EN   UA

 КАФЕДРА ВНУТРІШНІХ ХВОРОБ ТВАРИН ТА КЛІНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ


logoDepartment of internal animal diseases and clinical diagnostics

therapy@lvet.edu.ua, terapiyavet@ukr.net
телефон: (032) 239-26-32, 239-26-33

Слівінська Любов Григорівна
- завідувач кафедри, професор, доктор ветеринарних наук

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

Першим професором, який викладав у Львівській ветеринарній школі спеціальну терапію внутрішніх хвороб з клінікою внутрішніх хвороб був директор школи Петро Зайфман (1881–1894 р.).

Петро Зайфман - доктор медицини, звичайний професор патології внутрішніх хвороб і клініки внутрішніх хвороб, а також епізоотології та ветеринарної поліції, одночасно перший директор Ветеринарної школи у Львові. Цю посаду він обіймав 13 років, плідно працюючи як вчений і викладач, брав активну участь у діяльності наукових товариств, таких як Товариство природничих наук, Галицького лікарського товариства та Галицького ветеринарного товариства (у 1892 році був обраний почесним членом останнього).

Від кінця вересня 1894 року професор Петро Зайфман перебував на пенсії. В 1898 році переселився до Кракова і читав там лекції з ветеринарії на аграрному факультеті Яґеллонського університету.


Шпільман

Наступником Петра Зайфмана на посаді директора школи восени 1894 року був призначений професор Йосиф Шпільман.

Йосиф Шпільман - доктор усіх лікарських наук, ветеринарний лікар, професор фармакології і фізіології, колишній директор Ветеринарної школи і перший ректор Львівської Ветеринарної академії (1909-1911).

Від 1894 до 1910 рік професор Йосиф Шпільман викладав спеціальну терапію, кафедра стала  базовою у підготовці лікаря ветеринарної медицини. Тоді була складена програма дисципліни за взірцем програми Віденського ветеринарного інституту. Помер Йосиф Шпільман 11 листопада 1920 року і похований на Личаківському цвинтарі у Львові.

До числа перших працівників кафедри належали: асистент Йосиф Блох (з 1894 року), доктор ветеринарної медицини Фридерик Сімон, асистент Яків Зільберман (з 1898 року).

Історично назва кафедри внутрішніх хвороб тварин змінювалася. У 30-х роках кафедра мала назву – Інститут патології і прикладної терапії внутрішніх та інфекційних хвороб. У складі інституту були клініка внутрішніх хвороб тварин, клініка внутрішніх хвороб дрібних тварин, клініка інфекційних хвороб, клініка інфекційних хвороб дрібних тварин, аптека, рентґенкабінет, клінічні приміщення і кафедральна бібліотека.


МарковськийЗавідував інститутом доктор медицини, доктор ветеринарної медицини, професор Зиґмунт Марковський.

У 1939 році інститут було перейменовано на кафедру внутрішніх хвороб тварин і її завідувачем став професор Зиґмунт Марковський.

Зиґмунт Марковський – доктор ветеринарної медицини, доктор усіх лікарських наук, професор патології і спеціальної терапії, вважається засновником сучасної науки про внутрішні хвороби великої рогатої худоби. 18 червня 1930 року Зиґмунт Марковський отримав почесний докторат за великі заслуги в розвитку академії.

На той час амбулаторну клініку вів Станіслав Рунґе. У 1917–1919 роках Зиґмунт Марковський читав курс «Внутрішні хвороби» й окремий курс патології нервової системи з лікарсько-ветеринарною пропедевтикою.

В 1910 році був обраний надзвичайним професором патології і практичної терапії. Двічі обирався ректором академії (1920–1923 р. і 1927–1930 р.). В академії працював до 1942 року.

У 1931–1932 р. курс загальної терапії читав доцент, доктор ветеринарної медицини Вікентій Сковронський, а курс клінічної пропедевтики – доктор Станіслав Мґлей. У той період працювали тут старшими асистентами Станіслав Смолінський, Едуард Гамерський.


Констянтин Лопатинський (1942–1944 р.) завідувач кафедри внутрішніх хвороб тварин ветеринарного інституту у Львові, почав працювати в штаті кафедри внутрішніх хвороб з 1942 року після довгих років праці у Варшавському ветеринарному інституті (1925–1942 р.). Професор Константин Лопатинський помер у березні 1948 році.

З червня 1945 по липень 1945 року кафедрою внутрішніх хвороб тварин за сумісництвом завідував професор Ґжицький С.З., який одночасно завідував кафедрою біохімії.

До числа перших повоєнних викладачів кафедри належали: М. І. Лабач, О. І. Голубєв, М. В. Кочетов, Є. Ф. Іванський.

У 1946 році було створено окрему кафедру клінічної діагностики з рентгенологією і пропедевтичною клінікою свійських тварин.

Завідувачами кафедри клінічної діагностики у різні роки були доцент Западнюк Г.П. (1946–1948 р.), професор Сьомушкін М.Р. (1948–1953 р.), доцент Морошкін Б.Ф. (1953–1963 р.), професор Восканян Р.М. (1963–1968 р.), доцент Мороз І.Г. (1968–1973 р.).

У різний  час   на  кафедрі   також  працювали:  В. П. Богуславський,    О.І. Буданцев.

У 40-і та на початку 50-х років лаборантами на кафедрі працювали Г.І. Потульницька, М.І. Муратова.


ВосканянКафедра патології і терапії у 1973 році була ліквідована через об’єднання з кафедрою клінічної діагностики. Нова кафедра дістала назву – кафедра внутрішніх незаразних хвороб сільськогосподарських тварин. Завідувачем кафедри клінічної діагностики Львівського зооветеринарного інституту став доктор ветеринарних наук, професор Восканян Рубен Мнацеканович (1973–1986 р.).

 З 1986 по 1998 р. працював на посаді консультанта кафедри клінічної діагностики Львівської державної академії ветеринарної медицини.

Рубен Мнацаканович Восканян є автором (співавтором) багатьох наукових праць, в тому числі наукових статей, методичних рекомендацій та навчального посібника по електрокардіографії у ветеринарії.


 У 1986 році завідувачем об’єднаної кафедри був обраний кандидат біологічних наук доцент Гайдук Б.С.

12 Гайдук

З листопада 1986 року був завідувачем кафедри клінічної діагностики. Був головою методичної комісії факультету заочної освіти, головою виборчої комісії, членом вчених рад, членом комісії з питань навчальної та виховної роботи.

У 1982 році захистив дисертацію за  темою «Фізіологічний стан організму свиней із застосуванням небілкових форм азоту».


Відповідальним за курс терапії як складової частини кафедри був професор Мельник Й.Л. (1982–1992 р.).

Йосип Львович Мельник З 1949 до 1956 року – асистент кафедри патології і терапії, з 1956 до 1969 – доцент, з 1969 – професор кафедри. У 1955 році захистив кандидатську, а в 1966 – докторську дисертацію на тему «Вплив ультрафіолетового проміння на рогату худобу і коней». Галузь досліджень – біофізичні методи лікування хвороб тварин, хвороби шлунково-кишкового тракту молодняку тварин, хвороби органів дихання. Автор трьох монографій, співавтор підручників «Клінічна діагностика хвороб тварин» (1995) і «Внутрішні хвороби тварин» (1990, 2000), має близько 250 друкованих праць. Підготував 6 кандидатів наук.


СтадникУ 1992 році кафедру внутрішніх незаразних хвороб знову роз’єднано і утворено дві кафедри: кафедру клінічної діагностики та кафедру внутрішніх незаразних хвороб тварин.

Завідувачем кафедри внутрішніх незаразних хвороб з 1992 по 2008 роки був доцент Стадник Андрій Максимович, а кафедру клінічної діагностики очолював доцент Гайдук Богдан Степанович до 2000 року.

Стадник А.М. з вересня 1970 року асистент, а з 1981 – доцент кафедри внутрішніх незаразних хвороб. Нагороджений державними нагородами України «Відмінник аграрної освіти ІІ ступеня, а науки – ІІІ ступеня. Під його керівництвом захищено одну кандидатську дисертацію. Ним у співавторстві видано: підручник «Внутрішні хвороби тварин» (2001 р.), посібники «Порадник для господаря-тваринника», «Розчини, їх значення та застосування».


ВлізлоЗ 2000–2005 р. завідував кафедрою клінічної діагностики Львівської державної академії ветеринарної медицини імені С. З. Ґжицького доктор ветеринарних наук, професор, академік НААН України, заслужений діяч науки і техніки України Василь Васильович Влізло.

У 90-тих роках ХХ століття працював над науковими проектами та проходив наукове стажування у Німеччині (Університет ветеринарної медицини м. Ганновер), Австрії (Університет ветеринарної медицини м. Відень) та Швейцарії (Факультет ветеринарної медицини Університету м. Цюріх). Довів розвиток ліпомобілізаційного синдрому (ожиріння-кетоз-гепатоз). Вперше у ветеринарній медицині дослідив окремі механізми виникнення гепато-церибрального, гепато-ренального та гепато-дерматичного синдромів. Вперше в Україні провів ультразвукові дослідження внутрішніх органів тварин.


Є.М. Колтун1З 2005 по 2012 рік кафедру клінічної діагностики очолював доктор сільськогосподарських наук, професор Колтун Євстахій Михайлович.

З 1989 року працював у Львівському зооветеринарному інституті на кафедрі внутрішніх незаразних хвороб тварин.

У 1999 р. захистив докторську дисертацію по спеціальності 03.00.13 (фізіологія людини і тварини), 06.02.02 (годівля тварин і технологія кормів) на тему; «Інтенсивність обміну речовин і продуктивність великої рогатої худоби за корекції протеїнового та мінерального живлення».

Під його керівництвом на кафедрі було відкрито рентген кабінет. З 2012–2016 рік – професор кафедри внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагностики.


З жовтня 2008 –2012 р. завідувачем кафедри внутрішніх хвороб тварин став кандидат ветеринарних наук, доцент Андрій Олексійович Драчук.

З 1975 року асистент, з 1988 по 2019 р. доцент кафедри внутрішніх хвороб тварин. З 1989 по 2011 р. працював заступником декана факультету ветеринарної медицини. Автор понад 100 друкованих праць. 


проф. Слівінська Л.Г. колУ липні 2012 року кафедри клінічної діагностики та внутрішніх хвороб тварин об’єднано. Новостворений підрозділ отримав назву – кафедра внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагностики, яку очолила доктор ветеринарних наук, професор Слівінська Любов Григорівна.

27 червня 1995 року захистила кандидатську дисертацію на тему: «Вплив тимогену і гомотину на неспецифічну резистентність телят і їх ефективність при аліментарній диспепсії».

17 березня 2011 року захистила докторську дисертацію на тему: «Анемія корів у західній біогеохімічній зоні України». За результатами досліджень написана монографія «Анемічний синдром за хронічної гематурії» і є однією із видів постгеморагічної анемії.

Під керівництвом Слівінської Л.Г. захищено 5 кандидатських дисертацій. Керує докторантами і аспірантами.

 

У різні роки на кафедрі внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагностики працювали: П.М. Олійник, В. Г. Парій, М. В. Коляда, Б. А. Горбатюк, М.В. Олександренко, Л.М. Костюкова, Т.Р. Маслянко, В.П. Шевчук, Б.М. Терлецький, Б.П. Семчишин, М.Г. Бабій, С.К. Демидюк, Г.М. Вінічук, І.К.Жуковський, Т.М. Гудима.

Лаборантами на кафедрі працювали: І.М. Кунець, А.В. Пришляк. Я.А.Дудкевич (Василюшко). Л.Ф. Демчишин (Корень), І.В. Дубовец, Г.М.Козар, О.І. Камрацька,  А.В. Дідух - лікар-ординатор.

На сьогодні кафедра налічує  28 співробітників. З них 16 – науково педагогічний колектив. Навчально-виховний процес на кафедрі здійснюють: доктор ветеринарних наук, професор Слівінська Л.Г.; доктор ветеринарних наук, професор Влізло В.В.; доценти – Драч М.П., Щербатий А.Р., Максимович І.А., Личук М.Г., Леньо М.І., Русин В.В.; старші викладачі, Чернушкін Б.О., Федорович В.Л., Зінко Г.О, Рій (Гайдюк) М.Б., Приступа О.І., Лукащук Б.О., асистенти Федорович Н.М., Трофім’як Р.М., Яремчук В.І. Старші лаборанти: Горяча Л. М., Німець Н.І., Пуздрач В.М.

Основний напрям роботи кафедри протягом всього її існування полягає у підготовці лікарів ветеринарної медицини. Більшість практичних занять проводиться з тваринами, що дозволяє студентам детально вивчити клінічні симптоми хвороби, методи її діагностики, розробляти способи лікування і профілактики.

На теперішній час співробітники, аспіранти кафедри, а також студенти тривалий час працюють над темою «Сучасні методи діагностики внутрішньої патології сільськогосподарських і домашніх тварин, розробка методів лікування та засобів превентивної терапії з використанням інноваційних технологій для збереження їхнього здоров’я та забезпечення продуктивності».

Щорічно на наукових конференціях університету та інших навчальних закладів кожен викладач виступає з доповіддю. Кафедрою одержано два авторські свідоцтва, впроваджено у виробництво дев’ять закінчених розробок, захищено 11 кандидатських і 1 докторська дисертації.

Аспірантуру при кафедрі відкрито у 1970 році під керівництвом професора Мельника Й.Л. , з 1993 року – професора Стадника А.М., а з 2008 року – кандидата ветеринарних  наук доцента Слівінської Л.Г.

Дисертації захистили 13 осіб. В аспірантурі навчалися М.В.Олександренко, А.О., Драчук, С.К. Демидюк, Л.Г. Слівінська, А.М. Дідух, Б.М. Терлецький, Т.Р. Маслянко, В.А. Єфименко, І.К. Жуковський, М.Г. Личук, І.А. Максимович, М.І. Леньо, Б.О. Чернушкін, В.І. Русин, В.Л. Федорович, Г.О. Зінко, Н.М. Федорович, А.Р. Щербатий, Б.О. Лукащук, Т.М. Гудима, О.В. Кіщук, О.І. Приступа, В.Ю. Дунець (Яремчук). На сьогоднішній день в аспірантурі навчаються Дубовец І.В., Стефаник О.В., Островський О.Я.

На кафедрі постійно працює студентський науковий гурток. Щорічно більше 20 студентів-гуртківців захищають дипломні роботи.

За час діяльності кафедри до її складу входить клініка внутрішніх хвороб тварин, де лікарі-ординатори надавали лікарську допомогу продуктивним і дрібним домашнім тваринам. Поряд із лікуванням тварин клініка є методичним центром проведення курацій студентами. На основі клінічних результатів і проведення гематологічних та інших лабораторних досліджень оформляється історія хвороби або курсова робота. Нині у складі кафедри і факультету ветеринарної медицини функціонує поліклініка дрібних тварин. Тут працюють лікарі ветеринарної медицини різних спеціальностей – Островський Я.З. лікар-ординатор, лікар-рентгенолог I категорії Білик І.Л., лікар I категорії Гарматій Р.Я., санітар Когут Г.В.

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru