ФВМ

БТФ

ФХТБ

ФЕМ

ФВГЕП

По університету

I

3,6

3,8

3,8

3,9

3,7

3,8

II

3,5

3,7

3,7

4,0

4,3

3,8

III

3,5

3,6

3,8

3,7

3,8

3,7

IV

3,7

3,9

3,9

3,8

3,9

3,8

М1

3,7

4,1

4,6

4,3

4,1

4,2

М2

4,1

4,2

4,6

4,3

4,2

4,2

Разом

3,6

3,9

4,1

4,0

4,0

3,9

Кількість відмінників

курси

ФВМ

БТФ

ФХТБ

ФЕМ

ФВГЕП

По університету

к-сть

%

к-сть

%

к-сть

%

к-сть

%

к-сть

%

к-сть

%

I

11

5,5

4

6,5

2

3,3

12

9,6

11

8,9

40

7,0

II

18

9,8

13

18,8

9

14,7

23

20,3

17

20,7

80

15,7

III

33

16,0

10

24,3

7

28,0

10

14,0

25

29,0

85

19,8

IV

13

8,6

16

30,7

10

33,3

3

15,0

9

36,0

51

18,4

М1

30

20,4

13

25,0

19

59,3

28

36,8

20

29,8

110

29,4

М2

25

17,4

12

26,6

19

54,2

27

39,1

21

36,8

104

29,7

Разом

130

12,6

68

21,2

66

27,2

103

21,7

103

23,4

470

18,8

 Здали на “5” і “4”

курси

ФВМ

БТФ

ФХТБ

ФЕМ

ФВГЕП

По університету

к-сть

%

к-сть

%

к-сть

%

к-сть

%

к-сть

%

к-сть

%

I

70

35,3

15

24,5

21

35,5

39

31,4

33

26,8

178

31,5

II

56

30,7

18

26,0

19

31,1

23

20,3

33

40,2

149

29,3

III

50

24,3

9

21,9

3

12,0

15

21,1

20

23,2

97

22,6

IV

41

27,3

8

15,3

10

33,3

4

20,0

4

16,0

67

24,1

М1

39

26,5

10

19,2

10

31,2

29

38,1

17

25,3

105

28,0

М2

73

51,0

16

35,5

14

40,0

39

56,5

21

36,8

163

46,7

Разом

329

32,0

76

23,7

77

31,8

149

31,5

128

29,0

759

30,3

  Змішані оцінки

курси

ФВМ

БТФ

ФХТБ

ФЕМ

ФВГЕП

По університету

к-сть

%

к-сть

%

к-сть

%

к-сть

%

к-сть

%

к-сть

%

I

76

38,3

25

40,9

26

44,0

53

42,7

51

41,4

231

40,8

II

50

27,4

22

31,8

19

31,1

46

40,7

15

18,2

152

29,9

III

53

25,8

11

26,8

8

32,0

20

28,1

20

23,2

112

26,1

IV

44

29,3

16

30,7

7

23,3

1

5,0

3

12,0

71

25,6

М1

24

16,3

19

36,5

1

3,1

9

11,8

14

20,8

67

17,9

М2

39

27,2

11

24,4

2

5,7

1

1,4

8

14,0

61

17,4

Разом

286

27,9

104

32,5

63

26,0

130

27,4

111

25,2

694

27,7

 Здали лише на “3”

курси

ФВМ

БТФ

ФХТБ

ФЕМ

ФВГЕП

По університету

к-сть

%

к-сть

%

к-сть

%

к-сть

%

к-сть

%

к-сть

%

I

21

10,6

13

21,3

7

11,8

6

4,8

13

10,5

60

10,6

II

25

13,7

11

15,9

4

6,5

2

1,7

11

13,4

53

10,4

III

7

3,4

9

21,9

2

8,0

0

0

4

4,6

22

5,1

IV

2

1,3

10

19,2

0

0

0

0

1

4,0

13

4,6

М1

7

4,7

8

15,3

0

0

0

0

2

2,9

17

4,5

М2

5

3,4

6

13,3

0

0

0

0

3

5,2

14

4,0

Разом

67

6,5

57

17,8

13

5,3

8

1,7

34

7,7

179

7,1

 успішність,%

Курси

ФВМ

БТФ

ФХТБ

ФЕМ

ФВГЕП

По університету

I

89,8

93,4

94,9

88,7

87,8

90,0

II

81,8

92,7

83,6

83,1

92,6

85,6

III

69,7

95,1

80,0

63,3

80,2

73,8

IV

66,6

96,1

90,0

40,0

68,0

72,9

М1

68,0

96,1

93,7

86,8

79,1

79,9

М2

99,3

100

100

97,1

92,9

97,9

Разом

79,2

95,3

90,4

82,4

85,4

84,0

   Якість,%

Курси

ФВМ

БТФ

ФХТБ

ФЕМ

ФВГЕП

По університету

I

40,9

31,1

38,9

41,1

35,7

38,5

II

40,6

44,9

45,9

40,7

60,9

45,1

III

40,4

46,3

40,0

35,2

52,3

42,5

IV

36,0

46,1

66,6

35,0

52,0

42,5

М1

46,9

44,2

90,6

75,0

55,2

57,4

М2

68,5

62,2

94,2

95,6

73,6

76,5

Разом

44,7

45,0

59,0

53,2

52,5

49,1