EN   UA

Емблема кафедриКАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА РАДІОЛОГІЇ 

 Завідувач кафедри, доктор сільськогосподарських  наук, професор Буцяк Василь Іванович

Контакти:
м. Львів, вул. Пекарська, 50
Головний корпус, тел.: (032) 239-26-93; 097 12 15 821,
E-mail: v.butsyak@gmail.com

 

 

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

 Посібники:

1. Буцяк В.І. Кравців Р.Й., Буцяк Г.А. Екологічний моніторинг ведення тваринництва у біогеохімічних провінціях. Монографія Львів, 2005.-254с.
2. Кравців Р.Й., Буцяк В.І., Колотницький А.Г. Навчальний посібник “Клітинна інженерія”. Львів, 2005.- 101 с.
3. Буцяк В.І., Кравців Р.Й., Буцяк Г.А. Навчальний посібник “Біогеохімія”. Львів, 2006.- 202 с.
4. Буцяк В.І., Кравців Р.Й., Колотницький А.Г. Навчальний посібник “Теоретичні і лабораторно-практичні основи біохімії”. Львів, 2006.-299с. гриф МАП України.
5. Буцяк В.І., Кравців Р.Й., Колотницький А.Г. Навчальний посібник “Генетична інженерія”. Львів, 2008.- 214 с.
6. Буцяк В.І., Кравців Р.Й.,Колотницький А.Г., Буцяк Г.А. Біотехнологія заготівлі силосу. Львів: Тріада плюс, 2008.- 127 с.
7. Буцяк В.І., Колотницький А.Г., Мельниченко О.М., Бітюцький В.С., Буцяк Г.А. Навчальний посібник. Основи біотехнології. Рекомендований до друку МАПтаП України №18/-28-13/47 від 01.02. 2011.- Львів, 2011.- 395 с.
8. Буцяк В.І., Колотницький А.Г., Мельниченко О.М., Бітюцький В.С., Буцяк Г.А. Навчальний посібник. Основи біотехнології. Рекомендований до друку МАПтаП України №18/-28-13/47 від 01.02. 2011.- Львів, 2011.- 395 с.
9. Буцяк В.І., Буцяк А.А. Біотехнологія для всіх. Тлумачний словник біотехнологічних термінів. Львів, 2014.- 130 с.
10. Шемедюк Н. П. Клітинна інженерія: навчальний посібник. Львів, 2018.- 130 с.
11. Шемедюк Н. П. Хімія канцерогенів: навчальний посібник. Львів, 2018.- 171 с.

Методичні вказівки:
1. Буцяк В.І. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Методи органічного синтезу” для студентів напряму підготовки 6.0514.01 “Біотехнологія”. Львів, 2011.- 52 с
2. Буцяк В.І. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Біологія клітини” для студентів напряму підготовки 6.0514.01 “Біотехнологія”. Львів, 2011.- 68 с
3. Буцяк В.І. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Загальна та молекулярна генетика”, частина 1 для студентів напряму підготовки 6.0514.01 “Біотехнологія”. Львів, 2013.-74 с.
4. Буцяк В.І., Швед О.В. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисциплін “Загальна біотехнологія” та “Промислова біотехнологія” для студентів напряму підготовки 6.051401 “Біотехнологія”. Львів, 2013.-16 с.
5. Буцяк В.І. Методичні вказівки для вивчення дисципліни “Біотехнологія” студентами заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.090102 технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. Львів, 2014.–84 с.
6. Буцяк В.І. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни “Біологія клітини” для студентів напряму підготовки 6.051401 “Біотехнологія”. Львів, 2014.- 64 с.
7. Буцяк В.І. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни “Біотехнологія біологічно активних речовин” для студентів напряму підготовки 6.051401 “Біотехнологія”. Львів, 2014.- 56 с.
8. Буцяк В.І. Методичні вказівки для вивчення дисципліни “Біотехнологія” студентами заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.090102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”. Львів, 2014.- 80 с.
9. Буцяк В.І., Шемедюк Н.П., Скіп О.С. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Основи біотехнології” для студентів напряму підготовки 6.0917 “Харчові технології та інженерія”. Львів, 2014.- 64 с.
10. Буцяк В.І. Методичні вказівки до навчальної ознайомчої практики з дисциплін “Біологія клітини”, “Загальна та молекулярна генетика”, “Загальна біотехнологія” для студентів 1-3-го курсу напряму підготовки 6.051401 “Біотехнологія”. Львів, 2014.- 28 с.
11. Буцяк В.І. Методичні вказівки до виконання, оформлення та захисту кваліфікаційної бакалаврської роботи (дипломної роботи чи проекту) студентами ФХТЕ з напряму підготовки 6.051401 “Біотехнологія”. Львів, 2014.- 24 с.
12. Буцяк В.І. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Загальна біотехнологія” для студентів напряму підготовки 6.0514.01 “Біотехнологія”. Львів, 2015.- 92 с.
13. Буцяк В.І., Божик В.Й., Шемедюк Н.П., Скіп О.С. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Гідрорадіоекологія” для студентів напряму підготовки 6.090201 “Водні біоресурси та аквакультура”. Львів, 2015.- 60 с.
14. Буцяк В.І. Опорні тестові питання з державного іспиту рівня навчання базового напряму 6.051401 “Біотехнологія”. Львів, 2015.- 183 с.
15. Буцяк В.І., Буцяк А.А. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Біоконверсія органічних сполук” для студентів напряму підготовки 6.0514.01 “Біотехнологія”. Львів, 2015.- 64 с.
16. Буцяк В.І. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Біотехнологія білків” для студентів напряму підготовки 6.0514.01 “Біотехнологія”. Львів, 2015.-56 с.
17. Буцяк В.І., Буцяк А.А. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Радіобіологія та радіоекологія” для студентів напряму підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”. Львів, 2015.-99 с.
18. Буцяк В.І. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Біотехнологія” для студентів напряму підготовки 6.090102 “Технологія виробництва та переробка продукції тваринництва”. Львів, 2016.–75 с.
19. Буцяк В.І. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Ветеринарна радіобіологія” для студентів напряму підготовки 6.110101 “Ветеринарна медицина” та “Радіобіологія” напряму підготовки 6.090102 “Технологія виробництва та переробка продукції тваринництва”. Львів, 2016.- 79 с.
20. Фігурка О.М., Яремкевич О.С., Федорова О.В., Швед О.В., Новіков В.П. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Сучасне застосування біотехнологічних методів (біотехнологія харчових виробництв)». Частина І. для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 162 "Біотехнології та біоінженерія "/– Львів:ТБСФБ, НУ ЛП 2017. – 56 с. (Реєстраційний № 7344 від 04.05.2017.).
21. Заярнюк Н.Л., Федорова О.В., Милянич А.О., Швед О.В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Біотехнологія бродіння». Частина І. для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 162 "Біотехнології та біоінженерія " – Львів:ТБСФБ, НУ ЛП 2017. – 26с. (Реєстраційний № 7217 від 01.03.2017.).
22. Буцяк В. І., Буцяк А. А. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Біоконверсія органічних сполук» для студентів спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія». Львів, 2018.- 64 с.
23. Шемедюк Н. П. Методичні вказівки до самостійних робіт з дисципліни «Хімія канцерогенів» для студентів спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія». Львів, 2018.- 36 с.
24. Шемедюк Н. П. Методичні вказівки до самостійних робіт з дисципліни «Клітинна інженерія» для студентів спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія». Львів, 2018.- 25 с.

Самостійні роботи:
1. Буцяк В.І. Тестові завдання для самостійної роботи з вивчення курсу “Біологія клітини” для студентів напряму підготовки 6.051401 “Біотехнологія”. Львів, 2014.- 44 с.
2. Буцяк В.І. Тестові завдання для самостійної роботи з вивчення курсу “Біологія клітини” для студентів напряму підготовки 6.0514.01 “Біотехнологія”. Львів, 2014.- 44 с.
3. Буцяк В.І. Методичні вказівки для самостійної роботи з вивчення курсу “Вступ до фаху. Історія біотехнології” для студентів напряму підготовки 6.051401 “Біотехнологія”. Львів, 2015.- 56 с.

 

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru