EN   UA

емблема маркетинг

 

 КАФЕДРА МАРКЕТИНГУ

 Завідувач кафедри, кандидат економічних наук, доцент Поперечний Степан Іванович

 

3

На розширеному засіданні навчально-методичної комісії за спеціальністю 075 «Маркетинг» 26 червня 2024 року розглянуто результати анкетування здобувачів вищої освіти, випускників та стейкхолдерів.

Загалом усі респонденти позитивно оцінили зміст освітніх програм «Маркетинг» підготовки здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти. В анкетах зазначено належне методичне забезпечення освітніх компонентів. Відсутні застереження щодо необ’єктивності оцінювання результатів навчання. Усі вважають, що кількість запропонованих дисциплін на вибір є достатньою.

Рекомендації полягають у доцільності удосконалення розкладу, зокрема недопущення «вікон» між парами. Рекомендовано проводити більше практичних занять з використанням прикладних комп’ютерних програм.

Детальніше...

1

IT-технології відіграють важливу роль у сучасній освіті, сприяючи покращенню якості навчання та доступності освіти. Інтернет надає необмежений доступ до різних джерел інформації, зокрема наукові статті, книги, освітні платформи та онлайн-курси. Технології дають змогу створювати інтерактивні навчальні матеріали, які залучають студентів до активного процесу навчання. Застосування адаптивних навчальних систем допомагає підлаштовувати навчальний процес під індивідуальні потреби кожного студента, що підвищує ефективність навчання. Загалом, IT-технології сприяють створенню більш гнучкої, доступної та ефективної системи освіти, яка відповідає вимогам сучасного суспільства та ринку праці.

Детальніше...