EN   UA

emblema pyta

 

КАФЕДРА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Завідувач кафедри, доктор наук з державного управління, професор Парубчак Іван Орестович 

 

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

Кафедра публічного управління та адміністрування заснована на базі кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, яка розширила напрями підготовки фахівців, та у квітні 2016 р. була перейменована у кафедру публічного управління та адміністрування.
За період існування кафедру очолювали: к.е.н., доц. Пенцак Т.Г. ( 2016-2017 рр.) та д.н. з держ.управ., проф. Парубчак І.О. ( 2017 р. – по даний час).
На кафедрі здійснюється підготовка студентів за другим рівнем вищої освіти (магістерським) за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування», підвищення кваліфікації і отримання додаткової післядипломної освіти, викладаються дисципліни для студентів першого та другого рівнів вищої освіти (бакалаврського та магістерського) галузі знань «Управління та адміністрування».
Підготовку майбутніх фахівців у сфері публічного управління та бізнес-адміністрування забезпечує науково-педагогічний склад кафедри: 2 доктори наук з державного управління, 2 кандидати наук з державного управління та 5 кандидатів економічних наук. Вагомий внесок у розвиток кафедри зробили професори Парубчак І.О. та Балашов А.М.; доценти Вороний І.В., Гринишин Г.М., Матвеєва М.П., Пенцак Т.Г., Радух. Н.Б.; старший викладач Харечко Д.О.; асистент Ярошович В.І.; лаборант Ковальська І.Є.
Колектив кафедри працює над науково-дослідною темою «Інвестиційно-інноваційні механізми соціально-економічного розвитку держави в умовах трансформації системи публічного управління». У здобутку кафедри налічується: 3 навчальні посібники, 7 монографій та понад 370 статей у фахових наукових виданнях, в тому числі і закордонних.
На базі кафедри діє студентський науковий гурток. Щорічно науково-педагогічні працівники кафедри та студенти-гуртківці беруть участь у міжнародних науково-практичних конференціях і семінарах.
Налагоджено тісну наукову співпрацю з багатьма спорідненими кафедрами навчальних закладів України, а також за кордоном, зокрема укладено договір про співпрацю з Вищою школою управління «Edukacja» (м. Вроцлав, Польща).
Високий науковий потенціал професорсько-викладацького складу кафедри дозволяє забезпечити належний рівень підготовки фахівців для роботи у нових соціально-економічних умовах.

foto

>>Стратегія кафедри<<

>>Основні завдання розвитку кафедри<<

>>Положення про кафедру<<

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru