EN   UA

1.  «Основи генетики і селекції сільськогосподарських тварин» Л.ІМузикаUntitled 9 512  

2.  «Основи планування фермерської діяльності» Т.Г. ПенцакUntitled 9 512 

3.  «Мікробіологічні основи переробки продукції тваринництва» В.І. СеманюкUntitled 9 512 

4. «Основи фізіології та анатомії сільськогосподарських тварин» В.І. СеманюкUntitled 9 512 

5. «Гігієна тварин з основами ветеринарії» І.В. ДвилюкUntitled 9 512

6.«Іноземна мова» М.В. ПодолякUntitled 9 512

7.  «Основи діагностики та профілактики інфекційних хворіб» Я.І. ТуркоUntitled 9 512 

8. «Основи охорони праці, механізації і автоматизації тваринництва» І. Г. ЯрошовичUntitled 9 512

9. «Моніторинг мікробіоценозів екосистем довкілля» М.М. ВерхолюкUntitled 9 512

10. «Основи паразитології» О.Б. ПриймаUntitled 9 512 

11.«Технологія відтворення сільськогосподарських тварин» Р.М. ІвашківUntitled 9 512 

12.«Основи утримання та годівлі сільськогосподарських тварин» Д.ППерігUntitled 9 512 

13.«Технологія виробництва молока, яловичини та продукції свинарства» Д.П. ПерігUntitled 9 512 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «НОРМАЛЬНА ФІЗІОЛОГІЯ» Факультет ветеринарної гігієни, екології та права, Кафедра реабілітації та здоров’я людини, Фізична терапія, ерготерапія, Бакалавр, 1 курс

 «ПАТОЛОГІЧНА ФІЗІОЛОГІЯ» Факультет ветеринарної гігієни, екології та права, Кафедра реабілітації та здоров’я людини, Фармація, промислова фармація, Магістр, 2 курс

 «ДИНАМІЧНА АНАТОМІЯ» Факультет ветеринарної гігієни, екології та права, Кафедра реабілітації та здоров’я людини, Фізична терапія, ерготерапія, Бакалавр, 1 курс

 «КЛІНІЧНА БІОХІМІЯ» Факультет ветеринарної гігієни, екології та права, Кафедра реабілітації та здоров’я людини, Фізична терапія, ерготерапія, Бакалавр, 1 курс

 «ДОЛІКАРСЬКА МЕДИЧНА ДОПОМОГА» Факультет ветеринарної гігієни, екології та права, Кафедра реабілітації та здоров’я людини, Фізична терапія, ерготерапія, Бакалавр, 1 курс

 «ФУНКЦІОНАЛЬНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНА ТА ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА» Факультет ветеринарної гігієни, екології та права, Кафедра реабілітації та здоров’я людини, Фізична терапія, ерготерапія, Бакалавр, 1 курс (скорочений термін навчання)

 «ОСНОВИ ЗАГАЛЬНОГО МАСАЖУ» Факультет ветеринарної гігієни, екології та права, Кафедра реабілітації та здоров’я людини, Фізична терапія, ерготерапія, Бакалавр, 1 курс

 «МАНУАЛЬНА ТЕРАПІЯ» Факультет ветеринарної гігієни, екології та права, Кафедра реабілітації та здоров’я людини, Фізична терапія, ерготерапія, Бакалавр, 1 курс (скорочений термін навчання)

 «НЕВРОЛОГІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ» Факультет ветеринарної гігієни, екології та права, Кафедра реабілітації та здоров’я людини, Фізична терапія, ерготерапія, Бакалавр, 1 курс (скорочений термін навчання)

 «АНІМАЛОТЕРАПІЯ» Факультет ветеринарної гігієни, екології та права, Кафедра реабілітації та здоров’я людини, Фізична терапія, ерготерапія, Бакалавр, 1 курс (скорочений термін навчання)

 

“СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИКЛАДАННЯ” Факультет ветеринарної гігієни, екології та права, Кафедра філософії та педагогіки, Освітні, педагогічні науки, Магістр, 1 курс.

“МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ЕКОНОМІКИ” Факультет економіки та менеджменту, Кафедра філософії та педагогіки, Маркетинг, Бакалавр, 2 курс.

“МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ”  Факультет ветеринарної гігієни, екології та права, Кафедра філософії та педагогіки, Екологія, Магістр, 1 курс.

“ПОРІВНЯЛЬНА ПЕДАГОГІКА” Факультет ветеринарної гігієни, екології та права, Кафедра філософії та педагогіки, Освітні, педагогічні науки, Магістр, 1 курс.

“ПОЛІТОЛОГІЯ” Факультет ветеринарної медицини, Кафедра філософії та педагогіки, Ветеринарна медицина, Магістр, 2 курс.

“ПЕДАГОГІЧНА РИТОРИКА” Факультет ветеринарної гігієни, екології та права, Кафедра філософії та педагогіки, Освітні, педагогічні науки, Магістр, 1 курс.

“НАУКОВІ КОМУНІКАЦІЇ” Факультет ветеринарної гігієни, екології та права, Кафедра філософії та педагогіки, Освітні, педагогічні науки, Магістр, 1 курс.

“НАУКОВІ КОМУНІКАЦІЇ” Факультет ветеринарної гігієни, екології та права, Кафедра філософії та педагогіки, Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза, Магістр, 1 курс.

“ФІЛОСОФІЯ”  Факультет ветеринарної гігієни, екології та права, Кафедра філософії та педагогіки,  Фізична реабілітація та ерготерапія, Бакалавр, 1 курс.

“PHILOSOPHY” Факультет ветеринарної медицини, Кафедра філософії та педагогіки, Ветеринарна медицина, Магістр, 2 курс (foreign students).

“КУЛЬТУРОЛОГІЯ” Факультет харчових технологій та біотехнології, Кафедра філософії та педагогіки, Біотехнології та біоінженерія, Бакалавр, 1 курс.

“ФІЛОСОФІЯ” Біолого-технологічний факультет, Кафедра філософії та педагогіки, Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, Бакалавр, 1 курс.

“ФІЛОСОФІЯ З ОСНОВАМИ ЛОГІКИ” Факультет ветеринарної гігієни, екології та права, Кафедра філософії та педагогіки, Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза, Магістр, 1 курс.

“СОЦІОЛОГІЯ” Факультет ветеринарної гігієни, екології та права, Кафедра філософії та педагогіки, Право, Бакалавр, 1 курс.

“ПОЛІТОЛОГІЯ ТА СОЦІОЛОГІЯ” Факультет харчових технологій та біотехнології, Кафедра філософії та педагогіки, Біотехнології та біоінженерія, Бакалавр, 3 курс.

“ПСИХОЛОГІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТА НАВЧАЛЬНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ” Факультет економіки та менеджменту, Кафедра філософії та педагогіки, Маркетинг, Бакалавр, 1 курс.

“ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ” Факультет економіки та менеджменту, Кафедра філософії та педагогіки, Менеджмент, Бакалавр, 1 курс.

“ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ОСВІТИ” Факультет ветеринарної гігієни, екології та права, Кафедра філософії та педагогіки, Освітні, педагогічні науки, Магістр, 1 курс.

“ПЕДАГОГІКА І ПСИХОЛОГІЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ” Факультет ветеринарної гігієни, екології та права, Кафедра філософії та педагогіки, Право, Магістр, 1 курс.

“ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ В ТУРИЗМІ” Факультет економіки та менеджменту, Кафедра філософії та педагогіки, Туризм, Магістр, 1 курс.

“ПСИХОЛОГІЯ” Факультет економіки та менеджменту, Кафедра філософії та педагогіки, Туризм, Бакалавр, 1 курс.

“ФІЛОСОФІЯ” Факультет ветеринарної гігієни, екології та права, Кафедра філософії та педагогіки, Фармація, промислова фармація, Магістр, 1 курс.

“ФІЛОСОФІЯ З ОСНОВАМИ ЛОГІКИ” Факультет ветеринарної медицини, Кафедра філософії та педагогіки, Ветеринарна медицина, Магістр, 1 курс.

«ФАРМАЦЕВТИЧНА БОТАНІКА», факультет ветеринарної гігієни, екології та права, Кафедра фармації та біології, Фармація, промислова фармація», Магістр, 1 курс

 «ЗАГАЛЬНА ТА НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ» Факультет ветеринарної гігієни, екології та права, Кафедра фармації та біології, Фармація, промислова фармація, Магістр, 1 курс

 «ОРГАНІЧНА ХІМІЯ», Факультет ветеринарної гігієни, екології та права, Кафедра фармації та біології, Фармація, промислова фармація, Магістр1 курс

 «ЕТИКА І ДЕОНТОЛОГІЯ У ФАРМАЦІЇ» Факультет ветеринарної гігієни, екології та права, Кафедра фармації та біології, Фармація, промислова фармація, Магістр, 1 курс

 «АНАЛІТИЧНА ХІМІЯ» Факультет ветеринарної гігієни, екології та права, Кафедра фармації та біології, Фармація, промислова фармація, Магістр, Магістр, 2 курс

 «СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ МОЛЕКУЛЯРНОЇ БІОЛОГІЇ», Факультет ветеринарної гігієни, екології та права, Кафедра фармації та біології, Фармація промислова фармація, Магістри, 2 курс

 «ФІЗИЧНА ТА КОЛОЇДНА ХІМІЯ» Факультет ветеринарної гігієни, екології та права, Кафедра фармації та біології, Фармація, промислова фармація, Магістр, 2 курс

 «БІОЛОГІЧНА ХІМІЯ», Факультет ветеринарної гігієни, екології та права, Кафедра фармації та біології, Фармація, промислова фармація», Mагістр, 3 курс

 «ФАРМАЦЕВТИЧНА ХІМІЯ», Факультет ветеринарної гігієни, екології та права, Кафедра фармації та біології, Фармація, промислова фармація», Mагістр, 3 курс

 «ФАРМАКОЛОГІЯ», Факультет ветеринарної гігієни, екології та права, Кафедра фармації та біології, Фармація, промислова фармація», Магістр, 3 курс

 «АПТЕЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ЛІКІВ», Факультет ветеринарної гігієни, екології та права, Кафедра фармації та біології, Фармація, промислова фармація, Магістр, 3 курс

 «ФАРМАКОГНОЗІЯ» Факультет ветеринарної гігієни, екології та права, Кафедра фармації та біології, Фармація, промислова фармація», Магістр, 3 курс

 «ФАРМАКОЛОГІЯ» Факультет ветеринарної гігієни, екології та права, Кафедра фармації та біології, Фізична терапія, ерготерапія, Бакалавр, 1 курс (скорочений термін навчання)

 «ФАРМАКОЛОГІЯ І ФАРМАЦЕВТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ», Факультет ветеринарної гігієни, екології та права, Кафедра фармації та біології, Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза, Магістр, 3 курс

 «ХІМІЧНИЙ КОНТРОЛЬ ОБ’ЄКТІВ ДОВКІЛЛЯ», Факультет ветеринарної гігієни, екології та права, Кафедра фармації та біології, Екологія, Бакалавр, 1 курс

 «ЗООЛОГІЯ БЕЗХРЕБЕТНИХ ТА ХОРДОВИХ», Біолого-технологічний факультет, Кафедра фармації та біології, Водні біоресурси та аквакультура, Бакалавр, 1 курс

 «ГІДРОБОТАНІКА» Біолого-технологічний факультет, Кафедра фармації та біології, Водні біоресурси та аквакультура, Бакалавр, 1 курс

 «БОТАНІКА З ОСНОВАМИ АГРОНОМІЇ» Біолого-технологічний факультет, Кафедра фармації та біології, Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, Бакалавр, 2 курс

«Фінансове право» Факультет ветеринарної гігієни, екології та права, Кафедра права, Право, Бакалавр, 2 курс

«Банківське право» Факультет ветеринарної гігієни, екології та права, Кафедра права, Право, Бакалавр, 3 курс

«Природоохоронне законодавство» Факультет ветеринарної гігієни, екології та права, Кафедра права, Екологія, Бакалавр, 2 курс

«Правова статистика» Факультет ветеринарної гігієни, екології та права, Кафедра права, Право, Бакалавр, 1 курс

«ЗАКОНОДАВСТВО В ГАЛУЗІ» Факультет ветеринарної гігієни, екології та права, Кафедра права, Освітні / педагогічні науки, Магістр, 1 курс

«МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО» Факультет ветеринарної гігієни, екології та права, Кафедра права, Право, Бакалавр, 4 курс

«ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ АДВОКАТА» Факультет ветеринарної гігієни, екології та права, Кафедра права, Право, Магістр, 1 курс

«КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО» Факультет ветеринарної гігієни, екології та права, Кафедра права, Право, Бакалавр, 4 курс

«АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО» Факультет ветеринарної гігієни, екології та права, Кафедра права, Менеджмент, Бакалавр, 1 курс

 «АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО» Факультет ветеринарної гігієни, екології та права, Кафедра права, Право, Бакалавр,  2 курс

 «ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО» Факультет ветеринарної гігієни, екології та права, Кафедра права, Право, Бакалавр,  3 курс

«МИТНЕ ПРАВО» Факультет ветеринарної гігієни, екології та права, Кафедра права, Право, Бакалавр, 3 курс

 «ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАНОСТІ» Факультет ветеринарної гігієни, екології та права, Кафедра права, Право, Магістр, 1 курс

 «ЮРИДИЧНА КОНФЛІКТОЛОГІЯ» Факультет ветеринарної гігієни, екології та права, Кафедра права, Право, Бакалавр, 2 курс

«ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ» Факультет ветеринарної гігієни, екології та права, Кафедра права, Право, Бакалавр,  2 курс

 «ДЕРЖАВНА СЛУЖБА В УКРАЇНІ» Факультет ветеринарної гігієни, екології та права, Кафедра права, Право, Магістр, 1 курс

 «ЮРИДИЧНЕ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО» Факультет ветеринарної гігієни, екології та права, Кафедра права, Право, Бакалавр, 1 курс

 «ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО» Факультет ветеринарної гігієни, екології та права, Кафедра права, Право, Бакалавр, 4 курс

 «ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН» Факультет ветеринарної гігієни, екології та права, Кафедра права, Право, Бакалавр, 1 курс

 «ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА» Факультет ветеринарної гігієни, екології та права, Кафедра права, Право, Бакалавр, 1 курс

 «ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ» Факультет ветеринарної гігієни, екології та права, Кафедра права, Право, Магістр, 1 курс

 «ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО (ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА)» Факультет ветеринарної гігієни, екології та права, Кафедра права, Право, Бакалавр, 2 курс

 «ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО (ОСОБЛИВА ЧАСТИНА)» Факультет ветеринарної гігієни, екології та права, Кафедра права, Право, Бакалавр, 3 курс

 «СУДОВІ ТА ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ УКРАЇНИ» Факультет ветеринарної гігієни, екології та права, Кафедра права, Право, Бакалавр, 1 курс

 «ОСНОВИ РИБООХОРОНИ ТА РИБОГОСПОДАРСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА» Факультет біолого-технологічний, Кафедра права, Водні біоресурси та аквакультура, Бакалавр, 4 курс

 «кримінальне право (Загальна частина)» Факультет ветеринарної гігієни, екології та права, Кафедра права, Право, Бакалавр, 2 курс

«кримінальне право (Особлива частина)» Факультет ветеринарної гігієни, екології та права, Кафедра права, Право, Бакалавр, 3 курс

 «кримінально-виконавче право» Факультет ветеринарної гігієни, екології та права, Кафедра права, Право, Бакалавр, 4 курс

 «ОСНОВИ ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ» Факультет ветеринарної гігієни, екології та права, Кафедра права, Право, Бакалавр, 3 курс

 «КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ» Факультет ветеринарної гігієни, екології та права, Кафедра права, Право, Бакалавр, 1 курс

 «ГОСПОДАРСЬКЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО» Факультет ветеринарної гігієни, екології та права, Кафедра права, Право, Бакалавр, 4 курс

 «ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО» Факультет ветеринарної гігієни, екології та права, Кафедра права, Менеджмент, Бакалавр, 2 курс

 «Трудове право» Факультет ветеринарної гігієни, екології та права, Кафедра права, Право, Бакалавр, 2 курс

«ПРОБЛЕМИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА І ПРОЦЕСУ» Факультет ветеринарної гігієни, екології та права, Кафедра права, Право, Магістр, 1 курс

 

 

«БІОЛОГІЯ», Факультет ветеринарної гігієни, екології та права, Кафедра екології, Екологія, Бакалавр, I курс

«МЕТЕОРОЛОГІЯ І КЛІМАТОЛОГІЯ»,  Факультет ветеринарної гігієни, екології та права, Кафедра екології, Екологія, Бакалавр, I курс

«ГРУНТОЗНАВСТВО», Факультет ветеринарної гігієни, екології та права, Кафедра екології, Екологія, Бакалавр, I курс

«ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ» Факультет ветеринарної гігієни, екології та права, Кафедра екології, Екологія, Бакалавр, II курс

«ЕКОЛОГІЯ БІОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ» Факультет ветеринарної гігієни, екології та права, Кафедра екології, Екологія, Бакалавр, II курс

«ЛАНДШАФТНА ЕКОЛОГІЯ» Факультет ветеринарної гігієни, екології та права, Кафедра екології, Екологія, Бакалавр, II курс

«ЗАПОВІДНА СПРАВА» Факультет ветеринарної гігієни, екології та права, Кафедра екології, Екологія, Бакалавр, II курс

«ОСНОВИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» Факультет ветеринарної гігієни, екології та права, Кафедра екології, Екологія, Бакалавр, II курс

«ВАЛЕОЛОГІЯ» Факультет ветеринарної гігієни, екології та права, Кафедра екології, Екологія, Бакалавр, III курс

«ТЕХНОЕКОЛОГІЯ» Факультет ветеринарної гігієни, екології та права, Кафедра екології, Екологія, Бакалавр, III курс

«МОНІТОРИНГ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА» Факультет ветеринарної гігієни, екології та права, Кафедра екології, Екологія, Бакалавр, III курс

«ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ПРОДУКТІВ СИРОВИНИ» Факультет ветеринарної гігієни, екології та права, Кафедра екології, Екологія, Бакалавр, III курс

«ПРИРОДООХОРОННЕ ІНСПЕКТУВАННЯ» Факультет ветеринарної гігієни, екології та права, Кафедра екології, Екологія, Бакалавр, III курс

«ЕКОЛОГІЯ ЛЮДИНИ» Факультет ветеринарної гігієни, екології та права, Кафедра екології, Екологія, Бакалавр, III курс

 «ЕКОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА» Факультет ветеринарної гігієни, екології та права, Кафедра екології, Екологія, Бакалавр, Ⅳ курс

«УРБОЕКОЛОГІЯ» Факультет ветеринарної гігієни, екології та права, Кафедра екології, Екологія, Бакалавр, Ⅳ курс

«УТИЛІЗАЦІЯ ТА РЕКУПЕРАЦІЯ» Факультет ветеринарної гігієни, екології та права, Кафедра екології, Екологія, Бакалавр, Ⅳ курс

«ГІДРОЕКОЛОГІЯ», Біолого-технологічний факультет, Кафедра екології, Водні біоресурси та аквакультура, Бакалавр, I курс (скорочена форма навчання)

 «ОСНОВИ В ЕКОЛОГІЇ» Факультет ветеринарної медицини, Кафедра екології, Бакалавр, I курс (скорочена форма навчання)

«OCНОВИ ЕКОЛОГІЇ» Факультет харчових технологій та біотехнологій, Кафедра екології, Бакалавр, I курс

 «ЕКОЛОГІЯ У ТВАРИННИЦТВІ», Біолого-технологічний факультет, Кафедра екології, Бакалавр, II курс

«АГРОЕКОЛОГІЯ» Факультет харчових технологій та біотехнологій,  Кафедра екології, Бакалавр, ІІІ курс

«ЕКОЛОГІЯ» - Ч.2, «РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА» Факультет економіки та менеджменту, Кафедра екології, Маркетинг, Бакалавр, ІІІ курс

«ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ» Факультет економіки та менеджменту, Кафедра екології, Економіка довкілля і природних ресурсів, Магістр, 1 курс

«АНТРОПОГЕННИЙ ВПЛИВ НА ЕКОСИСТЕМИ», Факультет ветеринарної гігієни, екології та права, Кафедра екології, Екологія, Магістр, 1-й курс

«ЕКОЛОГІЧНА БІОТЕХНОЛОГІЯ», Факультет ветеринарної гігієни, екології та права, Кафедра екології, Екологія, Магістр, I курс

«ЕКОЛОГІЯ ЛЮДИНИ», Факультет ветеринарної гігієни, екології та права, Кафедра екології, Освітні/педагогічні науки, Магістр, I курс

«СТРАТЕГІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ», Факультет ветеринарної гігієни, екології та права, Кафедра екології, Право, Магістр, I курс

«МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ», Факультет ветеринарної гігієни. екології та права, Кафедра екології, Екологія, Магістр, 1 курс

«ОЦІНКА ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ», Факультет економіки на менеджменту, Кафедра економіки, Економіка, Магістр, 1 курс

 

 «ГІГІЄНА ТВАРИН» Факультет ветеринарної гігієни, екології та права, Кафедра гігієни, санітарії та ЗВП, Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, Бакалавр, 2 курс

 «ГІГІЄНА ТВАРИН» Факультет ветеринарної гігієни, екології та права, Кафедра гігієни, санітарії та ЗВП, Ветеринарна гігієна, санітарія та експертиза, Магістр, 2 курс

 «КОДЕКС ЗДОРОВ'Я НАЗЕМНИХ ТВАРИН», Факультет ветеринарної гігієни, екології та права, Кафедра гігієни, санітарії та ЗВП, Ветеринарна гігієна, санітарія та експертиза, Магістр, 4 курс

 «ВОДОПОСТАЧАННЯ, ВОДОВІДВЕДЕННЯ ТА ЯКІСТЬ ВОДИ» Факультет ветеринарної гігієни, екології та права, Кафедра гігієни, санітарії та ЗВП, Ветеринарна гігієна, санітарія та експертиза, Магістр, 4 курс

 «ДЕЗІНФЕКЦІЙНА СПРАВА» Факультет ветеринарної гігієни, екології та права, Кафедра гігієни, санітарії та ЗВП, Ветеринарна гігієна, санітарія та експертиза, Магістр, 1 курс (магістр сп)

 

 «ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНА ЕКСПЕРТИЗА З ОСНОВАМИ ТЕХНОЛОГІЇ І СТАНДАРТИЗАЦІЇ ПРОДУКТІВ ТВАРИННИЦТВА», Факультет Ветеринарної Гігієни, Екології Та Права, Кафедра Ветеринарно-Санітарного Інспектування, Ветеринарна Медицина, Бакалавр, ІІІ Курс (Сп)

 «ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНЕ ІНСПЕКТУВАННЯ ПЕРВИННОЇ ПЕРЕРОБКИ ТВАРИН І ПРОДУКТІВ ЗАБОЮ», Факультет ветеринарної гігієни, екології та права, Кафедра ветеринарно-санітарного інспектування, Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза, Магістр, ІV курс

 «ГІГІЄНА ТА ЕКСПЕРТИЗА ПІДКОНТРОЛЬНИХ ОБ’ЄКТІВ», Факультет Ветеринарної Гігієни, Екології Та Права, Кафедра Ветеринарно-Санітарного інспектування, Магістр, Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза, Ветеринарна Медицина, І Курс

 «ЗБЕРІГАННЯ СИРОВИНИ ТА ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ». Факультет ветеринарної гігієни, екології та права. Кафедра ветеринарно-санітарного інспектування, Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза, Магістр, I курс

 «ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ У ГІГІЄНІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ», факультет ветеринарної гігієни, екології та права, кафедра ветеринарно-санітарного інспектування, Ветеринарна медицина, магістр, І курс (1,4 міс. навчання).

 «РАДІОЛОГІЧНИЙ ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНИЙ КОНТРОЛЬ», факультет ветеринарної гігієни, екології та права, кафедра ветеринарно-санітарного інспектування, Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза, Магістр, курс (ІІІ)

 «СЕНСОРНИЙ АНАЛІЗ, ІДЕНТИФІКАЦІЯ І СКЛАД ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ». Факультет ветеринарної гігієни, екології та права. Кафедра ветеринарно-санітарного інспектування, Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза, Магістр, II курс

 «УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТА БЕЗПЕЧНІСТЮ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ», факультет ветеринарної гігієни, екології та права, кафедра ветеринарно-санітарного інспектування, Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза, Магістр, І курс (1,4 міс. навчання)

 «УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТА БЕЗПЕЧНІСТЮ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ», Факультет ветеринарної гігієни, екології та права, Кафедра ветеринарно-санітарного інспектування, Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза, Магістр, ІІІ курс

 Українська мова

«УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ», ФЕМ, кафедра української та іноземних мов імені Якима Яреми, ветеринарна медицина, магістр, 1 курс

 «УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ», ФЕМ, кафедра української та іноземних мов імені Якима Яреми, екологи, бакалавр, 1 курс

 «УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ», ФЕМ, кафедра української та іноземних мов імені Якима Яреми, ветмедицина, магістр, 1 курс

  Англійська мова

«ПОГЛИБЛЕНЕ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ», ФЕМ, кафедра української та іноземних мов імені Якима Яреми, Менеджмент, бакалавр, 2 курс СП

 «ІНОЗЕМНА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ», ФЕМ, кафедра української та іноземних мов імені Якима Яреми, Туризм, бакалавр, 1 курс

 «ІНОЗЕМНА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ», ФЕМ, кафедра української та іноземних мов імені Якима Яреми, Менеджмент, бакалавр, 1 курс

 «ІНОЗЕМНА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ», ВГЕП, кафедра української та іноземних мов імені Якима Яреми, Фармація, бакалавр, 1 курс

 «ІНОЗЕМНА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ», ФЕМ, кафедра української та іноземних мов імені Якима Яреми, Туризм, бакалавр, 2 курс

 «ІНОЗЕМНА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ», ФЕМ, кафедра української та іноземних мов імені Якима Яреми, Право, бакалавр, 4 курс

 «ДІЛОВА ІНОЗЕМНА МОВА», ФЕМ, кафедра української та іноземних мов імені Якима Яреми, Біотехнологія, магістр, 1 курс

 «ІНОЗЕМНА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ», ФЕМ, кафедра української та іноземних мов імені Якима Яреми, Туризм СП, бакалавр, 1 курс

 «ІНОЗЕМНА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ», ФЕМ, кафедра української та іноземних мов імені Якима Яреми, Фармація, бакалавр, 1 курс

Німецька мова

 «ІНОЗЕМНА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ», ФВГЕП, кафедра української та іноземних мов імені Якима Яреми, Ветеринарна гігієна, санітарія та експертиза, магістр на основі ПЗСО, 1 курс

 «ІНОЗЕМНА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ», ФЕМ, кафедра української та іноземних мов імені Якима Яреми, Менеджмент, бакалавр, 1 курс

 «ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА», ФЕМ, кафедра української та іноземних мов імені Якима Яреми, Менеджмент, бакалавр, 2 курс

 

«АНТИКРИЗОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ», Факультет економіки та менеджменту, Кафедра публічного управління та адміністрування, Публічне управління та адміністрування, Магістр, 1 курс

«АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ», Факультет економіки та менеджменту, Кафедра публічного управління та адміністрування, Менеджмент, Бакалавр, 4 курс

«АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ», Факультет економіки та менеджменту, Кафедра публічного управління та адміністрування, Менеджмент, Бакалавр, 2 курс СП

«АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ», Факультет економіки та менеджменту, Кафедра публічного управління та адміністрування, Менеджмент, Бакалавр, 3 курс

«СИТУАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ», Факультет економіки та менеджменту, Кафедра публічного управління та адміністрування, Менеджмент, Бакалавр, 4 курс (2 сп)

«ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ», Факультет економіки та менеджменту, Кафедра публічного управління та адміністрування, Публічне управління та адміністрування, Магістр, курс 1

«СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ» Факультет економіки та менеджменту, Кафедра публічного управління та адміністрування, публічне управління та адміністрування, Магістр, курс 1

«СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» Факультет економіки та менеджменту, Кафедра публічного управління та адміністрування, Менеджмент, Магістр, курс 1

 

1. «КОНТРОЛІНГ» Факультет економіки та менеджменту, кафедра менеджменту, Менеджмент, Бакалавр, 4 курс, 2 курс (зі скороченим терміном навчання)


2. «УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА» Факультет економіки та менеджменту, кафедра менеджменту, Менеджмент, Бакалавр, 1 курс (зі скороченим терміном навчання)


3. «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ» Факультет економіки та менеджменту, кафедра менеджменту, Менеджмент, Магістр, 1 курс.


4. «МІЖНАРОДНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» Факультет економіки та менеджменту, кафедра менеджменту, Менеджмент, Магістр, 1 курс.


5. «УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ» Факультет економіки та менеджменту, кафедра менеджменту, Менеджмент, Магістр, 1 курс.


6. «УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ» Факультет економіки та менеджменту, кафедра менеджменту, Менеджмент організацій, Магістр, 1 курс.


7. «УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ» Факультет економіки та менеджменту, кафедра менеджменту, Туризм, Магістр, 1 курс.


8. «КРЕАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» Факультет економіки та менеджменту, кафедра менеджменту, Менеджмент організацій, Магістр, 1 курс.


9. «САМОМЕНЕДЖМЕНТ» Факультет економіки та менеджменту, кафедра менеджменту, Менеджмент, Бакалавр, 3 курс.


10. «МЕНЕДЖМЕНТ В ТУРИЗМІ» Факультет економіки та менеджменту, кафедра менеджменту, Бакалавр, Туризм, 1 курс(зі скороченим терміном навчання)


11. «ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ В ПРИРОДООХОРОННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ» Факультет економіки та менеджменту, кафедра менеджменту, Бакалавр, Екологія 4 курс.


12. «ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА АУДИТ» Факультет економіки та менеджменту, кафедра менеджменту, Магістр. Екологія 1 курс.


13. «ДИПЛОМАТИЧНИЙ ПРОТОКОЛ» Факультет економіки та менеджменту, кафедра менеджменту, Менеджмент, Магістр, 1 курс.


14. «МЕНЕДЖМЕНТ» Факультет економіки та менеджменту, кафедра менеджменту, Менеджмент, Бакалавр, 1 курс (зі скороченим терміном навчання)


15. «АГРАРНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» Факультет економіки та менеджменту, кафедра менеджменту, Менеджмент, Бакалавр, 2 курс (зі скороченим терміном навчання)


16. «АГРАРНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» Факультет економіки та менеджменту, кафедра менеджменту, Менеджмент, Бакалавр, 4 курс.


17. «ОБЛІК І АНАЛІЗ ТУРИСТИЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ» Факультет економіки та менеджменту, Туризм, Бакалавр, 1 курс (зі скороченим терміном навчання)


18. «ОБЛІК І АУДИТ» Факультет економіки та менеджменту, кафедра менеджменту, Менеджмент, Бакалавр, 1 курс (зі скороченим терміном навчання)


19. «УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК» Факультет економіки та менеджменту, кафедра менеджменту, Менеджмент організацій, Магістр, 1 курс.


20. «МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ» Факультет економіки та менеджменту, кафедра менеджменту, Менеджмент, Бакалавр, 3 курси та 1 курс (зі скороченим терміном навчання)


21. «ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» Факультет економіки та менеджменту, кафедра менеджменту, Менеджмент, Бакалавр, 4 курс, 2 курс (зі скороченим терміном навчання)


22. «УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПЕРСОНАЛУ» Факультет економіки та менеджменту, кафедра менеджменту, Харчові технології, Магістр, 1 курс.

 «ОРГАНІЗАЦІЯ АКТИВНИХ ФОРМ ТУРИЗМУ», Факультет економіки та менеджменту, Кафедра історії України, економічної теорії та туризму, Туризм, Бакалавр, ІІІ курс

«ОРГАНІЗАЦІЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОЇ СПРАВИ», Факультет економіки та менеджменту, Кафедра історії України, економічної теорії та туризму, туризм, Бакалавр, ІІІ курс

 «РЕЛІГІЙНИЙ ТУРИЗМ І ПАЛОМНИЦТВО», Факультет економіки та менеджменту, Кафедра історії України, економічної теорії та туризму, Туризм, Бакалавр, ІІ курс сп

«ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА», Факультет економіки та менеджменту, Кафедра історії України, економічної теорії та туризму, Менеджмент, бакалавр, ІV курс

«ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА», Факультет економіки та менеджменту, Кафедра історії України, економічної теорії та туризму, Менеджмент, Бакалавр, ІІ курс сп

«МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ», Факультет економіки та менеджменту, Кафедра історії України, економічної теорії та туризму, Туризм, Бакалавр, ІІ курс

«МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ», Факультет економіки та менеджменту, Кафедра історії України, економічної теорії та туризму, Туризм, Магістр

«МАКРОЕКОНОМІКА» Факультет економіки та менеджменту, Кафедра історії України, економічної теорії та туризму, Маркетинг, Бакалавр, 1 курс

«МАКРОЕКОНОМІКА» Факультет економіки та менеджменту, Кафедра історії України, економічної теорії та туризму, Менеджмент, Бакалавр, 1 курс

 «МАКРОЕКОНОМІКА» Факультет економіки та менеджменту, Кафедра історії України, економічної теорії та туризму, Туризм (сп), Бакалавр, 1 курс

«МАКРОЕКОНОМІКА» Факультет економіки та менеджменту, Кафедра історії України, економічної теорії та туризму, Туризм, Бакалавр, 1 курс

«ЕКОНОМІКА ТУРИЗМУ ТА РЕКРЕАЦІЇ» Факультет економіки та менеджменту, Кафедра історії України, економічної теорії та туризму, економіка, Магістр

 «БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» Факультет економіки та менеджменту, Кафедра історії України, економічної теорії та туризму, Туризм, Магістр

 «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ТА УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ» Факультет економіки та менеджменту, Кафедра історії України, економічної теорії та туризму, ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза, Магістр, І курс

 «ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСКУРСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» Факультет економіки та менеджменту, Кафедра історії України, економічної теорії та туризму, Туризм, Бакалавр, I курс (сп)

 «СВІТОВІ ТРАДИЦІЇ ГОСТИННОСТІ» Факультет економіки та менеджменту, Кафедра історії України, економічної теорії та туризму, Туризм, Бакалавр, III курс

"МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА” Факультет економіки та менеджменту, Кафедра історії України, економічної теорії та туризму, Маркетинг, Бакалавр- скорочена програма, 1 курс

"МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА” Факультет економіки та менеджменту, Кафедра історії України, економічної теорії та туризму, Маркетинг, Бакалавр 3 курс

"ТУРОПЕРЕЙТИНГ”, факультет економіки та менеджменту, кафедра історії України, економічної теорії та туризму, туризм,  бакалавр, 3курс

"СОЦІАЛЬНА ТА КОРПОРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У АДМІНІСТРАТИВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ” Факультет економіки та менеджменту, Кафедра історії України, економічної теорії та туризму публічне управління та адміністрування, Магістр, 1 курс

"СОЦІАЛЬНА ТА КОРПОРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У АДМІНІСТРАТИВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ” Факультет економіки та менеджменту, Кафедра історії України, економічної теорії та туризму менеджмент організацій та адміністрування, Магістр, 1 курс

"СОЦІАЛЬНА ТА КОРПОРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У БІЗНЕСІ” Факультет економіки та менеджменту, Кафедра історії України, економічної теорії та туризму, Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, Магістр, 1 курс

"СОЦІАЛЬНА ТА КОРПОРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У БІЗНЕСІ” Факультет економіки та менеджменту, Кафедра історії України, економічної теорії та туризму, Маркетинг, Магістр, 1 курс

 «МОЛОДІЖНИЙ ТУРИЗМ» Факультет економіки та менеджменту, Кафедра історіі Укрїни економічної теорії та туризму, Туризм, Бакалавр, 2 курс (сп)

«ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОДОРОЖЕЙ» Факультет економіки та менеджменту, Кафедра історіі Укрїни економічної теорії та туризму туризм, бакалавр, 3 курс

«ТУРИСТИЧНІ РЕСУРСИ УКРАІНИ» Факультет економіки та менеджменту, Кафедра історіі Укрїни економічної теорії та туризму, Туризм, Бакалавр, 1 курс

«ЕКОТУРИЗМ», Факультет  економіки та менеджменту, Кафедра історії України, економічної теорії та туризму, Туризм, Бакалавр, II курс (сп)

«ЛАНДШАФТНИЙ ДИЗАЙН», факультет  економіки та менеджменту, кафедра історії України, економічної теорії та туризму, Туризм, Бакалавр, I курс

«ОРГАНІЗАЦІЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОЇ СПРАВИ», Факультет  економіки та менеджменту, Кафедра історії України, економічної теорії та туризму, Туризм, Бакалавр, II курс (сп)

«ЕТНОКУЛЬТУРА» Факультет економіки та менеджменту, Кафедра історії України, економічної теорії та туризму, Туризм, Бакалавр, 2 курс

«ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ»,  Факультет економіки та менеджменту, Кафедра історії України, економічної теорії та туризму, Маркетинг,  Бакалавр, 1 курс сп

«ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ», Факультет економіки та менеджменту, Кафедра історії України, економічної теорії та туризму, Маркетинг, Бакалавр, 2 курс

«МІКРОЕКОНОМІКА», Факультет економіки та менеджменту, Кафедра історії України, економічної теорії та туризму, Менеджмент, Бакалавр, 1 курс сп

«МІКРОЕКОНОМІКА», Факультет економіки та менеджменту, Кафедра історії України, економічної теорії та туризму, Маркетинг, Бакалавр, 1 курс сп

«ОРГАНІЗАЦІЯ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА», Факультет економіки та менеджменту, кафедра історії України, економічної теорії та туризму, Туризм, Бакалавр, 3 курс

«МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ», Факультет економіки та менеджменту, кафедра історії України, економічної теорії та туризму, Менеджмент, Бакалавр, 2 курс

 «МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ», Факультет економіки та менеджменту, кафедра історії України, економічної теорії та туризму, Менеджмент, Бакалавр, 1 курс (сп)

«ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ», Факультет економіки та менеджменту, Кафедра історії України, економічної теорії та туризму, Менеджмент, Бакалавр,  1 курс (молодший)

«РЕКРЕАЦІЙНІ КОМПЛЕКСИ СВІТУ» Факультет економіки та менеджменту, Кафедра історії України, економічної теорії та туризму, Туризм, Магістр, 1 курс

«ІСТОРІЯ УКРАЇНИ» Факультет економіки та менеджменту, Кафедра історії України, економічної теорії та туризму, Туризм, Бакалавр, 1 курс

«ОРГАНІЗАЦІЯ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА», Факультет економіки та менеджменту, Кафедра історії України, економічної теорії та туризму, Туризм, Бакалавр, 2 курс сп

«ОРГАНІЗАЦІЯ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА», Факультет економіки та менеджменту, Кафедра історії України, економічної теорії та туризму, Туризм, Бакалавр, 2 курс сп

 «ІНФОРМАЦІЙНІ НАУКОВІ КОМУНІКАЦІЇ» Факультет економіки та менеджменту, Кафедра інформаційних технологій у менеджменті Менеджмент, Бакалавр, 2 курс СП

«ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЮРИДИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ» Факультет ветеринарної гігієни, екології та права, Кафедра інформаційних технологій у менеджменті, Право, Бакалавр, 1 курс

«ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ МАРКЕТИНГУ», Факультет економіки та менеджменту, Кафедра інформаційних технологій у менеджменті, Маркетинг, Бакалавр, 4 курс

«БІОСТАТИСТИКА ТА ІНФОРМАТИКА У ВЕТЕРИНАРНІЙ МЕДИЦИНІ» Факультет ветеринарної медицини, Кафедра інформаційних технологій у менеджменті, Ветеринарна медицина,Магістр, 1 курс

«ІНФОРМАТИКА» Факультет економіки та менеджменту, Кафедра інформаційних технологій у менеджменті, Маркетинг, Бакалавр, 1 курсакультет економіки та менеджменту, Кафедра інформаційних технологій у менеджменті, Маркетинг, Бакалавр, 1 курс

«СТАТИСТИКА» Факультет економіки та менеджменту, Кафедра інформаційних технологій у менеджменті, Менеджмент, Бакалавр, 2 курс

«КОМП’ЮТЕРНА ТЕХНІКА ТА ПРОГРАМУВАННЯ» Біолого-технологічний факультет, Кафедра інформаційних технологій у менеджменті, Водні біоресурси та аквакультура, Бакалавр, 1 курс

«ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА І ПРОГРАМУВАННЯ» Факультет харчових технологій та біотехнології, Кафедра інформаційних технологій у менеджменті, Біотехнологія та біоінженерія, Бакалавр, 2 курс

«ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА І ПРОГРАМУВАННЯ» Біолого-технологічний факультет, Кафедра інформаційних технологій у менеджменті, Технологія виробництва та переробки  продукції тваринництва, Бакалавр, 1 курс

«ВИЩА МАТЕМАТИКА» Факультет економіки та менеджменту, Кафедра інформаційних технологій у менеджменті, Маркетинг,Бакалавр, 1 курс

«ВИЩА МАТЕМАТИКА» Факультет економіки та менеджменту, Кафедра інформаційних технологій у менеджменті, Менеджмент, Бакалавр, 1 курс

«РИЗИК У МЕНЕДЖМЕНТІ» Факультет економіки та менеджменту, Кафедра інформаційних технологій у менеджменті, Менеджмент, Бакалавр, 3 курс

«СТАТИСТИКА» Факультет економіки та менеджменту, Кафедра інформаційних технологій у менеджменті, Маркетинг, Бакалавр, 2 курс

«СТАТИСТИКА» Факультет економіки та менеджменту, Кафедра інформаційних технологій у менеджменті, Менеджмент, Бакалавр, 2 курс

«ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ» Факультет економіки та менеджменту, кафедра інформаційних технологій у менеджменті, Менеджмент, бакалавр, 2 курс

«ОПТИМІЗАЦІЙНІ МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ» Факультет економіки та менеджменту, кафедра інформаційних технологій у менеджменті, Маркетинг, бакалавр, 2 курс

«ВИЩА МАТЕМАТИКА» Факультет економіки та менеджменту, кафедра інформаційних технологій у менеджменті, Менеджмент, молодший бакалавр, 1 курс

«ВИЩА МАТЕМАТИКА» Факультет економіки та менеджменту, кафедра інформаційних технологій у менеджменті, Туризм, бакалавр, 1 курс

«МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГРАМУВАННЯ СИСТЕМНИХ ХАРАКТЕРИСТИК В ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ» Факультет економіки та менеджменту, кафедра інформаційних технологій у менеджменті, Економіка, магістр, 1 курс

«МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ СТАНУ ДОВКІЛЛЯ» Факультет ветеринарної гігієни, екології та права, кафедра інформаційних технологій у менеджменті, Екологія, бакалавр, 4 курс

«ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ І МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА» Факультет економіки та менеджменту, кафедра інформаційних технологій у менеджменті, Маркетинг, бакалавр, 1 курс

«ТЕХНОЛОГІЇ ГЛОБАЛЬНОГО ПОЗИЦІОНУВАННЯ В ТУРИЗМІ» Факультет економіки та менеджменту, кафедра інформаційних технологій у менеджменті, Туризм, бакалавр, 1 курс