EN   UA

logo КАФЕДРА ПРАВА

 Завідувач кафедри, доктор юридичних наук, професор Андріїв Василь Іванович
 
Телефон кафедри: (032) 239-26-58 
Адреса кафедри: 3-й поверх адміністративного корпусу, вул. Пекарська, 50, м. Львів 
E-mail: law@lvet.edu.ua 

 fb     іnstagram    telegramm 

Виробнича практика здобувачів вищої освіти є обов'язковим компонентом освітньо-професійної програми «Право» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти. Ця практика має на меті відпрацювання та закріплення набутих під час теоретичного навчання компетентностей, що дає змогу підготувати майбутніх випускників до подальшої роботи за фахом.

Детальніше: За крок до професії…