EN   UA

logo

КАФЕДРА ВОДНИХ БІОРЕСУРСІВ ТА АКВАКУЛЬТУРИ

  Завідувач кафедри, доктор сільськогосподарських наук,
  доцент Лобойко Юрій Васильович

 

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

Лобойко Юрій Васильович

Напрям наукової діяльності:

 • Наукові основи підвищення продуктивності рибницьких ставів із застосуванням високоефективних засобів боротьби з ектопаразитарними інвазіями коропа.
 1. Лобойко Ю. В. Вплив ектопаразитів на фізіолого-біохімічні показники однорічок коропів / Ю. В. Лобойко // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. – 2011. – Том 13, №2 (48). – Ч. 1. – С. 176–180. ISSN 2413-5550.
 2. Лобойко Ю. В. Дослідження впливу інвазії ектопаразитів на гематологічні показники однорічок коропів / Ю. В. Лобойко // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. – 2011. – Том 13, №4 (50). – Ч. 1. – С. 238–242. ISSN 2413-5550.
 3. Лобойко Ю. В. Ефективність застосування бровермектин-гранулятутмза лернеозної інвазії коропа та його вплив на гематологічні показники риб / Ю. В. Лобойко, А. В. Березовський, В. В. Стибель // Міжвідомчий тематичний науковий збірник. «Ветеринарна медицина». – 2011. – В. 95. – С. 366–367. ISSN 0321-0502.
 4. Лобойко Ю. В. Профілактичні та лікувальні заходи при хворобах ставових риб / Ю. В. Лобойко, В. Й. Божик, П. Я. Пукало // Науково-практичний журнал «Рибник». – Київ, 2011. – № 2 (5). – С. 30–32.
 5. Лобойко Ю. В. Вплив ектопаразитарної інвазії на рівень хромосомних мутацій у соматичних клітинах однорічок коропа / Ю. В. Лобойко // Міжвідомчий тематичний науковий збірник. «Ветеринарна медицина».– 2013. – В. 97. – С. 390–392. ISSN 0321-0502.
 6. Лобойко Ю. В. Зміни рибогосподарських показників коропа за інвазії ектопаразитами / Ю. В. Лобойко // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. – 2013. – Том 15, №1 (55).Ч. 1 – С. 104–109. ISSN 2413-5550.
 7. Лобойко Ю. В. Застосування протипаразитарного препарату „Бровермектин–гранулят” за лернеозу та дактилогірозу коропів / Ю. В. Лобойко, В. В. Стибель // Одинадцятий Міжнародний конгрес спеціалістів ветеринарної медицини. – 2013. – С. 62–63.
 8. Лобойко Ю. В., Данко М. М. Терапевтична та економічна ефективність застосування бровермектин-грануляту за ектопаразитозів коропа // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. 2015. Т. 17, № 2 (62). С. 124—130.
 9. Лобойко Ю. В., Данко М. М. Вміст продуктів перекисного окиснення ліпідів та активність антиоксидантних ферментів у тканинах однорічок коропа за змішаної інвазії ектопаразитами // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. 2015. Т. 17, № 1 (61), ч. 1. С. 90—95.
 10. Лобойко Ю. В., Стибель В. В. Хромосомные мутации соматических клеток годовиков карпа при инвазии эктопаразитами // Ученые записки учреждения образования «Витебская государственная академия ветеринарной медицины». 2015. Т. 51, вып. 1, ч. 1. С. 215—218.
 11. Лобойко Ю. В., Стибель В. В., Данко М. М. Терапевтична ефективність протипаразитарних препаратів з групи макроциклічних лактонів та імуномодулятора за лернеозу коропа // Біологія тварин. 2016. Т. 18, № 1. С. 87—92.
 12. Лобойко Ю. В., Крушельницька О. В. Вміст продуктів перекисного окиснення ліпідів та активність антиоксидантних ферментів у тканинах однорічок коропа за лернеозної інвазії // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. 2016. Т. 18, № 1 (65), ч. 1. С. 90—96.
 13. Природна кормова база та її вплив на продуктивність вирощувальних ставів / Кравець С. І., Лобойко Ю. В., Дармограй Л. М., Крушельницька О. В. // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. 2016. Т. 18, № 2 (67). С. 116—119.
 14. Лобойко Ю. В., Стибель В. В., Данко Н. Н. Комет-анализ степени повреждения ДНК лимфоцитов крови и активность антиоксидантных ферментов в тканях годовиков карпа, инвазированных эктопаразитами Lernaea cyprinacea и Dactylogyrus vastator // Ученые записки учреждения образования «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины». 2016. Т. 52, вып. 1. С. 56—59.
 15. Визначення параметрів гострої токсичності препарату «Бровермектин-гранулят» на однорічках коропа / Лобойко Ю. В., Данко М. М., Крушельницька О. В., Кравець С. І. // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. 2017. Т. 19, № 74. С. 20—23.
 16. Лобойко Ю. В., Барило Б. С., Крушельницька О. В. Визначення активності амінотрансфераз у тканинах однорічок коропа за інвазії ектопаразитами // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. 2017. Т. 19, № 79. С. 17—21.
 17. Barylo Y.O. The comparison of qualitative composition of the muscle tissue of brown trout, rainbow trout and brook trout // The Animal Biology. 2018. Vol. 20. С. 16—22.
 18. Барило Є. О., Лобойко Ю.В. Особливості накопичення маси у дволіток лососевих риб (Salmo trutta m. fario, Oncorhynchus mykiss, Salvelinus fontinalis) // Сучасні проблеми раціонального використання водних біоресурсів : Міжнародна наук.-практ. конф. : матер. Київ, 2018. C. 77-78.
 19. Барило Є.О., Лобойко Ю.В. Рибницько-біологічна характеристика однорічок американської палії  // Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології : ХІ міжнародна іхтіологічна наук.-практ. конф. : матер. Львів, 2018. 17-19.
 20. Барило Є.О., Лобойко Ю.В., Барило Б.С. Рибницько-екстер’єрна характеристика плідників струмкової форелі, райдужної форелі та американської палії // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. 2019. Т. 21, № 90. С. 88—92.

Результати впровадження:

 1. Патент на корисну модель № 70312 Україна, МПК (2012.01) А01К 61/00, А61К 35/00. Застосування антигельмінтика «Бровермектин-грануляттм» як профілактично-лікувального засобу при ектопаразитозах коропових риб / Ю. В. Лобойко, А. В. Березовський, В. В. Стибель (Україна); u 2011.- №12742; Заявл. 31.10.2011; Опубл. 11.06.2012; Бюл. №11. – 4 с.
 2. Патент на корисну модель № 81657 Україна, МПК (2013.01) А01К 61/00, А61К 35/00. Спосіб корекції обміну речовин у коропових риб при лікуванні ектопаразитозів антигельмінтним препаратом «Бровермектин-грануляттм» / Ю. В. Лобойко, А. В. Березовський, В. В. Стибель, О. В. Федорович (Україна); u 2012.- №15116; Заявл. 28.12.2012; Опубл. 10.07.2013; Бюл. №13. – 6 с.

 

 

Божик Володимир Йосипович 

Напрям наукової діяльності:

-      Еколого-паразитологічний моніторинг, діагностика та профілактично-лікувальні заходи з інфекційними та інвазійними хворобами риб у західному регіоні України

 1. Божик В.Й. Комбікорми як метод інтенсифікації рибництва / В.Й. Божик, О.В. Божик. // Збірник праць VIIІ спеціалізованої виставки рибного господарства та рибальства. – Київ, 2014. – с. 24 -29.
 2. Божик В.Й. Сезонна та вікова динаміка зараженості коропа Cariophyllaeus brachycollis // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. – 2014. – Том 16, №2 (59). – Ч. 2. – С. 202–211.
 3. Божик В.Й. Гідрохімічний та гідробіологічний стан водойм та його вплив на рибопродуктивність водойм // ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція ,,Ресурси природних вод Карпатського регіону. Проблеми охорони та раціонального використання” // Збірник наукових праць. м. Львів, 2014. – С. 19-22.
 4. Божик В.Й. Еколого-паразитологічні фактори середовища та їх вплив на паразитофауну коропа // Шостий Міжнародний Екологічний форум «Чистый город. Чистая Река. Чистая Планета» м. Херсон (21-22 листопада 2014 р )
 5. Божик В.Й., Бачук Є.О. Сучасний стан і перспективи розвитку форелівництва в західному регіоні України // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. – 2014. – Том 16, №2 (59). – Ч. 2. – С. 242–244.
 6. Божик В.Й., Бачук Є.О. Сучасний стан і перспективи розвитку форелівництва в західному регіоні України // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. – 2014. – Том 16, №3 (3).  – С. 26–31.
 7. Божик В.Й. Гідрохімічний та гідробіологічний стан водойм та його вплив на рибо-продуктивність водойм / В.Й. Божик // ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція ,,Ресурси природних вод Карпатського регіону. Проблеми охорони та раціонального використання” // Збірник наукових праць. м. Львів, 2014. –  С. 19-22.
 8. Божик В.Й. Сезонна та вікова динаміка зараженості коропа Cariophyllaeus brachycollis / В.Й. Божик // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжиць-кого. – 2014. – Том 16, №2 (59). – Ч. 2. – С. 202–211 
 9. Божик В.Й. Вирощування форелі у Передкарпатті / В.Й. Божик, О.В. Божик // Матеріали ІХ Міжн. іхтіологічної науково-практичної конференції. 14-16 вересня 2016 р. Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології. Одеса. ТЕС. 2016. –С. 26-29.
 10. Божик В.Й. Особенности технологии воспроизводства и выращивания стерляди (Acipenser ruthenus L.). / Божик В.Й., Божик О.В. // Международная научно-практическая конференція. «Аквакультура осетрових: Cовременные тенденции и перспективы» Херсон, Украина, 18 мая 2016 г. Изд. ФЛП Гринь Д.С., 2016. С.19-23.
 11. Божик О.В., Божик В.Й. Каріофільоз коропа. /О. Божик., В. Божик. // Х Міжнародна іхтіологічна науково-практична конференція «Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології. Київ, 19-21 вересня 2017. Вид. ФОП Гринь Д.С., 2017. С. 35-41.
 12. Божик В.Й. Вплив змін природно-кліматичних умов на стан захворювань та профілактично-лікувальних заходів у рибництві Західного регіону України. // Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти. Зб. мат. міжнародної науково-практ. конф. за участю ФАО. – Київ, 13-14 березня 2018. – С. 749-755.
 13. Божик В.Й. Епізоотичний стан рибних господарств Західного регіону та шляхи його покращення. / Божик В.Й., Божик О.В. Матеріали ХІ Міжнародної іхтіологічної науково-практичної конференції. «Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології».18-20 вересня 2018 м. Львів. – С. 47-50.
 14. Божик В.Й. Вирощування форелі у Західній рибній компанії з використанням комбікормів фірми Аквафід / Божик В.Й.. Вовк Н.І. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку» 24-25 жовтня 2019 року м. Херсон. 2019. - С. 314-318.

Результати впровадження:

 1. Божик В.Й., Пукало П.Я. Застосування препарату проти пораження великої рогатої худоби підшкірним оводом “Негувоном N” як профілактично- лікувального засобу при лерніозі коропових риб. Деклараційний патент на корисну модель U 2005 10385 - 17.04.2006 р.
 2. Патент на корисну модель № 24120 Україна, МПК (2006) А01К 61/00, Застосування препарату фенадек як профілактично-лікувального засобу при цестодозах риб / Божик В.Й., Пірус Р.І. (Україна); u 2006 – № 12776; Заявл. 04.12.2006; Опубл. 25.06.2007.

 

Пукало Петро Ярославович

Напрям наукової діяльності:

 • Хвороби коропових і лососевих риб – діагностика, профілактика, лікування.
 1. Пукало П. Я. Лернеоз коропових риб / П.Я. Пукало, В.Й. Божик, Ю.В. Лобойко // Науково-практичний журнал «Рибник». – Київ, 2011. – № 1 (4). – С. 31–33.
 2. Лобойко Ю. В. Профілактичні та лікувальні заходи при хворобах ставових риб / Ю. В. Лобойко, В. Й. Божик, П. Я. Пукало // Науково-практичний журнал «Рибник». – Київ, 2011. – № 2 (5). – С. 30–32.
 3. Божик В.Й. Профілактичні та лікувальні заходи при хворобах ставових риб / В.Й. Божик, П.Я. Пукало, О.В. Божик // Науково-практичний журнал «Рибник». – Київ, 2011. – № 3 (6). – С. 28-30.
 4. Пукало П.Я. Паразитологічна ситуація у форелевому господарстві ,,Рибний потік” Рахівського району Закарпатської області / П.Я. Пукало, О.В. Божик // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. –2012. – Том 14, №2 (52),Ч. 1. – С. 13–16. ISSN 2413-5550.
 5. Пукало П.Я. Профілактично-лікувальні заходи при лернеозі риб / П.Я. Пукало // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. –2013. – Том 14, №2 (52),Ч. 1. – С. 123–128. ISSN 2413-5550.
 6. Пукало П.Я. Профілактично-лікувальні заходи при лернеозі риб / Наук. вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. – Львів, 2013. – Т. 14. – № 2 (52). – Ч. 1. – С. 123-128.
 7. Пукало П.Я., Божик Л.Я., Божик О.В. Дезінфекція, як метод профілактики хвороб риб / Наук. вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. – Львів, 2016. – Том 18, № 1 (65), Ч. 1. – С. 134–138.
 8. Пукало П.Я., Дармограй Л.М., Божик Л.Я., Васерук Н.Я. Актуальність відтворення аборигенної іхтіофауни водойм України / Наук. вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. – Львів, 2016. – Том 18, № 2 (67), Ч. 1. – С. 216–218
 9. Пукало П.Я., Шекк П.В. Паразитарні хвороби риб у ставах господарств Львівського облрибкомбінату / Наук. вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. – Львів, 2018. – Том 20, № 83. – С. 141–144.

 

Сенечин Василь Васильович

Напрям наукової діяльності:

 • Перебіг фізіологічних процесів та продуктивні показники тварин за корекції їх мінерального живлення метіонатами і лізинатами мікроелементів

Основні наукові роботи

 1. Сенечин В.В., Головач П.І., Цимбала В.І. Вміст загального білка у сироватці крові бугайців на відгодівлі за корекції їх мінерального живлення // Науковий вісник ЛНУВМ та БТ імені С.З. Ґжицького. – Львів, 2010. – Т.12. - №2 (44). – Ч. 2. – С. 264 – 268. ISSN 2413-5550.
 2. Сенечин В.В., Цимбала В.І. Динаміка білкових фракцій сироватки крові у бугайців на відгодівлі за корекції їх мінерального живлення // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Ґжицького. – Львів 2011. Том 13, №2 (48). Ч. 1.–С. 454 – 460. ISSN 2413-5550.
 3. Сенечин В.В., Цимбала В.І, Осередчук Р.С. Вплив метіоніну та лізину на перебіг метаболічних процесів в організмі тварин // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Ґжицького. – Львів 2012.  Том 14 , № 2  (52 ). Ч. 2  .–С. 141 –145. ISSN 2413-5550.
 4. Осередчук Р.С., Сенечин В.В. Продуктивність та забійні якості бугайців при корекції їх мінерального живлення метіонатами і лізинатами мікроелементів // Науковий вісник ЛНУВМ та БТ імені С.З.Ґжицького. – Львів 2015. Том 17, № 3  (63). –С. 269 – 273. ISSN 2413-5550.
 5. Осередчук Р.С., Сенечин В.В. Вплив координаційних форм біогенних металів на метаболічні процеси та продуктивність тварин та птиці // Ж. “Сільський господар ”. – Львів, 2015. - № 10-12. – С. 13 – 18.
 6. Дармограй Л.М. Застосування кормів у рибництві як фактор підвищення продуктивності водойм / Л.М. Дармограй, В.Й. Божик, В.В.Сенечин // Науково-технічний бюлетень ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок і Інституту біології тварин. – Львів, 2016. – Випуск 17, № 2. – С. 313– 320
 7. Божик В.Й. Стан та особливості вирощування форелі у зоні Передкарпаття / В.Й. Божик, В.В.Сенечин, О.В.Божик // Матеріали І – Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми раціонального використання водних біоресурсів». – К., 2018. – Ч. 1.– С. 101 – 103.

Результати впровадження:

Спосіб підвищення продуктивності та якості продукції відгодівельних бичків. / Патент України №42578 А.15.10.2001 р. Бюл. № 9.

 

Думич Оксана Яківна

Напрям наукової діяльності:

 • Вивчення реакції гідробіонтів водних екосистем на антропогенний вплив;
 • Біоіндикація забруднення водних екосистем.
 1. Думич О.Я. Зоопланктонні угрупування водойм міста Львова на прикладі Піскових озер / О.Я.Думич, Р.М.Данилик // Науковий вісник НЛТУ України. Підсекція Екологія і довкілля. – 2015. – Вип.25.3. – С.85-90.
 2. Думич О.Я. Збіжність значень, які характеризують функціональну активність зоопланктону і забруднення / Н.С.Ялинська, О.П Андрущишин., О.Я.Думич, О.М.Савицька // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2011. – Вип. 56. С. 157-163. 
 3. Думич О.Я. Природна кормова база вирощувальних ставів / Ю. В. Лобойко, О. Я. Думич // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. – 2014. – Том 16, №2 (59). – Ч. 2. – С. 202–211. ISSN 2413-5550.
 4. Думич О.Я. Приклад застосування органічних добрив із збереженням високої якості води рибогосподарських ставів / Цьонь Н.І., Хижняк М.І., Думич О.Я., Ковальчук О.М., Добрянська Г.М. // Біологічний вісник МДПУ. — Мелітополь: МДПУ. — 2013. — T. 3, №2. — С. 208-219.
 5. Думич О.Я. Зоопланктонні угрупування водойм міста Львова на прикладі Піскових озер / О.Я.Думич, Р. М. Данилик // Науковий вісник НЛТУ України. Підсекція Екологія і довкілля. – 2015. – Вип. 25.3. – С.85-90.
 6. Цьонь Н.І. Формування гідроекосистеми під дією препарату «Rost-концентрат» в умовах мікрокосмів» / Н. І.Цьонь Н.І., О.М. Ковальчук, О.Я.Думич, О.П. Добрянська, Г.Н. Качай // Вісник Сумського національного аграрного університету. - №7 (30). – 2016. - С.215-220.
 7. Цвілинюк О. Дослідження якості води р.Зубра за допомогою біоіндикації та біотестів / О. Цвілинюк, У. Яринич, О. Думич, Н. Джура, О. Савицька // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З.Ґжицького. – 2017. – Сер. с/г науки. – Т. 19. – № 79. – С. 48–54.
 8. Цьонь Н.І. Вирощування екологічно безпечної продукції рибництва через стимуляцію ставової екосистеми комплексом заходів із препаратами «Ековітал» та «ROST-концентрат (15+7+7)» / Н.І. Цьонь, О.М. Ковальчук, О.Я. Думич, Л.В.Титова, О.П. Добрянська, Г.В. Качай // Вісник Сумського національного аграрного університету. – 2017.  – Серія «Тваринництво», випуск 7 (33). – С. 232–237.

Крушельницька Олена Всеволодівна

Напрям наукової діяльності:

 • Вплив мікробіологічного стану водойм на імунний статус коропа.
 1. Крушельницька О.В. Природна резистентність коропа за різного антропогенного навантаження та сезону / О.В. Крушельницька // Бюлетень «Ветеринарна біотехнологія» – Київ – 2012. – №16. – С.-75-80.
 2. Крушельницька О.В. Вплив забрудненості ставової води на резистентність коропа / В. О. Ушкалов, О.В. Крушельницька // Ветеринарна медицина – Харків – 2013. – Випуск 97. – С. 365-368.
 3. Крушельницька О.В. Імунологічний статус коропа при застосуванні імуностимулятора «Аміксин» / О.В. Крушельницька // Наук. вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Ґжицького – Львів – 2013. – Т15, №1 (55), Ч.1. – С.84-89.
 4. Крушельницька О.В. Вплив гідрохімічного та мікробіологічного стану рибницьких ставів дослідного господарства «Миколаївська рибоводно-меліоративна станція» на показники природної резистентності коропа. Бюлетень «Ветеринарна біотехнологія» м. Київ 2013. №23.- С.-125-129.
 5. Крушельницька О.В. Вивчення біологічних властивостей референтного штаму DH4P101 та ізоляту PL 1 вірусу геморагічної септицемії форелі (ВГС)/ О.С. Гайдей, А.В. Євтушенко, О.М. Дерябін, О.В. Крушельницька // Бюлетень «Ветеринарна біотехнологія» – Київ – 2013. – № 23 – С.42 – 46.
 6. Крушельницька О.В. Дослідження показників гуморального та клітинного імунітету коропа при застосуванні імуностимулятора «Аміксин» / В. О. Ушкалов, О.В. Крушельницька // Вісник Сумського національного аграрного університету – Суми – 2014. – №6. С.180 – 184.
 7. Крушельницька О.В. Вплив забрудненості ставової води на білковий обмін коропа / О.В. Крушельницька // Науковий вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Ґжицького. – 2014.– Том 16 №3. 327 – 335 с.
 8. Крушельницька О.В. Вміст продуктів перекисного окиснення ліпідів та активність антиоксидантних ферментів у тканинах однорічок коропа за лернеозної інвазії / Ю.В. Лобойко, О.В. Крушельницька // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. – Львів, 2016. – Том 18, №1 (65). – Ч. 1. – С. 90–96.
 9. Крушельницька О.В. Природна кормова база та її вплив на продуктивність вирощувальних ставів / С.І. Кравець, Ю. В. Лобойко, Л. М. Дармограй, О.В. Крушельницька // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. – Львів, 2016. – Том 18, №2 (67). – С. 116–119.
 10. Крушельницька О.В. Визначення параметрів гострої токсичності препарату ,,Бровермектин гранулят” на однорічок коропа / Ю.В. Лобойко, М.М Данко, О.В. Крушельницька С.І. Кравець.// Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. – Львів, 2017. – Том 19, №74. – С. 20–23.

 

Результати впровадження:

Деклараційний патент на корисну модель № 76595, Україна, МПК А01К61/00 Застосування імуностимулятора «Аміксин» як профілактично-лікувального засобу при аеромонозі коропових риб № u 2012 07484; заявл. 19.06.2012, опубл. 10.01.2013, Бюл. №1 (Україна)

 

 

Барило Євгенія Олександрівна

Напрям наукової діяльності:

Оцінка рибницько-біологічних показників американської палії (SALVELINUS FONTINALIS M.) та райдужної форелі (ONCORHYNCHUS MYKISS W.) вирощених в умовах форелевих господарств карпатського регіону

 1. Божик В. Й., Бачук Є. О. Сучасний стан і перспективи розвитку форелівництва в Західному регіоні України // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького. 2014. Т. 16, № 3 (3). С. 26—31.
 2. Барило Є. О., Гриневич Н. Є. Морфометричні та біохімічні показники личинок лососевих риб // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького. 2015. Т. 17, № 1 (3) С.13—17.
 3. Барило Є. О. Біохімічні та морфометричні показники передличинок трьох видів лососевих в однодобовому віці // Рибогосподарська наука України. 2016. № 2 (36). С. 38—47.
 4. Барило Є. О. Активність амінотрансфераз у м’язовій тканині дволіток форелі // Аграрна наука та харчові технології. 2017. Т. 2, № 5 (99). С. 183—189.
 5. Барило Є. О. Сезонні зміни абіотичних показників води при вирощуванні лососевих риб // Науковий вісник ЛНУВМБ імені Ґжицького. 2017. № 19 (79). С. 78—82.
 6. Барило Є. О. Екстер’єрні та вагові характеристики дволіток струмкової форелі (Salmo trutta Linnaeus, 1758), райдужної форелі (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) та американської палії (Salvelinus fontinalis Mitchill, 1814) // Рибогосподарська наука України. 2018. № 1 (43). С. 43—53.
 7. Barylo Y. O., Loboiko Y. V. The comparison of qualitative composition of the muscle tissue of brown trout, rainbow trout and brook trout // The Animal Biology. 2018. Vol. 20. С. 16—22
 8. Барило, Є., Лобойко, Ю., Барило, Б. Рибницько-екстер’єрна характеристика плідників струмкової форелі, райдужної форелі та американської палії // Науковий вісник ЛНУВМБ імені Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 2019. 21(90), С. 88—92.

Вачко Юрій Ростиславович

Напрям наукової діяльності:

 • Ефективність використання поживних речовин кормів при вирощуванні ставових риб.
 1. Вачко Ю.Р. Інтенсивність росту товарного коропа при включені у склад комбікорму фільтроперліту / Ю. Р. Вачко. Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького : зб. наук. пр. – Львів: ЛНУВМБТ – Т.12 – № 2(44), ч. 3 – 2010. – С. 19–22
 2. Вачко Ю.Р. Показники крові коропа при включенні у склад комбікорму фільтроперліту / Ю. Р. Вачко.   Науковий вісник ЛНУВМБТ ім. С.З. Ґжицького: зб. наук. пр. – Львів: ЛНУВМБТ – Т. 12 – № 3 (45), ч. 3. – 2010. – С.14-19

 

Кравець Соломія Ігорівна

Напрям наукової діяльності:

 • Вплив крустацеозів на рибницько-біологічні показники ставових риб.
 1. Кравець С.І. Активність  Т- і В-лімфоцитів у крові однорічок коропа за інвазії крустацеозами / С.І. Кравець // Науковий вісник ЛНУВМБТ ім. С.З. Ґжицького: зб. наук. пр. – 2012. – Т.14 – №2(52).– С.81-83.
 2. Кравець С.І. Вплив крустацеозної інвазії на гематологічні показники однорічок  коропів / С.І. Кравець // Науковий вісник ЖНАЕУ: зб. наук. пр. – 2012. – Т.3 – №1(32).- С.73-76.

 

Яремко Ольга Василівна

 • Напрям наукової діяльності:

Дослідження впливу вітаміну В6 на фізіолого-імунологічний статус телят молочного періоду вирощування; вивчення рибоїдних птахів України та дослідження аквакультури природних водойм.

 1. Головач П.І., Яремко О.В. Особливості еритроцитопоезу у телят молочного періоду вирощування за різного рівня піридоксину в раціоні / П.І.Головач, О.В.Яремко // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. – Львів, 2013. Т.15, № 55, Ч.2. – С. 31-35.
 2. Яремко О. Вміст імуноглобулінів різних класів у молозиві корів залежно від кількості отелень / Ольга Яремко // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Тернопіль, 2013. – С. 273-274.
 3. Яремко О.В. Обмін білка у телят молочного періоду вирощування за дії піридоксину гідрохлориду / О.В.Яремко // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. – Львів, 2015. Т.17, № 1, Ч.3. – С. 322-327.
 4. Яремко О.В. Становление гемопоэза у телят на ранних этапах постнатального онтогенеза при действии пиридоксина гидрохлорида / О.В. Яремко // Ученые записки УО ВГАВМ. – Витебск, 2015, Т. 51, вып. 1, Ч.1. – С. 156-159.
 5. Яремко О.В. Становление гемопоэза у телят на ранних этапах постнатального онтогенеза при действии пиридоксина гидрохлорида. Ученые записки УО ВГАВМ. Витебск, 2015, Т. 51, вып. 1, Ч.1. С. 156–159.
 6. Яремко О.В., Пеленьо Р.А. Активність амінотрансфераз у сироватці крові телят за дії піридоксину гідрохлориду. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Львів, 2016. Т.18, № 4(72), Ч.3. С. 144–149.
 7. Яремко О.В. Імунний статус телят на ранніх етапах постнатального онтогенезу за дії піридоксину гідрохлориду. Біологія тварин. Львів, 2016. Том 18, №3. С. 114–119.
 8. Яремко О.В., Пеленьо Р.А. Інтенсивність росту телят української чорно-рябої молочної породи у молозивний і молочний періоди за згодовування їм піридоксину гідрохлориду. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Львів, 2019. Т.21, № 90. С.108–112.
 9. Яремко О.В., Пеленьо Р.А. Вміст вітаміну В6 у молозиві та молоці корів і крові телят молочного періоду вирощування за впливу піридоксину гідрохлориду. Біологія тварин. 2019. Т.21. № 3. С. 87–91.

 

Результати впровадження:

Патент U 2014 11634 України на корисну модель МПК A61K 31/44. №97923. Спосіб корекції імунного статусу та функції органів кровотворення телят молочного періоду вирощування / О.В. Яремко; заявник і патентовласник Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. - №11634; заявл.27.10.2014; опубл. 10.04.2015, Бюл. №7.

 

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru