EN   UA

1uy

КАФЕДРА МІКРОБІОЛОГІЇ ТА ВІРУСОЛОГІЇ

Завідувач кафедридоцент, кандидат ветеринарних наук, професор університету Калініна Ольга Сергіївна

контакти:
Телефон: 239-26-61
е-mail: microbiology@lvet.edu.ua

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

Підручники:

 1. Калініна О. С., Панікар І. І., Скибіцький В. Г. Ветеринарна вірусологія: Підручник. Київ, 2004. 432 с. (Гриф МАП України).
 2. Калініна О. С., Панікар І. І., Скибіцький В. Г. Ветеринарна вірусологія: Підручник. 2-ге вид., перероб. і доп. Київ, 2015. 261 с.
 3. Калініна О. С., Панікар І. І., Скибіцький В. Г. Ветеринарна вірусологія: підручник, 3-тє вид., перероб. і доп. Херсон, 2021. 416 с.
 4. Скибіцький В.Г., Калініна О.С., Козловська Г.В. Ветеринарно-санітарна вірусологія: Підручник. Херсон, 2020. 416 с.

Навчальні посібники:

 1. Антоненко П. П., Суслова Н. О., Ростоєнко В. О., Арделян В. М., Ушкалов В. О., Пеленьо Р. А. Лікарські рослини у тваринництві. Навчальний посібник. Херсон, 2014. 423 с. (Гриф МОН України)
 2. Данчук В. В., Ніщименко М. П., Пеленьо Р. А. та ін., «Довідник загальних і спеціальних методів дослідження крові сільськогосподарської птиці. Львів, 2013. 248 с.
 3. Захарів О. Я., Семанюк В. І. Практикум з спеціальної ветеринарної мікробіології, Львів, 2004. 282 с.
 4. Захарів О. Я., Семанюк В. І., Козак М. В. Практична ветеринарна мікробіологія. Львів, 2009. 314 с.
 5. Козловська Г. В., Калініна О. С., Скибіцький В. Г. Ветеринарно-санітарна вірусологія: навчальний посібник. Херсон, 2022. 256 с.
 6. Кравців Р. Й., Захарів О. Я., Семанюк В. І., Турко І. Б. Ветеринарна мікробіологія. Посібник. Львів, 2007. 418 с.
 7. Левківська Н. Д., Куртяк Б. М., Левківський Д. М., Падовський А. І., Гутий Б. В., Семанюк В. І. / за ред. Левківської Н. Д. Лабораторна діагностика інфекційних хвороб тварин бактеріальної етіології. Львів, 244 с.
 8. Миколайчук О. І., Кравців Ю. Р. Лабораторний практикум з мікробіології. Львів, 2005. 248 с.
 9. Пеленьо Р. А., Семанюк В. І., Куртяк, Б. М., Турко, І. Б. Методи та засоби мікробної деконтамінації. Львів, 2010. 217 с.
 10. Руденко А. Ф., Сосницкий А. И., Руденко А. А., Пеленьо Р. А. и др. Паразитоценозы животных. Учебное пособие. Луганск, 2014. 591 с.
 11. Руденко А. Ф., Цвіліховський М. І., Недосєков В. В., Пеленьо Р. А. та ін. Диференційна діагностика хвороб свиней. Навчальний посібник. Луганськ, 2013. 359 с.
 12. Севастянов О. Г., Кірович Н. О., Антоненко П. П., Пеленьо Р. А., Ковальчук Р. Л., Пушкар Т. Д. Технологія м’яса та м’ясопродуктів. Навчальний посібник. Одеса, 2015. 292 с. (Гриф МОН України)
 13. Семанюк В. І., Гуфрій Д. Ф., Гунчак В. М., Канюка О. І.,Турко І. Б. Методи обмеження життєдіяльності мікроорганізмів». Львів, 2007. 307 с.
 14. Семанюк В. І., Крущельницький З. В., Козак М. В. та ін. М’ясо і м’ясні продукти. Довідник у запитаннях і відповідях. Львів, 2007. 742 с.
 15. Семанюк Н. В., Семанюк В. І., Пеленьо Р. А., Турко І. Б. Санітарна мікробіологія. Навчальний посібник. Львів, 2019. 218 с.
 16. Семанюк Н. В., Яремко О. В., Верхолюк М. М., Турко Я. І., Семанюк В. І., Турко І. Б., Пеленьо Р. А., Шах А. Є. Практична санітарна мікробіологія. Навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти навчальних закладів IV рівня акредитації МОН України, які вивчають санітарну, технічну і харчову мікробіологію. Львів, 2021. 230 с.
 17. Скибіцький В. Г., Панікар І. І., Калініна О. С. Практикум з ветеринарної вірусології. Суми, 1997. 236 с.
 18. Скибіцький В .Г., Панікар І. І., Ткаченко О. А., Калініна О. С. та ін. Практикум з ветеринарної вірусології: Навчальний посібник. Київ, 2005. 208 с. (Гриф МАП України)
 19. Скибіцький В. Г., Калініна О. С., Козловська Г. В. Спеціальна ветеринарна вірусологія: Навчальний посібник. Київ, 430 с.
 20. Скибіцький В. Г., Ташута С. Г., Козловська Г. В., Калініна О. С. Інфекціологія вірозів тварин: Навчальний посібник. Київ, 2014. 376 с. (Гриф МОН України)

Для забезпечення НМКД на кафедрі мікробіології та вірусології за 20019–20223 роки видано такі навчально-методичні посібники і методичні рекомендації:

 

Для лекцій:

 1. Калініна О. С. Загальна вірусологія. Текст лекцій. Львів, 2019. 134 с.
 2. Калініна О. С. Загальна вірусологія. Навчальний посібник із лекційного матеріалу. Львів, 2020. 139 с.
 3. Калініна О. С. Вірусологія. Навчальний посібник із лекційного матеріалу для студентів ІІІ курсу ФВГЕП спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація». Львів, 130 с.
 4. Калініна О. С. Текст лекцій із навчальної дисципліни «Лабораторна діагностика вірусних хвороб». Навчальний посібник. Львів, 2022. 120 с.
 5. Куляба О. В. Мікробіологія біогеоценозів. Текст лекцій для здобувачів вищої освіти 4 курсу ФГРЗ спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза». Львів, 2023. 74 с.
 6. Семанюк В. І., Семанюк Н. В.,, Пеленьо Р. А., Верхолюк М. М., Яремко О. В. Санітарно-мікробіолоігчний контроль продуктів тваринного походження. Конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 21 «Ветеринарія» спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза». Львів, 2023. 121 с.

 

Для лабораторних занять:

 1. Бенч О. О., Куляба О. В. Водна мікробіологія. Методичні рекомендації для лабораторних занять із навчальної дисципліни «Водна мікробіологія». Львів, 2020. 102 с.
 2. Бенч О. О., Калініна О. С., Семанюк Н. В. Морфологія та фізіологія плісеневих грибів. Структурна організація вірусів. Методичні рекомендації для лабораторних занять із навчальної дисципліни «Загальна мікробіологія та вірусологія». Львів, 2020. 39 с.
 3. Верхолюк М. М., Яремко О. В., Турко Я. І., Семанюк Н. В., Семанюк В. І., Пеленьо Р. А., Турко І. Б. Імунологія. Лабораторний практикум. Львів, 54 с.
 4. Калініна О. С. Лабораторні заняття і тематична самостійна робота з навчальної дисципліни «Ветеринарна вірусологія». Навчально-методичний посібник для студентів ІІІ курсу ФВМ. Львів, 2019. 162 с.
 5. Калініна О. С. Лабораторні заняття і тематична самостійна робота з навчальної дисципліни «Вірусологія». Розділ 1. Загальна вірусологія. Навчально-методичний посібник для студентів ІІІ курсу ФВГЕП. Львів, 2019. 93 с.
 6. Калініна О. С. Методичні вказівки для санітарно-вірусологічного дослідження об’єктів довкілля і харчових продуктів Львів, 2019. 38 с.
 7. Калініна О.С. Лабораторні заняття і тематична самостійна робота з навчальної дисципліни «Вірусологія». Розділ 3. Спеціальна вірусологія. Розділ 4. Санітарна вірусологія. Навчально-методичний посібник для студентів ІІІ курсу ФВГЕП. Львів, 2020. 101 с.
 8. Калініна О. С. Етіологія та лабораторна діагностика вірусних хвороб тварин. Навчальний посібник. Львів, 2020. 70 с.
 9. Калініна О. С. Етіологія та лабораторна діагностика вірусних інфекцій тварин. Навчальний посібник. Львів, 2022. 72 с.
 10. Калініна О. С. Лабораторні заняття і тематична самостійна робота з навчальної дисципліни «Ветеринарна вірусологія». Навчально-методичний посібник для студентів ІІІ курсу ФВМ. Львів, 2020. 162 с.
 11. Калініна О.С. Лабораторні заняття і тематична самостійна робота з навчальної дисципліни «Ветеринарна вірусологія». Навчально-методичний посібник для студентів ІІ курсу СП ФВМ. Львів, 2020. 126 с.
 12. Калініна О.С. Лабораторні заняття і тематична самостійна робота з навчальної дисципліни «Вірусологія». Навчально-методичний посібник для студентів ІІІ курсу ФВГЕП спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація». Львів, 2021. 93 с.
 13. Калініна О. С. Етіологія та лабораторна діагностика вірусних інфекцій тварин : навчальний посібник. Львів, 2022. 73 с.
 14. Семанюк В. І., Семанюк Н. В., Пеленьо Р. А., Яремко О. В., Верхолюк М. М., Шах А. Є. Санітарно-мікробіологічні дослідження об’єктів довкілля, харчових продуктів тваринного і рослинного походження та кормів. Методичні рекомендації для проведення лабораторних занять з курсу «Санітарно-мікробіологічний контроль продуктів рослинного походження, кормів та кормових добавок». Львів 2021. 54 с.
 15. Турко І. Б., Семанюк В. І., Пеленьо Р. А., Куляба О. В., Турко Я. І., Семанюк Н. В., Бенч О. О. Диференційна ідентифікація збудників бактеріальних інфекцій. Методичні вказівки. Львів, 2019. 60 с.
 16. Турко І. Б., Семанюк В. І., Пеленьо Р. А., Куляба О. В., Турко Я. І., Семанюк Н. В., Бенч О. О. Диференційна ідентифікація збудників бактеріальних інфекцій. Навчальний посібник. Львів, 2021. 62 с.
 17. Турко І. Б., Семанюк В. І., Пеленьо Р. А., Куляба О. В., Семанюк Н. В., Гащук Є. С., Турко Я. І. Спеціальна ветеринарна мікробіологія. Зошит лабораторних робіт. Львів, 2020. 60 с.
 18. Яремко О. В., Верхолюк М. М., Семанюк Н. В., Семанюк В. І., Пеленьо Р. А., Турко І. Б., Куляба О. В., Шах А. Є. Загальна мікробіологія. Лабораторний практикум для здобувачів другого ступеня вищої освіти (магістр), спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» та 211 «Ветеринарна медицина». Львів, 2021. 82 с.
 19. Яремко О. В., Куляба О. В., Миронович Г. М. Методичні рекомендації для лабораторних занять із навчальної дисципліни «Мікробіологія біогеоценозів» для здобувачів вищої освіти 4 курсу ФГРЗ спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза». Львів, 2023. 86 с.

Для тестового контролю знань:

 1. Бенч О. О., Куляба О. В. Засоби діагностики успішності навчання з водної мікробіології: методична розробка. Львів, 2020. 65 с.
 2. Бенч О. О., Турко І. Б. Засоби діагностики успішності навчання з загальної мікробіології. Навчальний посібник. Львів, 2020. 100 с.
 3. Бенч О. О., Семанюк Н. В. Засоби діагностики успішності навчання з навчальної дисципліни «Загальна мікробіологія та вірусологія». Навчальний посібник. Львів, 2020. 120 с.
 4. Калініна О. С. Засоби діагностики успішності навчання із загальної вірусології. Навчальний посібник для студентів ІІ (СП) і ІІІ курсів ФВМ та ІІІ курсу ФВГЕП. Львів, 2019. 135 с.
 5. Калініна О. С. Засоби діагностики успішності навчання зі спеціальної ветеринарної вірусології. Навчальний посібник для студентів ІІІ курсу ФВМ. Львів, 2019. 104 с.
 6. Калініна О. С. Засоби діагностики успішності навчання зі спеціальної ветеринарної вірусології: Навчальний посібник для студентів ІІІ курсу ФВМ. Львів, 2020. 105 с.
 7. Калініна О. С. Засоби діагностики успішності навчання зі спеціальної вірусології для студентів ІІІ курсу ФВГЕП. Навчальний посібник. Львів, 2020. 80 с.
 8. Калініна О. С. Засоби діагностики успішності навчання зі спеціальної ветеринарної вірусології для студентів ІІ курсу СП ФВМ. Методична розробка. Львів, 2020. 61 с.
 9. Калініна О.С. Засоби діагностики успішності навчання із загальної вірусології. Навчальний посібник для студентів ІІІ курсу ФВГЕП спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація». Львів, 2021. 82 с.

Для самостійної роботи:

 1. Калініна О.С. Таксономія та номенклатура вірусів тварин і людини: навчальний посібник. Львів, 2022. 71 с.
 2. Турко І. Б., Семанюк В. І., Пеленьо Р. А., Куляба О. В., Семанюк Н. В., Турко Я. І., Фединяк Р. І. Загальна мікробіологія та імунологія. Методичні вказівки для самостійної роботи. Львів, 2019. 70 с.
 3. Турко І. Б., Семанюк В. І., Турко Я. І. Спеціальна ветеринарна мікробіологія. Тестовий самоконтроль знань. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студента. Львів, 2019. 204 с.
 4. Турко І. Б., Семанюк В. І., Турко Я. І. Спеціальна ветеринарна мікробіологія. Тестовий самоконтроль. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студента. Львів, 2022. 203 с.
 5. Турко І. Б., Семанюк В. І., Куляба О. В., Турко Я. І., Семанюк Н. В. Тестові завдання. Лабораторна діагностика інфекційних хвороб. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студента. Львів, 2021. 70 с.

Для навчальної та виробничої практики:

 1. Калініна О. С. Методичні вказівки для навчальної практики з ветеринарної вірусології для студентів ІІІ курсу ФВМ. Львів, 2019. 24 с.
 2. Пеленьо Р. А., Двилюк І. В., Калініна О. С., Козенко О. В., Сімонов М. Р., Бінкевич В. В., Салата В. З., Дашковський О. О., Вороняк В. В., Семанюк В. І., Турко І. Б., Семанюк Н. В. Методичні рекомендації для проходження виробничої практики студентами факультету ветеринарної гігієни, екології та права. Львів, 2019. 17 с.
 3. Семанюк В. І., Семанюк Н. В. Методичні вказівки для навчальної практики зі спеціальної мікробіології для студентів ІІІ курсу ФГРЗ. Львів, 2023. 22 с.
 4. Семанюк Н. В., Семанюк В. І., Пеленьо Р. А., Верхолюк М. М., Яремко О. В. Щоденник навчальної практики з курсу «Харчова мікробіологія». Методичні вказівки для студентів спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза». Львів, 2021. 32 с.
 5. Яремко О. В., Верхолюк М. М., Миронович Г. М., Семанюк Н. В., Семанюк В. І., Пеленьо Р. А.. Щоденник навчальної практики з курсу «Загальна мікробіологія». Методичні вказівки для студентів спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза». Львів, 2021. 35 с.

           Для курсової роботи:

 1. Семанюк В. І., Семанюк Н. В. Методичні вказівки для написання курсової роботи з санітарної мікробіології. Львів, 2019. 32 с.
 2. Семанюк Н. В., Семанюк В. І., Яремко О. В., Верхолюк М. М. Методичні вказівки для написання курсової роботи з санітарної мікробіології. Львів, 32 с.
 3. Семанюк В. І., Семанюк Н. В. Методичні рекомендації для написання курсової роботи із дисципліни «Санітарно-мікробіологічний контроль продуктів тваринного походження» для 5 курсу здобувачів вищої освіти спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. Львів, 40 с.
Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru