EN   UA

emblema

ФАКУЛЬТЕТ  ВЕТЕРИНАРНОЇ  МЕДИЦИНИ

Декан, доцент, кандидат ветеринарних наук   Стронський Юрій Степанович

Заступники декана:
доцент, кандидат ветеринарних наук Леньо Юрій Михайлович
доцент, кандидат ветеринарних наук Максимович Ігор Андрійович

доцент, кандидат ветеринарних наук  Івашків Роман Миронович 

fb     іnstagram     vstupp

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

17 грудня відбулося чергове засідання проєктних груп освітньо-професійних програм «Ветеринарна медицина», «Ветеринарна лабораторна справа», «Ветеринарна медицина. Ветеринарна фармація» за участі гарантів відповідних ОПП та членів експертної ради стейкхолдерів відповідної спеціальності.

Організаторами зустрічі виступили гаранти освітніх програм «Ветеринарна медицина» Ковальчук І.І., «Ветеринарна лабораторна справа» Влізло В.В. та «Ветеринарна медицина. Ветеринарна фармація» Гунчак В.М. На засіданні були присутні проректор з науково-педагогічної роботи Двилюк І.В., декан факультету ветеринарної медицини – Стронський Ю.С., заступники декана ФВМ – Максимович І.А., Леньо Ю.М., завідувачі кафедр факультету ветеринарної медицини та члени експертної ради стейкхолдерів. Метою зустрічі було налагодження тісної співпраці освіти і роботодавців, внесення пропозиції щодо покращення освітніх компонентів і розгляд проектів нових освітніх програм.

Гарантами було зазначено основний фокус, структуру та особливості освітньо-професійних програм. Акцент зроблено на здобутті компетентностей, які повинні забезпечити високу професійну кваліфікацію лікаря ветеринарної медицини та конкурентоспроможність на світовому ринку. Висвітлені програмні результати навчання, матеріально-технічне та інформаційне забезпечення, а також особливості віртуального середовища за дистанційної форми навчання.

Варто зазначити унікальність проєктів нових освітніх програм, які спрямовані на підготовку фахівців з ветеринарної лабораторної справи та фармації. Висококваліфіковані і професійні лікарі з ветеринарної медицини здатні самостійно вирішувати наукові задачі та питання, динамічно поєднувати знання, уміння, комунікативні навички і спроможні з автономною діяльністю та відповідальністю оволодіти системою загальнонаукових та спеціальних методів, професійними методиками та технологіями, вміти організовувати практичну, аналітичну та науково-дослідну діяльність, лабораторну справу, а також моніторинг ефективності фармакотерапії або побічної дії, їх зберігання, контроль якості, доставку, дистрибуцію, просування, регулювання, забезпечення лікарськими засобами.
Для того, щоб зважити на всі можливі виклики, які постануть перед освітніми програмами, надано оцінку наявному інтелектуальному потенціалу закладу вищої освіти, проаналізовано основні аспекти покращення програмних результатів навчання здобувачів.

Впродовж зустрічі відбулася дискусія в обговоренні низки питань щодо забезпечення відповідності програмних результатів навчання запитам сучасної практики у клініках дрібних тварин. Андрій Курач (директор ветеринарної клініки «Андрій-ветсервіс») наголосив на важливості впровадження нових освітніх програм, висловив готовність сприяти практичній підготовці здобувачів вищої освіти та надавати їм можливість її проходження.

Павло Плясківський (власник мережі ветеринарних клінік «Євровет») вказав на недоліки та сильні сторони спеціальності, розповів про конкретні навички, якими повинні володіти сучасні фахівці, а саме готовність до лабораторних досліджень, аналізу та інтерпретуванні отриманих результатів. Рекомендував виокремити можливості та доцільності доповнення переліку компетентностей унікальними для кожної програми.

Також розглядалося питання щодо залучення до гостьових лекцій практичних лікарів і можливості представлення виробничих аспектів фахівців для здобувачів освітньо-професійних програм. Роман Березовський (заступник директора з тваринництва ПАП «Агропродсервіс») наголосив на обґрунтованості розроблених освітніх програмах, їх структурній та логічній побудові. Зупинився на необхідності приділяти більше уваги вивченню дисциплін, спрямованих на здобуття фахових компетентностей і можливості розгляду стейкхолдерами каталогу вибіркових дисциплін.
Микола Шаран (заступник директора з інноваційно-наукової діяльності Інституту біології тварин НААН) зупинився на тих компетентностях та знаннях, які необхідні для наукової роботи. Звернув увагу на потребі більш глибокого розвитку навичок у майбутніх фахівців, що відповідає сучасним європейським трендам. Було розглянуто широке коло питань, що стосуються індивідуальної освітньої траєкторії та перспектив подальшого розвитку клініки на факультеті ветеринарної медицини. Стейкхолдери висловили підтримку щодо напрямків розвитку клініки та готовність до подальшої співпраці.
Кожен із присутніх надав цінні поради задля покращення освітнього процесу. Зустріч виявилась цікавою та стала корисною для всіх її учасників. Надзвичайно приємно було почути зацікавленість у оновленні освітніх програм і підвищення практичних аспектів окремих дисциплін. Такі заходи, безумовно, допомагають виявити можливі недоліки чи прорахунки в проєктуванні та врахувати реальні інтереси стейкхолдерів, що, своєю чергою, підіймає ефективність нових програм. Отже, рухаємось ми у правильному напрямку і лише в ефективній співпраці освіти та виробництва будуть досягнуті поставлені цілі.

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru