EN   UA

 

КАФЕДРА НОРМАЛЬНОЇ 
ТА ПАТОЛОГІЧНОЇ ФІЗІОЛОГІЇ ІМЕНІ С. В. СТОЯНОВСЬКОГО

  

 
 fb     іnstagram    telegram     e mail

1

У рамках підвищення кваліфікації на кафедрі нормальної та патологічної фізіології імені С.В. Стояновського, доцент кафедри внутрішньої патології, акушерства, хірургії і фізіології Поліського національного університету Дубовий Анатолій Андрійович прочитав лекцію з патофізіології для студентів ІІІ курсу ветеринарного факультету. Лекція відбулася в рамках вивчення навчальної дисципліни «Ветеринарна патофізіологія» для підготовки здобувачів другого рівня вищої освіти за спеціальністю 211 – «Ветеринарна медицина» галузі знань 21 – «Ветеринарія».

Детальніше: Розлади, що виникають за патофізіології ендокринної і нервової системи

Проведення відкритих гостьових лекцій є хорошою практикою для підвищення якості підготовки здобувачів освіти. Кафедрою нормальної та патологічної фізіології імені С. В. Стояновського разом з компанією PURINA® PRO PLAN для студентів ІІ курсу факультету ветеринарної медицини було організовано гостьову лекцію на тему: «ФІЗІОЛОГІЯ ТРАВЛЕННЯ І ОСНОВИ ХАРЧУВАННЯ СОБАК ТА КОТІВ», у рамках вивчення навчальної дисципліни «Фізіологія тварин» для підготовки здобувачів другого рівня вищої освіти за спеціальністю 211 – «Ветеринарна медицина» галузі знань 21 – «Ветеринарія». Практичний та корисний матеріал представила Матвійко Анна Олександрівна, лікар ветеринарної медицини, випускниця факультету ветеринарної медицини Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького, менеджер по роботі з ветеринарним каналом відділу кормів для тварин PURINA® PRO PLAN.

1

Детальніше: Фізіологія травлення і основи харчування собак та котів

25-26 травня 2023 року у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького відбулася міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми фізіології тварин" присвячена 100-річному ювілею ректора Степана Васильовича Стояновського. Урочисте відкриття конференції розпочалося зі слів привітання та побажання плідної праці учасникам від ректора, доктора ветеринарних наук, професора, член-кореспондента НААН Стибеля В.В.

1

Міжнародна науково-практична конференція об’єднала понад 170 науковців, серед яких: науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти України, науковці науково-дослідних установ, аспіранти, здобувачі вищої освіти. Конференція проходила у змішаному форматі із використанням платформи дистанційної роботи ZOOM, що дозволило долучитися учасникам з іншим міст.

Детальніше: Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми фізіології тварин" присвячена...

IMG 7411e3bcc5ac33f3aee152baa8f95477 V

За сучасних умов, організація ефективної підготовки вищими навчальними закладами майбутніх фахівців вимагають пошуку шляхів удосконалення навчально-виховного процесу, розроблення нових методів та способів формування у студентів комплексу теоретичних знань та практичних навичок, що значно покращать рівень підготовки.

Навчальна дисципліна «Нейрофізіологія з основами зоопсихології» для підготовки здобувачів другого рівня вищої освіти за спеціальністю 211 – «Ветеринарна медицина» галузі знань 21 – «Ветеринарна медицина» кваліфікація: лікар ветеринарної медицини є новою. Метою викладання навчальної дисципліни є вивчити різні рівні організації нервової системи, складні зворотні зв’язки у механізмах її функціонування, нейрофізіологічні механізми психічних процесів, основні види поведінки тварин, способи комунікацій з тваринами.

Детальніше: НЕЙРОФІЗІОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ ЗООПСИХОЛОГІЇ

Одним із активних методів навчання є гостьова лекція, що спонукає здобувачів до активної розумової діяльності, творчого процесу, підвищує рівень засвоєння матеріалу. Проведення відкритих гостьових лекцій є важливим інструментом для підвищення якості підготовки здобувачів освіти. Особливо цінними є такі заходи, коли їх проводять лектори, які можуть поділитися не тільки теоретичними знаннями, але й корисними практичними порадами.

Кафедрою нормальної та патологічної фізіології імені С. В. Стояновського для студентів ІІІ курсу факультету ветеринарної медицини було організовано гостьову лекцію на тему: «Фізіологія вищої нервової діяльності», у рамках вивчення навчальної дисципліни «Нейрофізіологія з основами зоопсихології» для підготовки здобувачів другого рівня вищої освіти за спеціальністю 211 – «Ветеринарна медицина» галузі знань 21 – «Ветеринарія». Науково насичений та корисний матеріал представив Карповський Валентин Іванович, доктор ветеринарних наук, професор, академік Національної академії наук вищої освіти України, лауреат премії ім. С. З. Ґжицького, заслужений науково-педагогічний працівник Національного університету біоресурсів і природокористування України.

1

Детальніше: Гостьова лекція – активний метод навчання студентів