EN   UA

КАФЕДРА РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

 

     Завідувач кафедри кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент Івасик Наталія Орестівна

e mail kafreablvet@gmail.com

MyCollages 3

Академічна доброчесність – одна з основних проблем сучасної освіти і науки, на якому базується їх розвиток та прогрес. ЇЇ фундаментальною ідеєю є те, що всі (здобувачі освіти, викладачі, науковці й адміністратори) будуть дотримуватись високих наукових стандартів шляхом етичного проведення досліджень, посилаючись на джерела, і відповідально слідувати принципам доброчесності при створенні й публікації наукових робіт.

Детальніше: Лекція з Академічної доброчесності для студентів 1 курсу спеціальності 227 «Терапія та реабілітація»

MyCollages 5

16 жовтня 2023 року здобувачів першого (бакалаврського) рівнів вищої освіти спеціальності 227 «Терапія та реабілітація» освітньої програми «Фізична терапія, ерготерапія» відпрацьовували практичні навички з дисципліни «Гідрокінезотерапія» в басейні «Аквапарк».
На занятті студенти мали можливість не лише на собі відчути властивості води на організм людини на заняттях з гідрокінезотерапії, але ознайомитися та опанувати навички методу Bad Ragaz. А також на собі відчути вплив елементів даної методики.

Детальніше: Опанування практичних навичок з гідрокінезотерапії, як складової фізичної терапії