EN   UA

logo КАФЕДРА ПРАВА

 В.о. завідувача кафедри, кандидатка економічних наук, доцентка Юлія Андріївна Коверко
 
Телефон кафедри: (032) 239-26-58 
Адреса кафедри: 3-й поверх адміністративного корпусу, вул. Пекарська, 50, м. Львів 
E-mail: law@lvet.edu.ua 

 fb     іnstagram    telegramm 

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

Сьогодні кожна національно свідома людина розуміє актуальність і значимість процесу побудови правової держави та громадянського суспільства в Україні. Цей процес передбачає необхідність формування нового, вищого рівня правової свідомості та правової культури. Тому великого значення набувають правове виховання та правова освіта, адже без глибоких знань права та законодавства, прав, свобод та обов’язків людини і громадянина не відбувається еволюційний розвиток жодного суспільства.

З огляду на проведення правової реформи та формування ефективної національної правової системи правова освіта набуває особливої актуальності. Розуміння основ держави і права, конституційного, адміністративного, цивільного, трудового, сімейного та інших галузей права – необхідна умова життєдіяльності кожної окремої людини та громадянина.
Для правової підготовки майбутніх фахівців у вересні 2002 р. в університеті було створено кафедру правознавства. З вересня 2002 р. кафедру правознавства очолював доцент Г.В. Смолин. Пізніше нею завідували доцент О.М. Мельник (2004-2007 рр.), доцентка Я.З. Гаєцька (2007-2008 рр.), доцент В.Д. Люблін (2008-2015 рр.).

У 2015 р. навчальні дисципліни правового циклу були передані на кафедру філософії, педагогіки і права, але вже у вересні 2016 р. внаслідок її реорганізації було створено дві окремі структурні одиниці – кафедру філософії та педагогіки і кафедру права. Кафедру права очолив д.ю.н., доцент В.І. Андріїв.

1

Кафедра права є випусковою кафедрою – на кафедрі здійснюється підготовка бакалаврів та магістрів за спеціальністю 081 «Право». Для студентів-правників на кафедрі викладаються такі дисципліни: «Історія держави і права», «Теорія держави і права», «Римське право», «Конституційне право України», «Конституційне процесуальне право України», «Кримінальне право», «Кримінальне процесуальне право», «Адміністративне право», «Цивільне право», «Цивільне процесуальне право», «Трудове право», «Фінансове право», «Екологічне право», «Податкове право», «Земельне право», «Право Європейського Союзу», «Міжнародне публічне право», «Господарське право», «Господарське процесуальне право», «Криміналістика», «Міжнародне приватне право», «Актуальні питання публічного права», «Актуальні питання судочинства», «Актуальні питання приватного права», «Міжнародно-правові механізми захисту прав людини», «Адвокатура» тощо. Викладачі кафедри також проводять заняття з навчальних дисциплін «Правознавство», «Основи права», «Законодавство в галузі», «Природоохоронне законодавство», «Медичне право», «Фармацевтичне право та законодавство», «Правові засади туристичної діяльності», «Господарсько-правове адміністрування» для студентів інших спеціальностей.

2

В межах робочого часу колектив кафедри працює над фундаментальним дослідженням 0122U002495 «Актуальні проблеми реалізації та захисту прав і свобод людини та громадянина в Україні». Результати досліджень доповідаються на міжнародних, всеукраїнських і регіональних наукових конференціях, публікуються у вітчизняних та закордонних виданнях. Колектив кафедри виступає часто організатором наукових та науково-практичних заходів. Так щороку кафедра проводить заходи, приурочені до відзначення Дня прав людини, Дня Конституції України, Дня юриста України тощо.
У 2017 р. для практичного навчання та проведення виробничої практики студентів старших курсів спеціальності 081 «Право» при кафедрі створено Юридичну клініку, що надає правову допомогу представникам соціально вразливих груп суспільства.

При кафедрі діє студентський дискусійний правовий клуб «Aequitas», метою діяльності якого є залучення студентської молоді до активної участі в обговореннях та дискусіях з правових питань, прищеплення навичок наукового мислення.

3

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru