EN   UA

КАФЕДРА РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

 

     Завідувач кафедри кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент Івасик Наталія Орестівна

e mail kafreablvet@gmail.com

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

Співробітниками кафедри за останні роки отримано около двадцяти патентів на винахід та корисну модель і опубліковано більше ста наукових та науково-популярних публікацій у фахових та інших як українських так і зарубіжних виданнях.

Патенти:

Спосіб визначення ефективності лікування пацієнтів з немоторними проявами хвороби паркінсона. Номер патенту: 117422. Опубліковано: 26.06.2017. Автор: Лабінський Андрій Йосипович

Спосіб лікування пацієнтів із немоторними проявами хвороби паркінсона при комбінованій терапії. Номер патенту: 117421. Опубліковано: 26.06.2017.Автор: Лабінський Андрій Йосипович

Спосіб лікування транзиторних ішемічних атак і профілактики мозкових інсультів за допомогою гірудо-, мануальної терапії та нутриціологічної корекції. Номер патенту: 99347. Опубліковано: 25.05.2015. Автор: Лабінський Андрій Йосипович

Спосіб хірургічного лікування розриву дистального тібіофібулярного синдесмозу. Номер патенту: 112921.Опубліковано: 10.11.2016. Автори: Ломницький Орест Ярославович, та ін..

Спосіб хірургічного лікування розриву дистального тибіофібулярного синдесмозу. Номер патенту: 102835. Опубліковано: 25.11.2015. Автори: Ломницький Орест Ярославович, та ін..

Основні публікації викладачів кафедри

2022 рік
1. Івасик Н. О., Бас О. А., Тиравська О. І., Герцик А. М. Гідрокінезотерапія як складова фізичної терапії в осіб з м’язовою дистрофією. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини. 2022. № 12. С. 37-43.
2. Rokoshevska V, Kovalyk A. THE INFLUENCE OF DOUBLE AND TRIPLE TASKS ON RECOVERING BALANCE DURING WALKING IN PATIENTS WITH BRAIN INJURIES. Scientific andpracticaljournal [інтернет].18 Жов2022 [cited 6Лис2022];23(3):106-10. Availablefrom: https://art-of-medicine.ifnmu.edu.ua/index.php/aom/article/view/835

2021 рік
1. Effect of physical therapy on vertebral artery functional compression syndrome./ H. Labinska, V. Kashuba, P. Labinskyi, A. Labinskyi, S. Savliuk, Z. Ostapia // Journal of Physical Education and Sport (JPES). 2021. Vol 21 (Suppl. issue 5), Art 375 pp. 2820 – 2826, Oct 2021 DOI:10.7752/jpes.2021.s5375 . (Scopus)
2. The impact of mobilization protocols on the length of postoperative hospitalization among cardiac surgery patients./V. V. Vitomskyi, O. B. Lazarіeva, Yu. Doroshenko, M. V. Vitomska, T. М. Kovalenko, A. М. Hertsyk, S. V. Havreliuk. // Запорізький медичний журнал. 2021. Т. 23, № 2(125). С. 259-265.
3. Аналіз особливостей застосування фізичної терапії в дітей із гострим лімфобластним лейкозом (огляд літератури) / О. А. Бас, Н. О. Івасик, О. І. Тиравська, А. М. Герцик // Запорожский медицинский журнал. - 2021. - Т. 23, № 3(126). - С. 426-435. DOI: 10.14739/2310-1210.2021.3.215664(Web of Science).
4. Анатомія людини: Підручник для студ. фарм. ф-ту (Галюк У.М., Підвальна У.Є., Кирик Х.А. Кордис Б.Д., та ін..) за ред. Л.Р.Матешук- Вацеби – Вінниця: Нова книга. 2021. 399с.
5. Івасик Н.О Фізична терапія при COVID–19 пневмонії на прикладі клінічного випадку. // Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології. 2021. № 6(3). С. 27-32.
6. Карпінська Т.Г. Показники стану здоров’я сучасних підлітків, як одна із складових здоров’я населення держави / Карпінська Т.Г., Грабовська Т.В., Середа С.В., Короткий В.В. // Український медичний часопис, 2021. № 3 (143) С. 84-86 DOI: 10.32471/umj.1680-3051.143.209478
7. Лісняк О.І. Гарвардський-альянс як приклад оптимізації в медичній освіті. / О.І. Лісняк, Р.М. Федін, Б.Д. Кордис, М.Л. Застрижна, О.В. Семійон-Лучишин // Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути, матеріали XII Міжнародної наук.- практ. інтернет-конфер.- Київ, 29 січня 2021р. С. 133-138

2020 рік
1. Labinska H.B. Physical Rehabilitation Therapy and study of the lipid spectrum in students with vertebral-basilar disease / Labinska H.B., Labinskyi A// Україна. Здоров’я нації. 2020. - №1. – С.80 – 84.
2. Melen Y. P., Skybchik V. A., Fedechko M. Y. Kopchak L.M. Effect of primary stenting of coronary arteries on clinical course and remodelling of the left ventricle in patients with acute ST segment elevation myocardial infarction (results after 12 months). Wiadomości Lekarskie. 2020;73(1):68-72. (Scopus)
3. Вплив фізичних навантажень на ультраструктурні зміни тканин волосяних фолікулів людини. /А. Лабінський, Б. Семенів, Г. Лабінська// Спортивна медицина, фізична терапія та ерготерапія №2, 2020, С.43-47.
4. Зіменковський Б.С., Матешук-Вацеба Л.Р., Підвальна У.Є., Кордис Б.Д. Анатомічний музей Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. Львів: Медицина світу, 2020. 136 с.
5. Івасик Н.О. Фізична терапія і бронхіальна астма. Право на реабілітацію: інформаційний бюлетень, грудень 2020. №11(14). С. 4-5./
6. Лабинський А.Й. Электроенцефалография в оценке эффективности физической терапии немоторных проявлений болезни Паркинсона. //Український журнал медицини, біології та спорту –2020, Том 5, № 4, 26 -32
7. Лабінський А.Й Засоби фізичної терапії в корекції немоторних виявів хвороби Паркінсона / Лабінський А.Й, Лабінська Г.Б.// Науковий журнал.– Спортивна медицина і фізична реабілітація. 2020.-№ 1. – С.
8. Підготовка ерготерапевтів в Україні: компетентності та критерії їх оцінювання (досвід французької школи) / Мазепа М. А., Тиравська О. І., Івасик Н. О., Бас О. А. // Український журнал медицини, біології та спорту. – 2020. – № 5(27). – С. 285–292.

2019 рік

1. Marushchak M. Effects of the therapy combining calcium and vitamin D3 supplement with calcitonin on bone tissue density in patients with coronary heart disease complicated with chronic heart failure / M. Marushchak, I. Krynytska, M. Fedechko, Sukhovolets I, Sydorenko O. // Pol Med J, 2019; XLVII (280); 123-133
2. Бучковська А.Ю. Influence of physical trainings to rehabilitation and health promotion of students-athletes and students / Ріпецька О.Р., Гриновець В.С., Свистун Ю.Д., Гриновець І.С., Магльований А.В. // Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини. 2019.-№4. - С.31-37.
3. Дикий Б. В. Профілактика пост вірусного синдрому втоми викладачів та студентів з застосуванням штучної гіпоксії // Сучасні аспекти збереження здоров'я людини: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 12-13 квіт. 2019 р. – Ужгорорд, 2019. – С. 337-341.
4. Лабинский А.Й. Реоэнцефалографическая оценка эффективности физической терапии немоторных проявлений болезни Паркинсона. //Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт: журнал. Луцьк. 2019.
5. Лабінський А.Й. Фізична терапія ранніх немоторних порушень для уповільнення темпу прогресування хвороби Паркінсона. //Лікарська справа. 2019, №1-2 (1150) С.117-120.

 

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru