EN   UK

 КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Logo ZTD
  Завідувач кафедри
професор,
  доктор технічних наук 
Ціж Богдан Романович

  239-26-35

  ZTD@LVET.EDU.UA

 

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

1. Патент № 26556, Україна, МПК G 03G 17/00. Фототермопластичний носій / Фітьо В. М., Ціж Б. Р., Бобицький Я. В. – Заявл. 19.06.1997; Опубл. 15.11.2000, Бюл. № 6-II.
2. Патент № 33334А, Україна, МПК А 01 К 102. Трансформний станок ТС-4 для утри-мання свиней / Кісіль Д.Т., Ціж Б. Р., Білонога Ю.Л. – Заявл. 17.05.2000; Опубл. 15.02.2001, Бюл. №1.
3. Патент № 623093А, Україна, 7С07Н19/20. Спосіб виробництва АТФ / Кравців Р.Й., Білонога Ю.Л., Занічковська Л.В. – 15.01.2004, Бюл. №1.
4. Патент № 63580, Україна, 7А61К38/00, А61К35/39. Спосіб екстракції панкреатину з підшлункової залози забійних тварин / Кравців Р.Й., Білонога Ю.Л., Занічковська Л.В. – 15.01.2004, Бюл. №1.
5. Патент № 64364, Україна, 7А61К38/00. Спосіб екстракції адренокортикотропного гор-мону/Кравців Р.Й., Білонога Ю.Л., Занічковська Л.В. –16.02.2004, Бюл. № 2.
6. Патент № 13913А, Україна, МПК 7А61К38/00, С07К1/00. Спосіб підвищення ефективності екстрагування адренокортикотропного гормону / Р.Й. Кравців, Ю.Л. Білонога, Л.В. Занічковська; - № u 200510732; заявлено 14.11.05; опубл. 17.04.06, Бюл. № 4.
7. Патент № 75715А, Україна, МПК 7А61К35/32. Спосіб екстракції хонсуриду / Р.Й. Кравців, Ю.Л. Білонога, Л.В. Занічковська - № 20040403003; заявлено 22.04.04; опубл. 15.05.06, Бюл. № 5.
8. Патент № 13519А, Україна, МПК 7А61К38/00, С07К1/00. Спосіб підвищення ефекти-вності екстрагування аденозинтрифосфорної кислоти з м’язової тканини м’яса забій-них тварин / Р.Й. Кравців, Ю.Л. Білонога, Л.В. Занічковська;- № u 200506345; заявлено 29.06.05; опубл. 17.04.06, Бюл. № 4.
9. Патент № 14491А, Україна, МПК С07К1/14, 7А61К38/22, 7А61К38/28С, С07J 75/00, С07К 14/625. Спосіб підвищення ефективності екстрагування ендокринних препаратів з органів забійних тварин, наприклад, ефективності екстрагування інсуліну / Р.Й. Кравців, Ю.Л. Білонога Л.В. Занічковська - № u 200511271; заявлено 28.11.05; опубл. 15.05.06, Бюл. № 5.
10. Патент № 75715А, Україна, МПК 7А61К35/32. Спосіб екстракції хонсуриду / Р.Й. Кравців, Ю.Л. Білонога, Л.В. Занічковська - № 20040403003; заявлено 22.04.04; опубл. 15.05.06, Бюл. № 5.
11. Патент № 75736А, Україна, МПК 7А61К35/28. Спосіб екстракції спленіну / Р.Й. Кравців, Ю.Л. Білонога, Л.В. Занічковська - № 20040503493; заявлено 11.05.04; опубл. 15.05.06, Бюл. № 5.
12. Патент № 26256, Україна, МПК 7G01N 33/02; G11B 11/00. Індикатор свіжості продук-тів тваринництва / Чохань М.І., Ціж Б.Р., Аксіментьєва О.І., Польовий Д.О. Заявл. 10.05.2007; опубл. 10.09.2007р., Бюл. № 14.
13. Патент № 24555, Україна, Спосіб виробництва фруктових кисломолочних напит-ків./Гачак Ю.Р., Варивода Ю.Ю., Білик О.Я., Матвійчук Л.Я. – 10.07.2007, Бюл. №5.
14. Патент на корисну модель № 25072, Україна. Спосіб підвищення ефективності екстра-гування спленіну із селезінки забійних тварин/ Кравців Р.Й., Білонога Ю.Л., Занічков-ська Л.В. – опубл. 10.12.2007, Бюл. № 9. – 4 с.
15. Патент № 36735, Україна, МПК А23С 19/00. Спосіб виготовлення твердого міні-сиру зба-гаченого біологічно активними речовинами. Гачак Ю.Р., Варивода Ю.Ю., Патер А.С. Опубл. 10.11.2008, Бюл. № 21. – 5 с.
16. Патент № 42080, Україна, МПК F28F 1/24; F28В 1/00. Спосіб інтенсифікації теплопередачі в системі холодоносій (вода) – стінка теплообмінника-молоко/ Кравців Р.Й. Білонога Ю.Л., Максисько О.Р., Занічковська Л.В. Ззаявл. 29.12.2008; опубл. 25.06.2009, Бюл.№12. – 5 с.
17. Патент на корисну модель № 50442, Україна, МПК А61К 35/32; А61К 38/00. Спосіб інтенсифікації екстрагування хонсуриду / Білонога Ю.Л.., Занічковська Л.В., Драчук У.Р. – Заявл. 08.12.2009; Опубл. 10.06.2010, Бюл. № 11.
18. Патент на корисну модель № 62700, Україна, МПК G01N 33/02; G11B 11/00. Тонкоплівковий резистивний сенсор етанолу / Ціж Б.Р., Аксіментьєва О.І., Чохань М.І. – Заявл. 14.02.2011; Опубл. 12.09.2011, Бюл. № 17.
19. Патент на корисну модель № 65401, Україна, МПК G01N 33/02; G11B 11/00. Сенсор візуального контролю вмісту аміаку/ Аксіментьєва О.І., Ціж Б.Р., Чохань М.І., Євчук О.М. – Заявл. 11.04.2011; Опубл. 12.12.2011, Бюл. № 23.
20. Патент на корисну модель № 65510, Україна, МПК F28F 1/30; F28B 1/00. Спосіб інтенсифікації теплопередачі в системі холодоносії (вода) – стінка теплообмінника – молоко/ Білонога Ю.Л., Максисько О.Р., Драчук У.Р., Занічковська Л.В. – Заявл. 04.05.2011; Опубл. 12.12.2011, Бюл. № 23.
21. Патент на корисну модель № 66861, Україна, МПК А61К 35/48; А61К 38/00. Спосіб виробництва ронідази/ Білонога Ю.Л., Драчук У.Р., Максисько О.Р., Занічковська Л.В. – Заявл. 3.06.2011; Опубл. 25.01.2012, Бюл. № 2.
22. Патент на корисну модель № 70437 Спосіб інтегрального контролю технічного стану статора синхронних турбогенераторів / Тимошик А.М., Варивода Ю.Ю. – Заявл. 26.01.2012; Опубл. 11.06.2012, Бюл. № 11.
23. Патент на корисну модель № 75165, Україна, МПК F03B 13/10; F03B 17/00. Горизон-тальна гідроенергетична установка./ Тимошик А.М., Ціж Б.Р., Чохань М.І. – Заявл. 24.04.2012; Опубл. 26.11.2012, Бюл. № 22.
24. Патент на корисну модель № 82149, Україна, МПК H02K 16/00. Вертикальна гідроенергетична установка./ Тимошик А.М., Варивода Ю.Ю., Ціж Б.Р., Красова А.О. – Заявл. 08.01.2013; Опубл. 25.07.2013, Бюл. № 14.
25. Патент на корисну модель № 91232, Україна, МПК Н02К 16/00; F03D 5/00; F03B 17/00. Гідро-вітроенергетична установка./ Тимошик А.М., Тимошик І.А. – Заявл. 29.01.2014; Опубл. 25.06.2014, Бюл. № 12.
26. Патент на корисну модель № 103496, Україна, МПК G02В 1/00; G01N 21/00. Спосіб виготовлення чутливих елементів оптичних сенсорів аміаку./ Ціж Б.Р., Аксіментьєва О.І., Чохань М.І., Горбенко Ю.Ю.– Заявл. 2.03.2015; Опубл. 25.12.2015, Бюл. № 24.
27. Патент на корисну модель № 112630, Україна, МПК H02K 19/00; H02K 44/08; F03B 13/10. Гідроенергетична установка / Варивода Ю. Ю., Тимошик А.М., Ціж Б. Р. – За-явл. 09.06.2016; Опубл. 26.12.2016, Бюл. № 24.
28. Патент на корисну модель № 115618, Україна, МПК G01N 21/00; G01N 33/02. Ревер-сивний оптичний газовий сенсор / Ціж Б. Р., Чохань М. І. , Ольхова М. Р. – Заявл. 13.10.2016; Опубл. 25.04.2017, Бюл. № 8.
29. Патент на корисну модель № 115625, Україна, МПК G02B 1/00; G01N 21/00. Спосіб відновлення характеристик сенсора аміаку на основі поліаніліну / Ціж Б. Р., Аксіментьєва О. І., Чохань М. І., Ольхова М. Р. – Заявл. 17.10.2016; Опубл. 25.04.2017, Бюл. № 8.
30. Заявка на патент України № u201707820 від 25.07.2017. Спосіб виготовлення чутливих елементів сенсорів на основі поліаміноаренів / Горбенко Ю. Ю., Дзерин М. Р., Ціж Б. Р., Аксіментьєва О. І.
31. Заявка на патент України № u201805851 від 25.05.2018р., Спосіб підвищення чутливості оптичного газового сенсора аміаку / Ціж Б. Р., Аксіментьєва О. І., Чохань М. І.

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru