EN   UA

logo

КАФЕДРА ВОДНИХ БІОРЕСУРСІВ ТА АКВАКУЛЬТУРИ

  Завідувач кафедри, доктор сільськогосподарських наук,
  доцент Лобойко Юрій Васильович

 

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

Науково-дослідна тематика кафедри:

«Екологічні основи технологій відтворення та вирощування об'єктів прісноводного рибництва і аквакультури, профілактично-лікувальні заходи», (№ державної реєстрації 0102U001335), дата початку та завершення 2016–2020 рр.

Здійснено експериментальні роботи обґрунтування і виробниче впровадження сучасних технологій та технологічних підходів до відтворення, вирощування та підвищення продуктивності, а також розроблено заходи боротьби з паразитарними хворобами, об'єктів прісноводного рибництва і аквакультури. Комплексно досліджено та зроблено порівняльний аналіз ефективності вирощування різновікових груп американської палії, райдужної та струмкової форелі в умовах господарств Карпатського регіону. Досліджено особливості жирнокислотного обміну в органах і тканинах коропа лускатого за дії різних концентрацій цинку та міді у комбікормах, воді акваріумів та ставів. Узагальнено дані щодо наслідків забруднення водних екосистем антибактеріальними препаратами.

Комплексно досліджено та зроблено порівняльний аналіз ефективності вирощування різновікових груп американської палії, райдужної та струмкової форелі в умовах гірського господарства. Проведено визначення репродуктивних показників трьох видів лососевих риб в умовах аквакультури. Рибницько-екстер’єрні показники відповідали нормам видової та вікової специфіки плідників досліджуваних видів риб. Отримано нові дані щодо впливу мікробіологічних та гідрохімічних чинників середовища на імунний статус організму коропових риб, досліджено зоопланктон річкових і ставкових екосистем м. Львова та Львівської області.

 1. Барило Є. О., Лобойко Ю. В. Особливості накопичення маси у дволіток лососевих риб (Salmo trutta m. fario, Oncorhynchus mykiss, Salvelinus fontinalis ) // Сучасні проблеми раціонального використання водних біоресурсів : Міжнародна наук.-практ. конф. : матер. Київ, 2018. C. 77-78.
 2. Барило Є. О., Лобойко Ю. В. Рибницько-біологічна характеристика однорічок американської палії // Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології : ХІ міжнародна іхтіологічна наук.-практ. конф. : матер. Львів, 2018. 17-19.
 3. Божик В.Й. Вплив змін природно-кліматичних умов на стан захворювань та профілактично-лікувальних заходів у рибництві Західного регіону України. // Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти. Зб. Тез міжнародної науково-практ. конф. за участю ФАО. – К., 13-14 березня 2018. – С. 749-755.
 4. Божик В.Й. Еколого-географічна характеристика рибних господарств Західних областей України / Божик В.Й., Божик О.В. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. «екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку». Херсон 25-26 жовтня 2018 р. С. 361-365. ISBN 978-966-289-230-7
 5. Пукало П.Я. Перспективи ведення рибництва в умовах радіоактивного забруднення території / П.Я. Пукало, Л.Я. Божик // Збірник матеріалів наукової конференції «Актуальні питання катастрофи на чорнобильській атомній електростанції». – Харків, 2017. – С. 51-52.
 6. Янович Н.Є., Янович Д.О., Швець Т.М. Проблема забруднення водних екосистем антибактеріальними препаратами // Матеріали IIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства. Європейський досвід і перспективи».– Львів : ЛДУБЖД, 2018. – С. 217.
 7. Барило Є. О., Лобойко Ю.В. Характеристика плідників американської палії (Salvelinus fontinalis M.) // Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології: ХІІ міжнародна іхтіологічна науково-практична конференція : матер. Дніпро, 2019. С. 32—35.
 8. Божик В.Й. Вирощування форелі у Західній рибній компанії з використанням комбікормів фірми Аквафід / Божик В.Й,. Вовк Н.І. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку» 24-25 жовтня 2019 року м. Херсон. 2019. – С. 314-318.
 9. Божик В.Й. Стан та особливості вирощування форелі у зоні Передкарпаття / В.Й. Божик, В.В. Сенечин, О.В. Божик // Матеріали І – Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми раціонального використання водних біоресурсів». – К., 2018. – Ч. 1.– С. 101 – 103.
 10. Божик В.Й. Краснуха коропа  в  рибних господарства західного регіону України / В.Й. Божик, Ю.В. Лобойко // Матеріали ХІІ Міжнародної іхтіологічної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології» 26–28 вересня 2019 року. – Дніпро, 2019. – С. 39-41.
 11. Божик Л.Я. Стан мікрофлори райдужної форелі в умовах приватного господарства Пустомитівського району Львівської області / Л.Я. Божик, П.Я. Пукало // збірник матеріалів Другої Міжнародної науково-практичної конференції «Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку» 24-25 жовтня 2019 року. – Херсон: Олді плюс, 2019. – С. 318-323.
 12. Думич О.Я. Зоопланктофауна озера у парку «Горіховий гай» / О.Я. Думич, І.М. Сувадло, Р.М. Данилик // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції«Сучасний стан і перспективи розвитку ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства, урбоекології та фітомеліораціїї». Львів, 4–5 квітня 2019 р. – Львів, 2019.– С.228–230.
 13. Пукало П.Я. Найбільш поширені захворювання прісноводних риб / Л.Я. Божик // Матеріали ХІІ Міжнародної іхтіологічної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології» 26–28 вересня 2019 року. – Дніпро, 2019. – С. 169-173.
 14. Pukalo P. Effect of anthropogenic factors on native ichthyofauna / P. Pukalo, A. Bazaieva // Modern Technologies of Propagation and Restocking of Native Fish Species: International Scientific and Practical Conference, May 22, 2019: book of abstracts. Mukachevo, Ukraine, 2019. – P.49-51
Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru