EN   UA

Logo01213 КАФЕДРА НОРМАЛЬНОЇ ТА ПАТОЛОГІЧНОЇ МОРФОЛОГІЇ І СУДОВОЇ ВЕТЕРИНАРІЇ

Завідувач кафедри, професор, доктор ветеринарних наук Жила Микола Іванович

Контакти:
e-mail: pathology@lvet.edu.ua

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

На кафедрі кафедри нормальної та патологічної морфології і судової ветеринарії проводяться заняття з наступних дисциплін:
Відділ патологічної анатомії
- біологія та морфологія екзотичних тварин, зоопаркових тварин і декоративної птиці (2 курс ФВМ);
- патологічна анатомія та розтин (3-4 курс ФВМ);
- порівняльна морфологія, спеціальна патоморфологія і судова ветеринарна медицина (магістри 1-го курсу ФВМ);
- спеціальна патоморфологія, патрозтин і судова експертиза за хвороб собак і котів (магістри 2-го курсу ФВМ);
- патоморфологічна дфагностика захворювань інфекційної та незаразної патології ВРХ, овець і кіз (магістри 2-го курсу ФВМ);
- основи розведення, генетика і дієтетика дрібних тварин (магістри 2-го курсу ФВМ);
- патоморфологічна діагностика хвороб птахів (магістри 2-го курсу ФВМ);
- морфологічна діагностика хвороб тварин (магістри 2-го курсу ФВМ);
- судово-ветеринарна експертиза (магістри 1-го курсу ВГЕП );
- біологія та морфологія екзотичних тварин (2 курс ФВМ СП);
- патологічна анатомія та розтин (3 курс ФВМ СП);
- патологічна анатомія та розтин (секційний курс 3курс ФВМ СП);

Відділ гістології:
-цитологія, гістологія та ембріологія (магістри 1 та 2 –й курс ФВМ);
-цитологія, гістологія та ембріологія (бакалаври 1 курс ФВМ СП);
-цитологія, гістологія та ембріологія (магістри 1 та 2 –й курс ВГЕП);
-морфологія с/г тварин (бакалаври 1 курс БТФ);
-гістологія водних тварин (бакалаври 2 курс БТФ)

- методична робота
1. «Методичні рекомендаціі по застосуванню ветеринарного препарату біотон» - Львів, - 2017, - 22 с.// І.Я. Коцюмбас, М.І. Жила, Н.Е. Лісова, М.І. Шкіль, Ю.С.Стронський і ін.
2. Методичні вказівки для проведення навчальної практики з дисципліни Патологічна анатомія і розтин для студентів 4 курсу ФВМ / Г.І. Коцюмбас, Ю.С. Стронський, Є.П. Хміль, М.І. Шкіль, Р.С. Данкович, В.М. Лемішевський. // Львів – 2017.
3. Методичні рекомендації по орнітобактеріозу птиці.- Львів

- посібники з лабораторних робіт
1. Навчально-методичний посібник. Засоби визначення рівня підготовки студентів з загальної патологічної анатомії (для самостійноїх роботи студентів ФВМ з навчальної дисципліни «Патологічна анатомія») // Коцюмбас Г.І., Урбанович П.П., Шкіль М.І., Хміль Є.П., Жила М.І., Стронський Ю.С., Данкович Ю.С. (частина 1).Львів, - 2009, -146с.
2. Навчально-методичний посібник. Визначення рівня професійної підготовки студентів ФВМ з навчальної дисципліни «Патологічна анатомія» за кредитно-модульної системи організації навчального процесу (частина 2)// Коцюмбас Г.І., Урбанович П.П., Шкіль М.І., Хміль Є.П., Жила М.І., Стронський Ю.С., Данкович Ю.С. (частина 1).Львів, - 2009, -150с.

На кафедрі розроблені навчально- методичні картки до лабораторних занять згідно навчальних планів та робочих програм
- контрольні, семінарські тести і завдання
На лабораторних заняттях використовуються:
- програмований контроль самостійної підготовки студентів зща допомогою контрольно-навчального пристрою та індивідуальної тест-програми;
- контрольне письмове опитування;
- професійні та діагностично-ситуаційні завдання з урахуванням макроскопічних і мікроскопічних описів окремих патологічних процесів в органах та тканинах.
- тестове контрольне опитування.

- програмні підручники, конспекти лекцій
Програмні підручники:
1. Патологічна анатомія тварин. Навчальний посібник / Урбанович П.П., Потоцький М.К., Зон Г.А.,.,Борисевич Б.В., Папченко І.В., Кривутенко О.І., Коцюмбас Г.І., Хміль Є.П., Шкіль М.І., Жила М.І.,Лукашик Г.В., Омеляненко М.М., Стронський Ю.С., Данкович Р.С. //Київ: Ветінформ, 2008. – 880с. Гриф МАП.
2. Патологічна фізіологія і патологічна анатомія. Підручник /Мазуркевич А.Й., Урбанович П.П., Василик Н.С., Данілов В.Б., Данкович Р.С., Жила М.І., Карповський В.І., Коцюмбас Г.І., Куц Н.В., Малюк М.О., Стояновський В.Г., Стронський Ю.С., Шкіль М.І. Київ, 2008. – 325с. Гриф МАП.


На лекційних заняттях педагогічним складом кафедри використовується навчально-методична карта лекцій

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru