EN   UA

 КАФЕДРА БЕЗПЕКИ ВИРОБНИЦТВА ТА МЕХАНІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ТВАРИННИЦТВІ


logo
Завідувач кафедри
, кандидат технічних наук, доцент, доктор філософії 
Чайковський Борис Петрович

Тел. (032) 239-26-98
Електрона адреса кафедри: bmech@lvet.edu.ua  bvmtp@ukr.net

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

І. Опубліковані в міжнародній наукометричній базі даних Scopus  та Web of Science:

 1. Максимів О.В., Кирилів В.І., Чайковський Б.П., Кирилів Я.Б., Гордійчук Л.М., Ярошович І.Г. Вплив      поверхневого наноструктурування на роботоздатність чавунних валків типу СШХН Міжнародний науково-технічний журнал Фізико-хімічна механіка матеріалів 2020. Т.54 № 3. С.70-75
 2. Kyryliv V.I., Chaikovs'kyi B.P., Hvozdetskyi V.M., Kuzminskyi R.D., Maksymiv O.V., Shalko A.V.      Influence of Heat Treatment on the Abrasive  Wear Resistance of the Disks of Furrow-Openers of Seeding Machines Made of  65G Steel. Materials Science.       2020. Vol. 55. No.4. P. 590–596.
 1. Chaikovs’kyi B.P., Kyryliv V.І., Dutka V.R., Tsizh B.R., Maksymiv O.V., Mykychak B.M., Sydor P.Y. Influence of the Temperature and Frequency of  Loading on the Contact Fatigue of 20KhN3A and ShKh15 Steels under the  Action of Corrosive Media.   Materials Science. 2020. Vol. 55. No. 5. P.  724–729.
 2. Y.Grymak, O.Skoromna, O. Stadnytska, O. Sobolev, B. Gutyj, S. Shalovylo,Y. Hachak,O. Grabovska,I. Bushueva, G. Denys,V. Hudyma,N. Pakholiv,I. Jarochovich,T. Nahirniak,O. Pavliv, T. Farionik,V. Bratyuk Influence of "Thireomagnile" and "Thyrioton" preparations on the antioxidant status of pregnant cows with symptoms of endotoxicosisUkrainian Jornal of Ecology Т.10, №1, 2020, P. 122-126  (Web of Science)
 3. O.O. Borshch, S.Y. Ruban, B. V.Gutyj, O.V. Borshch, O.I. Sobolev, L.T. Kosinc, M.M. Fedorenko, A.A. Kirii, Y.I. Pivtorak, I.Y. Salamakha, N.M. Hordiichuk, L.M. Hordiichuk, O.I. Kamratska, B.S. Denkovich Comfort and cow behavior  during periods of intense  precipitations   Ukrainian Jornal of Ecology    Т. 10, №5, 2020 (Web of Science)
 1. Maksymiv O.V., Kyryliv V.I., Chaikovskyi B.P., Kostruba A.M.,  Hurei V.I.Influence of the Surface Nanostructuring of 65G Steel on the Wear Resistance of the Disks of Furrow Openers of Seeding MachinesMaterials Science  2021, 56(4), pp. 523–529
 1. Максимів О. В., Кирилів В. І., Чайковський Б. П., Білаш Ю. П., Кулик Ю. О., Курнат І. М. Насичення наноструктурованого шару вуглецем за поверхневого  механоімпульсного оброблення сталей /Фіз.-хім.  механіка матеріалі  2022. – № 2.–С. 59-65.

ІІ. Статті у фахових виданнях України:

 1. Ярошович І.Г., Чайковський Б.П., Микичак Б.М., Ярошович Т.С. Вплив ртуті на організм людини і тварин. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. Сер. Економічні науки. 2020. № 94. т. 22. С. 39-45.
 2. Т.В. Олянишин, В.М. Сторожук, Р.А. Яцюк, Б.П. Чайковський, І.Г. Ярошович, Ю.В. Ратушняк, О.В. Мельников Приклад оцінювання ефективності системи управління охороною праці підприємства із застосуванням методу багатокритеріального вибору альтернатив на основі нечіткого відношення переваги Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. Сер. Харчові технології. 2020. № 94 т. 22   С. 44-49
 3. Саламаха І.Ю., Гордійчук Н.М., Гордійчук Л.М. Елімінація важких металів із продукції птахівництва Вісник ЛНАУ. Агрономія. 2021. №25. 45-48 с.
 4. Вибір моделі системи управління охороною здоров’я та безпекою праці підприємства з урахуванням вимог міжнародних стандартів В. М. Сторожук, О. В. Мельников, Р. А. Яцюк, Р. Є. Стець, І. Г. Ярошович, А. В. Шалько Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 2022, т 24, № 97 с 82-86
 5. 5.Оцінка раціонів високопродуктивних корів з різним рівнем енергії Я. І. Півторак, Л. М. Гордійчук, І. П. Голодюк / Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 2022, т 24, № 97., с. 152-156
 6. 6.Використання цеоліту для елімінації важких металів з курячих яєць / І.Ю. Саламаха, Л.М. Гордійчук / Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 2022, т 24, № 97., с. 123-127
 7. 7.Вплив породних особливостей та рівня молочної продуктивності на якість молозива корів / Н.М. Гордійчук, І.Ю.Саламаха, Л.М. Гордійчук // Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 2022, т 24, № 97., с. 132-136
 8. 8.Вплив матерів з різною продуктивністю на масу тіла та метаболічний профіль дочок / Н.М. Гордійчук, І.Ю.Саламаха, Л.М. Гордійчук // Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 2022, т 24, № 97., с. 169-175
 9. 9.Вплив середовищних чинників на прояв ознак молочної продуктивності корів української чорно-рябої породи у різних зонах їх розведення. / І. В. Шпить, Є.І. Федорович // Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. 2022,  т 24 № 96 с.106-112
 10. 10.Організація системи управління охороною праці на сільськогосподарських підприємствах О.Федевич, Р. Яцюк, Р. Стець, Ю.Стець, І. Ярошович, А. Шалько Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. Серія: Харчові технології, 2022, т 24, № 98  с 65-70. 

ІІІ. Статті в інших періодичних виданнях країн Організації економічного співробітництва і розвитку:

 1. Maksymiv O.V., Kyryliv V.I., Zvirko O.I., Gurey V.I., Chaikovs´kyi B.P. Influence of the number of cycles of severe plastic deformation on surface nanostructure formation in low-alloyed steel.// Abstract book Nanotechnology and Nanomaterials. - 25-27 August, 2021. - Lviv, Ukraine.- P.344.
 2. Maksymiv O.V., Kyryliv V.I., Chaikovs´kyi B.P., Zvirko O.I.Corrosion stability and hydrogen permeability of the medium-carbon steels with surface nanocrystalline layer//Book of abstracts Nanostructures and nanomaterials in medicine: challenges, tasks and perspectives. – 26-27 May, 2021. – Kyiv, Ukraine.-P.140.
 3. 1. Maksymiv O.V., Kyryliv V.I., Chaikovs’kyi B. P., Gurey V.I., Zvirko O. I. Corrosion-mechanical properties of structural steels with surface nanostructure. // Abstract book Nanotechnology and Nanomaterials. – 25-27  August, 2022. – Lviv, Ukraine. – P. 392.

ІV. Патенти України:

 1. Шалько А.В., Занічковська Л.В., Занічковська В.С. Спосіб відновлення робочих органів зернових сівалок. На заявку № u 201801175 від 7.02.2018 р. В Україні.
 2. Інструмент для поверхневої наноструктуризації плоских, торцевих і циліндричних поверхонь: патент №.146839. Кирилів В.І., Чайковський Б.П., Максимів О.В., Ціж Б.Р., Гурей В.І.,– Опубл. 24.03.2021. – Бюл12/2021.
Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru