EN   UA

Емблема кафедриКАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА РАДІОЛОГІЇ 

 Завідувач кафедри, доктор сільськогосподарських  наук, професор Буцяк Василь Іванович

Контакти:
м. Львів, вул. Пекарська, 50
Головний корпус, тел.: (032) 239-26-93; 097 12 15 821,
E-mail: v.butsyak@gmail.com

 

 

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

1. Костюк В., Гарванко М., Масіч О., Макух Є., Гривул Т.М. Глютатіон мітохондрій // Міжнародна студентська наукова конференція „Інноваційні аспекти в питаннях технології, безпеки харчової продукції та екології” присвячена 20-річчю факультету харчових технологій та екології ЛНУВМБТ імені С.З. Гжицького, (17-18 травня ) Львів, 2012 – С. 181-182 .
2. Діжак І., Буцяк В.І. Аналіз екологічного стану водних ресурсів Жовківського району // Матеріали студентської наукової конференції ФХТЕ (з міжнародною участю).– Львів. – 2013. – С. 96-98.
3. Іванів Р., Буцяк В.І. Аналіз екологічного стану атмосферного повітря Дубенського району та шляхи його покращення // Матеріали студентської наукової конференції ФХТЕ (з міжнародною участю).– Львів. – 2013. – С. 98-100.
4. Пиріг Ю., Буцяк В.І. Екологічний стан гідроекосистеми Млинівського водосховища та основні шляхи підвищення її продуктивності // Матеріали студентської наукової конференції ФХТЕ (з міжнародною участю).–, Львів. – 2013. – С. 119-121.
5. Красневич А.Я., Шемедюк Н.П., Дзанаєва Л.До 60-річчя відкриття структури ДНК: нове покоління методів секвенування ДНК Матеріали студентської наукової конференції ФХТЕ, Львів. – 2013.
6. Шемедюк Н.П., Курляк І.М Пащенко А., Ткачик В.,Вплив окремих компонентів харчування на реалізацію генетичної інформації Матеріали студентської наукової конференції ФХТЕ, – Львів. – 2013.
7. Шемедюк Н.П., Костюк В.Л. Афлатоксини: джерела надходження в організм, механізми впливу на клітинному рівні/ Матеріали студентської наукової конференції ФХТЕ, – Львів. – 2014.
8. Шемедюк Н.П., Скіп О.С., Максимів Ю. Потенціал мікроорганізмів як джерело нових антибіотиків, проблеми та перспективи їх біотехнологічного виробництва/ Матеріали студентської наукової конференції ФХТЕ, – Львів. – 2014.
9. Шемедюк Н.П., Лотоцька М.Канцерогенна дія нітрозосполук /Матеріали студентської наукової конференції ФХТЕ, – Львів. – 2014.
10. Костюк В., Буцяк В.І. Біотехнологічні методи у виробництві біогазу // Матеріали студентської наукової конференції ФХТЕ, Львів. – 2014. – С.88-90.
11. Дзанаєва Л., Буцяк В.І. Метаболічна інженерія дріжджів Hansenu lapolymorpha для створення ефективних продуцентів спирту // Матеріали студентської наукової конференції ФХТЕ (з міжнародною участю).– Львів. – 2014. – С. 100-101.
12. Кричковська Г., Кричковська-Горошко І., Власюк І., Проць А., Білик І., Макух Є. Гривул Т. Будова та біологічна роль ліпоєвої кислоти// Матеріали студентської наукової конференції ФХТЕ ЛНУВМБТ імені С.З. Гжицького. - Львів, 2014 – С. 179-180 .
13. Бенькалович М., Гривул Т. Донбас – це Україна// Матеріали студентської наукової конференції факультету харчових технологій та екології ЛНУВМБТ імені С.З. Гжицького (з міжнародною участю), „Проблеми та перспективи харчових технологій і екобезпеки про-дукції” (14-15 травня). -Львів, 2014 – С. 231-233 .
14. Лотоцька М., Гривул Т. Нормативно-правове регулювання біобезпеки в Україні// Матеріали студентської наукової конференції факультету харчових технологій та екології ЛНУВМБТ імені С.З. Гжицького (з міжнародною участю), „Проблеми та перспективи хар-чових технологій і екобезпеки продукції” (14-15 травня). -Львів, 2014 – С. 125-126.
15. Лотоцька М. Буцяк В.І. Одержання лейкоцитарного інтерферону (ІФН) у лабораторних умовах (з міжнародною участю).– Львів. – 2015. – С. 100-101.
16. Шемедюк Н.П., Тернавський В. Використання мікросателітів ДНК як генетичних маркерів / Матеріали студентської наукової конференції ФХТЕ (з міжнародною участю) – Львів. – 2015.
17. Шемедюк Н.П., Шелест О. Мікроклональне розмноження – альтернативний метод збереження біорізноманіття представників родини Orchidaceae Juss. /Матеріали студентської наукової конференції ФХТЕ (з міжнародною участю) – Львів. – 2015.
18. Шемедюк Н.П., Палюха А. Перспективність порівняльно-генетичних досліджень у розв’язанні проблеми походження нації /Матеріали студентської наукової конференції ФХТЕ (з міжнародною участю) – Львів. – 2015.
19. Шемедюк Н.П., Лагуняк Ю. Використання маркерів мітохондріальної ДНК та Y- хромосоми у дослідженнях походження виду/ Матеріали студентської наукової конференції ФХТЕ (з міжнародною участю) – Львів. – 2015.
20. Масюк М. Саджениця О. Скіп О.С. Біотехнологія вермикультивування. Матеріали студентської наукової конференції ФХТЕ, – Львів. – 2015.
21. Гайда М., Школьна Я. Скіп О.С. Біотехнологія одержання біогазу. Матеріали студентської наукової конференції ФХТЕ, – Львів. – 2015.
22. Стахів О. Ю. "Вплив походження сировини та чистої культури на якість товарних дріжджів", 2018р.
23. Зозуля А. В. "Вивчення впливу терміну зберігання на мікробіологічний склад кисломолочних йогуртів", 2018р.

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru