EN   UA

26 грудня 2019 року вченою радою університету затверджено Правила прийому на навчання до Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького у 2020 році.

Детальніше: ЗАТВЕРДЖЕНО ПРАВИЛА ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ У 2020 РОЦІ

(Наказ Міністерства освіти і науки України № 1285 від 11 жовтня 2019 року)
У 2020 році вступники на основі повної загальної середньої освіти зможуть подати 5 заяв на місця державного або регіонального замовлення.
Кількість заяв на контрактну форму навчання (за кошти фізичних або юридичних осіб) обмежуватись не буде.

Детальніше: ЗАТВЕРДЖЕНО УМОВИ ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ДО ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У 2020 РОЦІ

З 07 до 15 жовтня 2019 року в приймальній комісії університету триватиме реєстрація вступників для участі в спеціально організованій сесії ЄВІ (у ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького для  спеціальностей  051 «Економіка», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 081 «Право», 242 «Туризм», 281 «Публічне управління та адміністрування».

Вартість участі у спеціально організованій сесії єдиного вступного іспиту з іноземної мови для вступу у магістратуру становитиме 495 грн.

Іспит відбудеться 5 листопада 2019 року.

Для реєстрації необхідно представити паспорт або ID картку, диплом бакалавра або спеціаліста, 2 кольорові фотокартки розміром 3х4.

За довідками звертатись у приймальну комісію університету:

79010, м.Львів, вул.Пекарська, 50.

Тел: (032) 239-26-13; Факс: (032) 275-65-60

097-063-35-12 – Київстар

093-024-85-33 – life:)

095-227-44-79 – МТС

Вступники на основі повної загальної середньої освіти, які отримали рекомендації на зарахування за державним або регіональним замовленням мають виконати вимоги правил прийому – подати оригінали документів до 18:00 31 липня 2019 року.

Вступник особисто пред’являє до приймальної комісії:

• документ, що посвідчує особу (паспорт або ID картку);
• військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
• документ державного зразка про повну загальну середню освіту та додаток до нього або документ про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
• документи, які підтверджують право на використання пільг під час вступу або переведення на державну форму навчання;
• сертифікат (сертифікати) ЗНО та інформаційну картку до сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;
• реєстраційний номер облікової картки платника податків;
• вісім кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

У 2019 році право на сільський коефіцієнт під час вступу до закладів вищої освіти мають особи, які зареєстровані в селі та у рік вступу отримали повну загальну середню освіту в школі, що розташована на території села.
Сільський коефіцієнт враховується під час розрахунку конкурсного бала для вступників на основі повної загальної середньої освіти.
СК дорівнює 1,02, а для спеціальностей, яким надається особлива підтримка – 1,05.
Перелік шкіл, учні яких мають право на сільський коефіцієнт, буде завантажено в ЄДЕБО та оприлюднюється на офіційному веб-сайті МОН України. Заплановано, що в електронних кабінетах випускників таких шкіл автоматично з’являтиметься повідомлення про можливість застосування сільського коефіцієнта.
Якщо особа претендує на врахування у конкурсному балі сільського коефіцієнта вона в особистий кабінет завантажує довідку про реєстрацію місця проживання. Такі довідки видають уповноважені представники ОТГ або сільських рад.

01 липня 2019 року липня розпочинається реєстрація особистих електронних кабінетів для вступників на основі повної загальної середньої освіти, що необхідно для подання електронних заяв.
Вступники реєструють особистий електронний кабінет на інтернет-сайті за адресою https://ez.osvitavsim.org.ua/.
Прийом заяв та документів для вступників на основі повної загальної середньої освіти розпочинається 10 липня та закінчується о 18:00 22 липня – для осіб, які вступають тільки за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, а для вступників, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів (більшість вступників пільгових категорій подають заяви в паперовій формі) о 18:00 16 липня.
Під час реєстрації електронного кабінету вступник зазначає такі дані:
1) адресу електронної пошти, до якої вступник має доступ; зазначена адреса буде логіном для входу до особистого електронного кабінету;
2) пароль для входу до особистого електронного кабінету;
3) номер, PIN-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;
4) серію та номер атестата про повну загальну середню освіту; середній бал додатка до зазначеного атестата, обчислений за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала. Середній бал, введений в особистому електронному кабінеті з помилкою, вступник може виправити самостійно до подання першої заяви.
В особистому електронному кабінеті вступник вносить до Єдиної бази номери телефонів (домашній та/або мобільний) із зазначенням телефонних кодів для можливості оперативного зв’язку закладу освіти з вступником. Крім того, вступник завантажує скановані копії (фотокопії): додатка до атестата про повну загальну середню освіту; кольорової фотокартки розміром 3 х 4 см, що подає до закладу вищої освіти; якщо вступник претендує на врахування у конкурсному балі сільського коефіцієнта, – довідки про реєстрацію місця проживання особи (додаток 13 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207).
У Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького створено консультаційний центр (за адресою: м. Львів, вул. Пекарська 50) для надання допомоги вступникам під час створення особистого електронного кабінету вступника та для подання заяв в електронній формі.

Розпочинається реєстрація для складання ЗНО в магістратуру для спеціальностей 051 «Економіка», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 081 «Право», 242 «Туризм», 281 «Публічне управління та адміністрування», що триватиме з 13 травня по 03 червня 2019 року в приймальній комісії університету.
Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра 051 «Економіка», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 242 «Туризм», 281 «Публічне управління та адміністрування» потрібно складати єдиний вступний іспит з іноземної мови у формі ЗНО. Інші іспити (фахове вступне випробування і додаткове фахове вступне випробування для випускників бакалаврату з несуміжних спеціальностей) будуть проходити в університеті.
Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра за спеціальністю 081 «Право» необхідно складати ЗНО у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови, а також ЗНО з права та загальних навчальних правничих компетентностей.
Для реєстрації необхідні наступні документи:
- документ, що посвідчує особу (оригінал та 2 копії)
- облікова картка платника податків (оригінал та 2 копії)
- 2 фото 3х4.
Також вступник повинен мати діючу електронну пошту, на яку йому будуть надходити повідомлення та запрошення-перепустка для складання ЗНО.
Проведення єдиного вступного іспиту (ЗНО) з іноземної мови відбудеться 02 липня 2019 року.
Складання вступного іспиту (ЗНО) з права та загальних навчальних правничих компетентностей – 04 липня 2019 року.
Для спеціальностей: «Освітні, педагогічні науки», «Екологія», «Біотехнології та біоінженерія», «Харчові технології» зі спеціалізаціями: «Технологія зберігання, консервування, та переробки м’яса», «Технологія зберігання, консервування та переробки молока», «Технологія жирів і жирозамінників», «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», «Водні біоресурси та аквакультура», «Ветеринарна медицина»; «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» ЗНО у 2019 році складати не потрібно. Випускники бакалаврату, які вступають на ці спеціальності складають іноземну мову та фаховий іспит в університеті. Прийом документів буде тривати з 10 по 23 липня, а вступні випробування – з 23 по 31 липня.

З переліком спеціальностей можна ознайомитись тут.

 

Згідно розпорядження ректора університету від 11.04. 2019 р. № 10 “Про підготовку до вступної кампанії та залучення абітурієнтів у 2019 році” та “Порядку призначення і виплати стипендій здобувачам вищої освіти Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького” кожен студент університету може отримати 2 бали до рейтингу успішності згідно яким призначається стипендія за профорієнтацію одного абітурієнта, що вступить до ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького у 2019 році, а також премію у розмірі 1000 грн у випадку залучення двох вступників, а трьох і більше осіб – 1500 грн.
Студенти, які навчаються в університеті повинні подати інформацію про потенційних вступників (випускників шкіл, коледжів, а також випускників інших навчальних закладів) до приймальної комісії до 10 липня 2019 року.
За підсумками вступної кампанії 2018 року 18 студентів отримали 2 додаткові бали до рейтингу успішності, 5 студентів отримали премію в розмір 1000 грн, 4 студенти – 1500 грн.
Профорієнтаційні анкети необхідно подати в приймальну комісію до 10.07.2019 року.