EN   UA

 

КАФЕДРА НОРМАЛЬНОЇ 
ТА ПАТОЛОГІЧНОЇ ФІЗІОЛОГІЇ ІМЕНІ С. В. СТОЯНОВСЬКОГО

  

 
 fb     іnstagram    telegram     e mail

1
Сучасний ринок праці вимагає від студента закладу вищої освіти вміння використовувати набуті теоретичні знання. Фахова компетентність, якої набуває здобувач освіти, тобто – здатність успішно виконувати професійні завдання й обов'язки тієї посади, на яку людина претендує, є наслідком професійного зростання особистості майбутнього фахівця та розвитку його професійних здібностей. Саме тому невід’ємним компонентом професійної підготовки компетентного фахівця є навчальна практика, що спонукає здобувачів до пізнання практичного процесу, підвищує рівень засвоєння матеріалу.

Детальніше: Від теорії до практики: особливості навчальної практика на кафедрі нормальної та патологічної...

1

У рамках підвищення кваліфікації на кафедрі нормальної та патологічної фізіології імені С.В. Стояновського, доцент кафедри внутрішньої патології, акушерства, хірургії і фізіології Поліського національного університету Дубовий Анатолій Андрійович прочитав лекцію з патофізіології для студентів ІІІ курсу ветеринарного факультету. Лекція відбулася в рамках вивчення навчальної дисципліни «Ветеринарна патофізіологія» для підготовки здобувачів другого рівня вищої освіти за спеціальністю 211 – «Ветеринарна медицина» галузі знань 21 – «Ветеринарія».

Детальніше: Розлади, що виникають за патофізіології ендокринної і нервової системи