EN   UA

 

КАФЕДРА НОРМАЛЬНОЇ 
ТА ПАТОЛОГІЧНОЇ ФІЗІОЛОГІЇ ІМЕНІ С. В. СТОЯНОВСЬКОГО

  

 
 fb     іnstagram    telegram     e mail

1f

Діяльність Малої академії наук України спрямована на виявлення, розвиток і підтримку обдарованих, здібних до науки дітей. Вже традиційно на базі кафедри нормальної та патологічної фізіології імені С. В. Стояновського Львівського національного університету ветеринарної медицини імені С. З. Гжицького, за сприяння Львівського територіального відділення МАН України КЗ ЛОР «Львівська обласна мала академія наук учнівської молоді», розпочав навчальний рік учнівський науковий гурток «Основи ветеринарної медицини». Практичні занятя для учнів шкіл нашого міста та області, яких об’єднує бажання розвиватися майбутній фах – ветеринарна медицина, веде доцентка Коломієць І. А.

Детальніше: Учнівський науковий гурток «Основи ветеринарної медицини»

1 1
Практична підготовка студентів є надзвичайно важливою складової їх навчання. На факультеті ветеринарної медицини для поліпшення рівня практичної підготовки здобувачів вищої освіти, окрім навчальних і виробничих практик, широко застосовують виїзні заняття, під час яких студенти мають змогу у виробничих умовах виконувати завдання передбачені навчальною програмою та отримувати навики необхідні для подальшої професійної діяльності. В межах програми дисципліни «Ветеринарна патофізіологія» для студентів ІІІ курсу факультету ветеринарної медицини було проведено виїзне лабораторне заняття, на базі Інституту біології тварин НААН, в.о.завідувачем кафедри нормальної та патологічної фізіології, д.вет.н. Іриною Ковальчук та доцентом, к.вет.н. Колотницьким В.А.

Детальніше: Досвід від стейкхолдерів: виїзне лабораторне заняття здобувачів спеціальності 211 «Ветеринарна...