EN   UA

1. «ФІЗІОЛОГІЯ ТВАРИН», Факультет ветеринарної медицини, Кафедра нормальної та патологічної фізіології імені С.В. Стояновського, Фізіологія тварин, Бакалавр, 1 курс

2. «ФІЗІОЛОГІЯ ТВАРИН», Факультет ветеринарної медицини, Кафедра нормальної та патологічної фізіології імені С.В. Стояновського, Фізіологія тварин, Магістр, 2 курс

3. «ФІЗІОЛОГІЯ ТВАРИН» Факультет ветеринарної гігієги, екології та права, , кафедра нормальної та патологічної фізіології імені С.В. Стояновського, Магістр, 2 курс

4. «ФІЗІОЛОГІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН» Біолого-технологічний факультет, кафедра нормальної та патологічної фізіології імені С.В. Стояновського, Бакалавр, 1 курс

5. «ANIMAL PHYSIOLOGY», Faculty of Veterinary Medicine, Department of Normal and Pathological Physiology named after S.V. Stoianovskiy, Animal Physiology, Second Educational Level, 2 course

6. «ПАТОЛОГІЧНА ФІЗІОЛОГІЯ» Факультет ветеринарної медицини, Кафедра нормальної та патологічної фізіології імені С.В. Стояновського, Ветеринарна медицина, Бакалавр, 2 курс

7. «ВЕТЕРИНАРНА ПАТОЛОГІЧНА ФІЗІОЛОГІЯ» Факультет ветеринарної медицини, Кафедра нормальної та патологічної фізіології імені С.В. Стояновського, Ветеринарна медицина, Магістр, 3 курс

1. «ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЕКОНОМІКА ВЕТЕРИНАРНОЇ СПРАВИ З ОСНОВАМИ МЕНЕДЖМЕНТУ І МАРКЕТИНГУ У ВЕТЕРИНАРНІЙ МЕДИЦИНІ» Факультет ветеринарної медицини, кафедра епізоотології Ветеринарна медицина, бакалавр, ІІІ курс «СП»


2. «СПЕЦІАЛЬНА ЕПІЗООТОЛОГІЯ», «Епізоотологія та система діагностичних процедур», Факультет ветеринарної медицини, кафедра епізоотології, Ветеринарна медицина, магістр, І курс


3. «ЕПІЗООТОЛОГІЯ ТА ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ», факультет ветеринарної медицини, кафедра епізоотології, Ветеринарна медицини, бакалавр, ІІІ курс (скорочена програма навчання)


4. «ЕПІЗООТОЛОГІЯ ТА ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ», факультет ветеринарної медицини, кафедра епізоотології, ветеринарна медицини, магістр, ІV кур


5. «СПЕЦІАЛЬНА ЕПІЗООТОЛОГІЯ», факультет ветеринарної медицини, кафедра епізоотології, ветеринарна медицини, магістр, І курс

«ЦИТОЛОГІЯ, ГІСТОЛОГІЯ, ЕМБРІОЛОГІЯ» Факультет Ветеринарної Медицини, Кафедра Нормальної Та Патологічної Морфології Та Судової Ветеринарії, Другий (Магістерський), 1 Курс

 «ЦИТОЛОГІЯ, ГІСТОЛОГІЯ, ЕМБРІОЛОГІЯ» Факультет Ветеринарної Медицини, Кафедра Нормальної Та Патологічної Морфології Та Судової Ветеринарії, Перший (Бакалаврський), 1 Курс

«АНАТОМІЯ ТВАРИН», Факультет ветеринарної медицини, Кафедра нормальної та патологічної морфології і судової ветеринарії, Ветеринарна медицина, Магістр, 1 курс

«ANATOMY OF ANIMALS», Faculty of Veterinary Medicine,Department of Normal and Pathological Morphology and Forensic Veterinary (anatomy course), Veterinary Medicine, second (Master's), 1course

«АНАТОМІЯ СВІЙСЬКИХ ТВАРИН», факультет ветеринарної медицини, кафедра нормальної та патологічної морфології і судової ветеринарії, ветеринарна медицина(скорочена програма), бакалавр, 1 курс

«АНАТОМІЯ СВІЙСЬКИХ ТВАРИН», Факультет ветеринарної гігієни, екології та права, Кафедра нормальної та патологічної морфології і судової ветеринарії, ветеринарна гігієна,санітарія і експертиза, Магістр, 1 курс

«АНАТОМІЯ ЛЮДИНИ» Факультет ветеринарної медицини, Кафедра нормальної та патологічної морфології з основами судової ветеринарії, Фармація, промислова фармація, Магістр, 1 курс

«ПОРІВНЯЛЬНА МОРФОЛОГІЯ, СПЕЦІАЛЬНА ПАТОМОРФОЛОГІЯ І СУДОВО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА», факультет ветериної медицини, кафедра нормальної та патологічної морфології і судової ветеринарії, другий (магістерський) рівень, 1 курс

«ЗАГАЛЬНА ПАТОМОРФОЛОГІЯ » ФВГЕП, кафедра нормальної та патологічної морфології і судової ветеринарії, перший (бакалаврський) «Фізична терапія, ерготерапія» «Охорона здоров’я» 1 курс

«ПАТОЛОГІЧНА МОРФОЛОГІЯ ТА РОЗТИН» ФВМ, кафедра нормальної та патологічної морфології і судової ветеринарії , Другий (магістерський) ветеринарна медицина 4 курс

«ЦИТОЛОГІЯ, ГІСТОЛОГІЯ, ЕМБРІОЛОГІЯ» Факультет ветеринарної гігієни, екології та права, кафедра нормальної та патологічної морфології та судової ветеринарії, відділ гістології, Магістр, 1 курс

«БІОЛОГІЯ ТА МОРФОЛОГІЯ ЕКЗОТИЧНИХ, ЗООПАРКОВИХ ТВАРИН І ДЕКОРАТИВНОЇ ПТИЦІ» Факультет ветеринарної медицини, кафедра нормальної та патологічної морфології і судової ветеринарії, ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА, магістр на основі повної загальної середньої освіти, 2 курс

 «ЦИТОЛОГІЯ, ГІСТОЛОГІЯ, ЕМБРІОЛОГІЯ» факультет ветеринарної медицини, кафедра нормальної та патологічної морфології та судової ветеринарії, другий  (магістерський), 1 курс

«ЦИТОЛОГІЯ, ГІСТОЛОГІЯ, ЕМБРІОЛОГІЯ» факультет ветеринарної медицини, кафедра нормальної та патологічної морфології та судової ветеринарії, перший (бакалаврський), 1 курс

«СПЕЦІАЛЬНА ПРОПЕДЕВТИКА, ТЕРАПІЯ І ПРОФІЛАКТИКА ВНУТРІШНІХ ХВОРОБ ТВАРИН», Факультет ветеринарної медицини, Кафедра внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагностики, Ветеринарна медицина, Магістр, 1 курс.

«ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ ТВАРИН», Факультет ветеринарної медицини, Кафедра внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагностики, Ветеринарна медицина, Магістр 4 курс.

«ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ ТВАРИН», Факультет ветеринарної медицини, Кафедра внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагностики, Ветеринарна медицина, Бакалавр, 3 курс, скорочена програма.

«КЛІНІЧНА ДІАГНОСТИКА ХВОРОБ ТВАРИН», Факультет ветеринарної медицини, Кафедра внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагностики, Ветеринарна медицина, Магістр, 3 курс.

«ХІМІКО-ТОКСИКОЛОГІЧНІ МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ ХВОРОБ ТВАРИН», Факультет ветеринарної медицини, Кафедра внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагностики, Ветеринарна медицина, Магістр, 1 курс.

«КЛІНІЧНА ДІАГНОСТИКА ХВОРОБ ТВАРИН», Факультет ветеринарної медицини, Кафедра внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагностики, Ветеринарна медицина, Бакалавр, 2 курс, скорочена програма.

«ОСНОВИ КЛІНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ВНУТРІШНІХ ХВОРОБ ТВАРИН», Факультет ветеринарної гігієни, екології та права, Кафедра внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагностики, Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза, Магістр, 4 курс.

«ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА», Факультет ветеринарної медицини, Кафедра внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагностики, Ветеринарна медицина, Бакалавр, 3 курс, скорочена програма.

 

1. «МАРКЕТИНГ», факультет економіки та менеджменту, кафедра маркетингу, туризм, бакалавр, другий курс.


2. «МАРКЕТИНГ», факультет економіки та менеджменту, кафедра маркетингу, менеджмент, бакалавр, перший курс з скороченим терміном навчання.


3. «МАРКЕТИНГ», факультет економіки та менеджменту, кафедра маркетингу, маркетинг, бакалавр, третій курс.


4. «МАРКЕТИНГ», факультет економіки та менеджменту, кафедра маркетингу, маркетинг, бакалавр, перший курс з скороченим терміном навчання.


5. «ЦІНИ І ЦІНОУТВОРЕННЯ», факультет економіки та менеджменту, кафедра маркетингу, менеджмент, бакалавр, перший курс з скороченим терміном навчання.


6. «ЦІНИ І ЦІНОУТВОРЕННЯ», факультет економіки та менеджменту, кафедра маркетингу, туризм, магістр, перший курс.


7. «БІРЖІ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ», факультет економіки та менеджменту, кафедра маркетингу, маркетинг, бакалавр, 2-й курс зі скороченим терміном навчання.


8. «БІРЖІ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ», факультет економіки та менеджменту, кафедра маркетингу,маркетинг, бакалавр, 3-й курс.


9. «МІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГ», факультет економіки та менеджменту, кафедра маркетингу,маркетинг, бакалавр, 2-й курс зі скороченим терміном навчання.


10. «МІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГ», факультет економіки та менеджменту, кафедра маркетингу,маркетинг, бакалавр, 4-й курс.


11. «ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛЯ», факультет економіки та менеджменту, кафедра маркетингу, маркетинг, магістр, 1-й курс.


12. «ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ», факультет економіки та менеджменту, кафедра маркетингу, маркетинг, бакалавр, 1-й курс.


13. «ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ», факультет економіки та менеджменту, кафедра маркетингу, маркетинг, бакалавр, 1-й курс.


14. «ЛОГІСТИКА», факультет економіки та менеджменту, кафедра маркетингу, менеджмент, бакалавр, 3-й курс.


15. «МАРКЕТИНГ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА», факультет економіки та менеджменту, кафедра маркетингу, маркетинг, бакалавр, 4-й курс.


16.«МАРКЕТИНГ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА», факультет економіки та менеджменту, кафедра маркетингу, маркетинг, бакалавр, 2-й курс з скороченим терміном навчання.


17. «ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ», факультет економіки та менеджменту, кафедра маркетингу, маркетинг, бакалавр, 2 –курс.


18. «НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА», факультет економіки та менеджменту, кафедра маркетингу, маркетинг, бакалавр, 1-й курс.


19. «ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧА», факультет економіки та менеджменту, кафедра маркетингу, маркетинг, бакалавр, 2 - курс з скороченим терміном навчання.


20. «ТЕОРІЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ», факультет економіки та менеджменту, кафедра маркетингу, маркетинговий менеджмент, молодший бакалавр, 1-й курс.


21. «ТЕОРІЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ», факультет економіки та менеджменту, кафедра маркетингу, менеджмент, бакалавр, 1-й курс.


22. «ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА НА ПІДПРИЄМСТВАХ М'ЯСО-МОЛОЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ», факультет економіки та менеджменту, кафедра маркетингу, маркетинг, бакалавр, 2- й курс.


23. «КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПОСЕРЕДНИЦЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ», факультет економіки та менеджменту, кафедра маркетингу, маркетинг, бакалавр, 3 - й курс.


24. «БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТ», факультет економіки та менеджменту, кафедра маркетингу, маркетинг, магістр, 1-й курс.


25. «РЕКЛАМНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ», факультет економіки та менеджменту, кафедра маркетингу, маркетинг, магістр, 1- й курс.


26. «МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА КОМУНІКАЦІЙ», факультет економіки та менеджменту, кафедра маркетингу, маркетинг, бакалавр, 2-й курс зі скороченим терміном навчання


27. «МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА КОМУНІКАЦІЙ», факультет економіки та менеджменту, кафедра маркетингу, маркетинг,бакалавр, 4-й курс.


28. «СТРАТЕГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ», факультет економіки та менеджменту, кафедра маркетингу, маркетинг, магістр, 1 - й курс.


29. «МАРКЕТИНГ ПОСЛУГ», Факультет економіки та менеджменту, кафедра маркетингу, маркетинг, бакалавр, 4-й курс.


30. «РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА», факультет економіки та менеджменту, кафедра маркетингу, маркетинговий менеджмент, молодший бакалавр, 1-й курс.


31. «РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА», факультет економіки та менеджменту, кафедра маркетингу, маркетинг, бакалавр, 3-й курс

Відповідальні працівники спецрад PhD:
211 Ветеринарна медицина (галузь знань 21 Ветеринарна медицина) – Ірина Ярославівна Мазур Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза (галузь знань 21 Ветеринарна медицина) – Ірина Ярославівна Мазур Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва (галузь знань 20 Аграрні науки і продовольство) – Оксана Степанівна Саламін Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
051 Економіка (галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки) – Оксана Степанівна Саламін Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
073 Менеджмент (галузь знань 07 Управління та адміністрування) – Оксана Степанівна Саламін Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
281 Публічне управління та адміністрування (галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування) – Оксана Степанівна Саламін Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)

Порядок проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії

Вимоги до оформлення дисертації

Форми документів атестаційної справи здобувача ступеня доктора філософії

 

Академiчна довiдка

Етапи процедури атестації здобувача вищої освіти ступеня PhD

Перелік (1)

Перелік (2)

Форма (1)

Форма (2)

Форма (3)

 

Форма (4)

Підвищення кваліфікації викладачів І-ІІ рівня акредитації за програмою "Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності" , 20-31 січня 2020 року

Свідоцтва про підвищення кваліфікації

 

Підвищення кваліфікації викладачів І-ІІ рівня акредитації за програмою "Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності" , 22 січня - 5 лютого 2020 року

Свідоцтва про підвищення кваліфікації

 

Підвищення кваліфікації завідувачів та лікарів дільничних лікарень, дільниць, пунктів ветеринарної медицини за програмою "Моніторинг епізоотичної ситуації в Україні. Сучасні досягнення в галузі діагностики та профілактики інфекційних хвороб тварин (згідно вимог МЕБ)" , 3-14 лютого 2020 року (обсяг годин - 60) 

Свідоцтва про підвищення кваліфікації 

 

Підвищення кваліфікації за програмою « Моніторинг епізоотичної ситуації в Україні. Сучасні досягнення в галузі діагностики та профілактики інфекційних хвороб ( згідно вимог МЕБ)», яке відбулося з 17 лютого по 28 лютого 2020 р. (обсяг годин – 90)

Свідоцтва про підвищення кваліфікації

 

Назва додаткової послуги

Термін навчання

Вартість

Примітка

1.

Курси «Основи ветеринарного та технологічного забезпечення тваринництва»

1 рік 6 місяців

3550 грн.

Навчально - практичний центр при кафедрі мікробіології та вірусології «Основи ветеринарного та технологічного забезпечення фермерства»

 2. Навчально-практичний центр з біобезпеки та біозахисту   1 рік 6 місяців  4500 грн.  Навчально-практичний центр з біобезпеки та біозахисту при кафедрі гігієни, санітарії та загальної ветеринарної профілактики
         
         
         
         
         
         
         


1. Навчально - практичний центр при кафедрі мікробіології та вірусології
«Основи ветеринарного та технологічного забезпечення фермерства»


Основні завдання НПЦ

1.Надання платних послуг з метою первинної підготовки фахівців для ведення фермерського господарства, що включає в себе надання базових знань та засвоєння практичних навичок з різних напрямків аграрного виробництва та переробки сільськогосподарської продукції в Україні та закордоном.
2.Залучення європейських програм, а також інших ресурсів для теоретичної та практичної підготовки, стажування слухачів, студентів і викладачів університету, впровадження наукових розробок, створення лабораторій та забезпечення матеріально-технічної бази НПЦ.
3.Здійснення організаційних заходів щодо проведення ознайомчих практик закордоном для студентів закладу вищої освіти з метою надання можливості таким студентам придбати досвід роботи в різних галузях господарської діяльності.

Умови вступу на навчання

1. При вступі на навчання, особи, які виявили бажання стати слухачами подають такі документи:
a.анкету встановленого зразка;
b.копія паспортного документа;
c.копію ідентифікаційного номера;
d.заяву на ім’я ректора;
e.4 фотокарток розміром 30 х 40 мм.
f.квитанцію про оплату навчання;
2.Зарахування на навчання проводиться на основі укладення договору про навчання з Університетом.

2. Положення "Про навчально-практичний центр з біобезпеки та біозахисту" .pdf