EN   UA

logo

КАФЕДРА ВОДНИХ БІОРЕСУРСІВ ТА АКВАКУЛЬТУРИ

  Завідувач кафедри, доктор сільськогосподарських наук,
  професор Лобойко Юрій Васильович

 

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

Кафедра водних біоресурсів та аквакультури заснована в 2005 році, після відкриття відповідної спеціальності та вже існуючих спеціалізацій іхтіопатологія і рибництво. До відкриття кафедри спеціалістів в даному напрямку готували при кафедрі біології, а потім паразитології та рибництва, і паразитології та водних біоресурсів, де працювали: академік Чеботарьов Р.С., професори: Секретарюк К.В., Літвінський Я.П., доценти: Носик А.Ф., Сутягін В.С., Івасик В.М., Сковронський Р.В., Ланько З.І., Данильчак В.Д., Угрин І.М., Божик В.Й., Данко М.М., Стибель В.В.; асистенти Стрижак О.І., Цицяло Ю.М., старші лаборанти Івантишин Л.С., Рушель А.М., Федущак М.Ю., лікар-ординатор Зеленюх А.І. 

На кафедрі підготовлено ряд посібників, навчально-методичних вказівок, типових навчальних програм та рекомендацій для стаціонарної та заочної форм навчання з напрямку підготовки “Водні біоресурси та аквакультура” за спеціалізаціями іхтіологія і рибництво, іхтіопатологія, технологія виробництва продукції аквакультури.

Створено іхтіологічний та іхтіопатологічний музей макро- і мікропрепаратів.

Науково-дослідна робота співробітників кафедри направлена на вивчення актуальних проблем рибництва, ветеринарної науки і практики-іхтіопатології. При кафедрі функціонував науково-дослідний інститут “Іхтіопатології, інтродукції та інтенсивних технологій в рибництві”. Згідно цільової програми Комітету ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України та Департаменту рибної промисловості, проводилися наукові дослідження з вивчення екосистемного моніторингу водного середовища та паразитозів риб, профілактика та лікування. За результатами роботи опубліковано більше 50 наукових статей. Підготовлено методичні рекомендації з діагностики, лікування та профілактики іхтіофтиріозу, гексамітозу форелі, аеромонозу, цестодозів, лернеозу коропів та ін. Технічні умови – ТУ № 46.15.520.2000 «ДОН-1 К», та настанова щодо застосування «ДОН-1R» у рибництві. Патенти: «Застосування препарату для дезінфекції устаткування та інвентарю рибопереробних підприємств стеридіал W-5 для лікування і профілактики іхтіофтиріозу форелі, «Застосування препарату фенадек як профілактично-лікувального засобу при цестодозах риб» та ін.

Кафедра налагодила і підтримує тісні звязки з науковцями по підготовці спеціалістів іхтіологів-рибоводів та іхтіопатологів вищих навчальних закладів, а також з вченими НДІ та установ аграрного профілю України, Білорусії, Естонії, Азербайджану та ін. Це такі заклади: Білоцерківський державний аграрний університет, Національний аграрний університет (Київ),  Дніпропетровський державний аграрний університет, Львівський держуніверситет імені І. Франка, Харківський зооветінститут, Рівненський національний університет водного господарства та природокористування, Одеський сільськогосподарський інститут, інститут зоології ім. Шмальгаузена НАН України (Київ), Український НДІРГ та його Львівське відділення, інститут фізіології і біохімії тварин, Львівський державний НДІ ветпрспаратів і кормових добавок, інститут землеробства і тваринництва західного регіону України, Вроцлавська аграрна академія (Польща) та інші.

Базові господарства: НДГ «Комарнівське», НДГ «Давидівське»,  Львівське відділення інституту рибного господарства УААН, інститут фізіології і біохімії тварин УААН, ПрАТ Львівський, Волинський, Закарпатський облрибкомбінати.

Інформація про спеціальність:

На кафедрі проводиться підготовка фахівців за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» за освітнім рівнем «Бакалавр» (3 роки 10 місяців).

Протягом перших трьох років студенти вивчають обов’язкові нормативні дисципліни, передбачені освітньо-професійними програмами, а саме гуманітарні та професійно-орієнтовані дисципліни.

Починаючи з третього року навчання, студенти вивчають дисципліни професійного спрямування актуальні для сьогодення, які входять у вибіркову частину. Протягом 4-го (ОС “Бакалавр”) року навчання студенти проходять поглиблене вивчення фахових дисциплін.

Під час навчання студенти отримують навики та знання зі штучного розведення, утримання та вирощування об’єктів аквакультури у повністю або частково контрольованих умовах для одержання сільськогосподарської продукції (продукції аквакультури) та її реалізації, виробництва кормів, відтворення біоресурсів, ведення селекційно-племінної роботи, інтродукції, переселення, акліматизації та реакліматизації гідробіонтів, поповнення запасів водних біоресурсів та збереження їх біорізноманіття.

Після закінчення навчання студенти отримують кваліфікацію «Технолог з виробництва продукції аквакультури», що дає можливість працювати в рибних господарствах різних форм власності, у дорадчих аграрних службах, в науково-дослідних установах і митних органах України.

У 2015 році на кафедрі було відкрито спеціальність «Аквакультура» за освітньо-кваліфікаційний рівнем «Магістр» (1,4 роки).

Це дає можливість студентам здобути повну вищу освіту за вибраною спеціальністю, вдосконалити і підвищити свої знання і вміння, а також випробувати себе в поглибленні навиків у наукових досліджень та застосування їх на практиці. Протягом навчання в магістратурі студенти вивчають суто професійні дисципліни з поглибленим акцентом у науковому напрямку діяльності. Після кожного семестру теоретичного навчання для магістрів передбачені виробничі практики на рибних господарствах регіону на яких вони проводять узгодженні з керівниками наукові дослідження і вдосконалюють здобуті знання.

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru