EN   UA

logo КАФЕДРА ПРАВА

 В.о. завідувача кафедри, кандидатка економічних наук, доцентка Юлія Андріївна Коверко
 
Телефон кафедри: (032) 239-26-58 
Адреса кафедри: 3-й поверх адміністративного корпусу, вул. Пекарська, 50, м. Львів 
E-mail: law@lvet.edu.ua 

 fb     іnstagram    telegramm 

Обов'язковим компонентом атестації здобувачів вищої освіти за спеціальностями «Право» та «Міжнародне право» на другому (магістерському) рівні вищої освіти є Єдиний державний кваліфікаційний іспит (далі – ЄДКІ).

889
28 вересня 2023 року відбулося апробаційне проведення ЄДКІ, зокрема і у нашому університеті – іспит склали здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» денної та заочної форм навчання.

Детальніше: Магістранти-правники склали апробаційний Єдиний державний кваліфікаційний іспит