EN   UA

КАФЕДРА РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

 

     Завідувач кафедри кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент Івасик Наталія Орестівна

e mail kafreablvet@gmail.com

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

Науковий керівник гуртка - к.м.н., доцент Найда Л.Я.

Студентський науковий гурток спрямований на дослідження актуальних питань у сфері Фізичної терапії, ерготерапії. Дослідження проводяться в рамках наукової теми кафедри реабілітації та здоров’я людини «Особливості фізичної терапії захворювань екстрапірамідної нервової системи та церебральних транзиторних ішемічних нападів і супутніх синдромів». Тему було затверджено у відділі реєстрації наукової діяльності Укр ІНТЕІ,  реєстраційний № 0120U100690.

Студентський науковий гурток створений з метою залучення обдарованої студентської молоді до наукових досліджень в галузі Фізичної терапії, ерготерапії; формування професійного мислення; забезпечення реалізації інтелектуального потенціалу і розвитку творчої ініціативи студентів, формування їх науково-теоретичних та практичних компетентностей

Основні завдання наукового гуртка:

 • Розвиток навичок самостійної творчої наукової роботи студентів, накопичення досвіду проведення наукових досліджень в галузі Фізичної терапії, ерготерапії;
 • підвищення рівня фахової майстерності та професійної підготовки здобувачів вищої освіти;
 • залучення до участі в наукових конференціях, семінарах та інших науково-дослідницьких і просвітницьких заходах котрі пов’язані з майбутньою професійною діяльністю;
 • розширювати наукову співпрацю зі студентами інших вищих навчальних закладів;
 • сприяння інтелектуальному розвитку студентів та формування високих моральних принципів

Виконання студентами дослідницьких завдань забезпечує оволодіння новими принципами і методами наукового пошуку, сприяє формуванню їх наукового світогляду, підвищенню професійної підготовки й особистої конкурентоздатності на сучасному ринку праці.

В рамках днів науки у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Ґжицького щорічно проводяться студентські конференціяї. З 2021 року в роботі секції «Фізичнаої терапія в сучасній реабілітаційній медицині» почали приймати активну участь студенти спеціальності «Фізичної терапії, ерготерапії».

 1. ЗМІНИ ТОЛЕРАНТНОСТІ ДО ФІЗИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ ПІСЛЯ ПЕРЕНЕСЕНОЇ КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ (COVID-19) Діана Витрикуш, Юлія Павук, Валентин Бичак студентка 2-го курсу ФВГЕП, науковий керівник:, к.м.н., старший викладач Мар’яна Федечко
 2. АНАЛІЗ МЕТОДИК ВІДНОВЛЕННЯ ХОДЬБИ ПІСЛЯ ІНСУЛЬТУ Анастасія Жук, студентка 2-го курсу ФВГЕП, науковий керівник: канд. наук з фіз. виховання та спорту, доцент Наталія Івасик
 3. НЕМЕДИКАМЕНТОЗНА ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ХВОРИХ З ТРАНЗИТОРНИМИ ІШЕМІЧНИМИ ЦЕРЕБРАЛЬНИМИ АТАКАМИ Анна-Марія Кириченко, Вікторія Макарук, студентки 2-го курсу ФВГЕП, науковий керівник: к.м.н., доцент Андрій Лабінський
 4. РЕАБІЛІТАЦІЯ ОСІБ, ЯКІ ПЕРЕНЕСЛИ COVID-19 Наталія Кнороз, студентка 2-го курсу ФВГЕП, науковий керівник: канд. наук з фіз. виховання та спорту, доцент Наталія Івасик
 5. ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ШИЙНО-ГРУДНОГО ОСТЕОХОНДРОЗУ З ВЕГЕТО-СУДИННОЮ ДИСТОНІЄЮ У СТУДЕНТІВ, Олександр Мушко, Поліна Степанова, Владислав Кобрин, Назар Цибульський, студенти 2-го курсу ФВГЕП, науковий керівник: к.м.н., доцент Андрій Лабінський
 6. РЕЗУЛЬТАТИ ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЛЕКСУ ВПРАВ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ЗА МЕТОДИКОЮ ОКСАНИ СЛІНЬКО ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ПОРУШЕНЬ ПОСТАВИ Андрій Пеленьо, студент 2-го курсу ФВГЕП, науковий керівник: асистент Оксана Слінько
 7. СУЧАСНІ МЕТОДИ РЕАБІЛІТАЦІЇ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ Юрій Цаплан, студент 2-го курсу ФВГЕП, науковий керівник: к.м.н., доцент Галина Никитюк

План засідання студентського наукового гуртка кафедри на 2021/2022 навчальний рік

План засідання студентського наукового гуртка кафедри на 2022/2023 навчальний рік

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru