EN   UA

logo КАФЕДРА ПРАВА

 В.о. завідувача кафедри, кандидатка економічних наук, доцентка Юлія Андріївна Коверко
 
Телефон кафедри: (032) 239-26-58 
Адреса кафедри: 3-й поверх адміністративного корпусу, вул. Пекарська, 50, м. Львів 
E-mail: law@lvet.edu.ua 

 fb     іnstagram    telegramm 

2
Обов’язковою навчальною дисципліною освітньо-професійної програми “Право” підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 “Право” є дисципліна “Актуальні питання судочинства в Україні”. Вивчення цієї дисципліни дає змогу сформувати у здобувачів низку фахових компетентностей, серед яких здатність застосовувати знання та розуміння основних засад і процедур судочинства в Україні, здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що вимагають системного, логічного та функціонального тлумачення норм права, а також розуміння особливостей практики їх застосування.

Детальніше: Заняття на базі Львівського окружного адміністративного суду