EN   UA

logo

КАФЕДРА ВОДНИХ БІОРЕСУРСІВ ТА АКВАКУЛЬТУРИ

  Завідувач кафедри, доктор сільськогосподарських наук,
  доцент Лобойко Юрій Васильович

 

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

Підручники:

Навчальний посібник для виконання лабораторно – практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Годівля риб» / Л.М. Дармограй, Я.І. Півторак, Ю.В. Лобойко, Ю.Р. Вачко. – Львів, 2012. – 51 с.

Фізіологія риб Навчально-методичний посібник ЛНУВМтаБТ, ім. С.З. Ґжицького / Крушельницька О.В., Божик В. Й., Лобойко Ю. В., Пукало П. Я., Вачко Ю. Р. – Львів, 2012.- 57с.

Навчально-методичний посібник «Санітарія та гігієна у рибництві» / Крушельницька О. В., Божик В. Й., Лобойко Ю. В., Пукало П. Я. – Львів, 2012. – 121 с.

Вовк Н.І.  Іхтіопатологія: підручник / Н.І. Вовк, В.Й. Божик. – К: Агроосвіта. 2014. – 308 с.

Башта. А.-Т.В. Шацьке поозер’я.: Тваринний світ /А.-Т. В. Башта, В. К. Бігун, М. Г. Білецька, О.Я. Думич та ін.// Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк: Вежа-Друк, Т.8 – 2016. – 611 с.

Методички:

Методичні рекомендації до проведення виробничої та навчальної практик для студентів за напрямом підготовки (ОКР бакалавр) 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура») / Божик В.Й., Лобойко Ю.В., Пукало П.Я. – Львів, 2011. – 41 с.

Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання з дисципліни « Технологія виробництва продукції рибництва» за спеціальністю 6.130.200 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» / Лобойко Ю.В., Пукало П.Я. – Львів, 2011. – 52 с.

Методичні вказівки до виконання випускних робіт для студентів 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура» / Божик В.Й., Лобойко Ю.В., Пукало П.Я. – Львів, 2014. – 42 с.

Крушельницька О.В., Божик В. Й. Розведення і селекція риб. Частина 1 Конспект лекцій ЛНУВМтаБТ, ім. С.З. Ґжицького / О.В.Крушельницька, В.Й. Божик, - Львів, 2015.- 61 с.

Крушельницька О.В., Божик В. Й. Розведення і селекція риб. Частина 2 Конспект лекцій ЛНУВМтаБТ, ім. С.З. Ґжицького / О.В.Крушельницька, В.Й. Божик, - Львів, 2015.- 67 с.

Практикум з гідрології  для студентів за напрямом підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” / Укладачі: Пукало П.Я., Сенечин В.В., Осередчук Р.С. – Львів, 2016. – 62 с.

Пукало П.Я.,  Лобойко Ю.В., Божик В.Й., Сенечин В.В. Методичні рекомендації з проведення виробничої практики студентів за спеціальністю (ОР «бакалавр» та «магістр») 207 «Водні біоресурси та аквакультура»  Методичні рекомендації Львів, 2017. – 40 с.

Пукало П.Я., Лобойко Ю.В., Божик В.Й., Сенечин В.В., Крушельницька О.В.  Методичні вказівки по виконанню дипломних та магістерських робіт для студентів із спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура».  Методичні вказівки. Львів, 2017. – 61 с. 

Методичні вказівки по виконанню дипломних та магістерських робіт для студентів із спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» / П.Я. Пукало, Ю.В. Лобойко, В.Й. Божик, В.В. Сенечин, О.В. Крушельницька. – Львів, 2017. – 61 с.

Методичні вказівки по вивченню дисципліни “Теоретичні основи аквакультури” для студентів за напрямом підготовки 207 “Водні біоресурси та аквакультура” / В.Й.Божик, В.В.Сенечин.  – Львів, 2017. –  44 с.

Методичні вказівки по вивченню дисципліни “Технологія нетрадиційних об’єктів рибництва” для студентів за напрямом підготовки 207 “Водні біоресурси та аквакультура” / В.В.Сенечин.  – Львів, 2017. –  30 с.

Методичні вказівки по вивченню дисципліни “Методологія досліджень аквакультури” для студентів за напрямом підготовки 207 “Водні біоресурси та аквакультура” / В.В.Сенечин.  – Львів, 2018. – 35 с.

Методичні вказівки по вивченню дисципліни “Менеджмент і маркетинг у рибництві” для студентів за напрямом підготовки 207 “Водні біоресурси та аквакультура” / В.В.Сенечин.  – Львів, 2018. – 32 с.

Лобойко Ю.В., Вачко Ю.Р., Пукало П.Я.  Методичні рекомендації для студентів денної та заочної форми навчання з дисципліни ,,Технологія виробництва продукції аквакультури” за спеціальністю 204 „Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Методичні рекомендації Львів, 2019. – 64 с.

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru