EN   UK

 КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Logo ZTD
  Завідувач кафедри
професор,
  доктор технічних наук 
Ціж Богдан Романович

  239-26-35

  ZTD@LVET.EDU.UA

 

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

Наукова робота кафедри спрямована на розроблення та впровадження інженерно-технічних рішень в обладнання та процеси переробних галузей. Визначальним науковим напрямком кафедри є розроблення, дослідження та вдосконалення енергоекологозберіга-ючих технологічних процесів, матеріалів, вузлів і деталей технологічного обладнання пе-реробних галузей за такими розділами
1. Інтенсифікація та оптимізація гідромеханічних і дифузійних процесів харчової, хіміч-ної та фармацевтичної промисловості шляхом використання поверхнево-активних ре-човин.
2. Розроблення та дослідження тонкоплівкових газо- та фоточутливих структур для пере-творюючих пристроїв електронної техніки.
3. Дослідження застосування пружно-пластичних матеріалів у вузлах технологічного об-ладнання харчової і переробної промисловості.
4. Інформаційне забезпечення надійної експлуатації технологічних систем з вичерпаним ресурсом, зокрема аналіз технологічного обладнання та дослідження процесів його старіння.

За останні 7 років співробітники кафедри брали участь у виконанні двох кафедральних науково- дослідних робіт
1. Розробка і вдосконалення енергоефективних та екологічних матеріалів і технологій для харчової та переробної галузей. (2011 – 2015 рр.)
№ ДР 0112u000763.
2. Розроблення та оптимізація енергоефективних та екобезпечних технологій і матеріалів із відповідним метрологічним забезпеченням. (2016 – 2020 рр.)
№ ДР0116u004276.
Викладочі кафедри взяли участь у виконанні двох наукових проектах, фінансованих Міністерством освіти і науки України
1. «Розроблення нових сенсорних середовищ для аналізу газів у харчовій і переробній промисловості» (2016 – 2017 рр.) № ДР 0116u004740.
2. «Розроблення органо-неорганічних тонкоплівкових реверсивних структур для багатофункціональних газових сенсорів» (2018 – 2019 рр.) № ДР 0118u003496.
За роки існування кафедри її співробітники захистили 3 докторські та 2 кандидатські дисертації.

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru