EN   UA

logo КАФЕДРА ПРАВА

 В.о. завідувача кафедри, кандидатка економічних наук, доцентка Юлія Андріївна Коверко
 
Телефон кафедри: (032) 239-26-58 
Адреса кафедри: 3-й поверх адміністративного корпусу, вул. Пекарська, 50, м. Львів 
E-mail: law@lvet.edu.ua 

 fb     іnstagram    telegramm 

2

Однією із фахових компетентностей, які повинні бути сформованими у здобувачів відповідно до Стандарту вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, є здатність застосовувати медіацію та інші правові інструменти альтернативного позасудового розгляду і вирішення правових спорів. У освітньо-професійній програмі «Право» підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти формування цієї компетенції забезпечується під час вивчення навчальної дисципліни «Медіація у професійній діяльності юриста». Для ефективного викладання навчальної дисципліни та вироблення необхідних навичок відповідальна за дисципліну кандидатка юридичних наук, доцентка кафедри права Олена Різенко пройшла базовий курс з медіації та тренінг-воркшоп з професійної етики медіатора.

Детальніше: Здатність застосовувати медіацію - сучасна компетенція юриста