EN   UA

logo

 

 

КАФЕДРА ГОДІВЛІ ТВАРИН ТА ТЕХНОЛОГІЇ КОРМІВ 

Півторак Ярослав Іванович – завідувач кафедри, професор,
доктор сільськогосподарських наук

Телефон:   (032) 239-26-79

 

 

 

 

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

Викладання годівлі тварин проводилося від часу заснування Львівської ветеринарної школи у 1881 році. Першим професором, котрий читав лекції з годівлі тварин, був Антоній Баранський. У 1881-1905 роках, крім фізіології і фармакології з токсикологією, він викладав годівлю тварин із гігієною. Йому належить підручник «Живлення худоби» (Львів, 1889). У наступні 20 років (1905-1924) годівлю викладав проф. Станіслав Фібіх.

У 1935 році в академії була створена самостійна кафедра під назвою – кафедра загальної годівлі і живлення тварин. Очолив її проф. Тадей Ольбрихт. У 1939-1944 роках кафедрою годівлі тварин завідував проф. Владислав Герман.

Завідувачами кафедри годівлі сільськогосподарських тварин від 1945 року були: доц. Васильєв Н.В. (1945-1948), доц. Ірванець М.І. (1948-1950), доц. Архипов В.В. (1950-1951), доц. Удольський Д.М. (1951-1952), доц. Сапунов В.А. (1952-1955), доц. Балабанова А.М. (1955-1960), проф. Василенко Д.Я. (1960-1965), доц. Константинова Л.Б. (1965-1976), проф. Столярчук П.З. (1976- 2010), проф. Півторак Я.І. (від 2010 року)

На кафедрі організовано музей кормів, навчальні стенди зі сучасних технологій – виробництво яловичини, а також закладання та використання культурних пасовищ, державні стандарти на корми, кормові, отруйні та шкідливі рослини, також на кафедрі читаються лекції й лабораторні заняття з використанням мультимедійної техніки.

Коли в 1960-1965 роках кафедру очолював тодішній ректор інституту проф. Василенко Д.Я., при кафедрі відкрили аспірантуру. Розпочалося широке вивчення впливу консервованих (різні види силосів) і оброблених (дріжджованих) кормів на продуктивність сільськогосподарських тварин. Розширилися зв’язки кафедри з виробництвом. Наукові розробки з інтенсивної відгодівлі худоби сухими і напівсухими сумішками демонструвалися на ВДНГ СРСР. Діяли на Львівщині школи передового досвіду, де читали лекції науковці кафедри годівлі тварин. В теперішній час науковці кафедри ведуть заняття та наукові дослідження у 6 передових базових господарствах західного регіону.

Науковий колектив кафедри складається із 2 докторів с.-г. наук, професорів, 6 кандидатів наук, з них 4 доценти. На кафедрі навчається в аспірантурі 2 чол., працює 2 старших лаборанти.

Три викладачі кафедри є членами спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій: проф. Півторак Я.І., проф. Дармограй Л.М., доц. Голодюк І.П.

Викладачі кафедри керують студентським науковим гуртком. Студенти-гуртківці на основі власних досліджень виконують дипломні та магістерські роботи. Для цього часто використовується база філіалу кафедри. Окремі науковці беруть постійну участь у міжнародних конференціях та симпозіумах.

Викладачі кафедри регулярно виступають на обласних і районних семінарах, постійно підтримують зв'язок із сучасним виробництвом – колективними і фермерськими господарствами.

Видатні вчені

stolyarchukpСтолярчук Панас Зіновійович народився 8.02.1937 р. в с. Семереньки Локачинського району Волинської області.

Після закінчення школи в 1954 р. Столярчук П.З. працював два роки в рідному селі. В 1956 р. поступив, а в 1961 р. закінчив з відзнакою зоотехнічний факультет Львівського зооветеринарного інституту і одержав спеціальність “вчений зоотехнік”.

Після закінчення інституту він з квітня 1961 р. працював головним зоотехніком радгоспу Ковельського району Волинської області, викладачем спецдисциплін Рожищенського зооветтехнікуму, а з лютого 1963 р. асистентом кафедри годівлі с.-г. тварин Львівського зооветеринарного інституту.

З 1970 р. працює доцентом, а з грудня 1976 р. по серпень 2010 р. завідувачем кафедри годівлі с.-г. тварин.

Столярчук П.З. в 1966 р. захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата, а в 1984 р. – доктора с.-г. наук. В січні 1985 р. рішенням ВАК СРСР йому присвоєний вчений ступінь доктора с.-г. наук, а в 1986 р. – звання професора.

З 1967 р. по 1978 р. Столярчук П.З. був вибраний деканом зооінженерного факультету. В 1974-1975 рр. був вибраний головою місцевкому інституту. З 1971 по 1975 рр. вибирався депутатом Червоноармійської ради Народних депутатів трьох скликань. В березні 1978 р. наказом по Міністерству сільського господарства СРСР він призначений проректором з науково-дослідної роботи інституту і працював на даній посаді до 1985 р.

Столярчук П.З. успішно проводить наукову роботу по вивченню інтенсивної відгодівлі худоби і має 150 друкованих праць в т.ч. 8 книг, чотири патенти. Одержані ним наукові розробки в 1982 р. експонувались на ВДНГ СРСР, доповідались в МСГ УРСР та МСГ СРСР.

Столярчук П.З. в 1984-1991 рр. працював заступником голови координаційної ради сільгоспвузів з технології виробництва яловичини, часто виступав на обласних та районних нарадах і семінарах з питань раціональної годівлі тварин. Він тривалий час вів республіканську школу передового досвіду з питань інтенсивної відгодівлі тварин спеціальними сумішками.

В 1975, 1976, 1980 і 1985 р. за активну допомогу виробництву був нагороджений нагрудними знаками, а в 1981 р. нагороджений знаком Міністерства вищої і середньої освіти СРСР “За отличние успехи в работе”. За високі показники в науково-дослідній та педагогічній роботі має подяки по Главку МСГ СРСР та по університеті. В 1997 р. присвоєно почесне звання “Заслужений діяч науки і техніки України”, він обраний академіком АН ВШ України.

Столярчук П.З. 12 років працював головою спеціалізованої ради із захисту докторських дисертацій, член рад Західного наукового центру та Будинку вчених. Під його керівництвом підготовлено 6 аспірантів стаціонарної аспірантури і один доктор наук.

44 роки завідував Музеєм історії університету та інших організаціях міста із лекціями, які присвячені видатним подіям вітчизняної історії. Музей у 1997 р. виборов звання народного. Значну роботу проводив він і серед студентської молоді у підвищенні фахового і культурного рівня.

Галарея

29.01.08

DSCN0016

mini 2

mini 4

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru