EN   UA

1uy

КАФЕДРА МІКРОБІОЛОГІЇ ТА ВІРУСОЛОГІЇ

Завідувач кафедридоцент, кандидат ветеринарних наук, професор університету Калініна Ольга Сергіївна

контакти:
Телефон: 239-26-61
е-mail: microbiology@lvet.edu.ua

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

Кафедра мікробіології та вірусології

У 1881 році у Львові була відкрита Цісарсько-королівська ветеринарна школа та школа кування коней разом із клінікою-стаціонаром для тварин. У 1884 році у Ветеринарній школі почав свою науково-викладацьку діяльність відомий професор, піонер і пропагандист ветеринарної мікробіології Йосиф Шпільман (1855–1920). У той час мікробіологія та імунологія інтенсивно розвивалися завдяки впровадженню нових методів досліджень патогенних мікроорганізмів. Науковий ріст Й. Шпільмана проходив у лабораторії всесвітньо відомого мікробіолога Роберта Коха. Великий науковий досвід із практичної бактеріології Й. Шпільмана зацікавив засновників Ветеринарної школи під час формування викладацького складу. У 1884 році тут збільшується кількість кафедр, і Йосиф Шпільман починає викладати бактеріологію, фізіологію та фармакологію, а також одночасно очолює кафедру клінічних ветеринарних хвороб. 31 грудня 1896 року Ветеринарна школа перейменована у Ветеринарну академію з усіма правами і привілеями вищого навчального закладу. У 1906 році у Ветеринарній академії була заснована кафедра бактеріології, яку очолив професор Й. Шпільман. З 1909 року він був завідувачем кафедр бактеріології, епізоотології та гігієни. Від 1921 року до осені 1939 року кафедрою завідували відомі бактеріологи, професори Здіслав Штейзинг, Станіслав Леґежинський, Едмунд Микуляшек, а з 1944 по 1958 рік – професор Зарубкінський В.С. Після його смерті обов’язки завідувача кафедри у 1958–1961 роках виконувала доцент Самодєлкіна О. М.

01З 1961 по 1977 рік кафедру мікробіології очолював доктор ветеринарних наук, професор Андрієвський Іван Іванович (1900–1987). Народився 27 жовтня 1900 року в селі Мала Рибиця Миропільського району на Сумщині в родині священника. У 1921–1926 роках навчався в Харківському, а в 1927 році – в Донському ветеринарному інституті (Новочеркаськ). Після закінчення навчання працював ветлікарем-практиком на Закавказзі, де очолював експедицію для боротьби з чумою великої рогатої худоби. За ліквідацію цієї небезпечної хвороби в 1928 році отримав урядову нагороду – персональну грамоту та іменний золотий годинник. Згодом обіймав високі посади за спеціальністю у Самарі та Нижньому Новгороді.

У 1934 році закінчив Заочний інститут іноземних мов у Москві. За невдалий переклад відбував покарання в сталінських таборах. На початку Другої світової війни був відправлений у штрафбат, воював на кількох фронтах і був тяжко поранений у багнетовій атаці під Кеніґсбергом. Після одужання був скерований у ветеринарну службу армії, де дослужився до чину підполковника. Нагороджений 4 орденами і 7 медалями. Перед призначенням до Львова працював у Новочеркаському ветеринарному інституті, в якому захистив кандидатську (1946) і докторську (1955) дисертації. Там був завідувачем кафедри патанатомії і деканом ветеринарного факультету.

У 1961–1977 роках професор Андрієвський І. І. завідував кафедрою мікробіології Львівського зооветеринарного інституту. Займався вивченням біологічних властивостей лістерій, еризипелотриксів і мікобактерій туберкульозу за різних умов існування, досліджував проблему виживання їх у навколишньому середовищі. Його улюбленою тезою були слова: «Все росте». Його публікації в різних наукових виданнях завжди викликали жваві дискусії. У творчому доробку професора Андрієвського І. І. понад 50 наукових праць. Під його керівництвом захищено 8 кандидатських дисертацій.

У 1973–1991 роках кафедра мікробіології була об’єднана з кафедрою ветеринарно-санітарної експертизи і радіобіології, а з 1991 року відділена в окрему кафедру мікробіології та вірусології.

02З 1977 по 2002 рік кафедрою керував кандидат ветеринарних наук, доцент Івасик Богдан Дмитрович (1929–2002). Народився 29 березня 1929 року в селі Бушковичі Перемишльського повіту Ряшівського воєводства Польщі у селянській родині. У 1941 році закінчив народну школу в Перемишлі, у 1941–1945 роках навчався в Ярославській гімназії. У 1945 році разом із родиною був переселений у село Козельники Винниківського району Львівської області.

У 1947–1952 роках навчався у Львівському ветеринарно-зоотехнічному інституті за спеціальністю «Ветеринарія». 9 років працював на виробництві: спочатку – завідувачем Давидівської зооветеринарної дільниці, потім – лікарем-епізоотологом Золочівської міжрайонної ветеринарної бактеріологічної лабораторії і 5 років – директором Перемишлянської міжрайонної ветеринарної бактеріологічної лабораторії.

У 1959–1961 роках навчався в аспірантурі на кафедрі фармакології під керівництвом професора Сковронського В. А. У 1964 році захистив кандидатську дисертацію з теми «Деякі біохімічні показники крові сільськогосподарських тварин при експериментальному отруєнні фтором і лікуванні кальцій-хлоридом з магнієм».

Після закінчення аспірантури вся діяльність Б. Д. Івасика пов’язана з кафедрою мікробіології та вірусології: у 1961–1963 роках – асистент, з 1964 року – доцент, у 1977–2002 роках – завідувач кафедри. Співавтор понад 120 наукових і навчально-методичних праць. Головний напрям наукової роботи – дослідження впливу екологічних факторів на патогенність мікобактерій туберкульозу. Вивчав також етіологію респіраторно-кишкових захворювань молодняку великої рогатої худоби та властивості окремих штамів молочнокислих бактерій для виготовлення заквасок.

Поряд із сумлінною педагогічною та науковою роботою, постійно займався громадською діяльністю. Ще в студентські роки проявив себе як висококваліфікований футболіст. Багато років був головою клубної ради інституту, учасником чоловічого хору викладачів «Дзвін», активно підтримував художню самодіяльність студентів.

Значний внесок у здобутки кафедри зробили доценти Толстова Анна Григорівна, Якимчук Євген Федорович, Яцканич Михайло Михайлович, Миколайчук Олександр Іванович. Наукова діяльність Толстової А. Г., Якимчука Є. Ф. і Яцканича
М. М. була присвячена удосконаленням методів лабораторної діагностики туберкульозу великої рогатої худоби. Миколайчук О. І. займався виділенням і дослідженням властивостей чистих культур молочнокислих бактерій для виготовлення заквасок.

03

Кафедра мікробіології та вірусології. 

Перший ряд (зліва направо): Толстова А. Г., Івасик Б. Д.

Другий ряд: Якимчук Є. Ф., Яцканич М. М.

У 2002–2009 роках кафедрою завідував професор Захарів О. Я., у 2010–2015 роках – доцент Турко І. Б., у 2015–2017 роках – доцент Семанюк В. І., у 2017–2018 роках – старший викладач Куляба О. В. У цей період на кафедрі працювали: асистент, кандидат ветеринарних наук Левківська Н. Д., асистенти Огура О. В. і Олійник Г. М., старший лаборант Крусієр І.А.

04З липня 2018 року завідувачем кафедри стала кандидат ветеринарних наук, доцент, професор університету Калініна Ольга Сергіївна. Народилася 17 лютого 1955 року в місті Львові. У 1972–1977 роках навчалася у Львівському зооветеринарному інституті. Після закінчення інституту працювала два роки старшим лаборантом кафедри мікробіології та ветсанекспертизи. У 1979–1982 роках навчалася в аспірантурі на кафедрі вірусології Московської ветеринарної академії імені К. І. Скрябіна під керівництвом академіка ВАСГНІЛ Сюріна В. М. У 1983 році захистила кандидатську дисертацію з теми «Експериментальні дослідження антигенної та імуногенної активності інактивованої вакцини проти вірусної діареї великої рогатої худоби» за спеціальністю 16.00.03 – ветеринарна мікробіологія, вірусологія, епізоотологія та мікологія. З 1983 року працює на кафедрі мікробіології та вірусології асистентом, з 1991 року – старшим викладачем, з 1998 року – доцентом, з 2018 року – завідувачем кафедри. Співавтор понад 220 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі 4 підручників (1 – із грифом МАП України), 5 навчальних посібників (2 – з грифами МАП і МОН України), 3 типових програм із ветеринарної вірусології, 11 науково-методичних рекомендацій, 38 статей у фахових виданнях України, 2 технічних умов, 10 Державних стандартів України. Сфера наукових інтересів: асоційовані респіраторно-кишкові інфекції тварин.

У 2022–2023 навчальному році на кафедрі мікробіології та вірусології підготовку фахівців забезпечують один професор, 10 доцентів і 5 асистентів. Також є старший лаборант і 6 аспірантів (1 – за сумісництвом асистент, 2 – за сумісництвом лаборанти навчально-дослідної лабораторії).

Пеленьо Руслан Андрійович, доктор ветеринарних наук, професор, народився 30 січня 1979 року в селі Цеперів Кам’янка-Бузького району Львівської області. У 2001 році з відзнакою закінчив Львівську державну академію ветеринарної медицини імені С. З. Ґжицького. З 2001 по 2004 рік навчався в аспірантурі на кафедрі мікробіології та вірусології. Під керівництвом професора Захаріва О. Я. у 2008 році захистив дисертацію з теми «Фізіологічний стан організму корів після згодовування грибниці PLEUROTUS OSTREATUS» і здобув науковий ступінь кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин. Після завершення навчання в аспірантурі прийнятий на посаду асистента кафедри мікробіології та вірусології. З 2008 по 2011 рік працював доцентом цієї ж кафедри. У 2011 році на конкурсній основі обраний на посаду декана факультету заочної освіти, який на вимогу часу в 2014 році було реорганізовано у факультет заочної та післядипломної освіти, у 2016 році – у факультет ветеринарної гігієни, екології та права і в 2021 році – у факультет громадського розвитку та здоров’я. Працюючи на посаді декана факультету і доцента кафедри мікробіології та вірусології за консультування член-кореспондента НААН, Заслуженого діяча науки і техніки України, професора Стибеля В. В. у 2019 році захистив дисертацію з теми «Мікробіоценоз кишечника та імунний статус поросят за нематодозно-протозоозної інвазії і хіміопрофілактики» та здобув науковий ступень доктора ветеринарних наук за спеціальностями: 16.0011 – паразитологія і 16.00.03 – ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія. У 2020 році рішенням Вченої ради ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького присвоєно вчене звання професора кафедри мікробіології та вірусології. Співавтор понад 160 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі 5 навчальних посібників з грифом (4 – з грифом МОН України, 1 – з грифом МАП України), 55 статей – у фахових виданнях України, 7 статей – у виданнях, що індексуються в міжнародних наукометричних базах даних Web of Science і Scopus, 6 патентів на корисну модель, 4 Технічних умов, 24 Державних стандартів України. Сфера наукових інтересів: мікробіоценоз організму тварин, виробничих потужностей та довкілля.

Семанюк Володимир Іванович, кандидат біологічних наук, доцент, професор університету. Народився 3 серпня 1954 року в місті Бучачі Тернопільської області. У 1973 році закінчив Бучацький радгосп-технікум, у 1978 році – Львівський зооветеринарний інститут. У 1978–1982 роках працював ветеринарним лікарем. З 1982 року – лаборант лабораторії біології клітини при кафедрі фізіології сільськогосподарських тварин ЛЗВІ і здобувач наукового ступеня кандидата наук, з 1984 року – молодший науковий співробітник лабораторії. У 1985 – 1990 роках – голова профкому студентів інституту і за сумісництвом – асистент кафедри мікробіології та ветсанекспертизи. У 1990 році під керівництвом професора Стояновського С. В. захистив кандидатську дисертацію з теми «Вплив піридоксину гідрохлориду на показники газоенергетичного і ліпідного обмінів у бичків в онтогенезі» за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія - людини і тварин. З 2002 року – доцент кафедри мікробіології та вірусології. Співавтор понад 270 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі 2 – з грифом МОН України, 5 – з грифом МАП України,
2 патентів на корисну модель, технічних умов, 10 Державних стандартів України. Сфера наукових інтересів: санітарно-мікробіологічний контроль тваринницької і рослинної сировини та харчових продуктів/

Турко Ігор Богданович, кандидат біологічних наук, доцент, народився 7 серпня 1960 року в місті Львові. У 1982 році закінчив Львівський зооветеринарний інститут. У 1984–1986 роках навчався в аспірантурі на кафедрі неорганічної, органічної та біологічної хімії під керівництвом академіка ВАСГНІЛ та УААН Палфія Ф. Ю. У 1987 році захистив кандидатську дисертацію з теми «Динаміка білків сироватки крові корів залежно від фізіологічного стану та продуктивності» за спеціальністю 03.00.04 – біохімія. У 1987–1996 роках – асистент, у 1996–1998 роках – старший викладач, з 1998 року – доцент кафедри мікробіології та вірусології. У 1996–2004 роках був заступником голови Міжнародної асоціації «Українсько-австрійський аграрний центр», у 2000–2002 роках – заступником голови Львівського відділення Української державної інноваційної компанії. З 2015 року – перший проректор університету. Співавтор понад 200 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі 4 – з грифом МАП України, монографії, 2 статей у виданнях, що індексуються в міжнародній наукометричній базі даних Web of Science, технічних умов, 52 Державних стандартів України. Сфера наукових інтересів: імунологічна реактивність організму тварин, мікробіоценози біологічних систем.

Бенч Оксана Орестівна, кандидат ветеринарних наук, доцент, народилася 28 грудня 1973 року в місті Львові. У 1996 році закінчила Львівську академію ветеринарної медицини імені С. З. Гжицького. У 1996–1999 роках навчалася в аспірантурі на кафедрі мікробіології та вірусології під керівництвом академіка УААН Романенка В. П. У 2003 році захистила кандидатську дисертацію з теми «Властивості Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis, Mycobacterium avium, виділених трансоваріально від курей» за спеціальністю 16.00.03 – ветеринарна мікробіологія та вірусологія. У 2000–2004 роках – асистент, у 2004–2008 роках – старший викладач, з 2009 року – доцент кафедри мікробіології та вірусології. Співавтор понад 60 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі 10 Державних стандартів України. Сфера наукових інтересів: мікобактеріози птиці.

Куляба Орест Володимирович, кандидат ветеринарних наук, доцент, народився
30 березня 1968 року в місті Львові. У 1992 році закінчив Львівський зооветеринарний інститут. У 1992–1993 роках – старший лаборант лабораторії антигельмінтних та протипаразитарних препаратів ДНДКІ, у 1993–1996 роках – аспірант кафедри мікробіології та вірусології, з 1996 року – асистент, з 2015 року – старший викладач, з 2020 року – доцент кафедри мікробіології та вірусології. У 2016 році під керівництвом професора Стибеля В. В. захистив кандидатську дисертацію з теми «Патогенетичні особливості фасціольозу у корів, сенсибілізованих мікобактеріями» за спеціальністю 16.00.11 – паразитологія. Співавтор близько 70 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі монографії, 4 статей у виданнях, що індексуються в міжнародній наукометричній базі даних Web of Science,
2 патентів на корисну модель, технічних умов, 5 Державних стандартів України. Сфера наукових інтересів: мікробіоценози і паразитоценози великої рогатої худоби.

Семанюк Назарій Володимирович, кандидат ветеринарних наук, доцент, народився 18 березня 1980 року в місті Львові. У 2002 році закінчив Львівську національну академію ветеринарної медицини імені С. З. Гжицького. У 2004–2005 роках – провідний епізоотолог Тернопільської державної обласної лабораторії ветеринарної медицини. У 2009–2012 роках навчався в аспірантурі на кафедрі хірургії під керівництвом професорки Хомин Н. М. У 2015 році захистив кандидатську дисертацію з теми «Роль асоціацій мікроорганізмів зубної бляшки в розвитку хронічного катарального гінгівіту у собак» за спеціальністю 16.00.03 – ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія. З 2013 року – асистент, з 2017 року – старший викладач, з 2019 року – доцент кафедри мікробіології та вірусології. Співавтор близько 50 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі 2 статей у виданнях, що індексуються в міжнародних наукометричних базах даних Web of Science і Scopus, 3 патентів на корисну модель, технічних умов. Сфера наукових інтересів: нозокоміальні та опортуністичні інфекції.

Турко Яромир Ігорович, кандидат ветеринарних наук, доцент, народився 13 січня 1990 року в місті Львові. У 2013 році закінчив Львівську національну академію ветеринарної медицини імені С.З. Ґжицького. У 2014–2017 роках навчався в аспірантурі на кафедрі мікробіології та вірусології під керівництвом члена-кореспондента НААН України Ушкалова В. О. У 2019 році захистив кандидатську дисертацію з теми «Мікробіоценоз сліпої кишки та імунний статус курей-несучок і розробка способу їх корекції» за спеціальністю 16.00.03 – ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія. З 2015 року працює асистентом, з 2020 року – старшим викладачем, з 2022 року – доцентом кафедри мікробіології та вірусології. Співавтор
32 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі 2 статей у виданнях, що індексуються в міжнародній наукометричній базі даних Web of Science, патенту на корисну модель, технічних умов. Сфера наукових інтересів: мікробіоценози курей-несучок.

Верхолюк Микола Михайлович, доктор філософії, доцент, народився 7 грудня 1991 року в селі Поздимир Радехівського району Львівської області. У 2016 році закінчив Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені
С. З. Ґжицького. У 2016–2020 роках навчався в аспірантурі на кафедрі гігієни, санітарії та загальної ветеринарної профілактики під керівництвом професора Пеленя Р. А. У 2020 році перший в Україні захистив дисертацію на здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 21 «Ветеринарна медицина» спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» на тему «Санітарно-гігієнічне обґрунтування розробки та застосування засобу на основі ортофосфатної кислоти із полігексаметиленгуанідином для обробки доїльного обладнання». З 2017 року працює асистентом, з 2021 року – старшим викладачем, з 2022 року – доцентом кафедри мікробіології та вірусології. Співавтор 26 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі 13 статей – у фахових виданнях України, 2 статей – у виданнях, що індексується в міжнародній наукометричній базі даних Web of Science, 2 патентів на корисну модель, технічних умов. Сфера наукових інтересів: мікробоценоз кишечнику поросят за залізодефіцитної анемії; дезінфікувальні засоби для молочного обладнання.

Яремко Ольга Василівна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, народилася 12 березня 1964 року в селі Козівка Тернопільського району Тернопільської області. У 1986 році закінчила Львівський ордена Трудового Червоного Прапора зооветеринарний інститут. У 1986–1990 роках – старший лаборант лабораторії біології клітини при кафедрі фізіології сільськогосподарських тварин, у 1990–1995 роках – лаборант кафедри механізації та охорони праці, у 1995–2012 роках – старший лаборант кафедри фізіології сільськогосподарських тварин і здобувач наукового ступеня кандидата наук, у 2012–2013 роках – секретар, а в 2013–2015 роках – методист деканату факультету заочної та післядипломної освіти, з 2016 року – методист вищої категорії деканату ФВГЕП, у 2014–2020 роках – асистент кафедри водних біоресурсів та аквакультури (за сумісництвом), з вересня 2020 року – асистент, з 2021 року – старший викладач, з 2022 року – доцент  кафедри мікробіології та вірусології. У 2020 році під керівництвом професора Пеленя Р. А. захистила кандидатську дисертацію з теми «Імунофізіологічний статус організму та інтенсивність розвитку телят молочного періоду вирощування за дії піридоксину гідрохлориду» за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин. Співавтор 40 наукових і навчально-методичних праць, у тому 6 статей – у фахових виданнях України, 1 статті – у виданні, що індексується в міжнародній наукометричній базі даних Scopus, 3 патентів на корисну модель. Сфера наукових інтересів: імунофізіологічний статус організму телят молочного періоду вирощування.

Прийма Оксана Богданівна, кандидат ветеринарних наук, доцент, народилася
02 червня 1978 року в місті Львові. У 2000 році закінчила Львівську державну академію ветеринарної медицини імені С. З. Ґжицького, у 2008–2011 роках – аспірант кафедри паразитології та іхтіопатології ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького. З 2012 року – асистент, з 2015 року – старший викладач з 2017 року – доцент кафедри паразитології та іхтіопатології, з 2019 року – доцент кафедри мікробіології та вірусології (за сумісництвом). У 2014–2020 роках виконувала обов’язки вченого секретаря спеціалізованої вченої ради Д 35.826.03 ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького. У 2013 році під керівництвом члена-кореспондента НААН України, професора Стибеля В. В. захистила кандидатську дисертацію у НУБіП України (м. Київ) з теми «Взаємовідносини в системі «паразит-хазяїн» за токсокарозу собак» за спеціальністю 16.00.11 – паразитологія. Співавтор близько 60 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі 6 публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Web of Science та Scopus, патенту на корисну модель. Сфера наукових інтересів: інвазійні та інфекційні хвороби тварин та заходи боротьби з ними.

Іваницька Анастасія Ігорівна, кандидат ветеринарних наук, асистент, народилася 19 жовтня 1993 року в селі Замочок Жовківського району Львівської області. У 2015 році закінчила Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. У 2015–2019 роках навчалася в аспірантурі в Інституті біології тварин НААН під керівництвом доктора ветеринарних наук Лесика Я. В. У 2020 році захистила кандидатську дисертацію з теми «Фізіолого-біохімічні процеси в організмі та продуктивність кролів за дії сполук силіцію» за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин. З 2021 року працює асистентом кафедри мікробіології та вірусології. Співавтор 15 наукових праць, у тому числі 8 статей у фахових виданнях України, 1 статті – у виданні, що індексується в міжнародній наукометричній базі даних Web of Science. Сфера наукових інтересів: наносполуки у кролівництві.

Крог Анастасія Олександрівна, кандидат ветеринарних наук, асистент, народилася 28 листопада 1989 року у Львові. У 2012 році з відзнакою закінчила Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, У 2013–2018 роках навчалася в аспірантурі на кафедрі нормальної та патологічної фізіології імені С. В. Стояновського під керівництвом професора Стояновського В. Г. У 2020 році захистила кандидатську дисертацію з теми «Фізіологічні та імунологічні аспекти адаптації організму качок у критичні періоди онтогенезу за дії технологічного стресу» за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин. У 2020–2021 роках працювала старшим лаборантом кафедри нормальної та патологічної фізіології імені
С. В. Стояновського. З 2021 року – фахівець відділу міжнародних зв’язків, з 2022 року – асистент кафедри мікробіології та вірусології (за сумісництвом). Співавтор 18 наукових праць, у тому числі 6 статей у фахових виданнях України, 1 статті – в закордонному виданні, 9 тез наукових доповідей, 2 патентів на корисну модель.

Фединяк Романна Іванівна, асистент, аспірант, народилася 25 січня 1991 року в селі Янів Яворівського району Львівської області. У 2015 році закінчила Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. З 2015 року – старший лаборант навчально-дослідної лабораторії, з 2018 року – асистент кафедри мікробіології та вірусології, з грудня 2020 року – аспірант кафедри гігієни, санітарії та загальної ветеринарної профілактики (науковий керівник – професор
Пеленьо Р. А.). Тема дисертації: «Ветеринарно-санітарна оцінка м’яса індиків за «наминів» кіля та розробка гігієнічних заходів профілактики їх розвитку». Співавтор
8 наукових і навчально-методичних праць. Сфера наукових інтересів: ветеринарно-санітарна експертиза м’яса індиків.

Миронович Ганна Миколаївна, асистент, народилася 21 грудня 1977 року в селі Голубиця Бродівського району Львівської області. У 2005 році закінчила Львівську державну академію ветеринарної медицини імені С. З. Ґжицького. У 2003–2014 роках – старший лаборант кафедри дрібного тваринництва. У 2014–2016 роках – секретар деканату факультету заочної та післядипломної освіти, з 2016 року – методист деканату ФВГЕП, у 2016–2018 роках – асистент кафедри технології виробництва продукції дрібного тваринництва (за сумісництвом), з 2018 року – асистент кафедри мікробіології та вірусології (за сумісництвом). Співавтор 3 наукових праць, у тому числі 2 статей – у фахових виданнях України, 1 статті – у виданні, що індексується в міжнародній наукометричній базі даних Web of Science,. Сфера наукових інтересів: пробіотичні препарати у бджільництві.

Гащук Євген Степанович, асистент, народився 10 жовтня 1977 року в селі Старий Яричів Кам’янка-Бузького району Львівської області. У 2000 році закінчив ЛДАВМ імені С.З. Ґжицького. У 2000–2001 роках – завідувач дільницею ветеринарної медицини села Ременів Кам’янка-Бузького району Львівської області. З 2012 року – асистент кафедри мікробіології та вірусології, з 2015 року – заступник декана ФВМ із виховної роботи, з 2018 року – директор студентського містечка. Співавтор 20 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі патенту на корисну модель. Сфера наукових інтересів: ентерококи молока, дезінфікувальні засоби для доїльного обладнання.

Ромазан Ірина Валеріївна, аспірант, лаборант, народилася 25 березня 1997 року у Львові. У 2020 році закінчила Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. З 2021 року працює лаборантом навчально-дослідної лабораторії кафедри мікробіології та вірусології. З вересня 2021 року – аспірант кафедри мікробіології та вірусології (науковий керівник – доцент Турко І. Б.). Тема дисертації: «Мікрофлора тіла та імунітет кролів за аерозольної дезінфекції кролятників препаратом із полігексаметиленгуанідином».

Мирончук Віталій Олександрович, аспірант, лаборант, народився 21 квітня 1997 року в селі Глинськ Рівненського району Рівненської області. У 2021 році закінчив ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького. З вересня 2021 року – аспірант кафедри мікробіології та вірусології (науковий керівник – професор Пеленьо Р.А.). Тема дисертації: «Санітарно-гігієнічна оцінка застосування пробіотичних дезінфектантів у тваринницьких приміщеннях».

Фреюк Галина Михайлівна, старший лаборант, народилася 20 грудня 1968 року в селі Бірче Городоцкого району Львівської області. У 1991 році закінчила Львівський ордена Трудового Червоного Прапора зооветеринарний інститут. З 1992 року працює старшим лаборантом кафедри мікробіології та вірусології.

У 2019 році на кафедрі працювали (за сумісництвом) кандидат медичних наук, доцент Шикула Роксолана Григорівна, кандидат ветеринарних наук, асистент Cторчак Юлія Георгіївна, а також завідувачем навчально-дослідної лабораторії, кандидат ветеринарних наук Мазур Ірина Ярославівна.

05

Кафедра мікробіології та вірусології.

Перший ряд (зліва направо): Верхолюк М. М., Бенч О. О., Фединяк Р. І., Ромазан І. В.,

Калініна О. С., Прийма О. Б., Фреюк Г. М., Турко Я. І.

Другий ряд: Семанюк Н. В., Яремко О. В., Пеленьо Р. А., Турко І. Б., Семанюк В. І.,

Куляба О. В., Гащук Є. С.

У 2022–2023 навчальному році на кафедрі мікробіології та вірусології для здобувачів вищої освіти читаються 23 навчальні дисципліни за освітньо-професійними програмами спеціальностей:

211 «Ветеринарна медицина»

212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза»

181 «Харчові технології»

204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»

162 «Біотехнології та біоінженерія»

207 «Водні біоресурси та аквакультура»

226 «Фармація, промислова фармація»

227 «Фізична терапія, ерготерапія»

За роки незалежності України викладачами кафедри видано одну монографію,
4 підручники, 19 навчальних посібників, близько 200 методичних розробок для забезпечення НМКД, понад 400 наукових публікацій. Захищено 9 дисертацій: одна – на здобуття наукового ступеня доктора наук, 7 – на здобуття наукового ступеня кандидата наук, одна – на здобуття наукового ступеня доктора філософії.

З 2021 року науково-дослідна робота кафедри здійснюється з теми «Особливості формування мікробіоценозів організму й довкілля, розробка способів їхньої корекції для забезпечення благополуччя і здоров’я тварин та безпечності і якості харчових продуктів». При кафедрі створено навчально-дослідну лабораторію для проведення науково-дослідної роботи аспірантів і здобувачів вищої освіти-гуртківців та навчально-практичний центр «Основи ветеринарного та технологічного забезпечення фермерства».

У 1995–2004 роках кафедра підтримувала наукові зв’язки зі співробітниками Віденського університету ветеринарної медицини. За результатами співпраці було організовано 4 міжнародні симпозіуми «Україна – Австрія. Сільське господарство: наука і практика», zrs проходили у Відні (1995), Львові (1996), Чернівцях (2000) і Гумпенштайні (2002). У 2006–2008 роках кафедра брала участь у програмі «Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції». За цей період розроблено 52 Державні стандарти України.

З 2018 року кафедра бере участь у Міжнародному проєкті «Поліпшення навичок спеціалістів з лабораторної практики у фахівців агропродовольчого сектору Східної Європи (Ag-Lab) за програмою «Еразмус+». Кафедра підтримує тісні зв’язки з науковцями Національного університету біоресурсів і природокористування України (м. Київ), Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок (м. Львів), Тернопільського національного технічного університету імені І. Пулюя, Вармінсько-Мазурського університету (м. Ольштин, Польща), SLW Bіоlаb Weterenaryjne laboratorium diagnostyczne spolka cywilna (м. Оструда, Польща).

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru