EN   UK

 КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Logo ZTD
  Завідувач кафедри
професор,
  доктор технічних наук 
Ціж Богдан Романович

  239-26-35

  ZTD@LVET.EDU.UA

 

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

Наукові публікації співробітників кафедри за останніх 7 років
Статті у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science, Scopus :

1. Tsizh B.R., Aksimentyeva O.I., Chokhan M.I., Portak Yu.R. Sensitive Elements of Resistive Gas Sensors Based on Organic Semiconductors // Molec. Cryst.& Liq. Cryst. – 2011. – Vol. 535. – P. 220 – 224. impact factor: 0,58; SJR 0,241; SNIP 0,439; http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15421406.2011.538352
2. Hotra Z., Stakhira P., Cherpak V., Volynyuk D., Voznyak L., Gorbulyk V.,Tsizh B. Effect of thickness of a CuI hole injection layer on the properties of organic light emitting diodes // Photonics Letters of Poland. – 2012. – Vol. 4(1), – P. 35 – 37. SJR 0,310; SNIP 0,59; http://photonics.pl/PLP/index.php/letters/article/view/4-13/210
3. Tsizh B.R., Chokhan M.I., Aksimentyeva O.I. Structure and Gas Sensitivity of the ZnO Sen-sor of Ethanol //Proceedings Inter. Conf. on Oxide Materials for Electronic Engineering – fabrication, properties and applications. OMMEE – 2012. – Lviv, Ukraine, 3 – 7.09.2012. – P. 301– 302.
4. B. Tsizh , O. Aksimentyeva , V. Lazorenko and M. Chokhan . Structure and Gas Sensitivity of the ZnO Sensor of Ethanol// Solid State Phenomena. – 2013. –Vol. 200. – Р. 305 – 310. SJR 0,265; SNIP 0,555; http://www.scientific.net/SSP.200.305
5. B.R. Tsizh, O.I. Aksimentyeva, Ya.I. Vertsimakha, P.M. Lutsyk, and M.I.Chokhan. Effect of Ammoniaon Optical Absorption of Polyaniline Films // Molec. Cryst.&Liq. Cryst. – 2014. – Vol. 589. – P. 116 – 123. impact factor: 0,491; SJR 0,217; SNIP 0,361; http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15421406.2013.872398#abstract
6. Olena Aksimentyeva, Zenoviy Mykytyuk, Andrij Fechan, Orest Sushynskyy, and Bohdan Tsizh. Cholesteric Liquid Crystal Dopedby Nanosize Magnetiteasan Active Medium of Opti-cal Gas Sensor// Molec. Cryst.&Liq. Cryst. – 2014. – Vol. 589. – P. 83 – 89. impact factor: 0,491; SJR 0,217; SNIP 0,361; http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15421406.2013.872354#abstract
7. B.R. Tsizh, O.I. Aksimentyeva, V.Y. Lazorenko and M.I. Chokhan. Modification of gas sensitive TiO2 films by conjugated polyaminoarenes // Proceedings Inter. Conf. on Oxide Materials for Electronic Engineering – fabrication, properties and applications. OMEE – 2014. – Lviv, Ukraine, 26 – 30.05.2014. – P. 225. DOI:10.1109/OMEE.2014.6912422 http://www.ttp.net/978-3-03835-428-4/3.html
8. I. Olenych, B. Tsizh, L. Monastyrskii, O. Aksimentyeva and B. Sokolovskii. Preparation and Properties of Nanocomposites of Silicon Oxide in Porous Silicon// Solid State Phenomena. – 2015. – Vol. 230. – P. 127 – 132. SJR 0,23; SNIP 0.55 http://www.scientific.net/SSP.230.127
9. Tsizh B. R., Chokhan M. I., Olkhova M. I. Recovery Processes of Optical Properties of Pol-ymer Sensor Films // Molec. Cryst. & Liq. Cryst. – 2016. – Vol. 639. – P. 19 – 23. (IF 0,66; SJR 0,294; SNIP 0,461). http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15421406.2016.1254485
10. Tsizh B. R., Aksimentyeva O. I. Organic High-Sensitive Elements of Gas Sensors Based on Conducting Polymer Films // Molec. Cryst. & Liq. Cryst. – 2016. – Vol. 639. – P. 33 – 38. (IF 0,66; SJR 0,294; SNIP 0,461). http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15421406.2016.1254490?journalCode=gmcl20
11. Olenych I., Tsizh B., Aksimentyeva O., Horbenko Y. Organic-Inorganic Nanocomposites for Gas Sensing // IEEE Xplore Digital Library. – 2016. – DOI: 10.1109/UkrMiCo.2016. 7739609. (IF 0.03984; SJR 0.134; SNIP 0.208). http://ieeexplore.ieee.org/document/7739609/?reload=true
12. Yuriy Bіlonoga, Oksana Maksysko. Modeling the interaction of coolant flow satthe liquid-solid boundary with allowance for the laminar boundary layer // Inter. J. of Heat and Tech-nology. – 2017. – Vol. 35, No.3. – Р. 678 – 682. (IF 2,32; SJR 0,526; SNIP 2,363). DOI: 10.18280/ijht.350329 http://www.iieta.org/sites/default/files/Journals/IJHT/35.03_29.pdf
13. Olenych I., Aksimentyeva O., Horbenko Y., Tsizh B.. Flexible Humidity Sensor Based on PEDOT Films // IEEE Xplore Digital Library. – 2017. – DOI: 10.1109/ UkrMiCo. 2017. 8095388. (IF 0.03984; SJR 0.134; SNIP 0.208).
14. Yuriy Bіlonoga, Oksana Maksysko. Specific features of heat exchangers calculation considering the laminar boundary layer, the transitional and turbulent thermal conductivity of heat carriers// Inter. J. of Heat and Technology. – 2018. – Vol. 36, No.1. – Р. 11–20. (IF 2,32; SJR 0,526; SNIP 2,363). http://iieta.org/sites/default/files/Journals/IJHT/36.01_02.pdf
15. I. B. Olenych, O. I. Aksimentyeva, B. R. Tsizh, Yu. Yu. Horbenko. Transport and Relaxation of Charge in Organic-Inorganic Nanocomposites // Acta Physica Polonica A. – 2018. – V. 133, № 4. – P. 851 – 855.

Статті в інших закордонних виданнях
1. O.I.Aksimentyeva, B.R Tsizh, L.S.Monastyrskyi, M.R.Pavlyk. Luminescence in Porous Sil-icon Poly-Para-Phenylene Hybrid Nanostructures // Book of Abstract 17 Int. Conf. on Lu-minescence and Optical Spectroskopy of Condensed Matter. - Wroclaw, Poland, 13 – 18.07.2014. – P. 300. http://www.icl2014.pl/

Статті у фахових виданнях України, що мають ISSN:
1. Ціж Б.Р., Аксімєнтьєва О.І., Чохань М.І. Сенсор візуального контролю вмісту аміаку // Наук. вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького. – 2011. – Т.13, № 4 (50), Ч. 4. – С. 144 – 147. ISSN 2413-5550 http://lvet.com.ua
2. Білонога Ю.Л., Драчук У.Р. Екстрагування ронідази розчинами екстрагентів із повер-хнево-активними речовинами у відцентрових екстракторах // Наук. праці ОНАХТ. – 2011. – Вип. 39. – С. 232 – 234. ISSN: 2073-8730 http://scientific-works-onaft.com/
3. Аксімєнтьєва О.І., Конопельник О.І., Ціж Б.Р., Євчук О.М., Чохань М.І. Гнучкі елементи оптичних сенсорів на основі спряжених полімерних систем // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології. – 2011. – Т.2 (8), № 2. – С. 34 – 39. ISSN 1815-7459 http://www.semst.onu.edu.ua/ua
4. Білонога Ю.Л., Драчук У.Р., Ціж Б.Р., Варивода Ю.Ю. Оптичні властивості розчинів екстрагентів ронідази // Наук. вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького. – 2011. – Т.13, № 4 (50), Ч. 4. – С. 3 – 8. ISSN 2413-5550 http://lvet.com.ua
5. Онишко Л.Й., Варивода Ю.Ю., Пономаренко О.М. Дослідження динамічної концентрації напружень на краю колового отвору за дії на нього неосесиметричного навантаження // Наук. вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького. – 2011. – Т.13, № 4 (50), Ч. 4. – С. 106 – 115. ISSN 2413-5550 http://lvet.com.ua
6. Ціж Б.Р., Прохоренко В.Я., Дзямські З. Вплив суспільних процесів на розвиток докласичної науки і техніки // Наук. вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького. – 2011. – Т.13, № 3 (49), Ч. 4. – С. 314 – 317. ISSN 2413-5550 http://lvet.com.ua
7. Білонога Ю.Л., Ціж Б.Р., Варивода Ю.Ю., Білонога Д.М., Корнієнко О.Я., Кінетика процесу фільтрування з урахуванням сил поверхневого натягу рідини // Наук. вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького. – 2012. – Т.14, № 2 (52), Ч. 3. – С. 183 – 188. ISSN 2413-5550 http://lvet.com.ua
8. Варивода Ю.Ю., Тимошик А.М. Метод контролю змін технічного стану при роботі складних енергоустановок (на прикладі турбогенераторів) // Наук. вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького. – 2012. – Т.14, № 3 (53), Ч. 3. – С. 252 – 257.
9. Тимошик А.М. Визначення ощадних умов роботи зношених енергоблоків// Енергетика і електрифікація. – 2012 . – №5. – С. 31 – 35. ISSN 0424-9879
10. Варивода Ю.Ю., Ціж Б.Р., Волос В.А., Чохань М.І., Філіпсонов Р.В., Гончар Ф.М. Оцінка точності роз'язків задач теплопровідності для неоднорідних елементів конструкції, що містять чужорідні тонкостінні включення // Наук. вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького. – 2012. – Т.14, № 3 (53), Ч. 3. – С. 257 – 266. ISSN 2413-5550 http://lvet.com.ua
11. Білонога Ю.Л., Корнієнко О.Я., Ціж Б.Р., Варивода Ю.Ю., Максисько О.Р. Дослідження поверхневої активності рослинних олій// Збірник наук. праць ОНАХТ. – 2012. – Вип.41, Т.1. – С. 51–57. ISSN: 2073-8730 http://scientific-works-onaft.com/
12. Тимошик А.М. Критерії інтегрального контролю механічного стану осердя статора синхронних генераторів// Енергетика і електрифікація. – 2012 . – №8. – С. 50 –53. ISSN 0424-9879
13. Сенів Р.В., Волос В.А. Економіко-математичне моделювання активізації елементів маркетингу в організації виробництва молока // Наук. вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького. – 2012. – Т.14, № 3 (53), Ч. 4. – С. 90 – 97. ISSN 2413-5550 http://lvet.com.ua
14. Білонога Ю.Л., Оптимізація параметрів псевдозрідженого шару в системі тверде тіло - газ// Наук. вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького. – 2013. – Т.15, № 1 (55), Ч. 3. – С. 7 – 111. ISSN 2413-5550 http://lvet.com.ua
15. Ціж Б., Аксіментьєва О., Чохань М., Горбенко Ю., Балук В.,Філіпсонов Р., Євчук О. Вплив газових середовищ на структуру сенсорних плівок на осноі спряжених поліамі-ноаренів// Наук. вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького. – 2013. – Т.15, № 1 (55), Ч. 3. – С. 197 – 202. ISSN 2413-5550 http://lvet.com.ua
16. Галкіна Н.С., Свідрак І.Г. Застосування інтерактивних методів навчання при підготов-ці спеціалістів та магістрів у вищій школі// Наук. вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжиць-кого. – 2013. – Т.15, № 1 (55), Ч. 3. – С. 213 – 217. ISSN 2413-5550 http://lvet.com.ua
17. Свідрак І.Г., Галкіна Н.С. Використання електронних засобів для підготовки фахівців технічних спеціальностей// Наук. вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького. – 2013. – Т.15, № 1 (55), Ч. 3. – С. 139 – 142. ISSN 2413-5550 http://lvet.com.ua
18. Тимошик А.М. Інтегральна оцінка ступеня деградації і залишкового ресурсу турбоге-нераторів з вичерпаним ресурсом// Енергетика і електрифікація. 2014. – № 3. – С. 13 – 14. ISSN 0424-9879
19. Georg Paulsen, Тимошик А.М. Прогресивна технологія нейтралізації сірки на вугільних електростанціях//Енергетика і електрифікація. 2014. – № 2. – С. 57 – 59. ISSN 0424-9879
20. Ціж Б.Р., Варивода Ю.Ю., Волос В.О., Чохань М.І., Магола Я.Я., Гончар Ф.М. Квазіс-татична термопружність неоднорідних елементів механізмів і машин у сучасних хар-чових технологіях.// Наук. вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З.Гжицького. – Львів, 2015. – Т. 17. - №4 (64). - Ч. 3. – С. 179 – 186. ISSN 2413-5550 http://lvet.com.ua
21. Білонога Ю. Л., Білонога Д. М., Максисько О. Р., Турчин І. М., Варивода Ю. Ю. Опти-мізація параметрів псевдозрідженого шару з врахуванням «еквівалентного діаметра каналів» // Наук. вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З.Гжицького. – Львів, 2015. – Т. 17. - №4 (64). - Ч. 3. – С. 11 – 16. ISSN 2413-5550 http://lvet.com.ua
22. Варивода Ю.Ю., Тимошик А.М. Оцінка і контроль технічного стану складних технологічних систем. // Наук. вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З.Гжицького. – Львів, 2015. – Т. 17. - №4 (64). - Ч. 3. – С. 27 – 32. ISSN 2413-5550 http://lvet.com.ua
23. Ціж Б. Р., Аксіментьєва О. І., Ольхова М. Р., Горбенко Ю. Ю. Cенсорні властивості плівок поліаніліну, отриманих на оптично-прозорих носіях // Наук. вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З.Гжицького. – Львів, 2016. – Т. 18. - №2 (68). – С. 121 – 125. ISSN 2413-5550 http://lvet.com.ua
24. Білонога Ю.Л., Максисько О.Р., Білонога Д.М., Приходська С.В. Вплив коефіцієнта поверхневого натягу рідкого теплоносія на середню товщину приграничного ламінар-ного шару в рекуперативних теплообмінниках // Наук. вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З.Гжицького. – Львів, 2016. – Т. 18. - №2 (68). – С. 7 – 10. ISSN 2413-5550 http://lvet.com.ua
25. Волос В.А., Ціж Б.Р., Варивода Ю.Ю., Чохань М.І, Гончар Ф.М. Деякі основні спів-відношення алгебри асиметричних узагальнених функцій в задачах неоднорідної теп-лопровідності і термопружності // Наук. вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З.Гжицького. – Львів, 2016. – Т. 18. - №2 (68). – С. 37 – 40. ISSN 2413-5550 http://lvet.com.ua
26. Турчин І.М., Зарубек О.І., Білонога Ю.Л. Використання бджолиного меду в технології ацидофільної пасти // Вісник ЛІЕТ, 2016. – №11. – С. 142 –147. http://www.liet.lviv.ua/redakce/index.php?xuser=&lanG=uk&slozka=75&clanek=2264
27. Tsіzh B. R., Aksimentyeva O. I., Chokhan M. I. Polymer Sensitive Elements for Gas Sensors of Ammonia // Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies named after S. Z. Gzhytskyj. – 2017. – Vol.19, №75. – P. 3 – 7. ІSSN 2413-5550 https://nvlvet.com.ua/index.php/journal/article/download/1040/1037
28. Ціж Б. Р., Дзерин М. Р., Горбенко Ю. Ю. Газочутливість плівок поліортотолуїдину // Наук. вісник ЛНУВМБ ім. С.З. Ґжицького. – 2017. – Т. 19, №75. – С. 59 – 64. ISSN 2413-5550 https://nvlvet.com.ua/index.php/journal/article/view/1071
29. Білонога Ю. Л., Максисько О. Р.,. Свідрак І. Г. Вплив поверхнево-активних речовин на поверхневий критерій в ламінарному приграничному шарі // Наук. вісник ЛНУВМБ ім. С. З. Ґжицького. – 2017. – Т. 19, №75. – С. 8 – 12. ISSN 2413-5550 https://nvlvet.com.ua/index.php/journal/article/download/1041/103
30. Свідрак І. Г., Топчій В. І., Кушинов М. П., Максисько О. Р. Методика комп’ютерного моделювання та анімації будівництва індивідуального житлового будинку на схилах для навчального процесу у вищій школі // Наук. вісник ЛНУВМБ ім. С. З. Ґжицького. – 2017. – Т. 19, №75. – С. 19 – 22. ISSN 2413-5550 https://nvlvet.com.ua/index.php/journal/issue/download/76/85
31. Варивода Ю. Ю., Тимошик А. М., Ціж Б. Р. Кількісна оцінка зміни ступеня деградації потужних енергоблоків // Енергетика та електрифікація. – 2016, №11 – 12. – С. 54 – 56. ISSN 0424 –9878 www.energo.net.ua
32. Буцьо З. Ю., Тимошик А. М. Нові ідеї і методи контролю і управління ефективністю роботи гідроенергетичних установок малої потужності // Енергетика та електрифікація. – 2017, №2. – С. 28 – 30. ISSN 0424 –9878 www.energo.net.ua
33. Білонога Ю. Л., Максисько О. Р. Вплив поверхнево-активних речовин на швидкість фільтрування // Наук. вісник ЛНУВМБ ім. С. З. Ґжицького. – 2017. – Т. 19, №80. – С. 99 – 102. ISSN 2413-5550 https://nvlvet.com.ua/index.php/journal/article/view/1071
34. Волос В. О., Ціж Б. Р., Варивода Ю. Ю., Кобернюк В. М. Рівняння неоднорідної теплопровідності і квазістатичної термопружності стосовно робочих металево-скляних вузлів у механізмах харчових виробництв // Наук. вісник ЛНУВМБ ім. С. З. Ґжицького. – 2017. – Т. 19, №80. – С. 128 – 134. ISSN 2413-5550 https://nvlvet.com.ua/index.php/journal/article/view/1071
35. Варивода Ю. Ю., Тимошик А. М., Ціж Б. Р. Управління ефективністю роботи малих гідроелектростанцій // Наук. вісник ЛНУВМБ ім. С. З. Ґжицького. – 2018. – Т. 20, №85. – С. 86 – 89. ISSN 2413-5550 https://nvlvet.com.ua/index.php/journal/article/view/1071

Статті у інших фахових виданнях України, що не мають ISSN:
1. Сенів Р.В., Волос В.О. Розвиток кооперативного молочарства Західної України в першій половині ХХ століття // Сільський господар. – 2011. – № 1 – 2. – С. 23 – 25.
2. Білонога Ю.Л. Сучасні тенденції розвитку мікро- та нанотехнологій в харчовому виробництві // Наук. вісник ЛІЕТ. – 2011. – С. 11 – 16.
3. Білонога Ю.Л., Корнієнко О.Я., Ціж Б.Р., Білонога Д.М., Варивода Ю.Ю. Інтенсифікація процесу виготовлення вершкового масла методом збивання // Збірник наук. праць Таврійського держ. агротех. ун–ту. – 2011. – Вип.11, Т.6. – С. 311–317. http://journal.tsatu.edu.ua/index.php/econ
4. Желих В.М., Ціж Б.Р., Пізнак Б.І. Оптичні характеристики полімерних сонячних коле-кторів// Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – В. 22.10 – С. 119 – 125. http://nv.nltu.edu.ua/
5. Білонога Ю.Л., Максисько О.Р., Турчин І.М. Шляхи оптимізації параметрів перемішу-вання у сучасних варильних котлах// Наук. вісник ЛІЕТ. – 2014. – № 2. – С. 16 –19.
6. Свідрак І.Г., Баранецька О.Р., Топчій В.І., Галкіна Н.С. Визначення просторових ко-ординат точок панорамного знімання// Збірник наук. праць МДПУ ім. Б. Хмельниць-кого. – м. Мелітополь, Україна. – 2014. – Вип. 2. – С. 136 – 140.

Статті в інших виданнях України:
1. Тимошик А.М. Прогресивна технологія нейтралізації сірки на вугільних електростанціях // Матеріали Міжнар. наук. конф. «Основні напрями коригування енергетичної стратегії України на період до 2030 року». – Крим, Україна, 6 – 10.09.2011 р. – С. 14 – 16.
2. Аксіментьєва О.І., Ціж Б.Р., Чохань М.І. Хромогенні явища в спряжених полімерних системах // Матер. XIII наук. конф. «Львівські хімічні читання 2011». – Львів, Україна, 29.05. – 1.06.2011. – С. 147 – 150.
3. Тимошик А.М. Продовження ресурсу основного енергообладнання, яке відпрацювало розрахунковий термін // Тези доп. Міжнар. наук. конф. «Екологічні аспекти роботи енергетики. Шляхи зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище». –Поляна, Закарпаття, Україна, 31.10 – 4.11.2011 р. – С. 29.
4. Тимошик А.М. Інтелектуальні системи контролю, моніторингу і діагностики для комплексної оцінки технічного стану і прогнозування залишкового ресурсу турбогенераторів // Матеріали Міжнар. наук. конф. «Шляхи та методи підвищення економічності та надійності роботи турбогенераторів ТЕС та АЕС, що відпрацювали парковий ресурс». – с. Славське, Україна, 14 – 18.11.2011 р. – С. 38 – 40.
5. Тимошик А.М. Інтегральні критерії оцінки зміни параметрів індивідуальної надійності турбогенераторів з вичерпаним ресурсом // Матеріали Міжнар. наук. конф. «Шляхи та методи підвищення економічності та надійності роботи турбогенераторів ТЕС та АЕС, що відпрацювали парковий ресурс». – с. Славське, Україна, 14 – 18.11.2011 р. – С. 63 – 65.
6. Тимошик А.М. Інтегральні критерії оцінки зміни параметрів індивідуальної надійності турбогенераторів з вичерпаним ресурсом // Матеріали Міжнар. наук. конф. «Шляхи та методи підвищення економічності та надійності роботи турбогенераторів ТЕС та АЕС, що відпрацювали парковий ресурс». – с. Славське, Україна, 14 – 18.11.2011 р. – С. 72 – 74.
7. Ціж Б.Р. Коротка історія виникнення і розвитку парової машини // Колосок. – 2011. – № 4, С. 4 – 9.
8. Tsizh B.R., Aksimentyeva O.I., Chokhan M.I. Thin Film Resistive Sensor of Ethanol Based on Organic Semiconductors // Тези доп. 5 міжнар. наук.-техн. конф. “Сенсорна електроніка та мікросистемні технології” (СЕМСТ-3). – Одеса, Україна, 4– 8.06.2012 – С. 76.
9. Варивода Ю.Ю., Волос В.А., Гончар Ф.М.,Сенів Р.В. Розрахунок температурних режимів у сховищах під час зберігання продовольчої сировини і готової харчової продукції // Матеріали 14 Міжнар. наук. конф. ім. акад. М. Кравчука. – Київ, Україна, 19 – 21.042012. – С. 91.
10. Варивода Ю.Ю., Волос В.А., Гончар Ф.М. Дослідження реологічних властивостей деяких харчових продуктів // Матеріали 14 Міжнар. наук. конф. ім. акад. М. Кравчука. – Київ, Україна, 19 – 21.042012. – С. 92.
11. Білонога Ю.Л. Шляхи інтенсифікації тепломасообміну в процесі варіння/ Матеріали доп. IV Всеукр. наук.-практ. конф. “Новітні тенденції у харчових технологіях та якість і безпечність продуктів”. – Львів, Україна, 5 – 6.04.2012. – С.17 – 19.
12. Турчин І.М., Білонога Ю.Л. Вплив механічної обробки на якісні показники сичужного сиру / Матеріали доп. IV Всеукр. наук.-практ. конф. “Новітні тенденції у харчових технологіях та якість і безпечність продуктів”. – Львів, Україна, 5 – 6.04.2012. – С. 80 – 83.
13. Ціж Б.Р. Використання енергії Сонця. Частина 2. // Колосок. – 2012. – № 4, С. 10 – 13.
14. Ціж Б.Р. Використання енергії Сонця. Частина 1. // Колосок. – 2012. – № 5, С. 4 – 9.
15. Ціж Б., Аксіментьєва О., Чохань М., Варивода Ю. Шляхи вдосконалення якості харчо-вої продукції// Тези доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. «Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи». – Львів, Україна, 22 – 24. 05.2013 р. – С. 257.
16. Білонога Ю., Варивода Ю., Ціж Б., Білонога Д., Максисько О. Підвищення ефективності гідромеханічних процесів в харчових, хімічних та фармацевтичних технологіях// Тези доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. «Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи». – Львів, Україна, 22 – 24. 05.2013 р. – С. 218.
17. Волос В.А., Гончар Ф. Теплотехнічний практикум для студентів стаціонарної та заочної форм навчання// Матеріали IV Міжнар. наук.-метод. конф. «Актуальні про-блеми викладання та навчання фізики у вищих освітніх закладах». – Львів, Україна, 10 – 11.10.2013. – С. 59 – 60.
18. Гончар Ф., Горіна О., Юр’єв С., Волос В.А. Методика визначення ефективності по-вторення шкільного курсу фізики у студентів першого курсу// Матеріали IV Міжнар. наук.-метод. конф. «Актуальні проблеми викладання та навчання фізики у вищих освітніх закладах». – Львів, Україна, 10 – 11.10.2013. – С. 61 – 62.
19. Tsizh B.R., Aksimentyeva O.I., Vertsimakha Ya.I., Lutsyk P.M., Chokhan M.I. The Process of Ammonia Interaction with the Polyaniline Films // Abstracts Int. Conf. «Electronic Proc-esses in Organic Materials ICEPOM-9». – Lviv, Ukraine, 20-24.05.2013. – Kiev, 2013. – P. 171-172. http://physicsworld.com/cws/event/2013/may/20/9-th-international-conference-on-electronic-processes-in-organic-materials-icepom-9
20. Білонога Ю.Л. Оптимізація параметрів псевдозрідженого шару в системі тверде тіло – рідина// Матеріали доп. V Всеукр. наук.-практ. конф. “Новітні тенденції у харчових технологіях та якість і безпечність продуктів”. – Львів, Україна, 10 – 11.04.2013. – С.14 – 19.
21. Турчин І.М., Білонога Ю.Л. Виробництво закусочного масла з рослинним наповнюва-чем // Матеріали доп. V Всеукр. наук.-практ. конф. “Новітні тенденції у харчових технологіях та якість і безпечність продуктів”. – Львів, Україна, 10 – 11.04.2013. – С. 46– 48.
22. Ціж Б.Р. Історія млинів. // Колосок. – 2014. – № 12, С. 4 – 9.
23. B. Tsizh, O. Aksimentyeva. Recovery Processes of Optical Properties of Polymer Sensor Films // Abstracts Int. Conf. «Electronic Processes in Organic and Inorganic Materials ICE-POM-10». – Lviv, Ukraine, 23 – 27. 05. 2016. – Kyiv: Nauk. Svit, 2016. – P. 191.
24. O. Aksimentyeva, B. Tsizh, M. Chokhan, D. Poliovyi, M. Olhova. Organic Sensitive Ele-ments of Gas Sensors Based on Conducting Polymer Films // Abstracts Int. Conf. «Elec-tronic Processes in Organic and Inorganic Materials ICEPOM-10». – Lviv, Ukraine, 23 – 27. 05. 2016. – Kyiv: Nauk. Svit, 2016. – P. 190.
25. Yu. Horbenko, O. Aksimentyeva, V. Bohatyrev, B.Tsizh, I.Olenych, M. Pavlyk, M. Olhova. Effect of the modified silica on the conductivity and water stability of sensor elements based on nanocomposites of conjugated polymers // Proceedings of XV Ukrainian-Polish Symposi um on Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and their Technologi-cal Applications, simultaneously with 2nd NANOBIOMAT conference Nanostructured Bio-compatible/Bioactive Materials. – Lviv, Ukraine, 12 – 15. 09. 2016. – P. 55.
26. Olenych I., Tsizh B., Aksimentyeva O., Horbenko Y. Organic-Inorganic Nano-composites for Gas Sensing // Proceedings of First Int. Sci. and Technic. Conf. «Radio Electronics & Info Communications». – Kyiv, Ukraine, 11 – 15. 09. 2016. – P. 202 – 205.
27. Білонога Ю.Л., Турчин І.М., Шевчик Х.С. Використання злакових екстрактів при виробництві молочних напоїв // Матер. доп. VІІ Всеукр. наук.-практ. конф. “Новітні тенденції у харчових технологіях та якість і безпечність продуктів”. – Львів, Україна, 16 – 17.04.2016. – С.14 – 19.
28. Янаков В.П., Максисько О.Р. Обґрунтування рівня достатньої однорідності хлібопека-рного, макаронного та кондитерського тіста. // Матер. доп. Всеукраїнська наук.-практ. конф. «Проблеми та перспективи сталого розвитку АПК півдня України». – Меліто-поль, Україна, 25 – 27.04.2016. – С.127 – 128.
29. Богдан Ціж, Андрій Тимошик, Юрій Варивода. Сонячна енергія – енергетика майбутнього // Сільський господар, 2016. – С. 16 – 18.
30. Olenych I.B., Aksimentyeva O.I., Tsizh B.R., Horbenko Yu.Yu. Gas sensing structures based on organic-inorganic nanocomposites // Abstracts Ukrainian-Polish Conf. «The prob-lems of air pollution and purification: control, monitoring, catalytic, photocata-lytic and sorption methods of treatment». – Kyiv, Ukraine, 6 – 8.11.2016. – P. 22.
31. I. Olenych, O. Aksimentyeva, B. Tsizh, Yu. Horbenko. Transport and Relaxation of Charge in Organic-Inorganic Nanocomposites // Book of Abstracts Inter. Conf. on Oxide Materials for Electronic Engineering – fabrication, properties and applications. OMMEE – 2017. – Lviv, Ukraine, 29.05. – 2.06.2017. – P. 104.
32. Dzeryn M. R., Horbenko Yu. Yu. , Tsіzh B. R. Flexible Elements of Gas Sensors Based on Conducting Polymers // Materials ХVІ Inter. Conf. on Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems. ICPTTFN – ХVІ. – Ivanо-Frankivsk, Ukraine, 15 – 20. 05. 2017. – P. 183.
33. Olenych I., Tsizh B., Aksimentyeva O., Horbenko Y. Flexible Humidity Sensor Based on PEDOT Films // Proceedings of The Second Inter. Conf. on Information and Telecommuni-cation Technologies and Radio Electronics (UkrMiCo’2017). – Odesa, Ukraine, 11 – 15. 09. 2017. – P. 1 – 4.
34. Sagan P., Aksimentyeva O., Wisz G., Tsizh B., Rudyj I., Fruginsky M., Virt I. Structure and optical properties of pentacene nanofilms obtained on glass/ITO by thermal evaporation and laser ablation method //Abstract book of V Inter. research and practice conf. «Nanotechnology and nanomaterials» (NANO-2017). – Chernivtsi, Ukraine, 21 – 24. 08. 2017. – P. 399.
35. Aksimentyeva O.I., Olenych I.B., Tsizh B.R., Horbenko Yu.Yu., Dzeryn M. R., Nanjcomposites of polianilin with modified silica // Abstract book of V Inter. research and practice conf. «Nanotechnology and nanomaterials» (NANO-2017). – Chernivtsi, Ukraine, 21 – 24. 08. 2017. – P. 178.
36. Тимошик А.М. Мікропроцесорна система оптимізації роботи гідроелектростанції // Матеріали V Наук.-практ. конф. «Сучасні методи аналізу усталених режимів електри-чних мереж та стійкості електроенергетичних систем. Новітні досягнення у проведенні тренажерної підготовки оперативно-диспетчерського персоналу». – Славсько, Україна, 13 – 17.03.2017. – С. 38.
37. Тимошик А.М., Варивода Ю.Ю. Методи і засоби діагностування технічного стану тур-богенераторів в процесі їх роботи // Науково-практична конференція «Діагноститка технічного стану електричного обладнання електростанцій, підстанцій, повітряних лі-ній та трансформаторних олив. Норматина база, проблеми та перспективи покращен-ня». – Славсько, Україна, 24 – 28.04.2017. – С. 24.
38. Olenych I., Tsizh B., Aksimentyeva O., Horbenko Y. Moisture Sensitivity of PEDOT–CNTs Composite Films on the Flexible Substrate // 2017 ІЕЕЕ Inter. Conf. of Information-telecommunication Technologies and Radio Electronics (UkrMiCo’2017) / Materials of sci-entific and technical conference. – Kyiv: Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2017. – P. 222 – 225.
39. Sagan P., Aksimentyeva O., Wisz G., Tsizh B. R., Virt I., Rudy I., Fruginsky M. The pentacene films on the glass/ITO surface: structure and optical properties // Abstracts Int. Conf. «Electronic Processes in Organic and Inorganic Materials ICEPOM-11». – Ivanо-Frankivsk, Ukraine, 21 – 25. 05. 2018. – P. 84.
40. Aksimentyeva O. I., Tsizh B. R., Sagan P., Stepura A. L. Influence of the vapors of organic solvents on the optical, electrical properties and structure of organic semiconductor films // Abstracts Int. Conf. «Electronic Processes in Organic and Inorganic Materials ICEPOM-11». – Ivanо-Frankivsk, Ukraine, 21 – 25. 05. 2018. – P. 210.
41. B. Tsizh, O. Aksimentyeva. Flexible gas sensors based on conjugated polymers// Abstracts Int. Conf. «Electronic Processes in Organic and Inorganic Materials ICEPOM-11». – Ivanо-Frankivsk, Ukraine, 21 – 25. 05. 2018. – P. 211.
42. Dzeryn M. R., Horbenko Yu. Yu., Tsizh B. R., Aksimentyeva O. I. Sensory Properties of Conjugated Polymers–Modified Silica Thin Films // Abstract Book 8 International Scientific and Technical Conference “Sensors Electronics and Microsystems Technology” (SEMST-8). – Odessa, Ukraine, 28. 05 – 1. 06. 2018. – P. 115.
43. Bohdan Tsizh, Olena Aksimentyeva. Ways to Improve the Sensitivity and Selectivity of Gas Sensors Based on Polyaniline // Proceedings of The Third Inter. Conf. on Information and Telecommunication Technologies and Radio Electronics (UkrMiCo’2018). – Odesa, Ukraine, 10 – 14. 09. 2018. – P. 1 – 4.

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru