EN   UA

 КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ ТА ІНОЗЕМНИХ МОВ ІМЕНІ ЯКИМА ЯРЕМИ

vuviska

Контакти:
Вул. Тугана-Барановського, 11 а
тел.:  032 239-26-74; 
е-mail: ukrinkafedra@gmail.com

 

 

IMG 2677

На заняттях з “Англійської мови за фаховим спрямуванням” студенти 1 курсу “Фізична терапія, ерготерапія” (5–6 та 7–8 підгруп) за допомогою мультимедійних пристроїв відобразили презентації своїх наукових робіт на теми: “Physical therapy. Occupational therapy”, “Human body”, “Types of Fractures”.

Студенти доповідали англійською мовою, застосували професійну лексику та візуально представили матеріал опрацьованих тем за допомогою PowerPoint, Google Slides або інших програм.

Електронні презентації доволі поширений інструмент, який часто використовують викладачі та студенти в освітньому процесі, зокрема під час проведення семінарів, конференцій та виголошення доповідей.

Детальніше: Навички академічної презентації іноземною мовою