EN   UA

01

КАФЕДРА ФАРМАКОЛОГІЇ ТА ТОКСИКОЛОГІЇЇ

Завідувач кафедри, професор, доктор ветеринарних наук, член-кореспондент НААНУ  Гунчак Василь Михайлович 

 

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

Результати впровадження >>переглянути<<

Основні публікації
1. Гутий Б. В. Вплив кадмієвого навантаження на систему антиоксидантного захисту організму бугайців / Гутий Б.В., Мурська С.Д., Гуфрій Д.Ф., Харів І.І., Левківська Н.Д., Назарук Н.В., Гайдюк М.Б., Прийма О.Б., Білик О.Я., Гута З.А. // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, екологія. 2016. 24(1), С.96–102. ISSN 2310-0842 (0,41 обліково-видавничих аркушів)
2. V.Y. Vishchur Fatty acid content of honeycombs depending on the level of technogenic loading on the environment / V.Y. Vishchur, I.I. Saranchuk, B.V.Gutyj // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, екологія. 2016. 24(1), С. 182–187. ISSN 2310-0842 (0,35 обліково-видавничих аркушів)
3. Харів М.І. Гематологічні показники організму щурів за умов оксидаційного стресу та за дії ліпосомального препарату / Харів М.І., Буцяк В.І., Гутий Б.В., Харів І.І. // Біологічний вісник МДПУ. 2016. №1. – С. 276-289 ISSN 2225-5486(0,82 обліково-видавничих аркушів)
4. Мартишук Т.В. Рівень продуктів перекисного окиснення ліпідів у крові щурів за умов оксидаційного стресу та за дії ліпосомального препарату «Бутаселмевіт» / Мартишук Т.В., Гутий Б.В., Віщур О.І. // Біологічний вісник МДПУ. 2016. №2. – С. 22-27 ISSN 2225-5486(0,35 обліково-видавничих аркушів)
5. Gutyj B. Study of acute and chronic toxicity of ‘injectable mevesel’ investigational drug / B. Gutyj, M. Paska, N. Levkivska, R. Pelenyo, N. Nazaruk, Z. Guta / Biological Bulletin of Bogdan Chmelnitskiy Melitopol State Pedagogical University, 6 (2), pp. 174–180, 2016 ISSN 2225-5486(0,41 обліково-видавничих аркушів)
6. Соболта А.Г. Вплив клозафену та рафензолу на стабільність геному великої рогатої худоби за фасціольозної інвазії / Соболта А.Г., Гутий Б.В. // Наук. вісник ЛНУВМБТ ім. С.З. Ґжицького. – Львів, 2016. – Т. 18. – № 1 (65). – Ч. 1. – С. 163-168 ISSN 2413-5550 (0,35 обліково-видавничих аркушів)
7. Журавльов О. Ю. Антиоксидантна дія біологічно-активної добавки «силімаск» у собак на тлі дегельмінтизації / Журавльов О. Ю., Нєдєліна О. А., Гунчак В. М., Гутий Б.В. // Наук. вісник ЛНУВМБТ ім. С.З. Ґжицького. – Львів, 2016. – Т. 18. – № 1 (65). – Ч. 1. – С. 226-230. ISSN 2413-5550 (0,29 обліково-видавничих аркушів)
8. Gutyj B. Monitoring of rats weight and growth after prolonged cadmium toxicosis / Gutyj B., Hufrii D., Hunchak V., Binkevych V., Binkevych O., Vishchur V. // Наук. вісник ЛНУВМБТ ім. С.З. Ґжицького. – Львів, 2016. – Т. 18. – № 1 (65). – Ч. 1. – С. 235-238 ISSN 2413-5550 (0,29 обліково-видавничих аркушів)
9. Gutyj B. Hematological changes of rats after cadmium toxicosis / Gutyj B., Binkevych V., Binkevych O. // Наук. вісник ЛНУВМБТ ім. С.З. Ґжицького. – Львів, 2016. – Т. 18. – № 1 (65). – Ч. 2. – С. 165-167 ISSN 2413-5550 (0,17 обліково-видавничих аркушів)
10. Гутий Б. В. Сутність і класифікаційні ознаки фальсифікації лікарських засобів // Гутий Б. В., Смолинець І. Б., Харів І. І.,Соболєва С. В. // Наук. вісник ЛНУВМБТ ім. С.З. Ґжицького. – Львів, 2016. – Т. 18. – № 1 (65). – Ч. 4. – С. 180-185 ISSN 2413-5550 (0,35 обліково-видавничих аркушів)
11. Назарук Н. В. Вплив метіфену та вітаміксу SE на рівень вітамінів А і Е у крові бичків за нітратно-кадмієвого навантаження // Н. В. Назарук, Б. В. Гутий, С. Д. Мурська, Д. Ф.Гуфрій // Вісник Сумського аграрного університету. Серія “Ветеринарна медицина”. – Суми, 2016. – В. 6 (38). – С.27-30 ISSN 2413-5550. (0,24 обліково-видавничих аркушів)
12. Гутий Б. В. Вплив Урсовіту-Адес та Мевеселу-ін'єкційного на ензимну ланку глутатіонової системи антиоксидантного захисту бичків за гострого кадмієвого токсикозу / Б.В. Гутий // Вісник Сумського аграрного університету. Серія “Ветеринарна медицина”. – Суми, 2016. – В. 6 (38). – С. 221-225 ISSN 2413-5550. (0,24 обліково-видавничих аркушів)
13. Гутий Б.В. Вплив фенарону та мевеселу на систему антиоксидантного захисту організму бугайцівза нітратного навантаження / Гутий Б.В., Гуфрій Д.Ф., Харів І.І., Назарук Н.В., Мурська С.Д., Гута З.А., Віщур В.Я. // Науково-технічний бюлетень НДЦ біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК. – Дніпропетровськ, 2016. – Т.4. - №2 – С. 35–39 ISSN: 2409-9023 (0,24 обліково-видавничих аркушів)
14. Мартишук Т. В. Стан глутатіонової ланки антиоксидантної системи у крові щурів за умов оксидаційного стресу та за дії ліпосомального препарату «Бутаселмевіт» Т. В. Мартишук, О. І. Віщур, Б. В. Гутий // Науковий вісник національного університету біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. –№ 234. – С. 135-144 ISSN 2518-1025 (0,59 обліково-видавничих аркушів)
15. Харів М.І. Гематологічний профіль крові щурів за умов оксидаційного стресу та за дії ліпосомального препарату / М.І. Харів, Б. В. Гутий, І.І. Харів // Науковий вісник національного університету біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. –№ 234. – С. 154-166 ISSN 2518-1025 (0,71 обліково-видавничих аркушів)
16. Gajduk M.B. Therapeutic effectiveness of the drug RBS – DOG as immune modulating means in the treatment of dogs with wounds at hypo ergic type of inflammation / Gajduk M.B., Gutyj B.V., Gufrij D.F. // Scientific Messenger LNUVMBT named after S.Z. Gzhytskyj. 2016 – 18, 2(66), 35–39. ISSN 2413-5550 (0,29 обліково-видавничих аркушів)
17. Gutyj B. Influence of «Metisevit» on the activity of enzyme and nonenzyme link of antioxidant protection under the bull’s body cadmium loading / Gutyj B., Lavryshyn Y., Binkevych V., Binkevych O., Paladischuk О., Strons'kyj J., Hariv I. // Scientific Messenger LNUVMBT named after S.Z. Gzhytskyj. 2016 – 18, 2(66), 52–58. ISSN 2413-5550 (0,41 обліково-видавничих аркушів)
18. Куляба О.В. Вплив клозаверму А та катозалу на антиоксидантний статус організму корів за експериментального фасціольозу, сенсибілізованих атиповими мікобактеріями / Куляба О.В., Стибель В.В., Гутий Б.В. // Наук. вісник ЛНУВМБТ ім. С.З. Ґжицького. – Львів, 2016. – Т. 18. – № 2 (66). – С. 96-99. ISSN 2413-5550 (0,23 обліково-видавничих аркушів)
19. Лавришин Ю.Ю. Біологічне значення системи антиоксидантного захисту організму твари / Лавришин Ю.Ю., Вархоляк І.С., Мартишук Т.В., Гута З.А., Іванків Л.Б., Паладійчук О.Р., Мурська С.Д., Гутий Б.В., Гуфрій Д.Ф. // Наук. вісник ЛНУВМБТ ім. С.З. Ґжицького. – Львів, 2016. – Т. 18. – № 2 (66). – С. 100-111. ISSN 2413-5550 (0,71 обліково-видавничих аркушів)
20. Левківська Н.Д. Порівняльна ефективність лікувально–профілактичних препаратів при застосуванні 3% спиртово–водної емульсії прополісу та антибіотиків за катаральної бронхопневмонії телят / Левківська Н.Д., Гутий Б.В., Левківський Д.М. // Наук. вісник ЛНУВМБТ ім. С.З. Ґжицького. – Львів, 2016. – Т. 18. – № 2 (66). – С. 116-121. ISSN 2413-5550 (0,35 обліково-видавничих аркушів)
21. Гунчак А.В. Метаболічна дія Йоду в організмі птиці за його нестачі або надлишку в раціоні / А.В. Гунчак, І.Б. Ратич, Б.В. Гутий, Г.А. Паскевич // Наук. вісник ЛНУВМБТ ім. С.З. Ґжицького. – Львів, 2016. – Т. 18. – № 2 (67). – С. 70-76. ISSN 2413-5550 (0,41 обліково-видавничих аркушів)
22. Смолинець І.Б. Сутність, функції та форми підприємницької діяльності в сільському господарстві / І.Б. Смолинець, Т.С. Гачек, М.М. Дорош–Кізим, О.О. Дадак, Б.В. Гутий, І.І. Харів // Наук. вісник ЛНУВМБТ ім. С.З. Ґжицького. – Львів, 2016. – Т. 18. – № 2 (69). – С. 141-150. ISSN 2413-5550 (0,59 обліково-видавничих аркушів)
23. Smolynets I.B. Pharmaceutical marketing: objectives and types / I.B. Smolynets’, B.V. Gutyj, І.І. Khariv, O.Y. Petryshak, R.I. Lytvyn// Наук. вісник ЛНУВМБТ ім. С.З. Ґжицького. – Львів, 2016. – Т. 18. – № 2 (69). – С. 151-154. ISSN 2413-5550 (0,23 обліково-видавничих аркушів)
24. Gutyj B.V. The influence of metisevit and metifen on the intensity of lipid per oxidation in the blood of bulls on nitrate load / B.V. Gutyj, D.F. Hufriy, V.M. Hunchak, I.I. Khariv, N.D. Levkivska, V.О. Huberuk // Наук. вісник ЛНУВМБТ ім. С.З. Ґжицького. – Львів, 2016. – Т. 18. – № 3 (70). – С. 67-70. ISSN 2413-5550 (0,23 обліково-видавничих аркушів)
25. Левківський Д.М. Епізоотологічний моніторинг сказу тварин у Львівській області за 2014–2016 роки, аналіз проведених антирабічних заходів / Д.М. Левківський, Н.Д. Левківська, Ю.Г. Сторчак, Гутий Б.В. // Наук. вісник ЛНУВМБТ ім. С.З. Ґжицького. – Львів, 2016. – Т. 18. – № 3 (71). – С. 50-53. ISSN 2413-5550 (0,23 обліково-видавничих аркушів)
26. Тодорюк В.Б. Вплив ферровету 7,5 % і фероселу Т на концентрацію мінеральних речовин в сироватці крові поросят, хворих на ферумдефіцитну анемію / В.Б. Тодорюк, Б.В. Гутий, Р.І. Хомик, Р.О. Васів // Наук. вісник ЛНУВМБТ ім. С.З. Ґжицького. – Львів, 2016. – Т. 18. – № 3 (71). – С. 139-143. ISSN 2413-5550 (0,29 обліково-видавничих аркушів)
27. Харів М.І. Вплив ліпосомального препарату Бутаінтервіт на протеїнсинтезувальну функцію печінки щурів за отруєння тетрахлорметаном / Харів М.І., Гутий Б.В. // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, медицина. 2016. 7(2) – С. 123-126 ISSN 2310-4155 (0,29 обліково-видавничих аркушів)
28. Gutyj B., Hachak Y., Vavrysevych J ., Nagovska V. The influence of cryopowder “Garbuz” on the technology of curds of different fat content. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2017. – В. 2. – №10(86). – С. 20-24 http://journals.uran.ua/eejet/article/view/98194 SNIP 0.043 (0,29 обліково-видавничих аркушів)
29. Bilyk O., Slyvka N., Gutyj B., Dronyk H., Sukhorska O. The influence of cryopowder “Garbuz” on the technology of curds of different fat content. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2017. – В. 3. – №11(87). – С. 18-22. http://journals.uran.ua/eejet/article/view/103548 SNIP 0.043 (0,35 обліково-видавничих аркушів)
30. Musiy L., Tsisaryk O., Slyvka I., Mykhaylytska O., Gutyj B. The influence of cryopowder “Garbuz” on the technology of curds ofdifferent fat content. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2017. – В. 3. – №11(87). – С. 31-36 http://journals.uran.ua/eejet/article/view/103539 SNIP 0.043 (0,29 обліково-видавничих аркушів)
31. Гутий Б.В., Мурська С.Д., Гуфрій Д.Ф., Харів І.І., Левківська Н.Д., Назарук Н.В., Гайдюк М.Б., Прийма О.Б., Білик О.Я., Гута З.А. Вплив кадмієвого навантаження на систему антиоксидантного захисту організму бугайців. Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, екологія. 2016. 24(1), С.96–102.(Web of science) https://ecology.dp.ua/index.php/ECO/article/view/011611 (0,41 обліково-видавничих аркушів)
32. Vishchur V.Y., Saranchuk I.I., Gutyj B.V. Fatty acid content of honeycombs depending on the level of technogenic loading on the environment. Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, екологія. 2016. 24(1), С. 182–187 (Web of science) https://ecology.dp.ua/index.php/ECO/article/view/011622 (0,38 обліково-видавничих аркушів)
33. Харів М.І. Буцяк В.І., Гутий Б.В., Харів І.І. Гематологічні показники організму щурів за умов оксидаційного стресу та за дії ліпосомального препарату. Біологічний вісник МДПУ. 2016. №1. – С. 276-289 (Web of science) http://ojs.mdpu.org.ua/index.php/biol/article/view/15 (0,56 обліково-видавничих аркушів)
34. Мартишук Т.В., Гутий Б.В., Віщур О.І. Рівень продуктів перекисного окиснення ліпідів у крові щурів за умов оксидаційного стресу та за дії ліпосомального препарату «Бутаселмевіт». Біологічний вісник МДПУ. 2016. №2. – С. 22-27 (Web of science) http://ojs.mdpu.org.ua/index.php/biol/article/view/31 (0,35 обліково-видавничих аркушів)
35. Gutyj B., Paska M., Levkivska N., Pelenyo R., Nazaruk N., Guta Z. Study of acute and chronic toxicity of ‘injectable mevesel’ investigational drug. Biological Bulletin of Bogdan Chmelnitskiy Melitopol State Pedagogical University, 6 (2), pp. 174–180, 2016 (Web of science) http://ojs.mdpu.org.ua/index.php/biol/article/view/49 (0,36 обліково-видавничих аркушів)
36. Харів М.І., Гутий Б.В. Вплив ліпосомального препарату Бутаінтервіт на протеїнсинтезувальну функцію печінки щурів за отруєння тетрахлорметаном. Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, медицина. 2016. 7(2) – С. 123-126 (Web of science) https://medicine.dp.ua/index.php/med/article/view/290 (0,29 обліково-видавничих аркушів)
37. Gutyj B., Khariv I., Binkevych V., Binkevych O., Levkivska N., Levkivskyj D., Vavrysevich Y. Research on acute and chronic toxity of the experimental drug Аmprolinsyl. Regul. Mech. Biosyst., 2017. – 8(1), 41–45 (Web of science) https://medicine.dp.ua/index.php/med/article/view/021708 (0,29 обліково-видавничих аркушів)
38. Gutyj, B., Nazaruk, N., Levkivska, A., Shcherbatyj, A., Sobolev, A., Vavrysevych, J., Hachak, Y., Bilyk, O., Vishchur, V., Guta, Z. (2017). The influence of nitrate and cadmium load on protein and nitric metabolism in young cattle. Ukrainian Journal of Ecology, 7(2), 9–13. (Web of science) http://ojs.mdpu.org.ua/index.php/biol/article/view/_14 (0,29 обліково-видавничих аркушів)
39. Gutyj, B., Martyshchuk, T., Bushueva, I., Semeniv, B., Parchenko, V., Kaplaushenko, A., Magrelo, N., Hirkovyy, A., Musiy, L., Murska, S. (2017). Morphological and biochemicalindicators of blood of rats poisoned by carbon tetrachloride and subject to action of liposomal preparation. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 8(2), 304–309 (Web of science) https://medicine.dp.ua/index.php/med/article/view/021748 (0,29 обліково-видавничих аркушів)
40. Shcherbatyy, A.G., Slivinska, L.G., Gutyj, B.V., Golovakha, V.I., Piddubnyak, A.V., Fedorovuch, V.L. (2017). The influence of a mineral-vitamin premix on the metabolism of pregnant horses with microelemetosis. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 8(2), 293–398 (Web of science) https://medicine.dp.ua/index.php/med/article/view/021746
41. Gutyj, B., Leskiv, K., Shcherbatyy, A., Pritsak, V., Fedorovych, V., Fedorovych, O., Rusyn, V., & Kolomiiets, I. (2017). The influence of Metisevit on biochemical and morphological indicators of blood of piglets under nitrate loading. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 8(3), 427–432. doi: 10.15421/021766 Web of science https://medicine.dp.ua/index.php/med/article/view/021766 (0,35 обліково-видавничих аркушів)
42. Gutyj, B., Grymak, Y., Drach, M., Bilyk, O., Matsjuk, O., Magrelo, N., Zmiya, M., & Katsaraba, O. (2017). The impact of endogenous intoxication on biochemical indicators of blood of pregnant cows. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 8(3), 438–443. doi: 10.15421/021768 Web of science https://medicine.dp.ua/index.php/med/article/view/021768 (0,45 обліково-видавничих аркушів)
43. Sobolev, А., Gutyj, B., Grynevych, N., Bilkevych, V., & Mashkin, Y. (2017). Enrichment of meat products with selenium by its introduction to mixed feed compounds for birds. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 8(3), 417–422. doi: 10.15421/021764 Web of science https://medicine.dp.ua/index.php/med/article/view/021764 (0,45 обліково-видавничих аркушів)
44. Gutyj Bogdan. The elaboration of cheese masses of therapeutic and prophylactic direction with cryoadditive “Pumpkin” / Bogdan Gutyj, Yuriy Hachak, Jaroslava Vavrysevych, Volodimyra Nagovska // «EUREKA: Life Sciences». 2017, Number 1, 19-26. (0,47 обліково-видавничих аркушів)
45. Musiy Lubov. Study of keeping probiotic properties of sour-cream butter at storage / Lubov Musiy, Orysia Tsisaryk, Iryna Slyvka, Olha Mykhaylytska, Bogdan Gutyj // «EUREKA: Life Sciences». 2017, Number 2, 27-33 (0,47 обліково-видавничих аркушів)
46. Bilyk O. Study of the different ways of proteins extraction from sheep and cow whey for “Urda” cheese production / O. Bilyk, N. Slyvka, B. Gutyj, H. Dronyk, O. Sukhorska // EUREKA: Life Sciences. 2017. – Number 3. – С. 3-8 (0,35 обліково-видавничих аркушів)
47. Bushueva, I., Parchenko, V., Shcherbyna, R., Safonov, A., Kaplaushenko, A., Gutyj, B., Hariv, I. (2017). Tryfuzol - New original veterinary drug. Journal of Faculty of Pharmacy of Ankara University. 41(1). 42-049 DOI: 10.1501/Eczfak_0000000594 Yayın Tarihi: 2017 (0,35 обліково-видавничих аркушів)
48. Харів М. І. Динаміка фагоцитарної активності нейтрофілів у щурів за умов оксидаційного стресу та дії ліпосомального препарату/ Харів М. І., Гутий Б. В. // Біологія тварин 2017, т. 19, №1 – C. 119-124 ISSN 1681-0015. (0,35 обліково-видавничих аркушів)
49. Тодорюк В.Б. Дослідження гострої та хронічної токсичності експериментального препарату «феросел Т» / В.Б. Тодорюк, В.М. Гунчак, Д.Ф. Гуфрій, Б.В. Гутий, І.І. Харів, Р.І. Хомик, Р.О. Васів, Н.М. Слободюк, А.В. Винярська, О.Ю. Журавльов, П.Т. Гусар, Н.В. Назарук, Н.Я. Назарук, М.П. Солтис // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького, 2017, т 19, № 73 – С. 104-111. ISSN 2518-1327 (0,47 обліково-видавничих аркушів)
50. Куляба О.В. Вплив клозаверму А та катозалу на показники протеїнсинтезувальної функції печінки корів за експериментального фасціольозу, сенсибілізованих атиповими мікобактеріями / О.В. Куляба, В.В. Стибель, Б.В. Гутий // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького, 2017, т 19, № 73 – С. 122-125. ISSN 2518-1327 (0,23 обліково-видавничих аркушів)
51. Khariv I. The influence of brovitatoxide in conjunction with milk thistle fruits on the immune system of turkeys for eimeriozic invasion / Khariv, I., Gutyj, B., Hunchak, V., Slobodyuk, N., Vynyarska, A., Sobolta, A., Todoriuk, V., Seniv, R. // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького, 2017, т 19, № 73 – С. 163-168. ISSN 2518-1327 (0,35 обліково-видавничих аркушів)
52. Соболєв О.І. Морфологічні та біохімічні показники крові каченят, що вирощуються на м’ясо, за різного рівня селену в комбікормах / О.І. Соболєв, Б.В. Гутий, О.Й. Петришак, І.П. Голодюк, Р.А. Петришак, О.С. Наумюк // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького, 2017, т 19, № 74 – С. 57-62. ISSN 2518-1327 (0,41 обліково-видавничих аркушів)
53. Білик О.Я. Розрахунок рецептур та розробка технологічної схеми виробництва альбумінового сиру «Урда» для промислових підприємств / О.Я. Білик, Г.В. Дроник, Н.Б. Сливка, Б.В. Гутий // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького, 2017, т 19, № 75 – С. 65-71. ISSN 2518-1327 (0,41 обліково-видавничих аркушів)
54. Vischur V., Velychko V., Gutyj B. (2017). The impact of low-quality veterinary medicines processing and feed additives on the environment. Scientific Messenger LNUVMBT named after S.Z. Gzhytskyj, 19(77), 60–62. ISSN 2518-1327 (0,21 обліково-видавничих аркушів)
55. Kryshtalska, M., Hunchak, V., Gutyj, B. (2017). Influence of the drug «Trifuzol» on the functional state of the liver in chickens for eymeriozic invasion. Scientific Messenger LNUVMBT named after S.Z. Gzhytskyj, 19(77), 76–79. ISSN 2518-1327 (0,29 обліково-видавничих аркушів)
56. Nazar, B., Murska, S., Gufrij, D., Gutyj, B. (2017). The use of molecular biological research methods in applied fields of veterinary science. Scientific Messenger LNUVMBT named after S.Z. Gzhytskyj, 19(77), 166–169. ISSN 2518-1327 (0,29 обліково-видавничих аркушів)
57. Huberuk, V., Gutyj, B., Gufriy, D., Binkevych, V., Hariv, I., Binkevych, O., Salata, R. (2017). Impact of antioxidants on enzym activities of glutatione system of bulls bodies antioxidant defense under acute nitrate and nitrite toxicity, Messenger LNUVMBT named after S.Z. Gzhytskyj, 19(77), 220–224. ISSN 2518-1327 (0,29 обліково-видавничих аркушів)
58. Darmohray L.M. Conceptual framework for the assessment of the nutritional and biological value of the plant Galega orientalis (LAM) / L.M. Darmohray, G.M. Sedilo, B.V. Gutyj // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького, 2017, т 19, № 79. С. - 9–12. ISSN 2518-1327 (0,41 обліково-видавничих аркушів)
59. Дармограй Л.М. Вплив менеджменту годівлі на продуктивні показники кролів за інтенсивної технології вирощування / Л.М. Дармограй, І.С. Лучин, Б.В. Гутий // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького, 2017, т 19, № 79. С- 38–43. ISSN 2518-1327 (0,41 обліково-видавничих аркушів)
60. Медвідь С.М. Перспективи раціонального забезпечення курчат-бройлерів мінеральними речовинами / С.М. Медвідь, А.В. Гунчак, Б.В. Гутий, І.Б. Ратич // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького, 2017, т 19, № 79. - 127–134. ISSN 2518-1327 (0,41 обліково-видавничих аркушів)
61. Гачак Ю.Р. Використання кріопорошку «Амарант» в технології молочних продуктів лікувально-профілактичного спрямування / Ю.Р. Гачак, Б.В. Гутий, А. Беницька, Т. Дякун, Р. Пристанський, Л. Кінницька // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького, 2017, т 19, № 80. С. - 57–62. ISSN 2518-1327 (0,41 обліково-видавничих аркушів)
62. Smolynets I.B. Entrepreneurship in agriculture / I.B. Smolynets, I.R. Olenych, I.I. Hariv, B.V. Gutyj // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького, 2017, т 19, № 81. С. - 56–63. ISSN 2518-1327 (0,41 обліково-видавничих аркушів)
63. Мартинишин В.П. До методики приготування лініменту на основі тіопохідної тріазолу та його оцінка за фізичними властивостями і дією на окремі мікроорганізми та грибки / Мартинишин В.П., Гунчак В.М., Гутий Б.В., Глух О.С. // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького, 2017, т 19, № 82. С. 36–40. ISSN 2518-1327 (0,29 обліково-видавничих аркушів).
64. Журавльов О.Ю. Гітологічні зміни в печінці щурів за експериментального токсикозу та вплив БАД «Силімаск» на відновлення її функції / О.Ю. Журавльов, В.М. Гунчак, Б.В. Гутий // Науково-технічний бюлетень ДНДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок і Інституту біології тварин, 2017, Вип 18, №2. – С. 298-304 ISSN 2410-9029 (0,47 обліково-видавничих аркушів).
65. Криштальська М.О. Імуностимулювальна дія препаратів «Гамавіт» і «Фоспреніл» у птиці за вторинного імунодефіциту, викликаного еймеріозною інвазією / М.О. Криштальська, В.М. Гунчак, Б.В. Гутий, М.П. Солтис // Науково-технічний бюлетень ДНДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок і Інституту біології тварин, 2017, Вип 18, №2. – С. 315-321 ISSN 2410-9029 (0,47 обліково-видавничих аркушів).
66. Gutyj, B., Stybel, V., Darmohray, L., Lavryshyn, Y., Turko, I., Hachak, Y., Shcherbatyy, A., Bushueva, I., Parchenko, V., Kaplaushenko, A., Krushelnytska, O. (2017). Prooxidant-antioxidant balance in the organism of bulls (young cattle) after using cadmium load. Ukrainian Journal of Ecology, 7(4), 589–596
67. Khariv, M., Gutyj, B., Ohorodnyk, N., Vishchur, O., Khariv, I., Solovodzinska, I., Mudrak, D., Grymak, C., Bodnar, P. (2017). Activity of the T- and B-system of the cell immunity of animals under conditions of oxidation stress and effects of the liposomal drug. Ukrainian Journal of Ecology, 7(4), 536–541. doi: 10.15421/2017_157
68. Hachak Y. Investigation of the influence of “Amaranth” cryoadditive on organoleptic and microbiological parameters of processed cheeses / Yuriy Hachak, Bogdan Gutyj, Oksana Bilyk, Volodimyra Nagovska, Olha Mykhaylytska // «EUREKA: Life Sciences». 2018, Number 1, 18-24.
69. Kysera, Ya.V., Storchak, Yu.G., Gutyj, B.V. (2018). Experimental study of immunoprophylactic anti-pneumococcal medicine and its immunogenic properties. Ukrainian Journal of Ecology, 8(1), 307–316.
70. Mysak, A., Kiełbowicz, Z., Khomyn, N., Pritsak, V., Gutyj, B. (2018). Graphically x-ray and ultrasound diagnostics for monitnoring neoplasia of the mammary gland in bitches. Ukrainian Journal of Ecology, 8(1), 386–393. doi: 10.15421/2018_226
71. Slivinska, L., Shcherbatyy, A., Gutyj, B., Lychuk, M., Fedorovych, V., Maksymovych, I., Rusyn, V., Chernushkin, B. (2018). Parameters of erythrocytopoiesis, acid resistance and population composition of erythrocytes of cows with chronic hematuria. Ukrainian Journal of Ecology, 8(1), 379–385. doi: 10.15421/2017_225
72. Grynevych, N., Sliusarenko, A., Dyman, T., Sliusarenko, S., Gutyj, B., Kukhtyn, M., Hunchak, V. Kushnir, V. (2018). Etiology and histopathological alterations in some body organs of juvenile rainbow trout Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792) at nitrite poisoning. Ukrainian Journal of Ecology, 8(1), 402–408. doi: 10.15421/2018_228
73. Bomko, V., Kropyvka, Yu., Bomko, L., Chernyuk, S., Kropyvka, S., Gutyj, B. (2018). Effect of mixed ligand complexes of Zinc, Manganese, and Cobalt on the Manganese balance in high-yielding cows during first 100-days lactation. Ukrainian Journal of Ecology, 8(1), 420–425. doi: 10.15421/2018_230
74. Hunchak, R.V., Sedilo, H.M., Kystsiv, V.O., Gutyj, B.V., Hunchak, V.M. (2018). Total liquid maintenance and correlation of their classes in the sow’s colostrum and milk at different levels of aquacart of Iodine in their rations. Ukrainian Journal of Ecology, 8(1), 644–648. doi: 10.15421/2017_261
75. Sobolev, O., Gutyj, B., Petryshak, R., Pivtorak, J., Kovalskyi, Y., Naumyuk, A., Petryshak, O., Semchuk, I., Mateusz, V., Shcherbatyy, A., Semeniv, B. (2018). Biological role of selenium in the organism of animals and humans. Ukrainian Journal of Ecology, 8(1), 654–665. doi: 10.15421/2017_263 Gutyj, B., Grymak, Y., Hunchak, V., Mysak, A., Nazaruk, N., Brezvyn, O., Hariv, I., Shcherbatyy, A., Semeniv, B., Bushueva, I., Parchenko, V., Kaplaushenko, A. (2018). Preclinical searches of the preparation Thireomagnile. Ukrainian Journal of Ecology, 8(1), 688–695. doi: 10.15421/2018_267
76. Hachak Y. Effect of the cryopowder "Amaranth" on the technology of meolten cheese / Yuriy Hachak, Bogdan Gutyj, Oksana Bilyk, Volodimyra Nagovska, Olha Mykhaylytska // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2018. - Vol 1, No 11 (91). – P. 10-15
77. Slivinska, L., Fedorovych, V., Gutyj, B., Lychuk, M., Shcherbatyy, A., Gudyma, T., Chernushkin, B., Fedorovych, N. (2018). The occurrence of osteodystrophy in cows with chronic micronutrients deficiency. Ukrainian Journal of Ecology, 8(2), 24–32. doi: 10.15421/2018_305
78. Kovalskyi Yu., Gucol, A. Gutyj B., Sobolev O., Kovalska L., Mironovych A. (2018). Features of histolism and hystogenesis in the vital temperature range in the organism of honey bee (Apis mellifera L.) in the postembrional period. Ukrainian Journal of Ecology, 8(2), 301–307. doi: 10.15421/2018_342
79. Gutyj, B., Hariv, I., Gunchak, V., Sobolta, A., Prijma, O., & Iesina, E. (2018). The influence of «Amprolinsile» and brovitacoccide on the activity of blood serum enzymes by the eumeriosic invasion. Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies. 20(83), 51–55. doi: 10.15421/nvlvet8310
80. Levkivsky, D.M., Levkivska, N.D., Gutyj, B.V., & Leno, M.I. (2018). Analysis of treatment and preventive measures for infectious diseases of calves, Agricultural Enterprise «Volovikov» Ltd, Goshansky district, Rivne region. Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies. 20(83), 93–96. doi: 10.15421/nvlvet8318
81. Chеrniy, N.V., Matsenko, E.V., Shchepetilnikov, Yu.A., Maslak, Yu.V., Machula, O.S., Furda, I.V., Voronyak, V.V., & Gutyj, B.V. (2018). Influence of the supplement «Press-Acid» on proteinmineral metabolism and resistance of piglets. Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies. 20(83), 320–324. doi: 10.15421/nvlvet8364
82. Said, W., Stybel, V.V., Gutyj, B.V., & Prijma, O.B. (2018). A modern look at the problem of toxocarosis in dogs. Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies, 20(83), 411–416. doi: 10.15421/nvlvet8380.
83. Iesina, E.V., Tishkina, N.M., Gutyj, B.V. (2018). Pathoanatomical diagnosis, treatment and preventive measures at pigs gastroenterocolitis. Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies. 20(83), 429–434. doi: 10.15421/nvlvet8384
84. Sobolev O., Gutyj B., Petryszak R., Golodjuk I., Naumyuk O., & Petryszak O. (2018). The development of the digestive system in broiler chickens at different levels of selenium into the mixed fodder. Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies. 20(84), 83–87. doi: 10.15421/nvlvet8415
85. Hachak, Yu., Gutyj, B., Nagovska, V., Slyvka, N., & Ilnytska, A. (2018). Development of reciproces of dairy products of treatment and prophylaxic appointment with cryo powder. Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies. 20(85), 70–75. doi: 10.15421/nvlvet8513
86. Nagovska, V.O., Hachak, Yu.R., Bilyk, O.Ya., Gutyj, B.V., Slyvka, N.B., & Mikhailytska, O.R. (2018). Influence of thistle grist on organoleptic, physico-chemical and microbiological parameters of kefir. Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies. 20(85), 166–170. doi: 10.15421/nvlvet8530
87. Darmohray, L.M., Gutyj, B.V., & Darmohray, О.О. (2018). Antimicrobic activity concept of water extract of plants Galega orientalis (Lam.). Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies. 20(87), 122–125. doi: 10.15421/nvlvet8724
88. Коцюмбас І.Я., Патерега І.П., Кушнір В.І., Гутий Б.В., Кушнір Г.В., Мартиник С.Я., Чудяк М.М. Фармако-токсикологічна оцінка препарату на основі цифлутрину. Науково-технічний бюлетень ДНДКІ вет. препаратів та кормових добавок і Інституту біології тварин. 2018. – Вип. 19. – №1. – С. 157-162
89. Nagovska V. Influence of wheat bran on quality indicators of a sour milk beverage / Nagovska V., Hachak Y., Gutyj B., Bilyk О., Slyvka N. // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2018. – В. 4. – №11(94). – С. 28-35 Scopus
90. Салата, В.З., Гутий, Б.В., Кухтин, М.Д., Перкій, Ю.Б. (2018). Ліполітичні і протеолітичні властивості психротрофних мікроорганізмів виділених з остиглої, охолодженої, примороженої та замороженої яловичини. Ветеринарна медицина: Міжвідомчий тематичний науковий збірник, 104, С. 290–294.
91. Gutyj B., Grymak Y., Hunchak V., Mysak A., Nazaruk N., Brezvyn O., Hariv I., Shcherbatyy A., Semeniv B., Bushueva I., Parchenko V., Kaplaushenko A. Preclinical searches of the preparation Thireomagnile. Ukrainian Journal of Ecology, 2018. Vol. 8, № 1. P. 688–695.
92. Shcherbyna R., Parchenko V., Martynyshyn V., Hunchak V. Evaluation of acute and subacute toxicity of oil liniment based on 4-((5-(decylthio)-4-methyl-4h-1,2,4triazol-3-yl)methyl) morpholine. J. Fac. Pharm. Ankara / Ankara Ecz. Fak. Derg, 2018. Vol. 42, № 1. P. 43-52.
93. Grynevych N., Sliusarenko A., Dyman T., Sliusarenko S., Gutyj B., Kukhtyn M., Hunchak V., Kushnir V. Etiology and histopathological alterations in some body organs of juvenile rainbow trout Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792) at nitrite poisoning. Ukrainian Journal of Ecology, 2018. Vol. 8, № 1. P. 402–408.
94. Hunchak R. V., Sedilo H. M., Kystsiv V. O., Gutyj B. V., Hunchak V. M. Total liquid maintenance and correlation of their classes in the sow’s colostrum and milk at different levels of aquacart of Iodine in their rations. Ukrainian Journal of Ecology, 2018. Vol. 8, № 1. P. 644–648.
95. Gutyj B., Hariv I., Gunchak V., Sobolta A., Prijma O., Iesina, E. The influence of «Amprolinsile» and brovitacoccide on the activity of blood serum enzymes by the eumeriosic invasion. Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies, 2018. Vol. 20, № 83. Р. 51–55.
96. Todoriuk V. B., Hunchak V. M., Gutyj B. V., Gufriy D. F., Hariv I. I., Khomyk R. I., Vasiv R. O. Preclinical research of the experimental preparation “Ferosel T”. Ukrainian Journal of Veterinary and Agricultural Sciences, 2018. Vol. 1, № 1. P. 3–9.
97. Gutyj B., Grymak Y., Hunchak V., Mysak A., Nazaruk N., Brezvyn O., Hariv I., Shcherbatyy A., Semeniv B., Bushueva I., Parchenko V., Kaplaushenko A. Preclinical searches of the preparation Thireomagnile. Ukrainian Journal of Ecology, 2018. Vol 8, № 1. Р. 688–695.
98. Klosova X.G., Bushueva I.V., Parchenko V.V., Shcherbyna R.O., Samura T.О., Gubenko I.Ya., Gutyj B.V., Khariv I.I. Trifuzol Suppositories Usage Results On The Course Of Endometrial Inflammatory Processes In Cowsм. 2019. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. 2018. Vol. 10, № 1. Р. 1215−1223.
99. Gutyj B.V., Gufriy D.F., Binkevych V.Y., Vasiv R.O., Demus N.V., Leskiv K.Y., Binkevych O.M., Pavliv O.V.. Influence of cadmium loading on glutathione system of antioxidant protection of the bullocks’bodies. Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies. 2018. Vol. 20, № 92. Р. 34–40.
100. Klosova X.G., Bushueva I.V., Parchenko V.V., Shcherbyna R.O., Samura T.О., Gubenko I.Ya., Gutyj B.V., Khariv I.I. Trifuzol Suppositories Usage Results On The Course Of Endometrial Inflammatory Processes In Cowsм. 2019. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. 2018. Vol. 10, № 1. Р. 1215−1223.
101. Slivinska L. G., Vlizlo V. V., Gutyj, B., Grymak, Y., Hunchak, V., Mysak, A., Nazaruk, N., Brezvyn, O., Hariv, I., Shcherbatyy, A., Semeniv, B., Bushueva, I., Parchenko, V., Kaplaushenko, A.. Preclinical searches of the preparation Thireomagnile. Ukrainian Journal of Ecology. 2018. Vol. 8, № 1. Р. 688–695.
102. Kysera, Ya.V., Storchak, Yu.G., Gutyj, B.V. (2018). Experimental study of immunoprophylactic anti-pneumococcal medicine and its immunogenic properties. Ukrainian Journal of Ecology, 8(1), 307–316.
103. Mysak, A., Kiełbowicz, Z., Khomyn, N., Pritsak, V., Gutyj, B. (2018). Graphically x-ray and ultrasound diagnostics for monitnoring neoplasia of the mammary gland in bitches. Ukrainian Journal of Ecology, 8(1), 386–393. doi: 10.15421/2018_226
104. Slivinska, L., Shcherbatyy, A., Gutyj, B., Lychuk, M., Fedorovych, V., Maksymovych, I., Rusyn, V., Chernushkin, B. (2018). Parameters of erythrocytopoiesis, acid resistance and population composition of erythrocytes of cows with chronic hematuria. Ukrainian Journal of Ecology, 8(1), 379–385. doi: 10.15421/2017_225
105. Grynevych, N., Sliusarenko, A., Dyman, T., Sliusarenko, S., Gutyj, B., Kukhtyn, M., Hunchak, V. Kushnir, V. (2018). Etiology and histopathological alterations in some body organs of juvenile rainbow trout Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792) at nitrite poisoning. Ukrainian Journal of Ecology, 8(1), 402–408. doi: 10.15421/2018_228
106. Bomko, V., Kropyvka, Yu., Bomko, L., Chernyuk, S., Kropyvka, S., Gutyj, B. (2018). Effect of mixed ligand complexes of Zinc, Manganese, and Cobalt on the Manganese balance in high-yielding cows during first 100-days lactation. Ukrainian Journal of Ecology, 8(1), 420–425. doi: 10.15421/2018_230
107. Hunchak, R.V., Sedilo, H.M., Kystsiv, V.O., Gutyj, B.V., Hunchak, V.M. (2018). Total liquid maintenance and correlation of their classes in the sow’s colostrum and milk at different levels of aquacart of Iodine in their rations. Ukrainian Journal of Ecology, 8(1), 644–648. doi: 10.15421/2017_261
108. Sobolev, O., Gutyj, B., Petryshak, R., Pivtorak, J., Kovalskyi, Y., Naumyuk, A., Petryshak, O., Semchuk, I., Mateusz, V., Shcherbatyy, A., Semeniv, B. (2018). Biological role of selenium in the organism of animals and humans. Ukrainian Journal of Ecology, 8(1), 654–665. doi: 10.15421/2017_263
109. Gutyj, B., Grymak, Y., Hunchak, V., Mysak, A., Nazaruk, N., Brezvyn, O., Hariv, I., Shcherbatyy, A., Semeniv, B., Bushueva, I., Parchenko, V., Kaplaushenko, A. (2018). Preclinical searches of the preparation Thireomagnile. Ukrainian Journal of Ecology, 8(1), 688–695. doi: 10.15421/2018_267
110. Slivinska, L., Fedorovych, V., Gutyj, B., Lychuk, M., Shcherbatyy, A., Gudyma, T., Chernushkin, B., Fedorovych, N. (2018). The occurrence of osteodystrophy in cows with chronic micronutrients deficiency. Ukrainian Journal of Ecology, 8(2), 24–32. doi: 10.15421/2018_305
111. Kovalskyi Yu., Gucol, A. Gutyj B., Sobolev O., Kovalska L., Mironovych A. (2018). Features of histolism and hystogenesis in the vital temperature range in the organism of honey bee (Apis mellifera L.) in the postembrional period. Ukrainian Journal of Ecology, 8(2), 301–307. doi: 10.15421/2018_342
112. Holovakha, V. I., Piddubnуak, О. V., Bakhur, T. I., Vovkotrub, N. V., Antipov, A. A., Anfiorova, M. V., Gutyj, B. V., Slivinska, L. G., Kurdeko, O. P., & Macynovich, A. O. (2018). Changes in erythrocytopoesis indices in dogs with babesiosis.Regulatory Mechanisms in Biosystems, 9(3), 379–383. doi:10.15421/021856
113. Klosova X.G., Bushueva I.V., Parchenko V.V., Shcherbyna R.O., Samura T.О., Gubenko I.Ya., Gutyj B.V., Khariv I.I. (2019). Trifuzol Suppositories Usage Results On The Course Of Endometrial Inflammatory Processes In Cows. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, 10(1), 1215−1223
114. Anischenko M.A., Parchenko V.V., Alekseev O.H., Hamburh I.A., Hunchak A.V., Gutyj B.V. (2019). Problems Of Legal Regulation Of Trade Of Veterinary Drugs Through The Example Of “Trifuzol”. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, 10(1), 1208−1214
115. Kushnir I.M., Kushnir V.I., Gufriy D.F., Gutyj B.V., Vishchur V.Ya., Bushueva I.V., Kulish S.M., Shcherbyna R.O., Samura T.A., Stoyanovskyy V.G. (2019). Subacute toxicity of the preparation "Biovir-P". Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, 10(2), 674−680
116. Gutyj B., Stybel V., Hariv I., Maksymovych I., Buczek K., Staniec M., Milczak A., Bushueva I., Kulish S., Shcherbyna R., Samura T. (2019). Influence Of Amprolinsile And Brovitacoccid On The Protein Synthesizing Function Of The Liver And Enzyme Activity In Turkey Blood Serum During Eimeria Invasion. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, 10(2), 723−729
117. Anishchenko M.A., Parchenko V.V., Hamburh I.A., Hunchak A.V., Alekseev O., Samura T.O., Makukh O.V., Gutyj B.V., Hunchak V.M., Kulish S.M., Samko A.V. Legal Basis Of Trade Of Veterinary Drugs Through The Example Of “Trifuzol” In The Republic Of Belarus: Prospects And Issues. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, 10(2), 912−918
118. Sobolev, O.I., Gutyj, B.V., Sobolievа, S.V., Shaposhnik, V.М., Sljusarenko, A.А., Stoyanovskyy, V.G., Kamratska, O.І., Karkach, P.M., Bilkevych, V.V., Stavetska, R.V., Babenko, O.I., Bushtruk, M.V., Starostenko, I.S., Klopenko, N.I., Korol’-Bezpala, L.P., Bezpalyi, I.F. (2019) Digestibility of nutrients by young geese for use of lithium in the composition of fodder. Ukrainian Journal of Ecology, 9(1), 1-6.
119. Gutyj, B.V., Ostapyuk, A.Y., Sobolev, O.I., Vishchur, V.J., Gubash, O.P., Kurtyak, B.M, Kovalskyi, Y.V., Darmohray, L.M., Hunchak, A.V., Tsisaryk, O.Y., Shcherbatyy, A.R., Farionik, T.V., Savchuk, L.B., Palyadichuk, O.R., Hrymak, K. (2019). Cadmium burden impact on morphological and biochemical blood indicators of poultry. Ukrainian Journal of Ecology, 9(1), 236-239
120. Sobolev, O.I., Gutyj, B.V., Sobolievа, S.V., Fesenko, V.F., Bilkevych, V.V., Babenko, O.I., Klopenko, N.I., Kachan, A.D., Kosior, L.T., Lastovska, I.O., Vered, P.I., Shulko, O.P., Onyshchenko, L.S., Slobodeniuk, O.І. (2019). The influence of different doses of lithium additive in mixed feed on the balance of nitrogen in organism of goslings. Ukrainian Journal of Ecology, 9(2), 91-96.
121. Slivinska, L.G., Shcherbatyy, A.R., Lukashchuk, B.O., Zinko, H.O., Gutyj, B.V., Lychuk, M.G., Chernushkin, B.O., Leno, M.I., Prystupa, O.I., Leskiv, K.Y., Slepokura, O.I., Sobolev, O.I., Shkromada, O.I., Kysterna, O.S., Мusiienko, O.V. (2019). Correction of indicators of erythrocytopoesis and microelement blood levels in cows under conditions of technogenic pollution. Ukrainian Journal of Ecology, 9(2), 127-135.
122. Sobolev, O.I., Gutyj, B.V., Darmohray, L.M., Sobolievа, S.V., Ivanina, V.V., Kuzmenko, O.A., Karkach, P.M., Fesenko, V.F., Bilkevych, V.V., Mashkin, Y.O., Trofymchuk, A.M., Stavetska, R.V., Tkachenko, S.V., Babenko, O.I., Klopenko, N.I., Chernyuk, S.V. (2019). Lithium in the natural environment and its migration in the trophic chain. Ukrainian Journal of Ecology, 9(2), 195-203.
123. Kisera Ya.V., Storchak Yu.G., Gutyj B.V., Bozhyk L.Ya., Magrelo N., Sus Y., Dashkovskyy O., Pryimych V.I., Vus U., Kit L., Sachuk R. (2019). Structural and functional features of the vermiform appendix at the tissue and cellular levels in rabbits after the introduction of immunobiological drugs. Ukrainian Journal of Ecology, 9(2), 217-226
124. Shcherbatyy, A. R., Slivinska, L. G., Gutyj, B. V., Fedorovych, V. L., & Lukashchuk, B. O. (2019). Influence of Marmix premix on the state of lipid peroxidation and indices of non-specific resistance of the organism of pregnant mares with microelementosis. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 10(1), 87–91. doi:10.15421/021914
125. YevstafievaV. А., Kravchenko, S. O., Gutyj, B. V., Melnychuk, V. V., Kovalenko, P. N., & Volovyk, L. B. (2019). Morphobiological analysis of Trichuris vulpis (Nematoda, Trichuridae), obtained from domestic dogs . Regulatory Mechanisms in Biosystems, 10(2), 165-171. https://doi.org/10.15421/021924
126. Kovalchuk, I., Dvylyuk, I., Lecyk, Y., Dvylyuk, I., & Gutyj, B. (2019). Physiological relationship between content of certain microelements in the tissues of different anatomic sections of the organism of honey bees exposed to citrates of argentum and cuprum . Regulatory Mechanisms in Biosystems, 10(2), 177-181. https://doi.org/10.15421/021926
127. Prysiazhniuk, N., Grynevych, N., Slobodeniuk, O., Kuzmenko, O., Tarasenko, L., Bevz, O., Khomiak, O., Horchanok, A., Gutyj, B., Kulyaba, O., Sachuk, R., Boiko, O., Magrelo, N. (2019). Monitoring of morphological parameters of Cyprinidae liver. Ukrainian Journal of Ecology, 9(3), 162-167
128. Rudenko, O.P., Paranjak, R.P., Kovalchuk, N.A., Kit, L.P., Hradovych, N.I., Gutyj, B.V., Kalyn, B.M., Sukhorska, O.P., Butsiak, A.A., Kropyvka, S.I., Petruniv, V.V., Kovalska, L.M. (2019). Influence of seasonal factors on carp fish immune reactivity. Ukrainian Journal of Ecology, 9(3), 168-173.
129. Vishchur, V.Y., Gutyj, B.V., Nischemenko, N.P., Kushnir, I.M., Salata, V.Z., Tarasenko, L.O., Khimych, M.S., Kushnir, V.I., Kalyn, B.M., Magrelo, N.V., Boiko, P.K., Kolotnytskyy, V.A., Velesyk, T., Pundyak, T.O., Gubash, O.P. (2019). Effect of industry on the content of fatty acids in the tissues of the honey-bee head. Ukrainian Journal of Ecology, 9(3), 174-179
130. Gutyi, B., Ostapiuk, A., Kachmar, N., Stadnytska, O., Sobolev, O., Binksevych, V., Petryshak, R., Petryshak, O., Kulyaba, O., Naumyuk, A., Nedashkivsky, V., Nedashkivska, N., Magrelo, N., Golodyuk, I., Nazaruk, N., Binkevych, O. (2019). The effect of cadmium loading on protein synthesis function and functional state of laying hens’ liver. Ukrainian Journal of Ecology, 9(3), 222-226
131. Borisenko N.N., Bushueva I.V., Parchenko V.V., Gubenko I.Ya, Mykhailiuk Y.О., Riznyk O.I., Aleksieiev O.G, Gutyj B.V., Lysianska H.P, Kurinnyi A.V. Anti-Inflammatory, Antiviral Veterinary Medicine with Immuno-Modulating Activity. Research J. Pharm. and Tech. 2019; 12(11):5455-5459. doi: 10.5958/0974-360X.2019.00909.0
132. Kulyaba, O., Stybel, V., Gutyj, B., Turko, I., Peleno, R., Turko, Ya., Golovach, P., Vishchur, V., Prijma, O., Mazur, I., Dutka, V., Todoriuk, V., Golub, O. Dmytriv, O., Oseredchuk, R. (2019). Effect of experimental fascioliasis on the protein synthesis function of cow liver. Ukrainian Journal of Ecology, 9(4), 612-615
133. Darmohray, L.M., Luchyn, I.S., Gutyj, B.V., Golovach, P.I., Zhelavskyi, M.M., Paskevych, G.A., Vishchur, V.Y. (2019). Trace elements transformation in young rabbit muscles. Ukrainian Journal of Ecology, 9(4), 616-621.
134. O.I. Sobolev et al. (2019). Chemical composition, energy and biological value of broiler chicken meat caused by various doses of selenium. Ukrainian Journal of Ecology, 9(4), 622-627
135. Sobolev O.I., Gutyj B.V., Sobolieva S.V., Borshch O.O.,. Liskovich V., Prystupa O.I., Demus N.V., Paladiychuk O.R., Fedorovych O. V., Fedorovych E.I., Khariv I.I., Vasiv R.O., Levkivska N.D., Leskiv K.Y., Guta Z.A. Chemical composition, energy and biological value of broiler chicken meat caused by various doses of selenium. Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies. 2019. Vol. 9, № 4. Р. 622-627.
136. Slivinska L.G., Shcherbatyy A.R., Lukashchuk B.O., Zinko H.O., Gutyj B.V., Lychuk M.G., Chernushkin B.O., Leno M.I., Prystupa O.I., Leskiv K.Y., Slepokura O.I., Sobolev O.I., Shkromada O.I., Kysterna O.S., Musiienko O.V. Correction of indicators of erythrocytopoesis and microelement blood levels in cows under conditions of technogenic pollution. Ukrainian Journal of Ecology. 2019. Vol. 9 (2). P. 127-135.
137. Anishchenko M. A., Parchenko V. V., Hamburh I. A., Hunchak A. V., Alekseev O., Samura T. O., Makukh O. V., Gutyj B. V., Hunchak V. M., Kulish S. M., Samko A. V. Legal Basis Of Trade Of Veterinary Drugs Through The Example Of “Trifuzol” In The Republic Of Belarus: Prospects And Issues. Research Journal of Pharma-ceutical, Biological and Chemical Sciences, 2019. Vol. 10, № 2. P. 912–918.
138. Martynyshyn V. P., Hunchak V. M., Yaroshenko A., Parchenko V. V., Panasenko O., Shcherbyna R. O., Hunchak A. V. Chromagraphic Research Of Liniment, Which Active Substance Belongs To New Derivatives Of 1, 2, 4-Triazole. Research journal of pharma-ceutical biological and chemical sciences, 2019. Vol. 10, № 1. P. 806–811.
139. Stybel V., Gutyj B., Hariv I., Slivinska L., & Prijma O. Effect of “Amprolinsyl” and “Amprolium 22%” on morphological indices of blood of turkeys for eumeria invasion. Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary sciences. 2019. Vol. 21, № 94. Р. 157–162.
140. Soltys, M. P., Gunchak, V. M., Rudyk, H. V., Vasiv, R. O. Dynamics of morphological and biochemical parameters in the blood of white mice under the action of the drug “Vitosept”. Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary sciences. 2020. Vol 22, №99. Р. 167–172.
141. Vashchyk Y., Shcherbyna R., Parchenko V., Bushueva I., Gutyj B., Fotina H., Fotina T., Stronskyi Y. (2020). Histological study of a corrective influence of a compound potassium 2-((4-amino-5-(morpholinomethyl)-4h-1,2,4-triazol-3-yl)thio)acetate (pkr-173) on the state of chicken's liver under infection by Pseudomonas aeruginosa. J. Fac. Pharm. Ankara / Ankara Ecz. Fak. Derg., 44(1): 1-17. doi: 10.33483/jfpau.567757
142. Lesyk, Y., Ivanytska, A., Kovalchuk, I., Monastyrska, S., Hoivanovych, N., Gutyj, B., Zhelavskyi, M., Hulai, O., Midyk, S., Yakubchak, O., Poltavchenko,T. (2020). Hematological parameters and content of lipids in tissues of the organism of rabbits according to the silicon connection. Ukrainian Journal of Ecology, 10(1), 30-36. doi: 10.15421/2020_5
143. Borshch, O.O., Gutyj, B.V., Sobolev, O.I., Borshch, O.V., Ruban, S.Yu., Bilkevich, V.V., Dutka, V.R., Chernenko, O.M., Zhelavskyi, M.M., Nahirniak, T. (2020). Adaptation strategy of different cow genotypes to the voluntary milking system. Ukrainian Journal of Ecology, 10(1), 145-150. doi: 10.15421/2020_23
144. Grymak, Y., Skoromna, O., Stadnytska, O., Sobolev, O., Gutyj, B., Shalovylo, S., Hachak, Y., Grabovska, O., Bushueva, I., Denys, G., Hudyma, V., Pakholkiv, N., Jarochovich, I., Nahirniak, T., Pavliv, O., Farionik, Т., Bratyuk, V. (2020). Influence of “Thireomagnile” and “Thyrioton” preparations on the antioxidant status of pregnant cows. Ukrainian Journal of Ecology, 10(1), 122-126. doi: 10.15421/2020_19
145. Khalak, V., Gutyj, B., Bordun, O., Ilchenko, M., Horchanok, A. (2020). Effect of blood serum enzymes on meat qualities of piglet productivity. Ukrainian Journal of Ecology, 10(1), 158-161. doi: 10.15421/2020_25
146. Kovalenko, A.M., Tkachev, A.V., Tkacheva, O.L., Gutyj, B.V., Prystupa, O.I., Kukhtyn, M.D., Dutka, V.R., Veres, Ye.M., Dashkovskyy, O.O., Senechyn, V.V., Riy, M.B., Kotelevych, V.A. (2020). Analgesic effectiveness of new nanosilver drug. Ukrainian Journal of Ecology, 10(1), 300-306. doi: 10.15421/2020_47
147. Bojko, O.V., Darmohray, L.M., Luchyn, I.S., Honchar, O.F., Gutyj, B.V. (2020). Specific activity of Sr-90 and Cs-137 in rabbits of various genotypes. Ukrainian Journal of Ecology, 10 (2), 165-169.
148. Vodianitskyi, O., Potrokhov, О., Hrynevych, N., Khomiak, O., Khudiyash, Y., Prysiazhniuk, N., Rud, O., Sliusarenko, A., Zagoruy, L., Gutyj, B., Dushka, V., Maxym, V., Dadak, O., Liublin, V. (2020). Effect of reserviour temperature and oxygen conditions on the activity of Na-K pump in embrios and larvae of perch, roach, and ruffe. Ukrainian Journal of Ecology, 10(2), 184-189
149. Sobolev, O.I., Gutyj, B.V., Sobolievа, S.V., Borshch, О.O., Kushnir, I.M., Petryshak, R.A., Naumyuk, O.S., Kushnir, V.I., Petryshak, O.Y., Zhelavskyi, M.M., Todoriuk, V.B., Sus, H.V., Levkivska, N.D., Vysotskij, A.O., Magrelo, N.V. (2020). Review of germanium environmental distribution, migration and accumulation. Ukrainian Journal of Ecology, 10(2), 200-208.
150. Chernushkin, B.O., Vlizlo, V.V., Slivinska, L.G., Gutyj, B.V., Shcherbatyy, A.R., Maksymovych, I.A., Leno, M.I., Rusyn, V.I., Lychuk, M.H., Fedorovych, V.L., Lukashchuk, B.O., Zinko, H.O., Prystupa, O.I. (2020). Treatment strategies for sheep with acute yellow athrophy of the liver caused by the fasciolosis. Ukrainian Journal of Ecology, 10(2), 294-301.
151. Martyshuk, T.V., Gutyj, B.V., Zhelavskyi, M.M., Midyk. S.V., Fedorchenko, A.M., Todoriuk, V.B., Nahirniak, T.B., Kisera, Ya.V., Sus, H.V., Chemerys, V.A. , Levkivska, N.D., Iglitskej, I.I. (2020). Effect of Butaselmevit-Plus on the immune system of piglets during and after weaning. Ukrainian Journal of Ecology, 10(2), 347-352
152. Khalak, V., Gutyj, B., Bordun, О., Horchanok, A., Ilchenko, M., Smyslov, S., Kuzmenko, O., Lytvyshchenko, L. (2020). Development and reproductive qualities of sows of different breeds: innovative and traditional methods of assessment. Ukrainian Journal of Ecology, 10(2), 356-360
153. Mazur, N.P., Fedorovych, V.V., Fedorovych, E.I., Fedorovych, O.V., Bodnar, P.V., Gutyj, B.V., Kuziv, M.I., Kuziv, N.M., Orikhivskyi, T.V., Grabovska, O.S., Denys, H.H., Stakhiv, N.P., Hudyma, V.Yu., Pakholkiv, N.I. (2020). Effect of morphological and biochemical blood composition on milk yield in Simmental breed cows of different production types. Ukrainian Journal of Ecology, 10(2), 61-67.
154. Piven, O.T., Khimych, M.S., Salata, V.Z., Gutyj, B.V., Naidich, O.V., Skrypka, H.A., Коreneva, Z.B., Dvylyuk, I.V., Gorobey, O.M., Rud, V.O. (2020). Contamination of heavy metals and radionuclides in the honey with different production origin. Ukrainian Journal of Ecology, 10(2), 405-409
155. Roman, L., Broshkov, M., Popova, I., Hierdieva, A., Sidashova, S., Bogach, N., Ulizko, S., Gutyj, B. (2020). Influence of ovarian follicular cysts on reproductive performance in the cattle of new Ukrainian red dairy breed. Ukrainian Journal of Ecology, 10(2), 426-434.
156. Slivinska, L. G., Shcherbatyy, A. R., Lukashchuk, B. O., & Gutyj, B. V. (2020). The state of antioxidant protection system in cows under the influence of heavy metals. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 11(2), 237–242. doi:10.15421/022035
157. Boiko, О. V., Honchar, О. F., Lesyk, Y. V., Kovalchuk, І. І., & Gutyj, B. V. (2020). Effect of zinc nanoaquacitrate on the biochemical and productive parameters of the organism of rabbits. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 11(2), 243–248. doi:10.15421/022036
158. Hunchak, V. M., Martynyshyn, V. P., Gutyj, B. V., Hunchak, A. V., Stefanyshyn, O. M., & Parchenko, V. V. (2020). Impact of 1,2,4-thio-triazole derivative-based liniment on morphological and immunological blood parameters of dogs suffering from dermatomycoses. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 11(2), 294–298. doi:10.15421/022044
159. Borshch, O.O., Gutyj, B.V., Borshch, O.V., Sobolev, O.I., Chernyuk, S.V., Rudenko, O.P., Kalyn, B.M., Lytvyn, N.A., Savchuk, L.B., Kit, L.P., Nahirniak, T.B., Kropyvka, S.I., Pundyak, T.O. (2020). Environmental pollution caused by the manure storage. Ukrainian Journal of Ecology, 10(3), 110-114. doi: 10.15421/2020_142
160. Roman, L., Sidashova, S., Danchuk, O., Popova, I., Levchenko, A., Chornyi, V., Bobritska, O., Gutyj, B. (2020). Functional asymmetry in cattle ovaries and donor-recipients embryo. Ukrainian Journal of Ecology, 10(3), 139-146. doi: 10.15421/2020_147
161. Bigdan, O.A., Parchenko, V.V., Kyrychko, B.P., Zvenigorodska, T.V., Gutyj, B.V., Gunchak, A.V., Slivinska, L.G., Savchuk, L.B., Nazaruk, N.V., Kit, L.P., Dashkovskyy, O.O., Guta, Z.A. (2020). Test of antimicrobial activity of morpholine 2- (5- (3-fluorophenyl) -4-amino-1,2,4-triazol-3-ilthio) acetate (BKP-115) by experimental model of pancreatitis in rats. Ukrainian Journal of Ecology, 10(3), 201-207. doi: 10.15421/2020_155
162. Bushuieva I.V., Klyosova K.G., Parchenko V.V., Gudzenko O.P., Gutyj B.V., Polova Z.M., Olkhovska A.B., Mykhailiuk Y.O., Kurinnyi A.V., Gladysheva S.A., Odyntsova V.M. (2020). Influence of the Carrier Type and Surfactants on the Trifuzole Emission from Veterinary Intrauterine Suppositories. Research J. Pharm. and Tech. 13(11), 1-4
163. Kukhtyn, M., Salata, V., Berhilevych, O., Malimon, Z., Tsvihun, A., Gutyj, B., & Horiuk, Y. (2020). Evaluation of storage methods of beef by microbiological and chemical indicators. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 14, 602-611. https://doi.org/10.5219/1381
164. Soltys M. P., Gunchak V. M., Rudyk G. V., Gutyj B. V.,Brezvin O. M., Vasiv R. O. To assess the biocidal action of the drug based on sodium hypochlorite. Colloquium-journal, 2020, №30 (82), 11-16.
165. Ostapyuk A. Y., Gutyj B. V., Hunchak V. M., Leskiv Kh. Ya., Khariv I. I., Vasiv R. O., Kamratska O. І. The effect of milk thistle, methiphen and silimevit on the vitamins a and e level in the blood of laying hens in experimental chronic cadmium toxicosis. Colloquium-journal, 2020, Vol 30, №82. Р. 17-20.
166. Kofonov K., Potrokhov О., Hrynevych N., Zinkovskyi O., Khomiak O., Dunaievska O., Rud O., Kutsocon L., Chemerys V., Gutyj B., Fijalovych L., Vavrysevych J., Todoriuk V., Leskiv K., Husar P., Khumynets P. Changes in the biochemical status of common carp juveniles (Cyprinus carpio L.) exposed to ammonium chloride and potassium phosphate. Ukrainian Journal of Ecology. Melitopol, 2020. Vol. 10 (4), P. 137-147.
167. Bashchenko M.I., Boiko О.V., Honchar О.F., Gutyj B.V., Lesyk Y.V., Ostapyuk A.Y., Kovalchuk І.І., Leskiv Kh.Ya. The effect of milk thistle, metiphen, and silimevit on the protein-synthesizing function of the liver of laying hens in experimental chronic cadmium toxicosis. Ukrainian Journal of Ecology. 2020. Vol. 10(6), P. 164-168.
168. Soltys M.P., Gunchak V.M., Rudyk G.V., Gutyj B.V., Brezvin O.M., Vasiv R.O. To assess the biocidal action of the drug based on sodium hypochlorite. Colloquium-journal, 2020, Vol. 30, № 82. Р. 11-16.
169. Ostapyuk A.Y., Gutyj B.V., Hunchak V.M., Leskiv Kh.Ya., Khariv I.I., Vasiv R.O., Kamratska O.І. The effect of milk thistle, methiphen and silimevit on the vitamins a and e level in the blood of laying hens in experimental chronic cadmium toxicosis. Colloquium-journal, 2020. Vol. 30, № 82. Р. 17-20.
170. Hunchak V. M., Martynyshyn V. P., Gutyj B. V., Hunchak A. V., Stefanyshyn O. M., Parchenko V. V. Impact of 1,2,4-thio-triazole derivative-based liniment on morphological and immuno-logical blood parameters of dogs suffering from dermatomycoses. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 2020. Vol. 11, № 2, 294–298.
171. Soltys M. P., Gunchak V. M., Rudyk H. V., Vasiv R. O. Dynamics of morphological and biochemical parameters in the blood of white mice under the action of the drug “Vitosept”. Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary sciences, 2020. Vol. 22, № 99. Р. 167–172.
172. Huberuk V. О., Gufrij D. F., Gutyj B. V., Hunchak V. M., Hariv I. I., Vasiv R. O., Leskiv Kh. Ya., Guta Z. A. The influence of ursovit-ades and sodium selenite on biochemical and morphological parameters of bull's blood in acute nitrate-nitrite toxicosis. Colloquium-journal. 2021. Vol. 22, № 109. Р. 8-14.
173. Gutyj B., Khariv I., Khalak V., Khariv M. , Vasiv R., Leskiv Kh., Martyshuk T., Guta Z. The effect of liposomal drug “Butaintervit” on the activity of the t-system of cellular immunity of rats under oxidative stress. Colloquium-journal. 2021. Vol 22, № 109. Р. 14-18.
174. Brezvyn O.M., Guta Z.A., Gutyj B.V., Fijalovych L.M., Karpovskyi V.I., Shnaider V.L., Farionik T.V., Dankovych R.S.,. Lisovska T.O, Bushuieva I.V., Parchenko V.V., Magrelo N.V., Slobodjuk N.M., Demus N.V., Leskiv Kh.Ya. The influence of HamekoTox on the morphological and biochemical indices of the blood of laying hens in spontaneous fumonisin toxicosis. Ukrainian Journal of Ecology. 2021. Vol. 11 (2), P. 249-252.
175. Butsiak H.A.,. Butsiak V.I, Gutyj B.V., Kalyn B.M., Muzyka L.I., Stadnytska O.I., Luchyn I.S., Rozputnii O.I., Kachan L.M., Melnichenko Yu.O., Sliusarenko S.V., Bilkevich V.V., Leskiv K.Y. Migration of mobile forms of heavy metals into the vegetative mass of plants under local human-caused load. Ukrainian Journal of Ecology. 2021. Vol. 11 (1), P. 239-343.
176. Gutyj B.V., Said W.S., Kutsan O.T., Kukhtyn M.D., Kushnir I.M., Makhorin H., Kovalchuk І.І., Yaremko O.V., Magrelo N.V., Sus H.V., Vus U.M., Sobolta A.H., Leskiv Kh.Ya. Fenbenzyl and fenbendazole impact on the dog's liver protein synthesizing function during experimental infestation with the pathogen toxocariasis. Ukrainian Journal of Ecology. 2021. Vol. 11 (3), P. 124-129.
177. Leskiv Kh Ya., Gufriy D.F., Gutyj B.V., Khalak V. I., Hariv I.I., Martyshuk T.V., Guta Z.A. The effect of methiphene, methionine, and phenarone on the humoral part of the immune System of piglets in experimental chronic nitrate-nitrite toxicosis. Colloquium-journal. 2021. Vol. 7, № 94. Р. 12-15.
178. Varkholiak I.S., Gutyj B.V., Leskiv Kh.Ya., Kushnir V.I., Hariv I.I., Martyshuk T.V., Guta Z.A. The effect of bendamine on antioxidant protection of rats' myocardium in doxorubicin intoxication. Colloquium-journal. 2021. Vol. 7, № 94. Р. 18-21.
179. Gutyj B., Khariv I., Khalak V., Khariv M. , Vasiv R., Leskiv Kh., Martyshuk T., Guta Z. The effect of liposomal drug “Butaintervit” on the activity of the t-system of cellular immunity of rats under oxidative stress. Colloquium-journal. 2021. Vol 22, № 109. Р. 14-18.
180. Alla Vyniarska, Hubert Ziółkowski, Hanna Madej‐Śmiechowska, Jerzy J. Jaroszewski "The pharmacokinetics and antiparasitic activity of ivermectin in Hutsul and Toric horses". 2021. Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics. United Kingdom.V.44, № 1. P.79-86.
181. Aleksandra Zygmuntowicz, Włodzimierz Markiewicz1, Tomasz Grabowski, Artur Burmańczuk, Alla Vyniarska, Jerzy Jan Jaroszewski. Quercetin affects
uterine smooth muscle contractile activity in gilts. PLoS One. 2021; 16(7): e0252438..Published online 2021 Jul 16.
182. Soltys, M. P., Rudyk, H. V., Brezvyn, O. M., Hunchak, V. M., Gutyj, B. V., Hunchak, A. V., Vasiv, R. O. (2022). The antiseptic activity of the drug, based on sodium hypochlorite in experimental and spontaneously infected wounds in animals. Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary sciences, 2022, Vol 24 №105. Р. 7.
183. Turlewicz-Podbielska H, Kowalski CJ, Burmanczuk A, Vynjarska A, Wojciechowski J, Pomorska-Mol M, Rybska M (2022): Tolerance of Biopronil Spot on® after repeated single- or multiple-dose topical treatments in dogs. Vet MedCzech 67, 418–429.
184. Natalia Ziółkowska; Małgorzata Chmielewska-Krzesińska; Alla Vyniarska; Waldemar Sienkiewicz Melanopsin Expression in Intrinsically Photoreceptive Retinal Ganglion Cells and Damages the Inner Retina in Rats Invest. Ophthalmol. Vis. Sci.. 2022; 63(1):26.


Патенти
1. Деклараційний патент України на корисну модель № 86708. Спосіб оцінки негативного впливу кадмію на стан неферментної ланки антиоксидантної системи організму молодняку великої рогатої худоби / Гутий Б. В. – № u2013 08005;Заявл. 25.06. 2013; Опубл. 10.01.2014, Бюл. № 1.

2. Деклараційний патент України на корисну модель № 86784. Спосіб корекції стану глутатіонової системи антиоксидантного захисту у молодняку великої рогатої худоби при гострому нітратно-нітритному токсикозі / Гутий Б. В., Гуфрій Д.Ф., Харів І.І., Гута З.А., Харів М.І., Мурська С.Д. – № u2013 08800;Заявл. 15.07. 2013; Опубл. 10.01.2014, Бюл. № 1.
3. Деклараційний патент України на корисну модель № 89069. Спосіб корекції активності ферментів крові індиків за протозойних інвазій / Харів І. І., Гутий Б.В., Гуфрій Д.Ф., Харів М.І. - № u2013 12815;Заявл. 04.11. 2013; Опубл. 10.04.2014, Бюл. № 7.
4. Деклараційний патент України на корисну модель № 88685. Спосіб корекції ферментної системи антиоксидантного захисту організму бичків при лікуванні хронічного кадмієвого токсикозу / Гутий Б. В., Гуфрій Д. Ф., Харів І. І. – № u2013 12805; Заявл. 04.11. 2013; Опубл. 25.03.2014, Бюл. № 6.
5. Деклараційний патент України на корисну модель № 88687. Спосіб корекції стану глутатіонової системи антиоксидантного захисту у молодняку великої рогатої худоби при кадмієвому токсикозі / Гутий Б. В. – № u2013 12809; Заявл. 04.11. 2013; Опубл. 25.03.2014, Бюл. № 6.
6. Деклараційний патент України на корисну модель № 88600. Спосіб корекції антиоксидантної системи організму бичків при лікуванні хронічного кадмієвого токсикозу / Гутий Б .В. – № u2013 11504; Заявл. 30.09. 2013; Опубл. 25.03.2014, Бюл. № 6.
7. Деклараційний патент України на корисну модель № 89068. Спосіб оцінки негативного впливу кадмію на рівень неензимної системи антиоксидантного захисту організму молодняку великої рогатої худоби / Гутий Б. В. – № u2013 12813; Заявл. 04.11. 2013; Опубл. 10.04.2014, Бюл. № 7.
8. Деклараційний патент на корисну модель № 94227 від 10.11.2014 Лінімент для лікування тварин з гнійно-некротичними ураженнями шкіри / Гунчак В.М., Данко Г.В., Слободюк Н.М., Гутий Б.В. Опубл. 10.11.2014.
9. Деклараційний патент України на корисну модель № 91458. Спосіб корекції активності ферментів крові курчат за еймеріозної інвазії / Криштальська М.О., Гутий Б. В., Гунчак В.М. – № u2013 14793; Заявл. 17.12. 2013; Опубл. 10.07.2014, Бюл. № 13.
10. Деклараційний патент України на корисну модель № 102263. Спосіб корекції гематологічних показників свиней за умов лікування респіраторних захворювань запального характеру/ Музика В.П., Коцюмбас І.Я., Гутий Б.В. - № u2015 03492; Заявл. 14.04.2015, Бюл. № 20.
11. Деклараційний патент України на корисну модель №102567 Спосіб корекції імунної системи телят за умов антибіотикотерапії, при лікуванні респіраторних захворювань запального характеру / Музика В.П., Коцюмбас І.Я., Гутий Б.В. - № u2015 03477; Заявл. 14.04.2015, Опубл. 10.11.2015 . Бюл. № 21.
12. Деклараційний патент України на корисну модель №102567 Спосіб корекції ферментної системи антиоксидантного захисту організму глибокотільних корів за ендотоксикозу / Гримак Я.І, Гунчак В.М., Гутий Б.В. - № u201504747; Заявл. 15.05.2015, Опубл. 10.11.2015 . Бюл. № 21.
13. Деклараційний патент України на корисну модель № 103242. Спосіб корекції антиоксидантної системи у молодняку великої рогатої худоби за гострого нітратно-нітритного токсикозу / Губерук В.О., Гутий Б.В. - № u201505276; Заявл. 28.05.2015, Опубл. 10.12.2015. Бюл. № 23.
14. Деклараційний патент України на корисну модель № 103243. Спосіб корекції антиоксидантної системи організму бичків за кадмієвого навантаження / Гутий Б.В. - № u201505277; Заявл. 28.05.2015, Опубл. 10.12.2015. Бюл. № 23.
15. Деклараційний патент на корисну модель № 106772 від 10.05.2016. Спосіб корекції стану глутатіонової системи у молодняку великої рогатої худоби при гострому нітратно-нітритному токсикозі / Гутий Б.В., Гуфрій Д.Ф., Стибель В.В., Величко В.О., Курилас Л.В., Гута З.А.
16. Деклараційний патент на корисну модель № 106773 від 10.05.2016. Спосіб оцінки токсичного ураження печінки щурів за розвитку оксидаційного стресу / Мартишук Т.В., Гутий Б.В., Віщур О.І.
17. Деклараційний патент на корисну модель № 106774 від 10.05.2016. Спосіб корекції показників імунної системи тварин за умов отруєння тетрахлорметаном / Харів М.І., Буцяк В.І., Віщур О.І., Гутий Б.В., Харів І.І.
18. Деклараційний патент на корисну модель № 106775 від 10.05.2016. Спосіб оцінки ступеня негативного впливу оксидаційного стресу на організм свиней / Гутий Б.В., Стибель В.В.
19. Деклараційний патент на корисну модель № 106771 від 10.05.2016. Спосіб оцінки негативного впливу нітратів і нітритів на рівень неензимної системи антиоксидантного захисту організму молодняку великої рогатої худоби / Гутий Б.В., Гуфрій Д.Ф., Гунчак В.М., Харів І.І., Васів Р.О., Хомик Р.І., Слободюк Н.М., Тодорюк В.Б., Гута З.А.
20. Деклараційний патент на корисну модель № 107541 від 10.06.2016. Спосіб корекції показників імунної системи тварин за умов отруєння тетрахлорметаном / Харів М.І., Буцяк В.І., Гутий Б.В., Харів І.І.
21. Деклараційний патент на корисну модель № 108971 від 10.08.2016. Спосіб корекції активності ферментів крові за фасціольозу сенсибілізованих атиповими мікобактеріями корів / Куляба О.В., Стибель В.В., Турко І.Б., Семанюк В.І., Гутий Б.В.
22. Деклараційний патент на корисну модель № 108980 від 10.08.2016. Спосіб корекції функціонального стану печінки у собак / Журавльов О.Ю., Гунчак В.М., Гутий Б.В., Гуфрій Д.Ф.
23. Деклараційний патент на корисну модель № 111917 від 25.11.2016. Спосіб одержання лікувального екстракту з трави звіробою / Коцюмбас І.Я., Брезвин О.М., Авдачонок В.Д., Ємельянов М.А., Гутий Б.В.
24. Деклараційний патент на корисну модель № 112676 від 26.12.2016. Спосіб корекції показників антиоксидантної системи тварин за умов отруєння тетрахлорметаном / Гутий Б.В., Віщур О.І., Мартишук Т.В.
25. Деклараційний патент на корисну модель № 112825 від 26.12.2016. Спосіб корекції інтенсивності процесів перекисного окиснення ліпідів організму бичків за нітратно-кадмієвого навантаження / Гутий Б.В.
26. Деклараційний патент на корисну модель № 112832 від 26.12.2016. Спосіб корекції функціонального стану печінки корів за фасціольозної інвазії / Гутий Б.В., Стибель В.В., Соболта А.Г.
27. Деклараційний патент на корисну модель № 112833 від 26.12.2016. Спосіб оцінки негативного впливу оксидативного стресу на організм свиней / Гутий Б.В., Стибель В.В.
28. Деклараційний патент на корисну модель № 113661 від 10.02.2017. Спосіб реабілітації собак після їх профілактичної дегельмінтизації / Журавльов О.Ю., Гунчак В.М., Гутий Б.В.
29. Деклараційний патент на корисну модель № 118612 від 10.08.2017 Спосіб корекції системи антиоксидантного захисту організму собак за ендогенної інтоксикації / Гутий Б.В.; Вархоляк І.С.; Харів І.І.; Паладійчук О.Р.
30. Деклараційний патент на корисну модель № 118444 від 10.08.2017 Спосіб корекції морфологічних показників крові бугайців за кадмієвого навантаження / Гутий Б.В., Лавришин Ю.Ю., Паладійчук О.Р.
31. Деклараційний патент на корисну модель № 118382 від 10.08.2017 Спосіб підвищення імунного статусу організму корів за розвитку ендогенної інтоксикації / Гутий Б.В., Гащук Є.С., Віщур О.І.
32. Деклараційний патент на корисну модель № 119627 від 25.09.2017 Спосіб підвищення імунного статусу організму курчат-бройлерів у системі заходів із профілактики вірусних захворювань / Кушнір В.І., Брезвин О.М., Кушнір І.М., Авдосьєва І.К., Гутий Б.В.
33. Деклараційний патент на корисну модель № 122203 від 26.12.2017 Спосіб корекції показників антиоксидантної системи тварин за умов фумонізинотоксикозу / Гута З.А., Коцюмбас І.Я., Брезвин О.М., Гутий Б.В.
34. Деклараційний патент на корисну модель № 122644 від 25.01.2018 Спосіб виготовлення плавлених сирів з додаванням кріопорошку "Амарант" / Гачак Ю.Р., Михайлицька О.Р., Гутий Б.В., Дякун Т.А.
35. Деклараційний патент на корисну модель № 123865 від 12.03.2018. Спосіб виготовлення солодких плавлених сирів з додаванням кріопорошку "Виноград" / Гачак Ю.Р., Кіницька Л.С., Гутий Б.В.
36. Деклараційний патент на корисну модель № 124321 від 10.04.2018. Спосіб підвищення імунного потенціалу та продуктивності коропових риб / Віщур О.І., Руденко О.П., Гутий Б.В.
37. Деклараційний патент на корисну модель № 126687 від 25.06.2018. Спосіб корекції системи антиоксидантного захисту тварин за умов розвитку оксидаційного стресу / Гутий Б.В., Віщур О.І., Мартишук Т.В., Семенів Б.С.
38. Деклараційний патент на корисну модель № 126924 від 10.07.2018. Спосіб корекції показників неспецифічної резистентності та клітинного імунітету у курчат-бройлерів / Медвідь С.М., Гунчак А.В., Кисців В.О., Сірко Я.М., Стефанишин О.М., Пащенко А.Г., Борецька Н.І., Гутий Б.В.
39. Деклараційний патент на корисну модель № 126925 від 10.07.2018. Спосіб корекції обмінних процесів в організмі супоросних свиноматок за умов дефіциту йоду / Седіло Г.М., Гунчак Р.В., Вовк С.О., Гутий Б.В.
40. Деклараційний патент на корисну модель № 128292 від 10.09.2018. Спосіб корекції системи антиоксидантного захисту тварин за умов отруєння тетрахлорметаном / Харів М.І., Гутий Б.В., Харів І.І., Семенів Б.С.
41. Деклараційний патент на корисну модель № 128293 від 10.09.2018. Спосіб підвищення продуктивних якостей свиноматок за умов дефіциту йоду / Гунчак Р.В., Седіло Г.М., Гутий Б.В., Пащенко А.Г., Вовк С.О.
42. Спосіб корекції системи антиоксидантного захисту курей-несучок при умові кадмієвого навантаження: пат. 145559 Україна. № u202003378; заявл. 03.06.2020; опубл. 28.12.2020, Бюл. № 24. 4 с.
43. Спосіб біокорекції ензиної ланки антиоксидантної системи організму глибоко тільних корів за інтенсивної технології виробництва молока: пат. 149282 Україна. № u202101872; заявл. 09.04.2021; опубл. 04.11.2021, Бюл. № 44. 4 с
44. Спосіб одержання 4-((5-децилтіо)-4-метил-4н-1,2,4-триазол-3-ІЛ) Морфоліну пат. 149282 Україна. № u20170903; заявл. 07.092017; опубл. 25.01.2018, Бюл. № 2. 4 с.
45. Спосіб оцінки негативного впливу нітранів і нітритів на ревень неензимної системи антиоксидантного захисту організму молодняку великої рогатої худоби: пат. 106771 Україна. №u201510192 звявл. 19.10.2015; опубл. 10.05.202016, Бюл. №9. 4 с.
46. Спосіб корекції антиоксидантного захисту курей-несучок при умові кадмієвого навантаження: пат. 145559 Україна. №u202003378 звявл. 03.06.2020; опубл. 29.12.2020, Бюл. №24. 4 с.
47. Спосіб біокорекції ензимної ланки антиоксидантної ситеми організму глибокотільних корві за інтенсивної технології виробництва молока: пат. 149282 Україна. №u202101872 звявл. 09.04.2021; опубл. 04.11.2021, Бюл. №44. 4 с.
48. Patent NR 237182 na wynalazek PT. Rzeczypospolita Polska, PL 237182 / Mazidlo do leczenia chorob dermatologicznych / Petrjvych Martynychyn Volodymyr, Lvov, UA, Mychajlovych Hunchak Vasil, Lvov, UA, Ivanovych Panasenko Olexandr, Saporoge, UA, Volodymyrovych Parchenko Volodymyr, Saporoge, UA. Pirws.21.XI.2028, UA, u 201811432; zglosz. 02.01.2020 BUP 01/20; oglosz. 22.03.2021 WUP 06/21.
49. Спосіб одержання 4-((5-ДЕЦИЛТІО)-4-МЕТИЛ-4Н-1,2,4-ТРИАЗОЛ-3-ІЛ)МЕТИЛ)МОРФІНУ. Патент 125007 Україна № UА 2021125007. Заявл. 27.11.2020; Опубл. 22.12.2021; Бюл. № 51. 4 с.
50. На торговельну марку. Патент 320378 Україна. № UА (111) 320378 Заявл. 07.09.2020; Опубл. 08.06.2022; Бюл. № 232. 4 с.


Монографії

1. Антиоксидантний захист організму молоняку великої рогатої худоби за хронічного кадмієвого токсикозу та його корекція. Монографія / Гутий Б.В., Віщур О.І., Гуфрій Д.Ф., Харів І.І. // Львів, СПОЛОМ, 2015. – 146 с.
2. Імунний статус, способи оцінки і методи корекції у телят раннього віку. Монографія / Віщур О.І., Гутий Б.В., Гуфрій Д.Ф., Харів І.І. // Львів, СПОЛОМ, 2015. – 183 с.
3. THE TOXIC EFFECT OF CADMIUM ON THE ANIMAL BODY AND ITS PREVENTION. AY Ostapyuk, BV Gutyj, KY Leskiv, AR Shcherbatyi - Publishing House “Baltija Publishing”, 2023
4. ACHIEVEMENTS AND RESEARCH PROSPECTS IN ANIMAL HUSBANDRY AND VETERINARY MEDICINE. SV Buriachenko, BT Stegniy, VV Vlizlo, OM Zelenina… - Publishing House “Baltija Publishing”, 2023

Теми наукових дисертацій
Васів Р.О. – «Нітратно-нітритний токсикоз молодняку великої рогатої худоби і вплив піридоксину гідрохлориду та аскорбiнової кислоти на його розвиток» (2003)
Винярська А.В. – «Застосування тетравіту та метіфену тільним коровам для попередження негативної дії нітратів на організм новонароджених телят» (2006)
Гунчак В.М. – «Хронічний нітратно-нітритний токсикоз курей та його профілактика» (2005)
Гутий Б.В. – «Фармакокорекція системи антиоксидантного захисту молодняку великої рогатої худоби за експериментального кадмієвого токсикозу» (2014)
Гуфрій Д.Ф. – «Фармакодинаміка нітратно-нітритних токсикозів та розробка антидотних засобів для лікування тварин» (1997)
Леськів Х.Я. – «Фармакологічна корекція антиоксидантної та імунної системи інтактних свиней і при хронічному нітратно-нітритному токсикозі» (2013)
Слободюк Н.М. – «Фармакологічні властивості та лікувальна ефективність мазі "Офлодерм" при гнійно-некротичних ураженнях шкіри» (2004)
Тодорюк В.Б. – «Фармако-токсикологічна характеристика сольового залізовмісного препарату за ферумдефіцитної анемії поросят» (2015р)
Харів І.І. – «Дослідження ліпідного складу сурфактанту легень у Великої рогатої худоби» (1992)
Хомик Р.І. – «Вплив згодовування нетрадиційних кормів на ліпідний обмін відгодівельних бичків» (1985)
Солтис М.П. - «Фармако-токсикологічна характеристика та антибактеріальна дія препарату на основі гіпохлориту натрію» (2021р.)

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru