EN   UA

Емблема кафедриКАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА РАДІОЛОГІЇ 

 Завідувач кафедри, доктор сільськогосподарських  наук, професор Буцяк Василь Іванович

Контакти:
м. Львів, вул. Пекарська, 50
Головний корпус, тел.: (032) 239-26-93; 097 12 15 821,
E-mail: v.butsyak@gmail.com

 

 

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

1 Буцяк Василь Іванович завідувач кафедри професор доктор сільськогосподарських наук removebg preview

БУЦЯК ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ – завідувач кафедри біотехнології та радіології, доктор сільськогосподарських наук, професор.
В університеті працює з 1995 р. на посадах: асистента (1995-2000), старшого викладача (2000-2001), доцента (2002-2005), професора з 2005 року, проректора з науково-педагогічної роботи (2007-2009), завідувач кафедри (з 2013 року).
У 2004 році захистив докторську дисертацію на тему “Фізіолого-біохімічний статус корів при забрудненні довкілля важкими металами та способи зниження їх надлишку в організмі”.
З 2008 по 2010 рік був членом експертної ради Вищої атестаційної комісії України із зоотехнії і ветеринарної медицини.

Основні наукові та навчально-методичні праці: є автором і співавтором 140 статей, 12 патентів, 85 методичних рекомендацій, однієї монографії та 12 навчальних посібників.

Дисципліни, які викладає: ”Технологія виробництва та переробки сировини АПК для біоенергетики”, ”Радіобіологія”, ”Біоенергетика”, “Екобіотехнологія виробництв”, “Біотехнологія відновлення екосистем”.

Сфера науков их інтересів: дослідження механізмів біоконверсії відходів АПК шляхом вермікультивування та анаеробного зброджування.

Додаткові відомості: нагороджений Почесною Грамотою Центрального комітету профспілок АПК України (2006 р.) та Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України (2008 р.), Грамотою Львівської обласної ради (2014р.).
Член спеціалізованих рад по захисту кандидатських і докторських дисертацій (Д.35.826.02 та Д.35.826.01). Під керівництвом захищено три кандидатські (Курляк І. М., 2009); (Печар Н. П., 2011); (Шемедюк Н. П., 2012) та одну докторська дисертації (Клименко О.М., 2015).

Наукометрія:
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/19460943
Publons: https://publons.com/researcher/2102549/vasyl-butsyak/
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=zWJ-MTgAAAAJ
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2858-0257
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


 

6 Музика Віктор Павлович доцент доктор ветеринарних наук removebg preview

МУЗИКА ВІКТОР ПАВЛОВИЧ – доктор ветеринарних наук, професор кафедри.
У 1980 році закінчив Львівський зооветеринарний інститут, одержав спеціальність ветеринарного лікаря. У травні 2003 року захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 16.00.08 – епізоотологія та інфекційні хвороби.
В 2016 році отримав диплом доктора ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.04 – ветеринарна фармакологія та токсикологія. Захистив докторську дисертацію на тему “Фармакодинаміка та фармакокінетика нового комбінованого антибактеріального препарату на основі флуорфеніколу та флуніксину меглуміну”. На кафедрі біотехнології та радіології працює з вересня 2013 року.
Основні наукові та навчально-методичні праці: автор та співавтор 135 наукових праць, СОУ, ТУ, методичних рекомендацій, патентів на винахід, монографій, довідників.
Дисципліни, які викладає: ”Методи ідентифікації ГМО”, ”Основи селекції та конструювання промислових штамів мікроорганізмів”.
Сфера наукових інтересів: вивчення механізмів розвитку антибіотикорезистентності, розробка та впровадження в практику нових хіміотерапевтичних препаратів, клінічні дослідження, біоеквівалентність, залишкові кількості антимікробних препаратів.

Наукометрія:
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/HKM-9960-2023
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=MruDxYgAAAAJ&hl=uk&oi=ao
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0767-7263
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


3 Шемедюк Наталія Петрівна доцентка кандидатка біологічних наук removebg preview

ШЕМЕДЮК НАТАЛІЯ ПЕТРІВНА – кандидатка біологічних наук, доцентка.
В університеті працює з 2007 року. У 2012 році захистила дисертацію «Біохімічна характеристика дії екстрактів деяких лікарських рослин: оцінка показників оксидантно-антиоксидантного стану in vivo та індукції апоптозу пухлинних клітин in vitro» за спеціальністю 03.00.04 - біохімія.
У 2019 році присвоєно вчене звання доцентки кафедри біотехнології та радіології. Із 2018 року член журі Всеукраїнської олімпіади з біотехнології, з 2021 року – член експертної групи Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з біотехнології. З 2021 року – заступниця завідувача кафедри, голова навчально-методичної комісії спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія».

Основні наукові та навчально-методичні праці: авторка 51-ої публікації, у тому числі 24-ох статей (три статті у SCOPUS (h=2), деклараційного патента, 26-ти тез; навчального посібника, 7-ми навчально-методичних посібників, одного курсу лекцій і 9-ти методичних рекомендацій.

Дисципліни, які викладає: ”Біологія клітини”, ”Клітинна інженерія”, ”Молекулярна біологія”, ”Основи біохімії і біотехнології рослин”, ”Загальна та молекулярна генетика”.

Сфера наукових інтересів: молекулярні механізми дії біологічно активних речовин природного походження.

Додаткові відомості: з 2021 року є експертом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.
У 2022 році нагороджена Грамотою від Львівської обласної державної адміністрації за вагомий внесок у розвиток науки та з нагоди 110-річчя з часу заснування Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнології імені С. З. Ґжицького.

Наукометрія:
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57207032717&zone
Google Scholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=yM_s2XwAAAAJ&hl=uk&authuser=1
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4000-1406
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


2 Гривул Теодор Миколайович доцент кандидат біологічних наук removebg preview

ГРИВУЛ ТЕОДОР МИКОЛАЙОВИЧ – кандидат біологічних наук, доцент кафедри біотехнології та радіології.
У 1970 році закінчив ветеринарний факультет Львівського зоотехнічно-ветеринарного інституту. Отримав диплом з відзнакою за спеціальністю „Ветеринарія”. В 1970-1971 роках служив при війську. З 1971 року старший лаборант, з 1974 року – молодший, а з 1980 року старший науковий співробітник лабораторії біофізики Українського науково-дослідного інституту фізіології і біохімії сільськогосподарських тварин.
Науковий ступінь кандидата біологічних наук отримав у 1981 році. В 1992 році обраний за конкурсом на посаду завідувача лабораторії амінокислотного та мінерального живлення інституту землеробства і тваринництва західного регіону УААН.
З 2013 року доцент кафедри біотехнології та радіології.

Основні наукові та навчально-методичні праці: є автор понад 120 наукових публікацій в тому числі одне авторське свідоцтво та один патент на відкриття і три деклараційні патенти.

Дисципліни, які викладає: “Основи ензимології та іммобілізації”, “Біотехнологія бродіння”, “Біотехнологія БАР”, “Біотехнологія білків”, “Біогеохімія”.

Сфера наукових інтересів: асиміляція амонію, метаболізм нітрат-нітритів і деградація компонентів корму мікроорганізмами екосистеми рубця; геохімічні аномалії природного і техногенного походження.

Наукометрія:
Google Scholаr: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=ZL5OpS0AAAAJ
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3935-3113
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


4 Сварчевська Оксана Зіновіївна доцентка кандидатка сільськогосподарських наук removebg preview

СВАРЧЕВСЬКА ОКСАНА ЗІНОВІЇВНА – доцентка кафедри біотехнології та радіології, кандидатка сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник.
У 1996 р. закінчила з відзнакою Львівську академії ветеринарної медицини імені С. З. Ґжицького за спеціальністю «Ветеринарна медицина». Упродовж 1996-1999 рр. навчалась в аспірантурі, а 2000-2019 рр. – працювала в Інституті біології тварин НААН.
У 2002 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Вплив рівня лізину, метіоніну і треоніну в раціоні на обмін речовин та вміст гормонів у крові свиней породи велика біла х ландрас» і отримала диплом кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.04 - біохімія.
У 2014 р. присвоєно  вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю 03.00.04 - біохімія.
З лютого 2019 р. – доцентка кафедри біотехнології та радіології.

Основні наукові та навчально-методичні праці: є авторкою 86 наукових праць, в тому числі: 55 статей, зокрема 2, що входять до наукометричних баз Scopus та Web of Science, 1 деклараційного патенту, 3 методичних рекомендацій, 27 тез.

Дисципліни, які викладає: “Біоетика, біобезпека та біозахист”, “Агробіотехнологія”, “Нормативне забезпечення біотехнологічних виробництв”, “Валідація біопрепаратів”, “Екобіотехнологія”.

Сфера наукових інтересів: біохімія, біотехнологія, наноакватехнології.

Додаткові відомості: 2021 рік – подяка керівнику наукової роботи, представленої на ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Біотехнології та біоінженерія» Національний університет харчових технологій (Київ).
Грамота від головного управління ветеринарної медицини у Львівській області за вагомий внесок у галузь ветеринарної медицини та з нагоди святкування Дня науки (наказ № 51 від 15.05.2013 року, м. Львів).
2003 рік – грамота від дирекції та профспілкового комітету Інституту біології тварин НААН за сумлінну працю, високий науковий професіоналізм, досягнення значних успіхів у роботі та з нагоди професійного свята Дня науки.
2002 рік – грамота від дирекції та профспілкового комітету Інституту біології тварин НААН за високі досягнення у виконанні науково-дослідних робіт та з нагоди професійного свята Дня працівників сільського господарства.

Наукометрія:
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4207-4038
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/GVS-4018-2022
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=T82aTtUAAAAJ&hl=ukе-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


 

Ромашко

РОМАШКО ІРИНА СЕРГІЇВНА – кандидатка технічних наук, доцентка.
У 1991-1996 рр. навчалася у Державному університеті «Львівська політехніка» за спеціальністю «Біотехнологія», після закінчення якого отримала диплом з відзнакою. У 1996-1997 рр. – магістрантка, а у 1997-2000 рр. – аспірантка стаціонарної форми навчання при кафедрі технології переробки нафти і газу ДУ «Львівська політехніка».
У 2002 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Зневоднення нафтових емульсій поліестерами на основі поліетиленгліколів» (науковий керівник – к.т.н., доцент Топільницький П.І.) і отримала диплом кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.07 – хімічна технологія палива і пальномастильних матеріалів.
Працювала на кафедрі ХТНГ Національного університету «Львівська політехніка» старшим лаборантом та молодшим науковим співробітником, на кафедрі МЛ НУ «Львівська політехніка» асистентом і старшим викладачем, з 2006 р. – в Інституті біології тварин УААН старшим науковим співробітником.
З вересня 2009 року – асистент кафедри технології м’яса, м’ясних та олійно-жирових виробів ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького; з вересня 2010 року – старший викладач кафедри технології м’яса, м’ясних та олійно-жирових виробів; з липня 2013 року – доцент кафедри технології м’яса, м’ясних та олійно-жирових виробів; з вересня 2018 року до червня 2022 року – заступник декана факультету харчових технологій та біотехнології ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. З вересня 2021 року – доцент кафедри біотехнології та радіології за сумісництвом.
Основні наукові та навчально-методичні праці: є авторкою та співавтором 91 праці, з них 50 наукового, 41 навчально-методичного характеру.

Дисципліни, які викладає: “Біотехнологія в харчовій промисловості”, “Альтернативна поновлювальна енергетика та біоконверсія”, “Екологічний моніторинг біотехнологічних виробництв”.

Сфера наукових інтересів: альтернативна біоенергетика, харчова біотехнологія

Додаткові відомості: 2019 рік – нагороджена Міжнародним Центром впровадження Програм ЮНЕСКО Honorary Diploma за вагомий особистий внесок у розвиток української науки, високий професіоналізм та активну громадську позицію.

Наукометрія:
Web of Science : https://www.webofscience.com/wos/author/record/13424567
Publons : https://publons.com/researcher/2103210/iryna-romashko/
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=4UQp3FEAAAAJ
ORCID : https://orcid.org/0000-0001-5848-5352
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


 

9 Двилюк Іванна Іванівна асистентка removebg preview

ДВИЛЮК ІВАННА ІВАНІВНА - кандидатка сільськогосподарських наук, старша викладачка кафедри.
У 2006 році закінчила Львівську національну академію ветеринарної медицини імені С.  З. Ґжицького за спеціальністю "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва " та здобула кваліфікацію інженера –технолога.
У 2015-2018 р. р.- навчання в аспірантурі Інституту біології тварин НААН.
З 2018 р. працювала молодшим науковим співробітником лабораторії екологічної фізіології та якості продукції Інституту біології тварин НААН.
З вересня 2019 року –асистентка кафедри біотехнології та радіології.
У 2021 році захистила дисертаційну роботу на тему: «Фізіолого-біохімічні процеси в організмі бджіл та репродуктивна функція бджолиних маток за підгодівлі цитратами Ag і Cu». та отримала диплом кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин.
Основні наукові та навчально-методичні праці: співавторка 15 статей, 2 деклараційних патентів та 1 методичних рекомендацій. Член Українського біохімічного товариства.

Дисципліни, які викладає: “Вступ до фаху”, “Валеологія”, “Хімія канцерогенів”, “Біобезпека”.

Сфера наукових інтересів: фізіолого-біохімічні процеси в організмі тварин за дії наноцитратів мікроелементів.

Наукометрія:
Publons: https://publons.com/researcher/3238054/ivanna-dvylyuk
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3026-7182
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Малишева

МАЛИШЕВА ХРИСТИНА ВОЛОДИМИРІВНА – кандидатка біологічних наук, асистентка кафедри біотехнології та радіології.
У 2012 році закінчила біологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Біохімія». У 2018 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Блокування сигнального шляху Wnt інтерлейкіном 6: роль у розвитку та прогресуванні ревматоїдного артриту» за спеціальністю 03.00.04 – біохімія.
З 2011 по 2012 роки працювала на посаді інженера відділу молекулярної генетики і біотехнології Інституту біології клітини НАНУ.
З 2012 по 2016 роки – аспірант відділу імунології Інституту біології тварин НААНУ. З 2016 по 2018 роки – провідний інженер відділу регуляції проліферації клітин і апоптозу Інституту біології клітини НАНУ.
З 2018 по 2021 роки працювала на посаді наукового асистента відділу імунології медичного факультету Жешувського університету (Республіка Польща).
З 2021 року по сьогоднішній день працює на посаді асистента кафедри біотехнології та радіології ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького.
Основні наукові та навчально-методичні праці: автор 9 наукових статей (SJR-Q1 і SJR-Q2) опублікованих у періодичних виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз Web of Science і Scopus, член Українського біохімічного товариства.

Дисципліни, які викладає: “Загальна біотехнологія”, “Генетика”, “Імунобіотехнологія”.

Наукові інтереси: біологія кістки, морфогенетичні білки кістки і сигнальний шлях Wnt (його роль у формуванні кісток), запальні захворювання (зокрема, молекулярні механізми розвитку та прогресування ревматоїдного артриту), прозапальні цитокіни, стовбурові клітини, регуляція експресії генів.

Додаткові відомості: 2014 рік – грант для молодих науковців від Західно-українського біомедичного наукового центру (18th annual competition of the West-Ukrainian BioMedical Research Center), Львів, Україна;
2016 рік – стипендія від Федерації європейських біохімічних товариств (41st FEBS Congress), Кушадасі, Туреччина;
2017 рік – стипендія від Федерації європейських біохімічних товариств (FEBS Collaborative and Experimental Scholarship for Central & Eastern Europe), Жешув, Республіка Польща; 2022 рік – стипендія для молодих ревматологів (42nd KCR Annual Scientific Meeting and the 16th International Symposium), Сеул, Корея.

Наукометрія:
Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?hl=en&user=KRsxtigAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate
Web of Science:https://www.webofscience.com/wos/author/record/GVS-2155-2022
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


 

8 Слободян Соломія Олегівна асистентка removebg preview

СЛОБОДЯН СОЛОМІЯ ОЛЕГІВНА – кандидатка ветеринарних наук асистентка кафедри біотехнології та радіології.
З 2000 по 2005рр. навчалася у Львівській національній академії ветеринарної медицини імені С. З. Ґжицького спеціальність ветеринарна медицина зі спеціалізацією ветсанітарія та ветсанекспертиза.
З 2005 по 2008 рр. навчалася в аспірантурі.
З 2009 по 2012 рр. – асистентка кафедри ветеринарно-санітарної та радіологічної експертизи.
З 2013р. по теперішній час – асистентка кафедри біотехнології та радіології.
У 2021 році захистила дисертацію на тему «Фармакокорекція системи антиоксидантного захисту організму тварин за свинцево-кадмієвого навантаження» за спеціальністю 16.00.04 – ветеринарна фармакологія та токсикологія.
Основні наукові та навчально-методичні праці: є авторкою 22 наукових праць, в тому числі: 18 статей, 3 деклараційних патентів на корисну модель та одні технічні умови. Член Українського біохімічного товариства.

Дисципліни, які викладає: “Гідрорадіобіологія”, “Технологія харчових та біоактивних добавок”.

Сфера наукових інтересів: фізіологічний стан організму тварин за різного радіаційного навантаження.
Наукометрія:
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/30097361
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2417-6927
Google Scholar: http://surl.li/elnvg
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


 

Горчин

 

ГОРЧИН СОФІЯ ВОЛОДИМИРІВНА - кандидатка сільськогосподарських наук, асистентка кафедри біотехнології та радіології.

З 2002 – 2010 рр. – студентка Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького.

З 2011-2013 рр. – навчання в аспірантурі Інституту біології тварин НААН.

У 2013 році в Інституті біології тварин НААН (м.Львів) захистила дисертацію на тему «Біотехнологічні методи підвищення якості сперми кнурів за короткотривалого її зберіганню» та отримала диплом кандидата наук за спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія.

З 2014 року прийнята на посаду молодшого наукового співробітника лабораторії молекулярної біології та клінічної біохімії Інституту біології тварин НААН.

З 2019 року – асистент кафедри біотехнології та радіології ЛНУВМБ імені  С.  З.  Гжицького.

З 2021 року – викладач Вишнянського коледжу Львівського національного аграрного університету.

З 2022 року старший викладач - відокремлений структурний підрозділ «Вишнянський фаховий коледж Львівського національного університету природокористування».

З 2022 року – асистент кафедри біотехнології та радіології ЛНУВМБ імені  С.  З.  Гжицького.

Основні наукові та навчально-методичні праці: авторка 11 наукових та навчально методичних праць, 1 патент на корисну модель.

Дисципліни, які викладає: “Моделювання та масштабування біотехнологічних виробництв у системі GMP”, Біотехнологічні методи захисту рослин”, Методи ідентифікації ГМО.

Сфера наукових інтересів: з’ясувати ефективність застосування комбінацій антибактеріальних препаратів, водного екстракту прополісу та гідрофільного екстракту лялечок дубового шовкопряда за короткотривалого зберігання сперми кнурів в охолодженому стані та розробити біотехнологічні методи підвищення якості сперми.

Наукометрія

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=6dB4b84AAAAJ&hl=uk&oi=sra

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2201-7001

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


РуденкоРУДЕНКО ОЛЬГА ПЕТРІВНА - кандидатка ветеринарних наук, асистентка кафедри біотехнології та радіології.

У 2010 році – закінчила з відзнакою ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького.
У 2012-2015 – навчалась у аспірантурі Інституту біології тварин НААН, де з 2015 р. працювала молодшою науковою співробітницею лабораторії імунології.
У 2018 році захистила дисертацію на тему «Сезонні особливості та фактори регуляції імунного потенціалу й антиоксидантного захисту у коропових риб» за спеціальністю 03.00.04 – біохімія.
З 2020 року працює в ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького на посаді асистента кафедри біотехнології та радіології.
Основні наукові та навчально-методичні праці: є авторкою 20 наукових праць, в тому числі: 16 статей (4 – Web of Science), 1 деклараційного патенту, 3 методичних рекомендацій. Член Українського біохімічного товариства та American Chemical Society.

Дисципліни, які викладає: “Методи аналізу у біотехнології”, “Біотрансформація органічних речовин”.
Сфера наукових інтересів: розробка нових біотехнологічних методів очищення питної води, культивування й використання стовбурових клітин прісноводних риб.

Наукометрія:
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/41942640
Publons: https://publons.com/researcher/4017280/rudenko-op/
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=Dc8TjsAAAAJ&hl=uk
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0749-0466
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


 

Іванюк

ІВАНЮК НАТАЛІЯ ТАРАСІВНА – асистентка кафедри біотехнології та радіології.
У 2004 році закінчила ЛНАВМ імені С. З. Ґжицького і отримала повну вищу освіту за спеціальністю "Ветеринарна медицина", здобула кваліфікацію лікаря ветеринарної медицини – ветсанексперта.
У 2006 році закінчила ЛНАВМ імені С. З. Ґжицького і отримала повну вищу освіту за спеціальністю "Ветеринарна медицина" та здобула кваліфікацію магістра ветеринарної медицини.
У 2007- 2009 роках навчалася в аспірантурі ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького.
Основні наукові та навчально-методичні праці: співавтор 10 статей.

Сфера наукових інтересів: радіологічна експертиза риби та оточуючого її середовища в умовах радіоактивного навантаження.

Дисципліни, які викладає: “Клітинна інженерія”, “Молекулярна біологія”, “Радіобіологія”, “Біогеохімія”.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 


 

11 Кіт Наталія

КІТ НАТАЛІЯ ПЕТРІВНА ─ старша лаборантка кафедри біотехнології та радіології, асистент-сумісник.
У 2000 році закінчила хіміко-технологічний факультет Національного університету «Львівська політехніка» та здобула кваліфікацію інженер хімік-технолог за спеціальністю «Технологія переробки полімерів».
На кафедрі працює з липня 2016 року.

Дисципліни, які викладає: “Біотехнологія в харчовій промисловості”.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru