EN   UK

Тематичний план
науково-дослідних робіт кафедри 

№ з/п

Назва НДР

Номер держреєстрацiї

Категорія роботи

ПІБ наукового керівника,

науковий ступінь

Термін виконання

(роки)

Очікувані результати в поточному році*

Наукові секції за фаховими напрямами

1

2

3

4

5

Тваринництво А 01.2. Виробництво кормів для тварин D15.7; 15.71; 15.72.0

1

Інноваційні напрямки підвищення трансформації поживних і біологічно активних речовин кормів у продукцію сільськогосподарських тварин

Півторак Ярослав Іванович, професор,

доктор сільськогосподарських наук

2017-2020

Буде встановлена продуктивна дія живих дріжджових культур на основі використання в раціоні препарату BIOSPRINT з визначенням молочної  продуктивності корів та якісних показників молока.

Обґрунтовано застосування різної кількості біомаси дріжджів у комбікормах на продуктивні та функціональні показники кролів.

Агропромисловий комплекс, лісове і садово-паркове господарство, ветеринарія

*Вказується науковий результат а не форма його представлення.

 1. Возняк В. В. Аналіз кормової бази та раціонів корів у СВК «Урожай» Луцького району Волинської області / Возняк В.В., Хіль І.В., Дармограй Л.М. // Мат. Всеукраїнської конф. «Дні студентської науки у ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького». – Львів. – 2017. – С. 66-67.
 2. Хіль І. В. Моніторинг кормової бази та корекція раціонів при виробництві свинини у ПАФ «Білий Стік» Львівської області / Хіль І.В., Возняк В.В., Дармограй Л.М. // Мат. Всеукраїнської конф. «Дні студентської науки у ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького». – Львів. – 2017. – С. 93-94.
 3. Кучер Л.В. Захищені жири в годівлі та живленні високопродуктивних корів / Кучер Л. В., Дармограй Л. М. // Мат. Всеукраїнської конф. «Дні студентської науки у ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького». – Львів. – 2017. – С. 87-88.
 4. Лящук В.О. Халькогени у живленні та годівлі тварин / Лящук В. О., Дармограй Л. М. // Мат. Всеукраїнської конф. «Дні студентської науки у ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького». – Львів. – 2017. – С. 111-113.
 5. Кушей Н.Я. Годівля молодняку свиней в умовах СОК «Сільські послуги БМ» Старосамбірського району Львівської області / Кушей Н.Я., Кротюк Н.Л. Корнійчук Д.С., Гринів У.Г., Петришак Р.А. // Мат. Всеукраїнської конф. «Дні студентської науки у ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького». – Львів. – 2017. – С. 71-73.
 6. Базилюк Т.Р. Ефективність використання пробіотичноі кормової добавки «ПРОПІГплв» у годівлі свиней / Базилюк Т.Р. Войтович О.М.,Блайда І.М.,Півторак Я.І. // Мат. Всеукраїнської конф. «Дні студентської науки у ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького». – Львів. – 2017. – С. 81-82.
 7. Кардані І.І. Інтенсивна відгодівля молодняку великої рогатої худоби з використанням кормів власного виробництва / Кардані І.І., Кобзар А.Ю., Наумюк О.С. // Мат. Всеукраїнської конф. «Дні студентської науки у ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького». – Львів. – 2017. – С. 88-90.
 8. Бакун Н.А. Контроль кількості поїдання кормів коровами / Бакун Н.А., Козачук І.О., Слобода О.М. // Мат. Всеукраїнської конф. «Дні студентської науки у ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького». – Львів. – 2017. – С. 91-93.
 9. Панфьоров М.О. Сорго і просо в годівлі свійських тварин / Панфьоров М.О., Карпман І.Ю., Слобода О.М. // Мат. Всеукраїнської конф. «Дні студентської науки у ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького». – Львів. – 2017. – С. 103-105.
 10. Перчик Ю.О. Способи заготівлі та використання складних силосів у годівлі лактуючих корів / Перчик Ю.О., Татарин М.В., Чамата М.Ю., Голодюк І.П. // Мат. Всеукраїнської конф. «Дні студентської науки у ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького». – Львів. – 2017. – С. 105-107.

 1. «Молочна продуктивність та обмінні процеси в організмі корів за використання в структурі раціону препарату «Biosprint»

(виконавці: проф. Півторак Я.І.; доц.: Наумюк О.С., Петришак Р.А., Голодюк І.П., асп. Харко М.В.).

Дослідженнями передбачалося оптимізацію процесу годівлі лактуючих корів симентальської породи за рахунок використання у раціонах препарату «Biosprint», і встановлення його впливу на рубцеву ферментацію та молочну продуктивність за найбільш оптимальної дози введення. Проведені дослідження за оцінкою продуктивної дії препарату «Biosprint» на молочну продуктивність корів та якісні показники молока дають підставу стверджувати про доцільність його використання в структурі раціону за однотипової годівлі в кількості 5-6 г/гол/добу.

 1. «Використання потенціюючої пробіотичної кормової добавки «ПРОПІГплв» в живленні свиней »

(виконавці: проф. Півторак Я.І., асп. Блайда І.М.).

Результат виконаної роботи: отриманні результати досліджень щодо використання пробіотичної кормової добавки «ПРОПІГплв» в годівлі молодняку свиней призначених на відгодівлю дають підставу стверджувати про доцільність її уведення в раціон на фоні концентратного типу в кількості 4-5 г/гол/добу.

 1. «Ефективність використання злаково-бобових сумішок з добавкою ерготропіків при вирощуванні ремонтних телиць та годівлі дійних корів»

 (виконавці: проф. Півторак Я.І.; доц.: Голодюк І.П., Матеуш В.Л.).

Результат виконаної роботи: виходячи із досліджень, запропоновано найбільш оптимальні типи годівлі дійних корів кормосумішками власного виробництва, які забезпечують нормовану їх годівлю та підвищують молочну продуктивність. Це дозволило також скоротити у раціонах кількість дорогих зернових компонентів і знизити собівартість молока.

 1. «Організація нормованої годівлі ремонтних телиць»

 (виконавці: проф. Півторак Я.І., ст. викл. Семчук І.Я.).

Спрямоване вирощування ремонтного молодняку великої рогатої худоби на першому етапі їх живлення з використанням концентрату ІНТЕРМІКС КМ стандарт при помірному рівні енергетичного живлення до 9-місяців забезпечує середню вгодованість тварин. Це вказує і на оптимальний рівень такого типу раціону на розвиток шлунково-кишкового тракту теличок.

 1. «Інтенсивність росту і розвитку райдужної форелі за використання кормів Aller Aqua та Aquafeed Fischfutter»

 (виконавці: проф. Півторак Я.І., асп. Бобель І.Ю.).

Проведені дослідження за оцінкою ефективності кормів Aquafeed Fishsfutter та до Aller Aqua показали, що найбільш ефективними є корми Aller Aqua. Структура цих кормів залежить від вихідної сировини, використаної при виробництві і їх споживання є найбільш оптимальним за умов зміни температурного режиму на 4ºС.

 1. «Особливості годівлі та вирощування водоплавної птиці в умовах Львівської області».

(виконавці: доц. Слобода О.М.).

Вивчались особливості вирощування та годівлі молодняка гусей породи легарт та оброшинська сіра та качок-мулардів кросу «Благоварський» та власної селекції при схрещуванні качок пекінської білої породи із місцевими селезнями. Вивчено особливості годівлі та вирощування водоплавної птиці в умовах ДПДГ «Миклашівське» Пустомитівського р-ну Львівської обл. Вивчено ряд господарських та зоотехнічних показників та  продуктивності піддослідної птиці.

1. 0108U001022 «Інноваційні напрямки підвищення трансформації поживних і біологічно активних речовин кормів у продукцію сільськогосподарських тварин», обсяг фінансування – 50000 грн., дата початку та завершення теми 30.12.2015 – 30.12.2020 рр.
2. 0116U000474 Завдання 36.00.01.04 П «Удосконалити технологію годівлі вітчизняних і імпортних генотипів кролів з оптимальним використанням регіональних кормів та кормових добавок» Фінансування – 60 000 грн/рік

 1. Заготівля кормів, нормована годівля тварин та профілактика аліментарних захворювань: навч. посібник / [П.З. Столярчук, Я.І. Півторак, І.П. Голодюк та ін.]. – Львів: ПП «Добрий друк», 2011. – 288 с. (гриф Міністерства освіти та науки України № 1/11-11731 від 22.12.10).
 2. Кулик М.Ф. Теорія і практика оцінки кормів і раціонів у молочних одиницях для корів різного рівня продуктивності: навч. посібник / М.Ф. Кулик, В.Ф. Петриченко, Я.І. Півторак та ін. – Вінниця: ФОП Рогальська І.О., 2011. – 276 с.
 3. Дармограй Л.М. Годівля риб: навч. посібник / Л.М. Дармограй, Я.І. Півторак, Ю.В. Лобойко. – Львів, 2012. – 52 с.
 4. Нормована годівля і живлення овець: навч. посіб. / [Я.І. Півторак, І.П. Голодюк, Л.М. Дармограй, та ін.]. – Львів: ПП «Добрий друк», 2012. – 86 с.
 5. Півторак Я.І. Біологія продуктивності сільськогосподарських тварин: навч. посібник / Я.І. Півторак, І.П. Голодюк, О.М. Слобода, В.Л. Матеуш. – Львів, 2012. – 100 с.
 6. Півторак Я.І. Фітотоксини кормів та способи їх інактивації: навч. посібник / Я.І. Півторак, І.П. Голодюк, Л.М. Дармограй, О.М. Слобода. – Львів, 2012. – 45 с.
 7. Голодюк І.П. Нормована годівля і живлення свиней: навч. посібник / І.П. Голодюк, Я.І. Півторак, О.С. Наумюк, Р.А. Петришак – Львів: ПП «Добрий друк», 2013. – 84 с.
 8. Голодюк І.П. Зберігання та контроль якості кормів: навч.-метод. посіб. / І.П. Голодюк, Я.І. Півторак. – Львів: ПП «Добрий друк», 2014. – 80 с.
 9. Дармограй Л.М. Визначення поживної цінності кормів: навч. посібник / Л.М. Дармограй, Я.І. Півторак, С.М. Лесів. – Львів, 2014. – 79 с.
 10. Наумюк О.С. Технологія виробництва рослинних кормів: навч. посібник / О.С. Наумюк, І.П. Голодюк, Я.І. Півторак, Р.А. Петришак. – Львів: ПП «Добрий друк», 2014. – 96 с.
 11. Голодюк І.П. Нормована годівля коней: навч. посіб. / І.П. Голодюк. – Львів: ПП «Добрий друк», 2015. – 84 с.
 12. Оцінка поживності кормів : метод. вказівки / І.П. Голодюк, О.С. Наумюк, Р.А. Петришак, В.Л. Матеуш, І.Я. Семчук. – Львів, 2015. – 44 с.
 13. Зоотехнічний аналіз кормів та визначення їх поживності : метод. вказівки / І.П. Голодюк, О.С. Наумюк, Р.А. Петришак, В.Л. Матеуш. – Львів, 2015. – 52 с.
 14. Годівля екзотичних тварин : метод. вказівки / Я.І.Півторак, Л.М.Дармограй, С.М.Лесів, О.С.Наумюк, Р.А.Петришак, О.М.Слобода, І.П.Голодюк – Львів, 2015. – 42 с.
 15. Годівля племінних і високопродуктивних тварин: метод. вказівки / Я.І Півторак., І.П.Голодюк. – Львів, 2016. – 35 с.
 16. Норми годівлі та раціональне живлення людей : метод. вказівки / Р.А.Петришак, Я.І.Півторак., О.С.Наумюк, І.П.Голодюк. – Львів, 2015. – 39с.
 17. Поживність кормів і норми годівлі сільськогосподарських тварин: навч.-метод. посібник / Я.І Півторак., І.П.Голодюк, О.С.Наумюк, Р.А. Петришак, В.Л.Матеуш. – Львів, 2016. – 89 с.
 18. Аналізи і методи оцінки поживності кормів : навч. посібник / Дармограй Л.М. – Львів, 2016. – 83 с.
 19. Голодюк І.П. Годівля тварин і технологія кормів (тестові завдання) : навч. посібник / І.П.Голодюк, Я.І.Півторак, Р.А. Петришак, В.Л.Матеуш. – Львів, 2018. – 75с.

 1. Заготівля кормів, нормована годівля тварин та профілактика аліментарних захворювань: навч. посібник / [П.З. Столярчук, Я.І. Півторак, І.П. Голодюк та ін.]. – Львів: ПП «Добрий друк», 2011. – 288 с. (гриф Міністерства освіти та науки України № 1/11-11731 від 22.12.10).
 2. Кулик М.Ф. Теорія і практика оцінки кормів і раціонів у молочних одиницях для корів різного рівня продуктивності: навч. посібник / М.Ф. Кулик, В.Ф. Петриченко, Я.І. Півторак та ін. – Вінниця: ФОП Рогальська І.О., 2011. – 276 с.
 3. Дармограй Л.М. Годівля риб: навч. посібник / Л.М. Дармограй, Я.І. Півторак, Ю.В. Лобойко. – Львів, 2012. – 52 с.
 4. Нормована годівля і живлення овець: навч. посіб. / [Я.І. Півторак, І.П. Голодюк, Л.М. Дармограй, та ін.]. – Львів: ПП «Добрий друк», 2012. – 86 с.
 5. Півторак Я.І. Біологія продуктивності сільськогосподарських тварин: навч. посібник / Я.І. Півторак, І.П. Голодюк, О.М. Слобода, В.Л. Матеуш. – Львів, 2012. – 100 с.
 6. Півторак Я.І. Фітотоксини кормів та способи їх інактивації: навч. посібник / Я.І. Півторак, І.П. Голодюк, Л.М. Дармограй, О.М. Слобода. – Львів, 2012. – 45 с.
 7. Голодюк І.П. Нормована годівля і живлення свиней: навч. посібник / І.П. Голодюк, Я.І. Півторак, О.С. Наумюк, Р.А. Петришак – Львів: ПП «Добрий друк», 2013. – 84 с.
 8. Голодюк І.П. Зберігання та контроль якості кормів: навч.-метод. посіб. / І.П. Голодюк, Я.І. Півторак. – Львів: ПП «Добрий друк», 2014. – 80 с.
 9. Дармограй Л.М. Визначення поживної цінності кормів: навч. посібник / Л.М. Дармограй, Я.І. Півторак, С.М. Лесів. – Львів, 2014. – 79 с.
 10. Наумюк О.С. Технологія виробництва рослинних кормів: навч. посібник / О.С. Наумюк, І.П. Голодюк, Я.І. Півторак, Р.А. Петришак. – Львів: ПП «Добрий друк», 2014. – 96 с.
 11. Голодюк І.П. Нормована годівля коней: навч. посіб. / І.П. Голодюк. – Львів: ПП «Добрий друк», 2015. – 84 с.
 12. Оцінка поживності кормів : метод. вказівки / І.П. Голодюк, О.С. Наумюк, Р.А. Петришак, В.Л. Матеуш, І.Я. Семчук. – Львів, 2015. – 44 с.
 13. Зоотехнічний аналіз кормів та визначення їх поживності : метод. вказівки / І.П. Голодюк, О.С. Наумюк, Р.А. Петришак, В.Л. Матеуш. – Львів, 2015. – 52 с.
 14. Годівля екзотичних тварин : метод. вказівки / Я.І.Півторак, Л.М.Дармограй, С.М.Лесів, О.С.Наумюк, Р.А.Петришак, О.М.Слобода, І.П.Голодюк – Львів, 2015. – 42 с.
 15. Годівля племінних і високопродуктивних тварин: метод. вказівки / Я.І Півторак., І.П.Голодюк. – Львів, 2016. – 35 с.
 16. Норми годівлі та раціональне живлення людей : метод. вказівки / Р.А.Петришак, Я.І.Півторак., О.С.Наумюк, І.П.Голодюк. – Львів, 2015. – 39с.
 17. Поживність кормів і норми годівлі сільськогосподарських тварин: навч.-метод. посібник / Я.І Півторак., І.П.Голодюк, О.С.Наумюк, Р.А. Петришак, В.Л.Матеуш. – Львів, 2016. – 89 с.
 18. Аналізи і методи оцінки поживності кормів : навч. посібник / Дармограй Л.М. – Львів, 2016. – 83 с.
 19. Голодюк І.П. Годівля тварин і технологія кормів (тестові завдання) : навч. посібник / І.П.Голодюк, Я.І.Півторак, Р.А. Петришак, В.Л.Матеуш. – Львів, 2018. – 75с.