EN   UA

logo КАФЕДРА ПРАВА

 В.о. завідувача кафедри, кандидатка економічних наук, доцентка Юлія Андріївна Коверко
 
Телефон кафедри: (032) 239-26-58 
Адреса кафедри: 3-й поверх адміністративного корпусу, вул. Пекарська, 50, м. Львів 
E-mail: law@lvet.edu.ua 

 fb     іnstagram    telegramm 

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

Виробнича практика здобувачів вищої освіти є обов'язковим компонентом освітньо-професійної програми «Право» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти. Ця практика має на меті відпрацювання та закріплення набутих під час теоретичного навчання компетентностей, що дає змогу підготувати майбутніх випускників до подальшої роботи за фахом.


Відповідно до освітньо-професійної програми «Право» на першому (бакалаврського) рівні вищої освіти виробничу практику здобувачі вищої освіти проходять у 8 семестрі і триває така практика 4 тижні. Щодо другого (магістерського) рівня вищої освіти, то відповідно до Стандарту вищої освіти України за спеціальністю «Право», затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України №1053 від 17 серпня 2020 року, в освітньо-професійній програмі «Право» для проходження практики відведено 30 кредитів ЄКТС. У 2 семестрі згідно навчального плану виробнича практика у магістрів триває 13 тижнів.
Про те, як проходила виробнича практика, яку роботу виконували, що нового дізналися та які загальні враження отримали від практичної підготовки, розповідають студенти-правники.

Лідія Білінська, 4 курс, база практики - Правнича компанія «Ейпріл Консалт»:
– На жаль, в умовах дії карантинних обмежень, опинившись без стабільного доходу, люди часто звертаються до мікрофінансових організацій за кредитами. Сьогодні такі організації розвиваються швидкими темпами, а їх діяльність не завжди прозора і чесна, - вони часто вводять людей в оману, не надаючи повної інформації щодо умов кредитування. Пізніше обдурені клієнти не можуть самостійно захистити свої права, без допомоги спеціалістів їм не обійтися. Під час практики я мала змогу попрацювати саме над такою справою та домогтися зменшення відсоткової ставки за кредитом і його реструктуризації.
Вважаю, що виконання завдань практики дає можливість застосувати всі здобуті теоретичні знання та з легкістю обрати для себе в подальшому спеціалізацію в окремій галузі права. Саме тому необхідно зі серйозністю та відповідальністю поставитись до вибору місця проходження виробничої практики.
Ірина Тарас, 4 курс, база практики - Правнича компанія «Ейпріл Консалт»:
– Під час проходження практики я зрозуміла усю важливість правильної комунікації з клієнтами, а також необхідність співпраці з журналістами задля підвищення правової обізнаності населення. Саме під час проходження практики мені випав шанс дати коментар для телеканалу НТА про те, на які деталі варто звернути увагу при купівлі житла в новобудовах, оскільки останнім часом кількість афер із новобудовами стрімко зростає, а покупці житла не розуміють важливості залучення юриста до такого процесу.
Вікторія Кужик, 4 курс, база практики – Яворівський районний суд:
– Виробничу практику я проходила на посаді секретаря судових засідань. У мої обов'язки входила перевірка осіб, які викликані в судове засідання та фіксування судового процесу (судового засідання) за допомогою технічних засобів відповідно до Інструкції про порядок роботи з технічними засобами фіксування судового процесу (судового засідання), Інструкції про порядок роботи з технічними засобами відеозапису ходу і результатів процесуальних дій, проведених у режимі відео конференції під час судового засідання. Після закінчення судового засідання я повідомляла учасників про дату наступного засідання.
Валерій Каплун, 4 курс, база практики – Центрально-Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції, перший відділ державної виконавчої служби, канцелярія:
– Під час практики я працював з вихідною кореспонденцією: реєстрував та розсилав повідомлення про відкриття виконавчого провадження, вимоги та запити державних виконавців, повідомлення про арешт майна. Також я ознайомився з новою програмою виконавчої служби «АСКОД», а ще вивчив процедуру розрахунку аліментів.
Юліан Грица, 1 курс магістратури денної форми навчання, база практики - адвокат Матяшук Владислав Констянтинович, Рада адвокатів Львівської області:
– Під час проходження практики мені доручали складати заяви-звернення, заяви-претензії, адвокатські запити, судові позови, апеляційні скарги тощо. Під керівництвом керівника практики я вдосконалив свої навики опрацьовувати масив інформації і аналізувати нормативно-правові акти та вміння оформлювати документи, які подаються до державних органів чи до суду.
Проходження виробничої практики є дуже важливим елементом під час навчання в університеті, оскільки допомагає здобувачу вищої освіти застосувати набуті за час навчання знання, ближче познайомитись з практичною роботою юристів, відчути на собі багато труднощів, з якими стикаються юристи кожен день, а також дає можливість обрати ту сферу юриспреденції, якою він буде займатися у майбутньому.
P.S. Не можу не відзначити одну з переваг моєї практики, а саме - можливість відправлятися з керівником практики у відрядження містами України. Завдяки цьому мені вдалось не лише вдосконалити юридичні навики, але й відвідати декілька міст Західної України.
Любомир Лукач, 1 курс магістратури заочної форми навчання, база практики - адвокатське бюро Тараса Равлюка:
– Вивчення загальних положень адвокатської діяльності дало розуміння складності професії адвоката. Адже принципом роботи адвоката є правило, встановлене для лікаря: не зашкодь. Захищаючи права своїх клієнтів та відстоюючи інтереси правосуддя, адвокати повинні сприяти захисту прав людини і основоположних свобод, визнаних правом, і в усіх випадках діяти незалежно та добросовісно, відповідно до закону та визнаних норм і професійної етики.
Проходження виробничої практики дало мені можливість поглибити свої знання, набуті під час навчання, опрацьовуючи нормативно-правові акти, надаючи консультації з роз’ясненням норм законодавства, складаючи письмові звернення, формуючи договори тощо.
P.S. Видатний адвокат Федір Никифорович Плевако сказав: «За прокурором стоїть закон, а за адвокатом - людина зі своєю долею, зі своїми сподіваннями, і ця людина піднімається на адвоката, шукає у нього захисту, і дуже страшно посковзнутися з такою ношею».

Юлія Коверко, доцентка кафедри права

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru