EN   UA

 

КАФЕДРА НОРМАЛЬНОЇ 
ТА ПАТОЛОГІЧНОЇ ФІЗІОЛОГІЇ ІМЕНІ С. В. СТОЯНОВСЬКОГО

  

 
 fb     іnstagram    telegram     e mail

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

Одним із активних методів навчання є гостьова лекція, що спонукає здобувачів до активної розумової діяльності, творчого процесу, підвищує рівень засвоєння матеріалу. Проведення відкритих гостьових лекцій є важливим інструментом для підвищення якості підготовки здобувачів освіти. Особливо цінними є такі заходи, коли їх проводять лектори, які можуть поділитися не тільки теоретичними знаннями, але й корисними практичними порадами.

Кафедрою нормальної та патологічної фізіології імені С. В. Стояновського для студентів ІІІ курсу факультету ветеринарної медицини було організовано гостьову лекцію на тему: «Фізіологія вищої нервової діяльності», у рамках вивчення навчальної дисципліни «Нейрофізіологія з основами зоопсихології» для підготовки здобувачів другого рівня вищої освіти за спеціальністю 211 – «Ветеринарна медицина» галузі знань 21 – «Ветеринарія». Науково насичений та корисний матеріал представив Карповський Валентин Іванович, доктор ветеринарних наук, професор, академік Національної академії наук вищої освіти України, лауреат премії ім. С. З. Ґжицького, заслужений науково-педагогічний працівник Національного університету біоресурсів і природокористування України.

1

Валентин Іванович більше 30 років займається вивченням індивідуальних особливостей коркових процесів у сільськогосподарських тварин та їх впливом на функції різних систем організму, обмінні процеси. На кафедрі біохімії і фізіології тварин імені академіка М.Ф. Гулого НУБіП України професором створена і успішно функціонує наукова школа.

2

Під керівництвом Валентина Івановича розроблено експрес-методику вивчення умовно-рефлекторної діяльності та встановлення типологічних особливостей вищої нервової діяльності тварин у виробничих умовах. Таким дослідженням на кафедрі приділяється все більше уваги, оскільки відкриваються можливості для вивчення методів підвищення продуктивності та резистентності з врахуванням індивідуальних особливостей організму кожної тварини.

3

Під час лекції професор акцентував увагу на рухово-захисній методиці за вивчення вищої нервової діяльності у тварин, вплив типологічних особливостей вищої нервової діяльності на продуктивність та адаптацію організму до різних подразників. Окремо виділив значення динамічного стереотипу, інстинктів та емоцій у тварин, розповів про сон та гіпноз, а також зазначив, що сила, врівноваженість і рухливість коркових процесів в організмі тварин впливають на тонус автономної нервової системи, а ступінь такого впливу змінюється внаслідок дії подразників.

4

Гостьову лекцію проведено з використання платформи Zoom. Навчальний матеріал доповнювався цікавою, змістовною мультимедійною презентацією, що сприяє формуванню необхідних фахових компетентностей для майбутньої професійної діяльності за обраною спеціальністю здобувачів вищої освіти.

5

6

Лектор розкрив зміст кожного питання теми, а мультимедійна презентація посилила зрозумілість, логічність і повноту викладення матеріалу лекції. Ця форма навчання забезпечить здобувачам вищої освіти можливість безпосереднього спілкування з фахівцями та отримання нових знань за допомогою інформаційних ресурсів.

Дякуємо професору Карповському Валентину Івановичу за виділений час, практичний досвід, надзвичайно цікаву, неординарну, фахову лекцію, яку із задоволенням слухали наші студенти і отримали нові знання. Проведення таких гостьових лекцій стане гарною традицією співробітництва між закладами вищої освіти та забезпечуватиме формування професійних компетентностей здобувачів.

Ірина КОВАЛЬЧУК
Ірина КОЛОМІЄЦЬ

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru