EN   UA

КАФЕДРА РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

 

     Завідувач кафедри кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент Івасик Наталія Орестівна

e mail kafreablvet@gmail.com

З 9 травня по 30 червня 2022 року студенти 2 та 3 курсів ОП «Фізична терапія, ерготерапія» вдосконалюють свої практичні навички та вміння на клінічних практиках. Під час проходження практики, згідно навчального плану, на клінічних базах Львівщини різної форми власності та реабілітаційному центрі Чехії у м. Бероун (Beroun Rehabilitation Hospital), студенти мають можливість закріпити набуті теоретичні знання, ознайомитися зі специфікою діяльності фізичного терапевта, ерготерапевта у медичних закладах різних форм власності, роботою у мультидисциплінарній команді, та сформулювати навики діяльності фізичного терапевта, ерготерапевта у роботі з пацієнтами з різними захворюваннями при порушенні діяльності систем організму, виходячи із освітньої програми.

Детальніше: Клінічна практика у фізичних терапевтів, ерготерапевтів

Впродовж тижня студенти ОП «Фізична терапія, ерготерапія», факультету громадського розвитку та здоров’я Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького знайомилися з практичною роботою Медичного центру доктора Дробота. Лікар вищої категорії, члена світової організації лікарів ударно-хвильової терапії (ISMST), заслужений лікар України, к.м.н. Дробота Я.М. провів практичний майстер клас методів реабілітації міофасциального синдрому. Здобувачі вищої освіти мали можливість не лише побачити застосування різних методик реабілітації та їх вплив на організм пацієнта, але і на собі відчути їхню дію. Ми щиро вдячні директору Медичного центру, к.м.н. Дроботу Я.М. за можливість отримання нового практичного досвіду.

Детальніше: Майбутні фахівці з фізичної терапії, ерготерапії в гостях у Медичного центру доктора Дробота