EN   UA

01

КАФЕДРА ФАРМАКОЛОГІЇ ТА ТОКСИКОЛОГІЇЇ

Завідувач кафедри, професор, доктор ветеринарних наук, член-кореспондент НААНУ  Гунчак Василь Михайлович 

 

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

Фармакологію як дисципліну почали викладати ще у XVIII столітті на ка­федрі ветеринарії, що існувала при медичному факультеті Львівського універ­ситету. В 1790-1796 роках відомий професор Юрій Хмель, який завідував кафед­рою, поряд з такими дисциплінами, як епізоотологія, патологія, фізіологія, читав лекції із фармакології. У 1817-1823 роках очолював кафедру професор Антоній Бухмюллер, який, окрім інших ветеринарних дисциплін, читав лекції з фармакології. У 1826-1834 роках курс лекцій з фармакології викладав студентам професор Франц Екель, а від 1841 року курс фармакології читав професор Франц Ляутнер. Викладання дисципліни велося лише німецькою мовою. Власне у ті роки виявилася велика потреба у лікарях ветеринарної медицини. На всю Східну Галичину було тільки близько 30 ветеринарних лікарів, хоча через масові епізоотії серед тварин потреба була набагато більшою. Австрійський уряд у 1881 році відкрив Львівську ветеринарну школу з трирічним навчанням. Курс з фармакології викладали на другому році навчання студентів. У 1884-1896 роках курс фармакології викладав професор Йосиф Шпільман. У 1897 році школа була перейменована у Ветеринарну академію. Згодом (1899-1906) лекції з фармакології читав професор Антоній Баранський. Першим керівником самостійної кафедри фармакології і токсикології протягом 25 років (1906-1930) був доктор медицини і ветеринарії, професор Адольф Ґізельт. У цей період на курсі навчалось 25-30 студентів, тому штат кафедри був невеликий. Окрім завідувача, на кафедрі працювали старший асистент Станіслав Волощак та один лаборант-препаратор. Фармакологію читали протягом трьох семестрів на другому та третьому курсах. Навчання в академії тривало лише 4 роки. Заняття та лекції проводилися тільки польською мовою. Згодом курс навчання продовжено до 5 років.

Першим керівником самостійної кафедри фармакології і токсикології у 1906-1930 рр. був професор доктор А. Гільзет. У наступному кафедрою завідували професори В.А. Сковронський (1930-1972), З.П. Скородинський (1972-1984), В.Й. Скорохід (1987-2000), Д.Ф. Гуфрій (2000-2013).

У 2013 р. на посаду завідувача кафедри фармакології та токсикології обрано доктора ветеринарних наук, професора В.М. Гунчака. На кафедрі працює три професори, доктори ветеринарних наук Гуфрій Д.Ф., Гунчак В.М., Гутий Б.В., доценти кафедри, кандидати біологічних наук: Хомик Р.І., Харів І.І., доценти кафедри, кандидати ветеринарних наук Васів Р.О., Слободюк Н.М., Винярська А.В., асистенти, кандидати ветеринарних наук Леськів Х.Я., Тодорюк В.Б.

Зусилля           колективу            кафедри спрямовані на організацію та удосконалення навчального процесу. На кафедрі, за останні 5 років, видано 25 методичних посібників із курсів "Ветеринарна фармакологія", "Токсикологія", "Клінічна фармакологія", "Лікарські рослини", "Інтелектуальна власність", "Методологія наукових досліджень".

Робочі навчальні плани і програми з дисципліни узгоджені з державним стандартом освіти за спеціальністю з дотриманням співвідношення навчального часу між окремими циклами дисциплін.

Кафедра має сучасні навчальні практикуми, котрі забезпечені технічними засобами навчання. Постійно підтримує тісний зв'язок і проводить навчання на філіалах організованих при Державному науково-дослідному контрольному інституті ветеринарних препаратів та кормових добавок, Львівської державної лабораторії ветеринарної медицини, Львівського обласного зооветпромпостач.

Науково-дослідна робота кафедри здійснюється за актуальної проблеми ветеринарної медицини для потреб виробництва і проводиться за тематикою «Розробка та впровадження нових екологічно безпечних ветеринарних препаратів та кормових добавок для тварин і птиці, що мають протимікробну, імуностимулювальну, антинеопластичну, протипаразитарну, антиоксидантну та дезінтоксикаційну дії». Поряд із викладачами у науково-дослідній роботі беруть участь студенти. Тематика студентського наукового гуртка пов'язана з науковою роботою кафедри. Кращі студенти-гуртківці, за результатами проведених досліджень, оформляють і захищають дипломні роботи, керівництво якими здійснюють викладачі кафедри.

Основні наукові напрямки:

-   розробка сучасних методів діагностики  отруєнь   сільськогосподарських   тварин   та створення   ефективних   методів   лікування тварин при інтоксикаціях різної етіології;

-   вивчення механізмів дії нових лікарських препаратів та перебігу патологічних процесів при отруєннях на тлі дії ліків;

- токсикологічний і екологічний моніторинг кормів і продуктів тваринного походження.

Консультативні послуги:

-   науково-методичне               забезпечення організації профілактичних і лікувальних закладів;

-   діагностика     отруєнь     тварин     різної етіології,   розробка   комплексних   схем боротьби   з   хворобами   в   конкретних умовах     господарств,     консультативна допомога      господарств      усіх      форм власності;

-   підвищення        кваліфікації        фахівців ветеринарної медицини;

-   інформаційне  обслуговування  з  питань ветеринарної       медицини       науковим інформаційним центром кафедри;

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru