EN   UA

emblema pyta

 

КАФЕДРА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Завідувач кафедри, доктор наук з державного управління, професор Парубчак Іван Орестович 

 

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

 

НАУКОВА ТЕМАТИКА СТУДЕНТІВ:

«Ефективність управління в аграрних підприємствах регіону»

Квятковська Любов Олександрівна, факультет економіки та менеджменту, 5-й курс, тема: «Оцінка результатів взаємодії України з ЄС» - Камянець-Подільський, 2014р.

Олейник М.В. Особливості навчання та перепідготовки менеджерів / М.В. Олейник // Студентська молодь та сучасна аграрна наука : Всеукр. студ. наук.-практ. конф. 24-25 листопада 2011 р. – Львів : ЛНУВМБТ. – С.186.

Чад Н.І. Психологія прийняття управлінських рішень / Н.І. Чад // Студентська молодь та сучасна аграрна наука: Всеукр. студ. наук.-практ. конф. 24-25 листопада 2011 р. – Львів : ЛНУВМБТ. – С.177.

Харамбура О.М. Синергетичний ефект в управлінському середовищі / О.М. Харамбура // Студентська молодь та сучасна аграрна наука: Всеукр. студ. наук.-практ. конф. 24-25 листопада 2011 р. – Львів : ЛНУВМБТ. – С.178.

Майхрович В.Й. Стилі прийняття управлінських рішень та їх ефективність // Вісник Всеукраїнської науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів і студентів. – Київ-Ніжин, 2012. – Т.7. – С.101-103

Давидюк Надія. Методологічні основи підготовки проектів управлінських рішень//Н.Давидюк//IV Всеукраїнська студентська Інтернет – конференція «Рефермування економіки України як фактор забезпечення сталого розвитку. – 2013. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:. 5 с.

Рогач Ольга. Системнийаналізуправлінських проблем //О.Рогач// IV ВсеукраїнськастудентськаІнтернет – конференція «РефермуванняекономікиУкраїни як фактор забезпеченнясталогорозвитку. – 2013. – 5 ст. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

Курах О.Б. Особливості підготовки управлінських рішень в системі АПК // Науково-практичнаІнтернет-конференція «Науковадискусія: традиції та інноваціїсучасноїосвіти» – Полтава, 2014. – 3 ст. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

Курах О.Б. Маніпулювання інформацією в управлінській діяльності // Міжнародна науково-практична конференція 28-29 березня 2014 року «Аграрна наука та вихід на сучасні ринки ЄС». – Львів, 2014. – 18-22 с.

Павлій О.М. Прийняттяуправлінськихрішень в кризовихситуаціях // Міжнароднанауково-практична конференція 28-29 березня 2014 року «Аграрна наука та вихід на сучасні ринки ЄС». – Львів, 2014. – 27-30 с.

Квятковська Любов Агротуриз як форма підприємницької діяльності // Участь у науково-практичному семінарі «Роль емігрантів в розбудові нової Української держави» на базі Львівської обласної Ради: 16 жовтня 2014 р. – Львів, 2014. – 68-72 с.

Кухар Юлія Правові аспекти розвитку зовнішньоекономічної діяльності у фермерських господарствах // Участь у роботі міжвузівськогостудентськогонауково-практичногосемінару «Професійна комунікація: мова, культура, право» 6 листопада 2014 р. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2014. – 16-18 с.

Ковалишин І.В. Значення вівчарства і козівництва для України // ІІ Міжнарожна науково-практична конференція 22 травня 2015 р. «Актуальні проблеми та перспективи Європейської інтеграції аграрного сектору економіки України». – Львів, 2015. - 42-44 с.

Курах О.Б. Особливості праці менеджера в сільському господарстві // ІІ Міжнарожна науково-практична конференція 22 травня 2015 р. «Актуальні проблеми та перспективи Європейської інтеграції аграрного сектору економіки України». – Львів, 2015. - 49 – 51 с.

Кузик І.М. Управління експортно-імпортною діяльністю лікеро-горілчаного виробництва // ІІ Міжнарожна науково-практична конференція 22 травня 2015 р. «Актуальні проблеми та перспективи Європейської інтеграції аграрного сектору економіки України». – Львів, 2015. - 51-53 с.

Курах О.Б. Ф ормування менеджерського персоналу сільськогосподарських підприємств - Камянець-Подільський, 2014. ФЕМ, 4 курс (2014 р.).

Григоряк А.С. Агротуриз як форма підприємницької діяльності – Львів: ЛДУВС, 2013. ФЕМ, МО, 5 курс (2013 р.);

Гуль Т.Я. Діловий етикет у міжнародному бізнесі // Вісник Всеукраїнської науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів і студентів. – Київ-Ніжин, 2012. – Т.7. – С. 21-24.

Гуль Тарас Діловий протокол: теорія та історія /Т. Гуль// IV Всеукраїнська студентська Інтернет – конференція «Реформування економіки України як фактор забезпечення сталого розвитку. – 2013. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

Шуліга М.П. Проблеми та перспективи формування управлінської еліти / М.П. Шуліга // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Аграрна наука та вихід на сучасні ринки ЄС», 28-29 березня 2014. [Текст] : [зб. праць ] / упоряд. Н.В. Войтович; ЛНУВМ та БТ ім. С.З Ґжицького. – Львів : СПОЛОМ, 2014. – 198 с.

Гуль Т.Я. Вплив лідерства на ефективність менеджменту / Т.Я. Гуль // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Аграрна наука та вихід на сучасні ринки ЄС», 28-29 березня 2014. [Текст] : [зб. праць ] / упоряд. Н.В. Войтович; ЛНУВМ та БТ ім. С.З Ґжицького. – Львів : СПОЛОМ, 2014. – 198 с.

Сколоздра Лідія Управління персоналом в організаціях середнього та малого бізнесу // Участь науково-практичній студентській конференції «Організація управління: витоки, реалії та перспективи розвитку» 20 жовтня 2014 р. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2014.

1. Обшарська І.В. Антикризове фінансове управління сільськогосподарським підприємством в сучасних умовах // Студентська молодь та сучасна аграрна наука: Всеукр. студ. наук.-практ. конф. 24-25 листопада 2011 р. – Львів, 2011. - 41-43 с.

2. Дутчак М.В. Система моніторингу фінансового стану сільськогосподарського підприємства// Студентська молодь та сучасна аграрна наука: Всеукр. студ. наук.-практ. конф. 24-25 листопада 2011 р. – Львів, 2011. - 121-124 с.

3. Кузик І. Вплив інвестиційних ризиків на діяльність підприємств аграрного сектору // Міжнародна науково-практична конференція 28-29 березня 2014 р. «Аграрна наука та вихід на сучасні ринки ЄС». – Львів, 2014. - 41-43 с.

4. Юсюк Л. Проблеми інформаційного забезпечення підприємств аграрного комплексу // Міжнародна науково-практична конференція 28-29 березня 2014 р. «Аграрна наука та вихід на сучасні ринки ЄС». – Львів, 2014. - 161-163 с.

5. Юсюк Л. Проблеми мотивації працівників сучасних підприємств // ІІ Міжнародна науково-практична конференція 22 травня 2015 р. «Актуальні проблеми та перспективи Європейської інтеграції аграрного сектору економіки України». – Львів, 2015. - 51-53 с.

 

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru