EN   UA

 КАФЕДРА ПАРАЗИТОЛОГІЇ ТА ІХТІОПАТОЛОГІЇ

logoЗавідувач кафедри, доцент, кандидат біологічних наук, Данко Микола Миколайович

 (032) 239-26-94
vetparazytologia@gmail.com

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

2

ДАНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ – в. о. завідувача кафедри паразитології та іхтіопатології, кандидат біологічних наук, доцент. 

Освіта: вища, у 1984 році з відзнакою закінчив Львівський зооветеринарний інститут та отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Ветеринарія» і здобув кваліфікацію ветеринарного лікаря. У 1990 році захистив кандидатську дисертацію з теми «Волохокрильці (Trichoptera) та їх симбіонти басейну верхнього Дністра» і здобув  науковий ступінь кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.08 – зоологія. У 2000 році отримав вчене звання доцента кафедри паразитології та рибництва ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького

Кар’єра: 1984–1987 роки – аспірант кафедри зоології ЛЗВІ. З 1988 року – асистент, із 1997 року – старший викладач, із 2000 року – доцент кафедри паразитології та рибництва. У 2016 році призначений на посаду виконувача обов´язки, а у 2018 році обраний за конкурсом на посаду завідувача кафедри паразитології та іхтіопатології. 

Коло наукових інтересів: паразитологія та інвазійні хвороби тварин.

Основні наукові та навчально-методичні праці: автор і співавтор понад 100 праць, у тому числі 2 навчальні посібники (1 – з грифом МОН України). 

Підвищення кваліфікації: Вроцлавський природничий університет (Республіка Польща), 01.03–01.04 2022 року. Тема: «Методологія викладання паразитології на факультеті ветеринарної медицини. Сучасні методи діагностики та лікування тварин за інвазійних захворювань».

Перелік закріплених навчальних дисциплін: паразитологія та інвазійні хвороби тварин, глобальна паразитологія, паразитарні хвороби домашніх і диких тварин.

Додаткові відомості: член Українського наукового товариства паразитологів, член методичної комісії ФВМ.

Наукометрія:

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=3FYBs-oAAAAJ

Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/315133

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8784-7719

Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


V.STYBEL-291x300СТИБЕЛЬ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ – доктор ветеринарних наук, професор кафедри паразитології та іхтіопатології, член-кореспондент Національної Академії Аграрних Наук України, Заслужений діяч науки і техніки України, Doctor Honoris Causa Люблінського природничого університету, почесний професор Вроцлавського природничого університету.

Освіта: 

1975-1985 рр. – навчався у Більченській середній школі, де отримав атестат про повну середню освіту.

1985-1992 рр. – Львівський зооветеринарний інститут, диплом з відзнакою. Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст. Спеціальність: «Ветеринарія». Кваліфікація: ветеринарний лікар.

1993-1995 рр. – аспірантура на кафедрі паразитології та рибництва Львівської академії ветеринарної медицини. У 1997 році захистив дисертацію на тему «Експериментальний аскаридоз: цитогенетичні, імунологічні та біохімічні зміни у поросят і показники мутагенності Ascaris suum та авермектинів» і здобув науковий ступінь кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.11 – паразитологія.

2004-2006 рр. – докторантура на кафедрі фармакології та токсикології Львівської національної академії ветеринарної медицини імені С. З. Ґжицького. У 2007 році захистив докторську дисертацію на тему: «Асоціативні інвазії у свиней (епізоотологія, розробка, фармако-токсикологічне та терапевтичне обґрунтування щодо застосування бровермектин-грануляту)» та здобув науковий ступень доктора ветеринарних наук за спеціальностями: 16.00.11 – паразитологія, гельмінтологія і 16.00.04 – ветеринарна фармакологія та токсикологія.

Трудова діяльність:

07.1992 - 01.1993

старший препаратор кафедри паразитології та рибництва Львівської академії ветеринарної медицини;

01.1996 - 02.2002

асистент кафедри паразитології та рибництва Львівської академії ветеринарної медицини імені С. З. Ґжицького;

02.2002 - 03.2008

доцент кафедри паразитології та рибництва Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені                  С. З. Ґжицького;

03.2008 - 07.2008

професор кафедри паразитології та іхтіопатології Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького;

07.2008 - 08.2016

завідувач кафедри паразитології та іхтіопатології Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького;

11.2009 - 01.2011

заступник декана факультету ветеринарної медицини Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького;

01.2011 - 01.2014

декан факультету ветеринарної медицини Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені                 С. З. Ґжицького;

01.2014 - 08.2014

виконувач обов’язків ректора Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького;

08.2014 - 09.2023

ректор Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького;

З 09.2023 

по теперішній час професор кафедри паразитології та іхтіопатології (за сумісництвом);

З 02.2024 

по теперішній час директор Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок.

Вчені звання: 

2003 р.

доцент кафедри паразитології та рибництва Львівської академії ветеринарної медицини імені С. З. Ґжицького;

2011 р.

професор кафедри паразитології та іхтіопатології Львівської академії ветеринарної медицини імені С. З. Ґжицького

 

Коло наукових інтересів: вивчення впливу генотоксичної і цитотоксичної дії гельмінтів і антигельмінтиків на геном тварин.

Основні наукові та навчально-методичні праці: автор і співавтор понад 350 праць, у тому числі, 4 монографії, 12 навчальних посібників (3 – з грифом МОН України, 2 – з грифом МАП України), 115 статей у фахових виданнях України, 19 статей у виданнях, що індексуються в міжнародних наукометричних базах даних Web of Science і Scopus, 25 патентів на корисну модель, 4 ТУУ.

Підвищення кваліфікації: 

Вроцлавський природничий університет (Вроцлав, Республіка Польща), 01.03-01.04.2022 р.

Тема: «Методологія викладання паразитології на факультеті ветеринарної медицини. Сучасні  методи діагностики, лікування тварин за інвазійних захворювань». 

Перелік закріплених навчальних дисциплін: паразитологія та інвазійні хвороби тварин, санітарна паразитологія.

Додаткові відомості: член редакційних колегій наукових видань: «Науково-технічний бюлетень Державного науково-дослідного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок і Інституту біології тварин НААН», «Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького», Ukrainian Journal of Veterinary and Agricultural Sciences та International Journal of Antibiotics and Probiotics, член державної фармакологічної комісії ветеринарної медицини України, голова спеціалізованої ради Д 35.826.03 із захисту докторських дисертацій за трьома спеціальностями, почесний член Українського наукового товариства паразитологів, участь у роботі Міжнародного епізоотичного бюро (МЕБ) і Європейської федерації ветеринарних лікарів (EVERI). 

Наукометрія:

Scopus: https: //www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57208514717

Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/L-1295-2017

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=SUsWexYAAAAJ&hl=uk

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0285-6182

Email: vstybelЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 


E:\ЛЕСЯ\2024 web-сторінка кафедри паразитології та іхтіопатології\Юськів І.Д. 06-9x13.jpgЮСЬКІВ ІГОР ДМИТРОВИЧ – доктор ветеринарних наук, професор кафедри паразитології та іхтіопатології. 

Освіта: Львівський зооветеринарний інститут, 1980 р., спеціальність – ветеринарний лікар.

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук, за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин, тема дисертації: „Показники іонного складу сироватки крові сухостійних корів і народжених від них телят під впливом вітаміну В6 і магнію”, диплом кандидата наук КН №000753, виданий 26.11.1992; доктор ветеринарних наук, за спеціальностями: 16.00.11 – паразитологія, гельмінтологія, 03.00.13 – фізіологія людини і тварин, тема дисертації: „Фізіолого-біохімічні процеси у системі паразит-хазяїн при ботріоцефальозі коропа та хіміопрофілактика”, диплом доктора наук ДД №007375, виданий 28.04.2009.

Вчене звання: доцент кафедри паразитології та рибництва, атестат доцента ДЦ №002357, виданий 17.07.2001; професор кафедри паразитології та іхтіопатології, атестат професора 12ПР №006939, виданий 14.04.2011. 

Кар’єра: у 1980-1985 роках обіймав посаду молодшого наукового співробітника лабораторії іхтіопатології Львівського відділення Українського науково-дослідного інституту рибного господарства та робочої групи кафедри фармакології і патологічної фізіології, а згодом лабораторії біології клітини при кафедрі фізіології с.-г. тварин Львівського зооветеринарного інституту (1985-1990). З січня 1990 року асистент, з листопада 1998 року – доцент, з липня 2009 – професор кафедри паразитології та іхтіопатології ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького.

Коло наукових інтересів: вивчення паразитофауни у Західному регіоні України, впливу чинників біогенної та абіогенної природи на  паразитофауну, фізіолого-біохімічні процеси у взаємодії паразит-хазяїн, створення засобів діагностики, а також  розроблення екологічно безпечних і високоефективних методів лікування та профілактики інвазійних хвороб.

Основні наукові та навчально-методичні праці: автор і співавтор понад 210 праць, у тому числі 2 навчальних посібників (грифом МАП України), 1 монографії (у співавторстві), 132 статті у фахових виданнях України, 8 статей у виданнях, що індексуються в міжнародних наукометричних базах даних Web of Science і Scopus, 54 науково-методичних рекомендацій, 6 патентів на корисну модель. 

Підвищення кваліфікації (за останні 5 років, вибірково)

  • Сертифікат про підвищення кваліфікації; № реєстрації ВПО 00492990/16-2-020С; ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького;  Тема: «Сучасне викладання: теорія та практика», м. Львів, 25.03–05.04. 2024 року; 3,0 ECTS (90 годин).
  • Сертифікат про підвищення кваліфікації; Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок; Тема: «Проведення клінічних досліджень (випробувань) ветеринарних лікарських засобів та біоцидів»; м. Львів, 10.04–24.05 2024 року; 6,0 ECTS (180 годин).
  • Посвідчення про підвищення кваліфікації; № реєстрації  121; Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН; Тема: «Поглиблення та розширення професійних знань щодо взаємодії паразит-хазяїн за паразитозів жуйних і особливостей еколого-паразитичного аспекту вирощування овець та розробці терапевтичних заходів»; с. Оброшине, 10.09–10.10 2019 року; 6,0 ECTS (180 годин).

Перелік закріплених навчальних дисциплін:  „Паразитологія та інвазійні хвороби тварин”, „Клінічна паразитологія собак і котів”, „Паразитарні хвороби акваріумних та ставових риб”, „Клінічна ветеринарна паразитологія”, „Екологічна паразитологія”, „Сучасний напрям контролю паразитів у тварин, птиці і риб”.

Додаткові відомості: член Державної фармакологічної комісії ветеринарної медицини. Секція ветеринарних препаратів; член спеціалізованої вченої ради Д 35.826.03 у ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького; член редакційної колегії наукового видання «Науковий вісник ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького. Серія: Ветеринарні науки», член Українського наукового товариства паразитологів. 

Наукометрія:

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57189900793

Web of Science:  https://www.webofscience.com/wos/author/record/1729599

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=LwTKfUwAAAAJ&hl=uk

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Igor-Yuskiv-2

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6029-3488 

E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


9

СВАРЧЕВСЬКИЙ ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ – кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри паразитології та іхтіопатології. 

Освіта: вища, у 1991 році закінчив Львівський зооветеринарний інститут та отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Ветеринарія» і здобув кваліфікацію ветеринарного лікаря. З 1991 по 1993 роки працював ветеринарним лікарем у колективному господарстві.

У 2001 році в Білоцерківському Державному аграрному університеті захистив кандидатську дисертацію з теми “Цитогенетична дія A.suum та нематоцидних антгельмінтиків за експериментального та спонтанного аскарозу свиней” і здобув  науковий ступінь кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 03.00.18 – паразитологія, гельмінтологія. У 2008 році отримав вчене звання доцента кафедри паразитології та рибництва ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького.

Кар’єра: 1994-1997 роки – аспірант кафедри паразитології та рибництва Львівської державної академії ветеринарної медицини імені С. З. Ґжицького. З 1998 року –  асистент, із 2004 року – старший викладач, із 2006 року – доцент кафедри паразитології та рибництва.

Коло наукових інтересів: паразитологія та інвазійні хвороби тварин.

Основні наукові та навчально-методичні праці: автор і співавтор понад 60 праць, у тому числі 3 навчальні посібники (1 – з грифом МОН України).

Підвищення кваліфікації: Державний науково-дослідний контрольний інститут ветпрепаратів та кормових добавок, 06.11-18.12. 2023 року. Тема: “Підвищення рівня обізнаності із методологією лабораторного дослідження паразитарних захворювань тварин”.

Перелік закріплених навчальних дисциплін: паразитологія та інвазійні хвороби тварин, глобальна паразитологія.

Додаткові відомості: член Українського наукового товариства паразитологів.

Наукометрія:

GoogleScholar: https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=3FYBs-oAAAAJ

E-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Тафійчук Р

ТАФІЙЧУК РОМАН ІВАНОВИЧ – кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри паразитології та іхтіопатології.

Освіта: у 1990 р. з відзнакою закінчив Коломийське медичне училище імені І. Я. Франка, спеціальність – «медичний фельдшер».

У 1996 р з відзнакою закінчив Львівську академію ветеринарної медицини імені С. З. Ґжицького та отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Ветеринарна медицина» і здобув кваліфікацію лікаря ветеринарної медицини.

1988-2000 рр. – аспірантура на кафедрі паразитології та рибництва Львівської академії ветеринарної медицини С. З. Ґжицького. У 2002 році захистив дисертацію на тему «Філометроїдоз коропа: цитогенетичні та імунологічні дослідження в системі "паразит-хазяїн" та вплив на неї нематоцидних препаратів» і здобув науковий ступінь кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.11 – паразитологія.

2014-2016 рр. – докторантура на кафедрі паразитології та іхтіопатології.

У 2011 році отримав вчене звання доцента кафедри паразитології та рибництва ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького.

Трудова діяльність:

1990-1991рр. – старший медбрат Коломийської стоматполіклініки.

1996-1998 рр – лікар ветеринарної медицини АПФ «Галичина» с. Корнич Коломийського району.

2000 р. – асистент кафедри паразитології та рибництва. 

2012 р. – доцент кафедри паразитології та іхтіопатології.

Коло наукових інтересів: паразитологія та інвазійні хвороби,  хвороби риб.

Основні наукові та навчально-методичні праці: автор і співавтор понад 80 праць, у тому числі 2 навчальні посібники (1 – з грифом МОН України). 1 деклараційний патент на винахід

Підвищення кваліфікації: Державний науково-дослідний контрольний інститут ветпрепаратів та кормових добавок, 06.11-18.12. 2023 року. Тема: “Підвищення рівня обізнаності із методологією лабораторного дослідження паразитарних захворювань тварин”. 

Перелік закріплених навчальних дисциплін: паразитологія та інвазійні хвороби тварин, глобальна паразитологія, хвороби риб з  основами аквакультури, іхтіопатологія. 

Додаткові відомості: член Українського наукового товариства паразитологів.

Наукометрія:

GoogleScholar: https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=ns9PwBoAAAAJ

Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


10

СОБОЛТА АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ – заступник завідувача кафедри паразитології та іхтіопатології,  кандидат ветеринарних наук, доцент.

Освіта: вища, у 2001 році закінчив Львівську державну академію ветеринарної медицини імені С. З. Ґжицького та отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Ветеринарна медицина» і здобув кваліфікацію лікаря ветеринарної медицини. У 2009 році захистив дисертацію за темою: «Фасціольоз великої рогатої худоби (цитогенетичні дослідження за впливу фасціолоцидних препаратів)» і здобув науковий ступінь кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.11 – паразитологія. У 2014 році отримав вчене звання доцента кафедри паразитології та іхтіопатології.

Трудова діяльність:

09.2001 - 01. 2003 – лаборант кафедри паразитології та рибництва Львівської державної академії ветеринарної медицини;

12.2002 – 12.2005 – аспірант кафедри паразитології та рибництва Львівської державної академії ветеринарної медицини імені С. З. Ґжицького;

01.2006 – 09.2007 – препаратор кафедри паразитології та рибництва Львівської державної академії ветеринарної медицини імені С. З. Ґжицького;

07.2007 – 09.2011 – асистент кафедри паразитології та водних біоресурсів Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького;

09.2011- 07.2014 – старший викладач кафедри кафедри паразитології та іхтіопатології Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій

імені С. З. Ґжицького;

07.2014 – по теперішній час  доцент кафедри паразитології та іхтіопатології Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького.

Вчене звання: 2014 р. доцент кафедри паразитології та іхтіопатології Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького;

Коло наукових інтересів: вивчення впливу гельмінтів і антигельмінтиків на геном тварин, паразитологія та інвазійні хвороби тварин.

Основні наукові та навчально-методичні праці: автор і співавтор понад 80 праць, у тому числі 1 навчального посібника (у співавторстві), 35 статей у фахових виданнях України, 4 статей у виданнях, що індексуються в міжнародних наукометричних базах даних Web of Science і Scopus, 23 науково-методичних рекомендацій, 2 патентів на корисну модель. 

Підвищення кваліфікації: Вроцлавський природничий університет (Вроцлав, Республіка Польща), 01.11-30.11.2021 р. (онлайн). Тема: «Вивчення та поглиблення досвіду європейської країни щодо педагогічної майстерності, розширення знань і вмінь,  інноваційних технологій у паразитології з використанням сучасних методів молекулярної діагностики».

Перелік закріплених навчальних дисциплін: паразитологія та інвазійні хвороби тварин, глобальна паразитологія, санітарна паразитологія, діагностика паразитарних хвороб, паразитарні хвороби птахів.

Додаткові відомості: член Українського наукового товариства паразитологів, заступник завідувача кафедри, секретар кафедри, керівник студентського наукового гуртка, учасник оркестру українських народних інструментів «Намисто». 

Наукометрія:

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=NHsUrGkAAAAJ&hl=ru&authuser=1

Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/ACM-6975-2022

ORCID: https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-6754-2491

Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


11ПРИЙМА ОКСАНА БОГДАНІВНА – кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри паразитології та іхтіопатології. 

Освіта: вища, у 2000 році з відзнакою закінчила Львівську державну академію ветеринарної медицини імені С. З. Ґжицького та отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Ветеринарна медицина» і здобула кваліфікацію лікаря ветеринарної медицини із спеціалізацією ветеринарна санітарія. У 2013 році захистила дисертацію з теми «Взаємовідносини в системі «паразит-хазяїн» за токсокарозу собак» і здобула науковий ступінь кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.11 – паразитологія. У 2018 році отримала вчене звання доцента кафедри паразитології та іхтіопатології.

Кар’єра: 2008–2011 роки – аспірант кафедри паразитології та іхтіопатології ЛНУВМБ імені
С. З. Ґжицького. З 2012 року – асистент, з 2015 року – старший викладач з 2017 року – доцент кафедри паразитології та іхтіопатології, з 2019 року – доцент кафедри мікробіології та вірусології (за сумісництвом). 2014–2020 роки – вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 35.826.03 ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького.

Коло наукових інтересів: інвазійні та інфекційні хвороби тварин та заходи боротьби з ними.

Основні наукові та навчально-методичні праці: автор і співавтор близько 60, у тому числі 7 публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Web of Science та Scopus, патенту на корисну модель.

Підвищення кваліфікації: Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок, м. Львів, 08.05–16.06 2023 року. Тема: «Поглиблення професійних знань щодо контролю хіміотерапевтичних препаратів за інвазійних та інфекційних захворювань тварин». 

Перелік закріплених навчальних дисциплін: паразитологія та інвазійні хвороби тварин, глобальна паразитологія.

Додаткові відомості: член Українського наукового товариства паразитологів; член редакційної колегії з галузі «Ветеринарна медицина» у науково-виробничому фаховому журналі «Вісник Полтавської державної аграрної академії»; відповідальна за міжнародний навчально-практичний центр «Ветеринарне та технологічне забезпечення фермерства». 

Наукометрія:

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57208514264

Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/13784702

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=yjrc7H0AAAAJ

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7050-822X

Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


08

ФЕДОРОВИЧ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ – доцент кафедри паразитології та іхтіопатології, кандидат ветеринарних наук.

Освіта: вища, у 2011 році закінчив Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького і отримав повну вищу освіту за спеціальністю  «Ветеринарна медицина» та здобув кваліфікацію лікаря ветеринарної медицини. У 2016 захистив кандидатську дисертацію на тему «Моногеноїдози коропових риб (епізоотологія, патогенез і заходи боротьби)» і здобув науковий ступінь кандидата ветеринарних наук за спеціальністю за спеціальністю 16.00.11 – паразитологія. У 2021 році отримав вчене звання доцента кафедри паразитології та іхтіопатології.

Карʼєра:  2011-2014 – аспірант кафедри паразитології та іхтіопатології ЛНУВМБ ім. С. З. Ґжицького.  З 2015 року – асистент, із 2021 року– доцент кафедри паразитології та іхтіопатології ЛНУВМБ ім. С.З. Ґжицького.

Коло наукових інтересів:  еколого-фауністичний моніторинг, прогнозування та заходи боротьби з основами інвазійними хворобами тварин, птиці і риб у Західному регіоні України, фізі.олого-біохімічні процеси у системі паразит-хазяїн за паразитозів риб та хіміопрофілактика.

Основні наукові та навчально-методичні праці: автор та співавтор 40 наукових првць в зарубіжніх та вітчизняних виданнях, 2 навчально-методичних рекомендацій, 3 статей у виданнях, що індексуються в міжнародних наукометричних базах даних Web of Science.

Підвищення кваліфікації: Вроцлавський природничий університет (Республіка Польща),  03.02.2022-02.03.2020 року. Тема: «Діагностика, лікування та профілактика паризитарних захворюваннь тварин».

Перелік закріплених навчальних дисциплін: паразитологія та інвазійні хвороби тварин, хвороби риб з основами аквакультури, глобальна паразитологія.

Наукометрія:

Web of Science: https://www.ujecology.com/author/ov-fedorovych-36448

Google Scholar: scholar.google.com.ua/citations?user=Y3ORbQwAAAAJ

 ORCID: https://orcid.org/0009-0006-7206-7476

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


 

C:\Users\Дмитрий\Desktop\vshena.jpgМАЗУР ІРИНА ЯРОСЛАВІВНА – кандидатка ветеринарних наук, доцентка кафедри паразитології та іхтіопатології.

Освіта: 

1993-2003 рр. – навчання у середній школі №98 м. Львова, де отримала атестат про повну середню освіту.

2003-2009 рр. – навчання у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, диплом з відзнакою. Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст. Спеціальність: «Ветеринарна медицина». Кваліфікація: лікар ветеринарної медицини.

2009-2015 рр. – аспірантура на кафедрі паразитології та іхтіопатології Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. У 2018 році захистила дисертацію на тему «Еймеріоз індиків (поширення, патогенез та заходи боротьби)» і здобула науковий ступінь кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.11 - паразитологія.

Трудова діяльність:

02.2015 - 01.2018

лаборантка кафедри паразитології та іхтіопатології (Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького);

01.2018 - 04.2019

асистентка кафедри паразитології та іхтіопатології (Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького);

01.2019 - 08.2020

завідувачка навчально-дослідної лабораторії кафедри мікробіології та вірусології (Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького);

03.2020 - по сьогоднішній день

відповідальна за діяльність спеціалізованих вчених рад здобувачів ступеня доктора філософії (Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького);

09.2020 - 09.2023

вчений секретар (Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького)

09.2023 - по сьогоднішній день

доцентка без вченого звання кафедри паразитології та іхтіопатології за сумісництвом Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького)

02.2024 - по сьогоднішній день

заступник директора з наукової роботи ДНДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок

Коло наукових інтересів: Еколого-фауністичний моніторинг, прогнозування та заходи боротьби з основними інвазійними хворобами тварин, птиці і риб у Західному регіоні України.

Основні наукові та навчально-методичні праці: автор і співавтор понад 30 праць, у тому числі, 13 статей у фахових виданнях України, 3 статті у виданнях, що індексуються в наукометричних базах даних Web of Science, 11 праць навчально-методичного характеру, 2 патенти на корисну модель, 1 ТУУ.

Підвищення кваліфікації: 

Вроцлавський природничий університет (Вроцлав, Республіка Польща), 01.06-30.06.2022 р.

Тема: «Методологія викладання паразитології на факультеті ветеринарної медицини. Сучасні  методи діагностики, лікування тварин за інвазійних захворювань». 

Перелік закріплених навчальних дисциплін: паразитологія та інвазійні хвороби тварин. 

Додаткові відомості: член редакційної колегії наукового видання «Науково-технічного бюлетеня ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок і Інституту біології тварин».

Наукометрія:

Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/41835895  

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=E2rg2LQAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4080-2118

Publons: https://publons.com/researcher/4306449/iryna-mazur/

Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


 

 

13

ДВЕРІЙ ЛЕСЯ РОМАНІВНА – старша лаборантка кафедри паразитології та іхтіопатології.

Освіта: вища, у 2000 році закінчила Львівську державну академію ветеринарної медицини імені С. З. Ґжицького  та здобула кваліфікацію лікаря ветеринарної медицини. У  2004 році з відзнакою закінчила магістратуру і здобула ступінь магістра ветеринарної медицини.

Кар’єра: 2000-2003 роки – препараторка кафедри паразитології і рибництва; з 2003 року – старша лаборантка кафедри паразитології та іхтіопатології. 

Довідкові відомості: Зі студентських років – учасниця оркестру українських народних інструментів «Намисто». Нагороджена колективними та індивідуальними грамотами, подяками і дипломами за участь у конкурсах та фестивалях, за творчі досягнення, високохудожній рівень виконання інструментальних творів, активну громадську діяльність.

Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru