EN   UA

Емблема кафедриКАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА РАДІОЛОГІЇ 

 Завідувач кафедри, доктор сільськогосподарських  наук, професор Буцяк Василь Іванович

Контакти:
м. Львів, вул. Пекарська, 50
Головний корпус, тел.: (032) 239-26-93; 097 12 15 821,
E-mail: v.butsyak@gmail.com

 

 

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

Біотехнологія зародилася у Львівському зооветеринарному інституті на кафедрі біохімії, якою завідував з 1939 року по 1976 рік Гжицький Степан Зенонович - доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, академік УАСГН, заслужений діяч науки УРСР. Він створив найбільшу в колишньому союзі школу біохіміків сільськогосподарських тварин (16 докторів наук і 54 кандидати наук) та організував Український науково-дослідний інститут фізіології і біохімії сільськогосподарських тварин. Був нагороджений орденами Леніна і Трудового Червоного Прапора та удостоєний інших урядових нагород. Завдяки дослідженням, які були виконані ним і його учнями у Львівському зооветеринарному інституті, Українському НДІ фізіології та біохімії сільськогосподарських тварин та НДІ землеробства і тваринництва західного регіону, для балансування раціонів та більш ефективного використання кормів тваринами і птицею було запропоновано використання амінокислот, вітамінів, ензимів - продуктів біотехнологічних виробництв (цю галузь називали „промисловою біотехнологією” або „технічною біохімією").
Викладання дисципліни „Біотехнологія” у колишньому Львівському зооветеринарному інституті розпочалося у 1988 році.
Після здобуття Україною незалежності у Львівському зооветеринарному інституті академіком УААН та РАСХН Ф.Ю. Палфієм був організований біотехнологічний лабораторний сектор. Потім згідно наказу Міністерства сільського господарства і продовольства від 30.02. 1997 року №30 на базі цього сектору та на базі кафедр біохімії і біотехнології та органічної і неорганічної хімії було створено НДІ біотехнологічних основ підвищення продуктивності тварин.
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З Гжицького з метою підготовки спеціалістів високої кваліфікації, які б були конкурентноздатними на ринку праці та виконуючи постанову Кабінету Міністрів від 08 серпня 2007 року за №1019 та наказу міністра освіти від 07 вересня 2007 за №794 відкрив на базі кафедри біохімії та біотехнології, неорганічної та органічної хімії та НДІ біотехнологічних основ підвищення продуктивності тварин новий напрям підготовки „Біотехнологія,” а ДАК видала ліцензію на 25 студентів денної форми навчання (протокол №90, наказ МОН молоді та спорту України від 30.09.2011 року).
18 вересня 2013 року в університеті створено кафедру біотехнології та радіології.
У 2014 році напрям підготовки 6.051401 „Біотехнологія” освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр” у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З Гжицького був акредитований - Сертифікат про акредитацію: серія НД №1471934 відповідно до рішення Акредитаційної комісії від 03 червня 2014 року, протокол №109 (Наказ МОН України від 11.06.2014 року №2323л). Термін дії ліцензії до 01.07.2024р.
З 2016 року згідно нових вимог Міністерства освіти і науки України напрям "Біотехнологія" замінено у спеціальність 162 "Біотехнології та біоінженерія" галузі знань 16 "Хімічна та біоінженерія".
Отримано ліцензію про розширення провадження освітньої діяльності , а саме започаткування освітньої діяльності за спеціальністю 162 "Біотехнології та біоінженерія" галузі знань 16 "Хімічна та біоінженерія" за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, яке затверджене наказом МОН України від 13.06.2016 р. №1315л.
У 2018 році спеціальність 162 "Біотехнології та біоінженерія" освітньо-кваліфікаційного рівня „Другий (магістерський)” у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З Гжицького був акредитований - Сертифікат про акредитацію: серія УД №14001388 відповідно до рішення Акредитаційної комісії від 20 лютого 2018 року, протокол №128 (Наказ МОН України від 27.02.2018 року №204). Термін дії ліцензії до 01.07.2023р.

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru