EN   UA

КАФЕДРА РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

 

     Завідувач кафедри кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент Івасик Наталія Орестівна

e mail kafreablvet@gmail.com

У червні на кафедрі реабілітації та здоров’я людини ЛНУВМБ імені С.З. Гжицького проходила перша підсумкова атестація студентів зі спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія », першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, однойменної освітньої програми.
Комплексний практично-орієнтований іспит складався з двох частин - теоретичної та практичної. Голова екзаменаційної комісії, к.м.н., доцент Єфімова Світлана Вікторівна відмітила, що не зважаючи на всі перешкоди, які виникли на шляху навчання у вигляді дистанційної форми через COVID-19 та війну, випускники продемонстрували високий рівень знань та практичних навичок.

Детальніше: Перший випуск освітньої програми «Фізична терапія, ерготерапія» першого (бакалаврського) рівня...

З 9 травня по 30 червня 2022 року студенти 2 та 3 курсів ОП «Фізична терапія, ерготерапія» вдосконалюють свої практичні навички та вміння на клінічних практиках. Під час проходження практики, згідно навчального плану, на клінічних базах Львівщини різної форми власності та реабілітаційному центрі Чехії у м. Бероун (Beroun Rehabilitation Hospital), студенти мають можливість закріпити набуті теоретичні знання, ознайомитися зі специфікою діяльності фізичного терапевта, ерготерапевта у медичних закладах різних форм власності, роботою у мультидисциплінарній команді, та сформулювати навики діяльності фізичного терапевта, ерготерапевта у роботі з пацієнтами з різними захворюваннями при порушенні діяльності систем організму, виходячи із освітньої програми.

Детальніше: Клінічна практика у фізичних терапевтів, ерготерапевтів