EN   UA

 

q.png

КАФЕДРА ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНОГО ІНСПЕКТУВАННЯ

 Завідувач кафедри,  доктор ветеринарних наук, доцент Cімонов Маріан Романович 

 e- mail: vsi@lvet.edu.ua 

fecebookinstagram    telegramm

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru
 1. Vlizlo V. Concentration of Insuline-Like Growth Factor and Leptin in plasma of dry and early lactation dairy cows / V. Vlizlo, M. Simonov // XVII. Middle European Buiatrics Congress, May 3 - 6, 2017, Strbske Pleso - High Tatras, Slovakia – P. 90 – 94.
 2. Simonov M. R. Plasma concentrations of triiodothyronine, thyroxine and insulin in cows during different physiological states / M. R. Simonov, V. V. Vlizlo, I. M. Petruh // Agricultural Science and Practice. – 2016. – Vol. 3, No. 3. – P. 17 – 21.
 3. Simonov M. Processes of lipid peroxidation and antioxidant defense in dairy cows /  M. Simonov, I. Petruh, V. Vlizlo // Rocz. Nauk. Zoot. – 2015. – Vol. 42, No. 2. – P. 107–115.
 4. Simonov M. Some blood markers of the functional state of liver in dairy cows with clinical ketosis / M. Simonov, V. Vlizlo // Bulg. J. Vet. Med., 2015. – Vol. 18, No 1, – Р. 74–82.
 5. Simonov M. R. Content of free amino acids in plasma of healthy and ketotic dairy cows / M. R. Simonov, V. V. Vlizlo // Folia Veterinaria – 2013. – 57, (3-4). – P.166-170.
 6. Лабораторні методи досліджень у біології тваринництві та ветеринарній медицині [Текст] : довідник / В. В. Влізло, Р. С. Федорук, І. Б. Ратич… М. Р. Сімонов та ін.; За ред. В.В. Влізла. – Львів: СПОЛОМ, 2012. – 764 с.
 7. ТУ У 20.2−39139367−005:2015. Засіб лужний мийно-дезінфікуючий "Сан-актив". Перкій Ю. Б,  Кухтин М. Д., Салата В. З.
 8. Салата В. З. "Сан-актив" для санитарной обработки технологического оборудования в цехах обвалки и жиловки туш крупного рогатого скота / В. З. Салата // Научно-практический журнал. Ученые Записки. – Витебск, 2016. –Т. 52, Вып. 2. – С. 75-78.
 9. Салата В. З. Деякі мікробіологічні дослідження мийно-дезінфікуючого засобу "Сан-актив" для санітарної обробки на м’ясопереробних підприємствах // В. З. Салата // Вісник Сумського аграрного університету. Серія "Ветеринарна медицина". – Суми, 2016. – В. 6 (38). – С.57-6.
 10. Салата В. З. Фізико-хімічні і мікробіологічні зміни в охолодженій і примороженій  яловичині під час її зберігання / В. З. Салата, М. Д. Кухтин // Аграрний вісник причорномор’я: Збірник наукових праць Одеського державного аграрного університету. – О.: 2017. – Випуск 83, "Ветеринарні науки". – С. 217-223.
 11. Салата В. З. Оцінка токсичності мийно-дезінфікуючого засобу "Сан-актив" на інфузоріях Тetrachymena pyriformis / В. З. Салата // Науково-технічний бюлетень ДНДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок і Інституту біології тварин. – Львів, 2017. – Випуск 18. – №2. – С. 350-355.
 12. Салата В. З. Мікробіологічні показники замороженої яловичини під час зберігання / В. З. Салата // Наук. вісник ЛНУВМБТ ім. С.З. Ґжицького. – Львів, 2017. – Т. 19. – № 82. – С. 25-29.
 13. Деклараційний патент на корисну модель № 118831 від 28.08.2017. Спосіб визначення адаптації мікроорганізмів до дезінфікуючих засобів у харчовій промисловості / Кухтин М.Д., Салата В.З., Перкій Ю.Б.
 14. Деклараційний патент на корисну модель № 118767 від 28.08.2017. Спосіб виділення психротрофних мікроорганізмів із м’яса та технологічного обладнання м’ясопереробних підприємств / Кухтин М.Д., Салата В.З., Перкій Ю.Б.
 15. Бінкевич В.Я., Гачак Ю.Р., Білик О.Я., Микитин Л.Є., Бойчук Р.Р. Нові технологічні аспекти виготовлення овечої бринзи в умовах високогір'я українських Карпат // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Ґжицького, Т. 15, №1 (55). Ч.3, Львів, 2013. - С. 12-17.
 16. Бінкевич В.Я., Яценко І.В., Микитин Л.Є., Бойчук Р.М. Спосіб лікування хвороб опорно-рухового апарату за допомогою мазі на основі овечого масла та кореня живокосту // Збірник наукових праць Харківської державної зооветеринарної академії. – Харків, 2014. – Випуск 28, ч. 2. – С. 444-446.
 17. Бінкевич В.Я., Яценко І.В. Вівчарство України: основні тенденції функціонування галузі // Науковий вісник ЛНУВМ та БТ імені Ґжицького, том 17 №1 (61), частина 2. – Львів – 2015, С. 226 -235.
 18. Hachak U., Myhaylytska O., Binkevych V., Vavrysevych Y., Binkevych O./ Application of immune focus phytosyrups in yogurt technology.// Science and Education a New Dimension (SEND): Natural and Technical Sciences. – Budapest. - 2015. – Vol. III(6). – Issue 54. – P.39-41.p-ISSN 2308-5258. e-ISSN 2308-1996.
 19. Binkevych V., Hutiy B., Binkevych O. Using of microelements compounds in poultry meat production / Наук. вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. – Львів, 2014. – Т. 16, № 2 (59), Ч. 3. – С. 364-368. ISSN 2413-5550.
 20. Атлас ветеринарно-санітарно інспектування продуктів забою тварин. Навчальний посібник / І.В.Яценко, Н.М.Богатко, І.А. Бібен, Л.В.Бусол, В.Я.Бінкевич, Н.М.Зажарська, Н.П.Головко, В.М. Кириченко. – Харків: «РВВ ХДЗВА», 2015.– 384 c.
 1. Гігієна молока і молочних продуктів. Частина 1. Гігієна молока.: Підручник / [ І.В. Яценко, Н.М. Богатко, Н.В. Букалова, Т.І. Фотіна, І.А. Бібен, О.М. Бергілевич, В.Я. Бінкевич, Ю.Р. Гачак, С.А. Ткачук, В.В. Камянський, М.М. Бондаревський, Н.М. Зажарська, І.Л. Цивірко, О.І. Касяненко].- Харків: « Діса плюс»,2016.- Ч.1.- 416с.
 2. Гігієна молока і молочних продуктів. Частина 2. Гігієна молочних продуктів: Підручник / [ І.В. Яценко, Н.М. Богатко, Н.В. Букалова, Т.І. Фотіна, І.А. Бібен, О.М. Бергілевич, В.Я. Бінкевич, Ю.Р. Гачак, С.А. Ткачук, В.В. Камянський, М.М. Бондаревський, Н.М. Зажарська, І.Л. Цивірко, О.І. Касяненко].- Харків: « Діса плюс»,2016.-Ч.2.- 424с.
 3. Гігієна і експертиза харчових тваринних гідробіонтів та продуктів їх переробки. Частина 1. Гігієна і експертиза рибопромислової продукції. Підручник / [ І.В. Яценко, Н.М. Богатко, Н.В. Букалова, Т.І. Фотіна, І.А. Бібен,  В.Я. Бінкевич, А.М.Труш, Р.В.Петров].- Харків: « Диса плюс»,2017. Ч.1.- 680с.
 4. Гігієна і експертиза харчових тваринних гідробіонтів та продуктів їх переробки. Частина 2. Гігієна і експертиза водних ссавців, безхребетних гідробіонтів, продукції з риби: Підручник / [ І.В. Яценко, Н.М. Богатко, Н.В. Букалова, Т.І. Фотіна, І.А. Бібен,  В.Я. Бінкевич, А.М.Труш, Р.В.Петров].- Харків: « Диса плюс»,2017. Ч.2.- 648с.
 5. Спосіб визначення токсичності меду Патент на корисну модель № 122391, 10.01.2018. Бюл. №1.
 6. Дашковський О.О, Салата В.З., Бінкевич В.Я.,Фреюк Д.В. Гігієна і товарознавча оцінка свіжих грибів. Методичні рекомендації щодо проведення контролю показників якості і безпечності свіжих грибів.  (для студентів ФВМ, ФВГЕП). Навчально-методичний посібник. – Львів, 2017. – 59 с.
 7. Стибель В.В., Остап`юк Ю.І., Турко І.Б. Харчування і хвороби - сучасні погляди на проблему.- Ж." Сільський Господар" – Львів, 2012., № 9-10.С
 8. Козак М.В., Гачак Ю.Р., Остап`юк Ю.І. Ветеринарно-санітарний та технологічний контроль молока та молочних продуктів. Львів 2012, – 182с. З грифом МОН молоді і спорту України.
 9. Стибель В.В., Остап`юк Ю.І., Бінкевич В.Я., Микитин Л.Є. Індивідуальні навчально – дослідні завдання з ветеринарно- санітарної експертизи продуктів переробки гідробіонтів. Методичні вказівки для студентів біолого – технологічного факультету, спеціальності 6.130300 "Водні біоресурси".-Львів.-Видавництво ЛНУВМ та БТ  ім. С.З. Гжицького, 2012. – 18 с.
 10. Остап’юк Ю.І., Бінкевич В.Я., Салата В.З., Микитин Л.Є., Микитин С.І. Методичні рекомендації для лікарів ветеринарної медицини – слухачів інституту післядипломної освіти та перепідготовки кадрів АПК і студентів факультету ветеринарної медицини "Ветеринарно-санітарна експертиза при забої хворих тварин". – Львів, 2014. – 52 с.
 11.  Остап’юк Ю.І., Бінкевич В.Я., Салата В.З., Микитин Л.Є., Микитин С.І. Методичні рекомендації для студентів факультету ветеринарної медицини "Ветеринарно-санітарна експертиза та санітарна оцінка продуктів забою диких промислових тварин і пернатої дичини". – Львів, 2014. – 32 с.
 12. Остап’юк Ю.І., Бінкевич В.Я., Салата В.З., Микитин Л.Є., Микитин С.І. Методичні рекомендації для студентів факультету ветеринарної медицини та слухачів інституту післядипломної освіти і перепідготовки кадрів АПК "Ветеринарно-санітарна експертиза ковбасних виробів". – Львів, 2014. – 64 с.
 13. Стибель В.В., Остап`юк Ю.І., Коропецька Н.Ю.  Хвороби тварин, небезпечні для людини. Навчальний посібник – Львів:Ліга- Прес, 2016.-260
Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru