EN   UA

logo КАФЕДРА ПРАВА

 В.о. завідувача кафедри, кандидатка економічних наук, доцентка Юлія Андріївна Коверко
 
Телефон кафедри: (032) 239-26-58 
Адреса кафедри: 3-й поверх адміністративного корпусу, вул. Пекарська, 50, м. Львів 
E-mail: law@lvet.edu.ua 

 fb     іnstagram    telegramm 

Відповідно до освітньо-професійної програми “Право” атестація здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти відбувається у формі кваліфікаційного фахового іспиту та єдиного державного кваліфікаційного іспиту (далі – ЄДКІ).

30 листопада студенти-правники успішно склали ЄДКІ, що засвідчило належний рівень засвоєних ними фахових компетентностей, визначених стандартом вищої освіти та достатніх для ефективного виконання професійної діяльності за спеціальністю 081 “Право”. А 29 грудня у них відбувся кваліфікаційний фаховий іспит. Оскільки особливістю освітньо-професійної програми, за якою відбувалася підготовка здобувачів, є акцентування уваги на правовому забезпеченні і проблематиці адвокатури та адвокатської діяльності, іспит містив питання із таких освітніх компонентів: “Адвокатура України”, “Проблеми кримінально-правової кваліфікації” та “Міжнародно-правові механізми захисту прав людини”.

MyCollages 20

Детальніше: Атестація здобувачів магістерського рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою “Право”

Забезпечення належного захисту прав та свобод людини і громадянина в Україні є важливим завданням держави й актуальним напрямом розвитку правової системи. Міжнародно-правові стандарти та гарантії прав людини встановлені в чинних міжнародних договорах і є обов’язковими для України.

MyCollages 18

Детальніше: Правопросвітницька робота Юридичної клініки

1

З початку повномасштабного вторгнення рф Україна зазнала колосальних втрат і збитків. Значна шкода завдана і довкіллю – заміновані поля, спалені ліси, затоплені шахти, знищені об’єкти флори та фауни. Наслідки, спричинені свідомими протиправними діями агресора, відчуватиме ще не одне покоління і не лише в Україні. Саме тому питання вдосконалення довкільного права набуває сьогодні особливої актуальності, адже важливо напрацювати механізм фіксації правопорушень, визначення завданої шкоди та притягнення винних до відповідальності.

Детальніше: Круглий стіл з актуальних питань довкільного права

1

29 листопада 2023 року з метою актуалізації та модернізації відповідно до викликів часу освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів та магістрів права відбулося засідання експертної ради стейкхолдерів спеціальності 081 “Право”.

Детальніше: Обговорення освітніх програм підготовки бакалаврів та магістрів права

IMG f66b859a04f5eaacd202f8dd2b53dd7b V edit 1567678564043601
28 листопада 2023 року відбулася гостьова лекція з навчальної дисципліни “Теорія держави і права” (відповідальний за дисципліну Олег Винарчик) для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за ОПП “Право” 1-го курсу, яку провела прокурор Франківської окружної прокуратури м. Львова, кандидат юридичних наук Інна Федулова. Тема лекції: “Характеристика юридичної відповідальності за корупційні діяння та пов’язані із корупцією правопорушення”.

Детальніше: Гостьова лекція з теорії держави і права