EN   UA

logo КАФЕДРА ПРАВА

 В.о. завідувача кафедри, кандидатка економічних наук, доцентка Юлія Андріївна Коверко
 
Телефон кафедри: (032) 239-26-58 
Адреса кафедри: 3-й поверх адміністративного корпусу, вул. Пекарська, 50, м. Львів 
E-mail: law@lvet.edu.ua 

 fb     іnstagram    telegramm 

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

КоверкоКОВЕРКО ЮЛІЯ АНДРІЇВНА – в.о. завідувача кафедри права, кандидатка економічних наук, доцентка.
У 2008 році закінчила Львівський державний аграрний університет, де отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Фінанси» та здобула кваліфікацію магістра з фінансів. З 2010 року – здобувачка кафедри права і підприємництва Львівського національного аграрного університету, з 2011 до 2016 року – асистентка, старша викладачка цієї ж кафедри. У 2014 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). З вересня 2016 р. – старша викладачка кафедри права Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. У 2020 році присвоєно вчене звання доцента кафедри права.
Науковий доробок: видано понад 70 публікацій, з яких 40 наукового характеру, у тому числі 16 наукових праць, опублікованих у вітчизняних фахових виданнях, дві наукові праці, опубліковані у періодичних виданнях, які включені до наукометричної бази Web of Science, дві монографії.
Дисципліни, які викладає: фінансове право, податкове право, банківське право, правові засади безпеки бізнесу.
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


 БрезденьБРЕЗДЕНЬ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри права.
У 1993 році закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка, де отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію юриста. У 2015 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 12.00.12 – філософія права. У 2023 році присвоєно вчене звання доцента кафедри права.
Науковий доробок: опубліковано 11 наукових статей та одну монографію.
Дисципліни, які викладає: кримінальне процесуальне право, основи прокурорської діяльності в Україні.
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


 ВинарчикВИНАРЧИК ОЛЕГ ПАВЛОВИЧ – кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри права.
У 2011 році закінчив юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, де отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію спеціаліста юриста. У 2012 році здобув кваліфікацію магістра права. У 2019 році закінчив Школу польського та європейського права. У 2021 році на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.03 у Львівському національному університеті імені Івана Франка захистив кандидатську дисертацію на тему: «Система покарань за кримінальним кодексом Польщі 1932 року та їх застосування на західноукраїнських землях», спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. У 2019 році нагороджений Грамотою Ради суддів України.
Науковий доробок: автор 14 наукових публікацій.
Дисципліни, які викладає: теорія держави і права, історія держави і права України.
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


 ГучкоГУЧКО МАРІЯ МИХАЙЛІВНА – доктор філософії за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування», старша викладачка кафедри права.
У 2004 році закінчила Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, де отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію юриста. У 2023 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктор філософії за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування».
Науковий доробок: опубліковано 7 наукових праць у вітчизняних фахових виданнях, одну – у іноземному виданні, а також дві монографії.
Дисципліни, які викладає: трудове право, муніципальне право, житлове право.
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


 ГуликГУЛИК АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ - доктор юридичних наук, доцент, старший викладач кафедри права.
У 2002 році закінчив юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, де отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію юриста. У 2015 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. У 2021 році за цією ж спеціальністю захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. У 2024 році присвоєно вчене звання доцента кафедри права.
Науковий доробок: опубліковано 35 наукових праць, з яких 24 – публікації у фахових видань України, одна публікація, включена до наукометричної бази Scopus, дві монографії.
Дисципліни, які викладає: прецеденти Європейського суду з прав людини, актуальні питання судочинства в Україні, міжнародно-правові механізми захисту прав людини.


 КапітанКАПІТАН ОЛЬГА ІГОРІВНА – докторка філософії за спеціальністю 081 «Право», доцентка, доцентка кафедри права.
У 2003 році закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка, де отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію юриста. У 2020 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 081 «Право». У 2022 році присвоєно вчене звання доцента кафедри права.
Науковий доробок: видано понад 45 публікацій, з яких дві монографії, 20 наукових праць, опублікованих у вітчизняних фахових виданнях, дві – у зарубіжних виданнях, одна – у виданні, включеному до наукометричної бази Scopus.
Дисципліни, які викладає: медичне право, фармацевтичне право та законодавство, судова медицина та психіатрія.
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


 КульгавецьКУЛЬГАВЕЦЬ ХРИСТИНА ЮРІЇВНА – кандидатка юридичних наук, доцентка, доцентка кафедри права.
У 2007 році закінчила Львівський державний університет внутрішніх справ і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію юриста. У 2012 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень. У 2021 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри права.
Науковий доробок: видано понад 20 фахових наукових публікацій, одну монографію, чотири посібники, понад 20 навчально-методичних праць.
Дисципліни, які викладає: господарське право, господарсько-правове адміністрування, правові засади туристичної діяльності.
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


 ЛемехаЛЕМЕХА РОСТИСЛАВ ІГОРОВИЧ – доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри права.
У 2008 році закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка, де отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію юриста. У 2013 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. У 2021 році захистив докторську дисертацію за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. У 2021 році присвоєно вчене звання доцента.
Науковий доробок: видано понад 75 публікацій, з яких більше 55 - наукові праці, опубліковані у фахових періодичних виданнях та виданнях, які входять до науково-метричних баз Skopus і Web of Scince.
Дисципліни, які викладає: адвокатура України, юридична деонтологія, митне право України, юридична відповідальність за професійне правопорушення.
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


 МелехМЕЛЕХ БОГДАН ВОЛОДИМИРОВИЧ - кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри права.
У 2005 році закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Правознавство». У 2009 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 25.00.01 – теорія та історія державного управління. У 2015 році присвоєно вчене звання доцента.
Науковий доробок: опубліковано понад 120 наукових та навчально-методичних праць, з яких 25 – у фахових виданнях, дві – у зарубіжних виданнях, одна наукова праця, опублікована у періодичному виданні, що включена до наукометричної бази Web of Science, дві монографії.
Дисципліни, які викладає: конституційне право України, конституційне процесуальне право України, цивільне право України, проблеми цивільного права та процесу.
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


 МельникМЕЛЬНИК НАДІЯ ВОЛОДИМИРІВНА – кандидатка юридичних наук, доцентка, доцентка кафедри права.
У 2010 році закінчила Львівський державний університет внутрішніх справ, де отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію юриста. У 2017 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. У 2023 році присвоєно вчене звання доцента кафедри теорії права, конституційного та приватного права.
Науковий доробок: видано понад 100 наукових та навчально-методичних праць, зокрема два навчальних посібники, одну монографію, 25 наукових статей, опублікованих у фахових періодичних виданнях та виданнях, які входять до науково-метричних баз Skopus і Web of Scince.
Дисципліни, які викладає: міжнародне публічне право, міжнародне приватне право, актуальні питання міжнародного права.
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


 РабіновичРАБІНОВИЧ МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ – асистент кафедри права.
У 2015 році закінчив Львівський національний університет імені І. Франка, де отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію магістра права. У 2018 році отримав свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю. З 2023 року – аспірант кафедри кримінального права та кримінології Львівського національного університету імені І. Франка.
Науковий доробок: опубліковано дві наукові праці.
Дисципліни, які викладає: цивільне право.
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


 РізенкоРІЗЕНКО ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА – кандидатка юридичних наук, доцентка, доцентка кафедри права.
У 2006 році закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка, де отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію юриста. У 2013 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право, інформаційне право. У 2015 році присвоєно вчене звання доцента.
Науковий доробок: видано понад 30 наукових праць, серед яких три монографії та два навчальних посібники.
Дисципліни, які викладає: адміністративне право, адміністративне процесуальне право, право Європейського Союзу, медіація у професійній діяльності юриста.
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


 СтасівСТАСІВ НАТАЛІЯ СТЕПАНІВНА – кандидатка юридичних наук, асистентка кафедри права.
У 2010 році закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка, де отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію юриста. У 2020 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.
Науковий доробок: видано понад 20 наукових публікацій, з яких 8 наукових праць, опублікованих у вітчизняних фахових виданнях, 3 – у зарубіжних виданнях.
Дисципліни, які викладає: цивільне право, цивільне процесуальне право.
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


 ТелефанкоТЕЛЕФАНКО БОГДАН МИКОЛАЙОВИЧ – кандидат юридичних наук, професор, професор кафедри права.
У 1990 році закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка, де отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію юриста. У 2005 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. У 2007 році присвоєно вчене звання доцента, у 2022 році – вчене звання професора.
Науковий доробок: видано понад 100 публікацій, з яких 3 навчальних посібники, 2 підручники, 3 монографії, більше 25 наукових праць, опублікованих у фахових періодичних виданнях та виданнях, які входять до науково-метричних баз Skopus і Web of Scince.
Дисципліни, які викладає: кримінальне право України, кримінально-виконавче право України, криміналістика, проблеми кримінально-правової кваліфікації.
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


 ТушницькаТУШНИЦЬКА ВІТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА – старша лаборантка, старша викладачка кафедри права (за сумісництвом).
У 1996 році закінчила Львівський сільськогосподарський інститут та отримала диплом спеціаліста за спеціальністю «Облік і аудит».
Науковий доробок: опубліковано понад 50 наукових та навчально-методичних праць, серед яких один навчальний посібник, три колективних монографії, 18 публікацій у фахових виданнях.
Дисципліни, які викладає: трудове право, правова статистика.
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


 ШутякШУТЯК СОФІЯ ВОЛОДИМИРІВНА – асистентка кафедри права.
У 2002 році закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка, де отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію юриста. У 2005 році отримала свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю та є діючим адвокатом. З 2021 року - заступниця голови комітету земельного, аграрного та довкільного права Національної асоціації адвокатів України. З 2022 року – аспірантка кафедри публічного управління та адміністрування Національного лісотехнічного університету України.
Науковий доробок: опубліковано понад 10 наукових та навчально-методичних праць.
Дисципліни, які викладає: земельне право, екологічне право.
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


 

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru