EN   UK

 1. Акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин
 2. Репродуктологія у скотарстві, вівчарстві та козівництві
 3. Акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення собак та котів
 4. Технологія відтворення тварин

 1. Фізіологія та патологія розмноження коней. Березовський А.В., Харенко М.І., Подвалюк Д.В., Харута Г.Г., Хомин С.П., Калиновський Г.М.,Стефаник В.Ю. та ін. Навчальний посібник ДІА Київ 2014. – 439 с.
 2. Фізіологія та патологія розмноження великої рогатої худоби. Г.Калиновський, В.Яблонський, М.Пелехатий, С.Хомин, В.Любецький, М.Харенко, В. Стефаник та інші Навчальний посібник. - Житомир: Полісся 2011 – 464 с. з грифом МОН
 3. Гінекологічні хвороби самок: Навчально-методичний посібник (Костишин Є.Є., Дмитрів О.Я., Івашків Р.М. та ін. За ред. Стефаника В.Ю.- Львів: ДНДКІ, 2015 – 143 с.
 4. Фізіологія та патологія розмноження дрібних тварин Харенко М.І., Хомин С.П., Кошовий В.П., Пономаренко В.П., Стефаник В.Ю. та ін. «Козацький вал», 2005. - 555 с.
 5. Мастит у свійських тварин (методи діагностики, лікування та профілактики): Навч.-метод. посібник (Костишин Є.Є., Стефаник В.Ю., Дмитрів О.Я., Кава С.Й., Кудла І.М., Кацараба О.А., Івахів М.А., Панич О.П., Музика В.П.- Львів: Вид. ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок, 2014 .– 115 c. ( з грифом МАПУ ).
 6. Штучне осіменіння корів і телиць : Навчально-методичний посібник / Стефаник В.Ю., Стравський Я.С., Костишин Є.Є., Кудла І.М., Кацараба О.А., Кава С.Й., Дмитрів О.Я., Івашків Р.М., Музика В.П., Панич О.П., Шаран М.М. За ред.. Коцюмбаса І.Я. Львів: ЛНУВМ та БТ імені С.З. Ґжицького – ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок, 2014. - 50 с, іл.
 7. Фізіологія, патологія та біотехніка відтворення свиней М.І. Харенко, С.П. Хомин, А.Й. Краєвський, В.Ю Стефаник та ін. Навч. Посібник – Суми: «Козацький вал» - 2010. – 412с.

 1. Робочий зошит навчальної практики для студентів з акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин. Стефаник В.Ю., Кава С.Й., Дмитрів О.Я., . Кацараба О.А., Костишин Є.Є., Івашків Р.М., Кудла І.М., Івахів М.А., Басараб Т.П.
 2. Штучне осіменіння корів і телиць : Навчально-методичний посібник / Стефаник В.Ю., Стравський Я.С., Костишин Є.Є., Кудла І.М., Кацараба О.А., Кава С.Й., Дмитрів О.Я., Івашків Р.М., Музика В.П., Панич О.П., Шаран М.М. За ред.. Коцюмбаса І.Я. Львів: ЛНУВМ та БТ імені С.З. Ґжицького – ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок, 2014. - 50 с., іл.
 3. Фізіологія та патологія розмноження коней: Навчальний посібник / Березовський А.В., Харенко М.І., Подвалюк Д.В., Харута Г.Г., Хомин С.П., Калиновський Г.М., Стефаник В.Ю., та ін. К.: ДІА, 2014.- 440 с.
 4. Фізіологія та патологія розмноження великої рогатої худоби. Г.Калиновський, В.Яблонський, М.Пелехатий, С.Хомин, В.Любецький, М.Харенко, В. Стефаник та інші Навчальний посібник. - Житомир: Полісся 2011 – 464 с. з грифом МОН
 5. Мастит у свійських тварин(методи діагностики, лікування та профілактики): Навч.-метод. посібник (Костишин Є.Є., Стефаник В.Ю., Дмитрів О.Я., Кава С.Й., Кудла І.М., Кацараба О.А., Івахів М.А., Панич О.П., Музика В.П.- Львів: Вид. ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок, 2014 .– 115 c. ( з грифом МАПУ ).
 6. Штучне осіменіння корів і телиць : Навчально-методичний посібник / Стефаник В.Ю., Стравський Я.С., Костишин Є.Є., Кудла І.М., Кацараба О.А., Кава С.Й., Дмитрів О.Я., Івашків Р.М., Музика В.П., Панич О.П., Шаран М.М. За ред.. Коцюмбаса І.Я. Львів: ЛНУВМ та БТ імені С.З. Ґжицького – ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок, 2014. - 50 с, іл.
 7. Гінекологічні хвороби самок: Навчально-методичний посібник (Костишин Є.Є., Дмитрів О.Я., Івашків Р.М.,Кава С.Й., Кацараба О.А., Кудла І.М. та ін. За ред. Стефаника В.Ю.- Львів: ДНДКІ, 2015 – 143 с.
 8. Фізіологія та патологія розмноження дрібних тварин / / А.В. Березовський, М.І. Харенко, С.П. Хомин, В.П.Кошевой, В.П. Пономаренко, В.Ю. Стефаник та ін.// навчальний посібник: 2-е видання, перероблене і доповнене - Житомир: «Полісся», 2017.- 392 с.
 9. Клінічні і лабораторні методи діагностики вагітності корів, кобил, свиноматок та вівцематок:навчальний посібник /Дмитрів О.Я., Костишин Є.Є., Кацараба О.А., Кава С.Й., Івашків Р.М., Кудла І.М., Івахів М.А., Басараб Т.П./За редакцією доктора ветеринарних наук, професора Стефаника В.Ю. – Львів-2017р. 30 с.
 10. Біотехнологія трансплантації ембріонів корів / Кудла І.М., Кава С.Й., Дмитрів О.Я., Костишин Є.Є., Івашків Р.М., Кацараба О.А., Тирановець В.І., Івахів М.А. Методичні вказівки, для студентів ОКР «бакалавр» та магістр, за напрямом підготовки «Ветеринарна медицина» та «Технологія виробництва і переробки продуктів тваринництва. – Львів,2013. – с. 32.
 11. Акушерська, гінекологічна диспансеризація корів і телиць / Кацараба О.А., Кудла І.М., Дмитрів О.Я., Кава С.Й., Костишин Є.Є., Івашків Р.М., Панич О.П., Музика В.П., АтаманюкІ.Є, Падовський В.Н. Методичні вказівки, для студентів ОКР «бакалавр» та «магістр», за напрямом підготовки «Ветеринарна медицина»та «Технологія виробництва і переробки продуктів тваринництва. – Львів,2013. – с. 36.
 12. Рекомендації щодо застосування фітопрепарату «Мазь для ран» у ветеринарній дерматології /Р.М. Сачук ,С.В. Жигалюк, Я.С. Стравський, М.С. Мандигра, С.М. Катюха , О.А. Кацараба// Методичні рекомендаціїКиїв-2017.- 23с.
 13. Технологія ветеринарних заходів у молочному скотарстві з профілактики акушерських хвороб корів: Методичні рекомендації для фахівцівветеринарної медицини та фермерів / Завірюха В.І., Стефаник В.Ю., Кацараба О.А., Дмитрів О.Я., Кудла І.М., Костишин Є.Є., Кава С.Й., Івашків Р.М., Басараб Т.П.//- Львів, 2017.- 24 с.
 14. Діагностика, лікування та профілактика акушерської патології у корів: Методичні рекомендації для лікарів ветеринарної медицини та студентів спеціальності 211«Ветеринарна медицина» /Стравський Я.С., Панич О.П., Стефаник В.Ю., Кобилюх І.Б., Музика В.П., Чайковська О.І., Атаманюк І.Є., Падовський В.Н.//- Львів, 2017.- 67с.

АКУШЕРСТВО, ГІНЕКОЛОГІЯ ТА БІОТЕХНОЛОГІЯ ВІДТВОРЕННЯ ТВАРИН, для бакалаврів ФВМ.

АКУШЕРСТВО, ГІНЕКОЛОГІЯ ТА БІОТЕХНОЛОГІЯ ВІДТВОРЕННЯ ТВАРИН, для бакалаврів СП ФВМ.

РЕПРОДУКТОЛОГІЯ У СКОТАРСТВІ, ВІВЧАРСТВІ, КОЗІВНИЦТВІ, для студентів 2 курсу магістратури ФВМ.

АКУШЕРСТВО, ГІНЕКОЛОГІЯ ТА БІОТЕХНОЛОГІЯ ВІДТВОРЕННЯ ТВАРИН, для студентів 1 курсу  магістратури ФВМ.

АКУШЕРСТВО, ГІНЕКОЛОГІЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ СОБАК І КОТІВ, для студентів 2 курсу магістратури ФВМ.

ТЕХНОЛОГІЯ ВІДТВОРЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН, для бакалаврів БТФ.

ТЕХНОЛОГІЯ ВІДТВОРЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН, для бакалаврів СП БТФ.

Ветеринарне акушерство як спеціальний предмет навчальної програми академії до 1939 року читали професори Антоній Баранський, Станіслав Фібіх й інші. З 1939 до 1945 року цей курс викладав професор Казимир Щудловський. У вересні 1945 року в інституті було відкрито окрему кафедру ветеринарного акушерства, яку очолив викладач Бахтов С.Г. Протягом 1946 – 1948 років завідував кафедрою і читав курс ветеринарного акушерства доцент Сутягін B.C.

2

 

У серпні 1948 року на посаду завідувача кафедри акушерства, гінекології і штучного осіменіння було призначено доцента Звєрєву Г.В., яка керувала нею до 1990 року.

 

1

 

У 1990 році на посаду завідувача кафедри обраний за конкурсом доктор ветеринарних наук, професор Хомин Степан Петрович, яку очолював до 2009 року.

 

3З 2010року по даний час завідує кафедрою професор Стефаник Василь Юрійович, випускник ветеринарного факультету ЛЗВІ, закінчив аспірантуру і захистив у 1997 році кандидатську, у 2010 році докторську дисертацію. Отримав вчене звання професора у 2013році.

У нинішній час навчально-виховну та наукову роботу здійснюють: завідувач кафедри, професор Стефаник В.Ю., доценти Кудла І.М., Костишин Є.Є., Дмитрів О.Я., Івашків Р.М., Кава С.Й., асистенти Кацараба О.А., Івахів М.А., Басараб Т.П.

Співробітники кафедри працюють над виконанням науково-дослідної теми «Інноваційні підходи з використанням інструментальних методів та лікарських засобів у системі діагностики, терапії та профілактики акушерських, гінекологічних та андрологічних захворювань тварин». Кафедра продовжує вивчення етіології, удосконалення методів діагностики, терапії і профілактики маститу у корів.
Наукові здобутки кафедри висвітлені у підручниках і посібниках з ветеринарного акушерства і штучного осіменіння, а також у багатьох наукових, методичних працях та інструктивних документах з питань ветеринарного акушерства, гінекології, профілактики неплідності та біотехнології відтворення тварин.
Кафедра підтримує наукову співпрацю з багатьма науковими центрами в Україні та за межами нашої держави, зокрема кафедрами акушерства та біотехнології Національного університету біоресурсів і природокористування України (м.Київ), Білоцерківського державного аграрного університету (Біла Церква), Сумського національного аграрного університету, Харківської державної зооветеринарної академії, Природничий університет у Вроцлаві та Любліні (Республіка Польща).
Поряд із викладачами у науково-дослідній роботі беруть участь студенти. Тематика студентського наукового гуртка пов'язана з науковою роботою кафедри. Кращі студенти-гуртківці, за результатами проведених досліджень, оформляють і захищають дипломні роботи, керівництво якими здійснюють викладачі кафедри.

 

Розклад занять, заліків та іспитів для студентів ФХТБ заочної форми навчання

>>ЗАВАНТАЖИТИ<<


 Розклад занять навчання заочної освіти для студентів факультету економіки та менеджменту освітнього ступеня Магістр

для студентів 1 курсу освітнього ступеня Магістр  >>ЗАВАНТАЖИТИ<<


Розклад занять для студентів 2 курсу заочної форми навчання


 Розклад занять для студентів 3 курсу заочної форми навчання

Графік навчання заочної освіти для студентів факультету економіки та менеджменту

Розклад занять навчання заочної освіти для студентів факультету економіки та менеджменту

для студентів 1 курсу заочної форми навчання спеціальності «Менеджмент» (повна програма) >>ЗАВАНТАЖИТИ<<


 Розклад

екзаменаційної сесії для студентів 4 курсу ФВГЕП 
>>завантажити<<


РОЗКЛАД
зимової сесії для студентів факультету харчових технологій та біотехнології
денна форма
>>завантажити<<

заочна форма
>>завантажити<<


Розклад занять для студентів заочної форми навчання
для студентів 4 курсу  >>завантажити<<
Для студентів 1-го курсу  біолого-технологічного факультету >>завантажити<<