EN   UA

BTF thumb

ФАКУЛЬТЕТ БІОЛОГО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ 

Декан, доцент, кандидат сільськогосподарських наук  Бойко Андрій Олександрович

Заступники декана:
доцент, кандидат ветеринарних наук Крушельницька Олена Всеволодівна
доцент, кандидат сільськогосподарських наук Барило Богдан Степанович

 

fb      іnstagram     telegramm     e mail

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

Біолого-технологічний факультет Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького 18-19 квітня 2019 року організовує проведення cтудентської наукової конференції.

         Для підготовки програми конференції та тез доповідей, до 02 квітня 2019 року необхідно подати:

  1. Назву доповіді, відомості про студентів-виконавців (прізвище та ініціали, курс, факультет – в одному рядку) та наукового керівника (прізвище та ініціали, вчене звання - у наступному рядку).
  2. Тези повинні відповідати таким вимогам:
  • тези подаються у двох примірниках, обсягом до 2 стор., підписуються авторами та завідувачем кафедри;
  • у лівому верхньому куті першої сторінки подається УДК;

-      заголовок, прізвища і ініціали авторів, назву навчального закладу чи установи, місто;

  • під час конференції будуть працювати такі секції: технологія виробництва та переробки продукції тваринництва, годівлі тварин і водних біоресурсів та аквакультури, фізичного виховання та охорони праці;
  • текст тез друкується у текстовому редакторі ”Місrosoft Word” на одній стороні стандартного листа А4 (297 х 210) шрифтом Times New Roman, 16 pt, через 1 інтервали, абзац 1см, без ущільнення тексту та переносів слів. Поля: верхнє, нижнє – 20 мм, праве – 20 мм, ліве – 20 мм;

         - прізвище та ініціали авторів, заголовок тез – виділяються жирним шрифтом;

- матеріали повинні бути уважно вичитаними та повністю відредагованими авторами;

         - автори несуть повну відповідальність за науковий зміст статей, достовірність представлених даних;

         - вартість публікації статті, збірник тез конференції та організаційний внесок становить 150 грн.

         Зауваження: альбомні сторінки, таблиці та малюнки не подавати. В разі подачі останніх вони будуть вилучатися.

         Додати: поштову адресу керівника, телефон/факс; е-маіl

         Статті, які не відповідають вищевказаним вимогам прийматися до друку не будуть!!!

Матеріали просимо надсилати за адресою: м. Львів, вул. Пекарська 50, біолого-технологічний факультет, або на електрону пошту bodnarlviv28@gmail.com

Зразок оформлення тез публікації

         УДК

НАЗВА СТАТТІ

         Прізвище І.Б, студентів, курс, факультет

         Науковий керівник: Прізвище І.Б, науковий ступінь, вчене звання

         Назва установи, місто, країна

         Основний зміст публікації

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru